× "

comparative örnekler

" arama sonuçları

comparatıves

comparatıves compare two things (iki şeyi karşılaştırma) karşılaştırma (comparative) yaparken; *tek veya bazı iki heceli sıfatlarda “-er” *çok heceli sıfatlarda ise “more” eki kullanılır.   örnek fast (hızlı) sıfatının comparative hali  faster şeklinde yazılır. dangerous (tehlikeli) comparative hali more dangerous olur.     comparative yapılan sıfatlardan sonra “than” kullanılır. - ı’m younger than you.(senden daha gencim.)   bazı sıfatların comparative formları farklıdır.bunlar irregular (düzensiz) sıfatlardır. adjective (sıfat) comparative good (iyi) better than b...

güük haymızda

günlük hayatımızda kullandığımız asit ve bazlar nelerdir günlük hayatımızda açıları kullandığımız yerler günlük hayatımızda kullandığımız çokgenler çokgenler günlük hayatımızda nerelerde kullanılır günlük hayatımızda yer çekimi kuvveti günlük hayatımızda çok kullandığımız uzunluk ölçüleri günlük hayatımızda çizgi grafiğini nerelerde kullanırız günlük hayatımızda çok kullanılan deyimler günlük hayatımızda suyun önemi günlük hayatımızda orantının önemi günlük hayatımızda paranın önemi günlük hayatımızda iletişimin öne...

yazı

  the comparative form - karşılaştırma durumu   the comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things. sıfatlara –er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar. examples: örnekler: they chose a darker brown paint than their neighbors. komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler. this apple is bigger. bu elma daha büyük. this apple is smaller. bu ...

7. sınıf ingilizce superlatives ve comparative karsılastırmaa ko

  1.) tek heceli sıfatlarda tek hecelilerde comperative “er” superlative “the .........est” ekleri ile yapılır.  adjective (yalın) comperative (üstünlük) superlative (en üstünlük) hıgh (yüksek) hıgher (daha yüksek) the highest (en yüksek) dark (koyu) darker (daha koyu) the darkest (en koyu) tall (uzun) taller (daha uzun) the tallest (en uzun) brave (cesur) braver (daha cesur) the bravest (en cesur)  örnek: ahmet is taller than tarık (ahmet tarıktan daha uzundur)   2.) ikiden fazla heceli sıfatlarda  ıkiden fazla heceli sıfatlarda comperative “more” superlative “the most” ekle...

ingilizce comparatives and superlatives konu anlatımı

ingilizce comparatives and superlatives konu anlatımı

comparative and superlative forms - karşılaştırma ve üstünlük durumları - ingilizce ders notları comparative and superlative forms - karşılaştırma ve üstünlük durumları the comparative form - karşılaştırma durumu   the comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things. sıfatlara –er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar. examples: örnekler: they chose a darker brown paint than their neighbors. komşularınınkinden daha k...

ingilizce 2. dönem 2. sınav calısma kağıdı

present perfect   a – kullanım alanları: – geçmişte başlamış ve şuan halen devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır. örnek: he has never visited paris. (paris’i hiç ziyaret etmedi.) ­– geçmişte belirsiz bir zaman diliminde olmuş (tekrarlanan/alışkanlığa bağlı) eylemleri anlatmak için kullanılır. (metne bağlı olarak “çok yakın bir tarihte” veya “şu ana kadar olan herhangi bir zamanda” anlamına gelebilir.) örnek: ı’ve just eaten. (daha yeni yemek yedim.) ı’ve often met her. (onunla sık sık karşılaştım.) – bunun yanısıra, kişisel deneyimleri anlatmak için de kullanılır. örnek: ı’ve been to berlin. (berlin...

comparative süperlative

comparative and superlative forms karşılaştırma ve üstünlük durumları the comparative form karşılaştırma durumu the comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things. sıfatlara –er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar. examples: örnekler: they chose a darker brown paint than their neighbors. komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler. this apple is bigger. bu elma daha büyük. this apple is smaller. bu elma daha ...

superlative

bir önce ki konuda comparative yi anlatmıştık şimdi superlative ye geçelim superlative de iki varlığı değil 3 varlık yada 3 varlıktan daha çok şeyi karşılaştırırken kullanılır ve tek heceli sıfat sonuna getirilen ekle 2 yada 2 den fazla heceli olan kelime ekleriyle farklıdır bunu anlatarak ve daha kapsamlı gösterelim tek heceli bir kelime seçelim mesela:young(genç) young kelimesini 2 varlıkla kıyaslıyorsak superlative kurallarına göre kelimenin sonuna the est eki getirilir sadece yani örnek verirsek old-the oldest young-the youngest small-the smallest cheapthe -the cheapest tall-the tallest   gibi örnekler verilebilir ve comparative için geçerli olan tek hecelilerin özel ...

comparative adjectives- sıfatlarda karşılaştırma

iki şeyi birbiriyle kıyaslarken "comparative adjective" yapısını kullanırız. sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır. sıfatlara genellikle direk olarak '– er' ekleriz. sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı fast hızlı faster daha hızlı old eski older daha eski tall uzun taller daha uzun eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir. sıfat anlamı -er ...

ingilizce dersi kalıplar - comparative - karşılaştırma

comparative yaparken(karşılaştırma)a- sıfatların sonuna '-er' than ya dab- bazı sıfatların başına more(daha çok)/less(daha az) than getirilir.örneklerlong-longer (uzun-daha uzun)short-shorter (kısa-daha kısa)beautiful-more beautiful (güzel-daha güzel)a bear is big. (ayı büyük)a camel is bigger than a bear. (deve ayıdan daha büyük)superlative yaparken (üstünlük)a- sıftların sonuna 'est' ya dab- bazı sıfatların başına the most/the least getirilir.örneklerlong-the longest (uzun-en uzun)short-shortest (kısa-en kısa)the most beautiful-en güzelthe least beautiful-en az güzel...

comparatıves

comparatıves (iki şey arasında kıyaslama) comparative iki nesne yada iki insan arasında kıyaslama yapmak için kullanılır. sıfatlar arasında kıyaslama yaparken kısa sıfatların (bir ve iki heceli sıfatlar) sonlarına “-er” takısı, uzun sıfatların (3 ve daha fazla heceli sıfatlar) başlarına “more” takısı eklenir ve bu takılar sıfata “daha” anlamı verirler. örnek olarak; kısa sıfatlar; adjective            comparative tall ……….…….. taler short ……….……shorter small ……….……smaller şeklinde yazılırken uzun sıfatlar; expensive ……….. more expensive bea...

==comparatives/kıyaslama==

comparatıves(iki şey arasında kıyaslama) comparative iki nesne yada iki insan arasında kıyaslama yapmak için kullanılır. sıfatlar arasında kıyaslama yaparken kısa sıfatların (bir ve iki heceli sıfatlar) sonlarına “-er” takısı, uzun sıfatların (3 ve daha fazla heceli sıfatlar) başlarına “more” takısı eklenir ve bu takılar sıfata “daha” anlamı verirler.örnek olarak; kısa sıfatlar; adjective            comparativetall ……….…….. talershort ……….……shortersmall ……….……smallerşeklinde yazılırken uzun sıfatlar;expensive ……….. more expensivebeautiful ……….&helli...

sıfat - karşılaştırma - comparative and superlative,ingilizcede

sıfatlar / adjectıves bir sıfat bir isim ya da zamiri niteleyen bir sözcüktür.adjective'ler varlıkların renklerini ,biçimlerini ,durumlarını , miktar ve sayılarını , nasıl olduklarını belirtirler. sıfatlar genelde " being verb / linking verb " lerden sonra ve niteledikleri isim ve zamirlerden önce gelirler. what kind of , which one , how , how much ,how many gibi soruların yanıtını verirler.aşağıda sıfatlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir : 1- önlerine getirilek olumsuzluk veren ön eklerle ( prefix ) ,çoğu sıfat olumsuz hale getirilebilir . un ön eki alan fiillere bazı örnekler : happ...

adjectives (sıfatlar)

adjectıves (sıfatlar)form, functıon and posıtıon (biçim, işlev ve konum)form1. cinsiyet veya çoğulluk-tekillik durumuna göre biçimleri değişmez. işaret sıfatları hariç. a hot potato three hot potatoes this girl these girls2) genel olarak isimden veya link verb?ten sonra gelmeleri ve çoğul olamamaları özellikleri ile ayırt edilebilirler. bunun yanısıra türetilmiş olan bazıları eklerinden tanınabilir. aşağıda sık kullanılan türetilmiş sıfatlara örnekler verilmiştir.-ful plentiful (bol) careful (dikkatli) spoonful (bir kaşık dolusu)-less careless (dikkatsiz) penniless (beş parasız) useless (faydasız)-able probable (olası) bearable (katlanılabilir) acceptable (kabul edilebilir)-ic numeric (rakamsal) economic (iktisadi)-(ic)+-al psychological (psikolojik) mathematical (matematik...

6.sınıf ingilizce

6.sınıf ingilizce

  6.sınıf ingilizce   günler/days okunuşları türkçesi   günler/days                okunuşları       türkçesi monday                        (mandey)           pazartesituesday                       (tüuzdey)          salıwednesday                  (venzdey)     &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !