× "

copernicus yaşadığı yer ve yüzyıl

" arama sonuçları

avrupalı bilimadamları ve çalışmaları

louis pasteur (1822 -1895) bilim tarihinde pek az bilim adamı louis pasteur ölçüsünde insan yaşamım doğrudan etkileyen buluşlar ortaya koymuştur. günlük dilimize bile geçen "pastörizasyon" terimi onun buluşlarından yalnızca birini dile getirmektedir.  blaise pascal fransız matematikçisi, fizikçisi, filozofu ve yazarı (1623-1662). clermont-ferrand'da, kültürlü bir yüksek kentsoylu ailede doğan pas­cal çok küçük yaşta bilime merak sardı.  amadeo avogadro lise yıllarında fizik ve kimya okumuş olan herkes amedeo avogadro'nun adını bilir. zira o, "aynı basınç ve sıcaklıkta, eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül i&c...

ünlü coğrafyacılar ve eserleri

ünlü coğrafyacılar ve eserleri   evliya çelebi:(1611 – 1682)   evliya çelebi, 1611 – 1682yılları arasında yaşamış ünlü bir seyyahtır. evliya çelebi,seyahatname adlı eserindegezip gördüğü yerlerin sosyal ve ekonomik durumunu, ilgi çekici özellikleriyle dile getirmiştir. kent yaşamı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlar ayrıntılı biçimde anlatılmıştır.seyahatname insanlarla ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz eder. bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı anlatır. yapının çevresinden...

althusser - freud ve lacan

freud ve lacan louis althusserönnot açıkça söyleyelim şunu: bugün, freud'un gerçekleştirmiş olduğu devrimci buluşu kavramak; yalnızca varlığını kabul etmek değil de, anlamını da bilmek isteyen kimse, bizi freud'dan ayıran ideolojik önyargıların uçsuz bucaksız alanını aşıp geçmek için eleştirel ve kuramsal büyük çabalar harcamak zorundadır. çünkü, ilerde görüleceği gibi freud'un buluşu, özleri bakımından kendisine yabancı bilgi dallarına (biyoloji, ruhbilim, toplumbilim, felsefe) indirgenmekle yetinilmemiş; birçok psikanalizci (özellikle amerikan okuluna bağlı olanlar), bu revizyonizmin suçortağı olmakla kalmamış; dahası, bu revizyonizmin kendisi, psikanalizi konu edinen ve ona gadreden olağanüstü sömürüye nesnel olarak hizmet de etmiştir. bundan ötürü, bir zamanlar (1948'de)...

bilim ve teknoloji tarihi

  bilimin tarihsel gelişimi bilim nedir? bilim: "evrenin yada olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi." "genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi." "belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. &o...

althusser - freud ve lacan

freud ve lacan louis althusserönnot açıkça söyleyelim şunu: bugün, freud'un gerçekleştirmiş olduğu devrimci buluşu kavramak; yalnızca varlığını kabul etmek değil de, anlamını da bilmek isteyen kimse, bizi freud'dan ayıran ideolojik önyargıların uçsuz bucaksız alanını aşıp geçmek için eleştirel ve kuramsal büyük çabalar harcamak zorundadır. çünkü, ilerde görüleceği gibi freud'un buluşu, özleri bakımından kendisine yabancı bilgi dallarına (biyoloji, ruhbilim, toplumbilim, felsefe) indirgenmekle yetinilmemiş; birçok psikanalizci (özellikle amerikan okuluna bağlı olanlar), bu revizyonizmin suçortağı olmakla kalmamış; dahası, bu revizyonizmin kendisi, psikanalizi konu edinen ve ona gadreden olağanüstü sömürüye nesnel olarak hizmet de etmiştir. bundan ötürü, bir zamanlar (1948'de)...

althusser - freud ve lacan

freud ve lacan louis althusserönnot açıkça söyleyelim şunu: bugün, freud'un gerçekleştirmiş olduğu devrimci buluşu kavramak; yalnızca varlığını kabul etmek değil de, anlamını da bilmek isteyen kimse, bizi freud'dan ayıran ideolojik önyargıların uçsuz bucaksız alanını aşıp geçmek için eleştirel ve kuramsal büyük çabalar harcamak zorundadır. çünkü, ilerde görüleceği gibi freud'un buluşu, özleri bakımından kendisine yabancı bilgi dallarına (biyoloji, ruhbilim, toplumbilim, felsefe) indirgenmekle yetinilmemiş; birçok psikanalizci (özellikle amerikan okuluna bağlı olanlar), bu revizyonizmin suçortağı olmakla kalmamış; dahası, bu revizyonizmin kendisi, psikanalizi konu edinen ve ona gadreden olağanüstü sömürüye nesnel olarak hizmet de etmiştir. bundan ötürü, bir zamanlar (1948'de)...

althusser - freud ve lacan

freud ve lacan louis althusserönnot açıkça söyleyelim şunu: bugün, freud'un gerçekleştirmiş olduğu devrimci buluşu kavramak; yalnızca varlığını kabul etmek değil de, anlamını da bilmek isteyen kimse, bizi freud'dan ayıran ideolojik önyargıların uçsuz bucaksız alanını aşıp geçmek için eleştirel ve kuramsal büyük çabalar harcamak zorundadır. çünkü, ilerde görüleceği gibi freud'un buluşu, özleri bakımından kendisine yabancı bilgi dallarına (biyoloji, ruhbilim, toplumbilim, felsefe) indirgenmekle yetinilmemiş; birçok psikanalizci (özellikle amerikan okuluna bağlı olanlar), bu revizyonizmin suçortağı olmakla kalmamış; dahası, bu revizyonizmin kendisi, psikanalizi konu edinen ve ona gadreden olağanüstü sömürüye nesnel olarak hizmet de etmiştir. bundan ötürü, bir zamanlar (1948'de)...

teknoloji nedir ve önemi

1. teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (teknoloji nedir - simon, 1983, s.173 ). 2. teknoloji, somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (teknoloji nedir - mcdermott, 1981, s.142 ). 3. öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan paul saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “teknoloji (latince texere fiilinden türetilmiştir; örmek, oluşturmak (construct ) anlamına gelir ) birçoklarının düşündüğü gibi makine k...

teknoloji nedir_? yarar ve zararları adü

teknoloji nedir? 1. teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (teknoloji nedir - simon, 1983, s.173 ). 2. teknoloji, somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (teknoloji nedir - mcdermott, 1981, s.142 ). 3. öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan paul saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “teknoloji (latince texere fiilinden türetilmiştir; örmek, oluşturmak (construct ) anlamına gelir ) birçoklarının düşünd...

ünlü coğrafyacılar ve eserleri - ünlü coğrafyacılar eserleri ve

evliya çelebi:(1611 – 1682)  evliya çelebi, 1611 – 1682 yılları arasında yaşamış ünlü bir seyyahtır. evliya çelebi, seyahatname adlı eserinde gezip gördüğü yerlerin sosyal ve ekonomik durumunu, ilgi çekici özellikleriyle dile getirmiştir. kent yaşamı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlar ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. seyahatname insanlarla ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz eder. bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı anlatır. yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan söz eder.  seya...

bilim insanları ve hayatları‏

    bilim insanları ve hayatları  aristoteles hayatı m.ö.384 de stageira da nikomachos un oğlu olarak dünyaya geldi. babası makedonya krallarından amyntas ıı nin hekimiydi. m.ö.367 de 17 yaşında eflatun un atina daki akademisine girdi. burada hocası eflatun un ölümüne kadar 20 yıl eğitim aldı.   bilimsel eserleri  ruh üzerine (de anima) hayvanların tarihi (historia animalium)evrim skalası,evrim basamakları,doğa cetveli (scala naturae)hayvanların kısımları (de partibus animalium)hayvanların gelişimi (de ıncessu animalium)küçük doğal şeyler (parva naturalia)hayvanların hareketi (de motu animalium)hayvanların oluşumu   ibn-i sina hayatı ailesi belh'ten gelerek buhara'ya yerleşm...

ünlü coğrafyacılar ve hayatı

evliya çelebi:(1611 – 1682)  evliya çelebi, 1611 – 1682 yılları arasında yaşamış ünlü bir seyyahtır. evliya çelebi, seyahatname adlı eserinde gezip gördüğü yerlerin sosyal ve ekonomik durumunu, ilgi çekici özellikleriyle dile getirmiştir. kent yaşamı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlar ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. seyahatname insanlarla ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz eder. bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı anlatır. yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan söz eder.  seya...

louis althusser - freud ve lacan - psikoloji

freud ve lacan louis althusser önnot açıkça söyleyelim şunu: bugün, freud'un gerçekleştirmiş olduğu devrimci buluşu kavramak; yalnızca varlığını kabul etmek değil de, anlamını da bilmek isteyen kimse, bizi freud'dan ayıran ideolojik önyargıların uçsuz bucaksız alanını aşıp geçmek için eleştirel ve kuramsal büyük çabalar harcamak zorundadır. çünkü, ilerde görüleceği gibi freud'un buluşu, özleri bakımından kendisine yabancı bilgi dallarına (biyoloji, ruhbilim, toplumbilim, felsefe) indirgenmekle yetinilmemiş; birçok psikanalizci (özellikle amerikan okuluna bağlı olanlar), bu revizyonizmin suçortağı olmakla kalmamış; dahası, bu revizyonizmin kendisi, psikanalizi konu edinen ve ona gadreden olağanüstü sömürüye nesnel olarak hizmet de etmiştir. bundan ö...

ünlü coğrafyacılar eserleri ve katkıları

yeni coğrafya sitemiz www.cografyalise.com tüm etkinlikler,lise1,2,3,4 coğrafya ders sunumları,ygs,lys hazırlık testleri,haritalar,coğrafya videolar aradığınız her şey yeni sitemizde yayında bekliyoruz…         evliya çelebi:(1611 – 1682)   evliya çelebi, 1611 – 1682 yılları arasında yaşamış ünlü bir seyyahtır. evliya çelebi, seyahatname adlı eserinde gezip gördüğü yerlerin sosyal ve ekonomik durumunu, ilgi çekici özellikleriyle dile getirmiştir. kent yaşamı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlar ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. ...

t.khun ve bilimsel devrimlerin yapısı

  önsöz kuhn ve “bilimsel devrimlerin yapısı”   tarih, yalnızca bir zaman dizimi ve anlatı deposu olarak görülmediği takdirde, şu anda bize egemen olan bilim imgesinde esaslı bir dönüşüme yol açabilir. [1]                                                                                              ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !