× "

cumhur başkanlarımız

" arama sonuçları

cumhurbaşkanlarımız

http://cankaya.gov.tr/m. kemal atatürkismet inönücelal bayarcemal gürselcevdet sunayfahri korutürkkenan evrenturgut özalsüleyman demirelahmet necdet sezer...

11. cumhurbaşkanı: abdullah gül

abdullah gülgörev süresi 28 ağustos 2007../.../.... 29 ekim 1950’de kayseri’de doğdu. orta öğrenimini kayseri lisesinde tamamladıktan sonra istanbul üniversitesi iktisat fakültesi’ne girdi. aynı fakültede mezuniyet sonrası doktorasını aldı. lisan ve doktora çalışmalarını yürütmek için burslu olarak iki sene londra ve exeter’de kaldı. türkiye dönüşünde sakarya üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü’nün kuruluşunda çalıştı ve iktisat dersleri verdi. 1983-1991 yılları arasında merkezi cidde’de olan islam kalkınma bankası’nda (ıdb) iktisat uzmanı olarak çalıştı. 1991 yılında uluslararası iktisat dalında doçent ol...

10. cumhurbaşkanı: ahmet necdet sezer

ahmet necdet sezer görev süresi16 mayıs 200028 ağustos 2007 13 eylül 1941'de afyon'da doğdu. 1958 yılında afyon lisesi'ni, 1962'de ankara üniversitesi hukuk fakültesi'ni bitirdi. aynı yıl ankara hâkim adayı olarak göreve başladı. askerliğini kara harp okulu'nda yedek subay olarak yaptı. sırasıyla, dicle ve yerköy hâkimlikleri ve yargıtay tetkik hâkimliği görevlerinde bulundu. medeni hukuk alanında 1977-1978'de ankara hukuk fakültesi'nde yüksek lisans (master) öğrenimi yaptı. 7 mart 1983'de yargıtay üyeliğine seçildi. yargıtay 2. hukuk dairesi üyesi iken yargıtay genel kurulu'nca belirlenen üç aday arasından cumhurbaşkanı'nca 27 eylül 1988 gününde anayasa mahkemesi asıl ü...

9. cumhurbaşkanı: süleyman demirel

süleyman demirel görev süresi 16 mayıs 199316 mayıs 2000 1 kasım 1924'te ısparta'nın atabey ilçesine bağlı islamköy'de doğdu. ilköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi ısparta ve afyon'da bitirdi. şubat 1949'da istanbul teknik üniversitesi inşaat fakültesi'nden mezun oldu. aynı yıl elektrik işleri etüd idaresi'nde göreve başladı. 1948 yılında nazmiye hanım'la evlendi. 1954 yılında barajlar dairesi başkanlığı'na, 1955 yılında da devlet su işleri genel müdürlüğü'ne atandı. 1962-1964 yıllarında serbest müşavir-mühendis olarak çalıştı. siyasî yaşamına, 1962 yılında, adalet partisi genel idare kurulu üyeliği ile başladı. 28 kasım 1964'de bu partiye genel başkan seçilmesin...

8. cumhurbaşkanı: turgut özal

turgut özal görev süresi 9 kasım 198917 nisan 1993 1927 yılında malatya'da doğdu. 1950 yılında istanbul teknik üniversitesi'ni elektrik mühendisi olarak bitirdi. 1952 yılında a.b.d'ne giderek ekonomi tahsili gördü. türkiye'ye döndükten sonra elektrik işleri etüd idaresi genel müdür yardımcılığı'na atandı. 1961-1962 yıllarında askerlik hizmetini, milli savunma bakanlığı bilimsel danışma kurulu üyesi olarak yaptı ve devlet planlama teşkilatı'nın kurulmasına katkıda bulundu. bu sırada, ortadoğu teknik üniversitesi'nde ders verdi. bir süre başbakanlık teknik uzmanlar kurulu üyesi olarak çalıştı ve 1967-1971 yıllarında devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı görevini yürüttü. ...

7. cumhurbaşkanı: kenan evren

kenan evren görev süresi12 eylül 1980-8 kasım 1982 devlet başkanı9 kasım 1982-9 kasım 1989 cumhurbaşkanı 1918 yılında manisa ilinin alaşehir ilçesinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini alaşehir, manisa, balıkesir ve istanbul'da sürdürdü ve maltepe askerî lisesi'ni bitirdi. 1938 yılında kara harp okulu'nu, 1949 yılında harp akademisi'ni bitirdi. topçu subayı ve kurmay subay olarak silahlı kuvvetler'in çeşitli kademelerinde görev yaptı. dokuzuncu kore türk tugayı'nda, önce harekât ve eğitim şube müdürlüğü, sonra kurmay başkanlığı görevlerinde bulundu. tuğgeneralliğe yükseldiği 30 ağustos 1964 gününden başlayarak, silahlı kuvvetler'in bütün komuta kademelerin...

6. cumhurbaşkanı: fahri korutürk

fahri korutürk görev süresi6 nisan 1973 6 nisan 1980 1903 yılında istanbul'da doğdu. 1916 yılında bahriye mektebi'ne girdi. 1923 yılında deniz harp okulu'nu, 1933 yılında deniz harp akademisi'ni bitirdi. deniz kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. roma, berlin ve stokholm'de deniz ataşesi olarak hizmet verdi. 1936'da montreux boğazlar konferansı'na askerî uzman olarak katıldı. 1950 yılında amiralliğe yükseldi. oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yaptı. deniz kuvvetleri komutanlığı görevinden 1960 yılında emekli olduktan sonra moskova büyükelçiliğine atanmıştır. 1968 yılında cumhuriyet senatosu üyesi oldu. 1973 yılında türkiye büyük millet meclisi'nce tü...

5. cumhurbaşkanı: cevdet sunay

cevdet sunaygörev süresi28 mart 1966 28 mart 1973 1899 yılında trabzon'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini erzurum, kerkük, edirne ve kuleli askerî lisesi'nde yaptı. birinci dünya savaşı sırasında, 1917 yılında subay adayı olarak eğitim kampına katıldı. aynı yıl filistin cephesinde görev aldı. 1918 yılında mısır'da ingilizlere esir düştü. esaretten döndükten sonra, kurtuluş savaşı'na katılarak, güney cephesinde görev aldı. sonradan batı cephesinde görevini sürdürdü. 1927 yılında harp okulu öğrenimini tamamladı. 1930 yılında harp akademisi'ni bitirdi. silahlı kuvvetlerde çeşitli görevler alarak 1949'dan sonra generallik rütbelerinde hizmet verdi. 1960 yılında genelkurmay başkanlığ...

4. cumhurbaşkanı: cemal gürsel

cemal gürselgörev süresi 27 mayıs 1960 28 mart 1966 1895 yılında erzurum'da doğdu. ilk öğrenimini ordu ilinde yaptı. daha sonra öğrenimini erzincan ve istanbul'da askerî öğrenci olarak sürdürdü. 1915-1917 yıllarında topçu subayı olarak çanakkale savaşlarına katıldı. filistin ve suriye cephesinde görev aldı. türk kurtuluş savaşı'nın batı cephesindeki bütün savaşlarına katıldı. 1929 yılında harp akademisi'ni bitirdi. 1946 yılından başlayarak orgenerallik rütbesi dahil çeşitli general rütbelerinde hizmet yaptı. 1958 yılında kara kuvvetleri komutanlığı'na atandı. bütün bu görevleri sırasında meslekî bilgi ve karakteri ile ordunun ve halkın sevgisini ve güven...

3. cumhurbaşkanı: celal bayar

celal bayar görev süresi22 mayıs 195027 mayıs 1960 1883 yılında bursa'nın gemlik ilçesinin umurbey köyünde doğdu. ilk ve orta öğrenimden sonra memuriyet yaşamına atıldı. adalet, reji ve bankacılık alanında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında ikinci meşrutiyet'in ilânından sonra ittihat ve terakki çalışmalarına katıldı. bu cemiyetin izmir şubesi genel sekreterliğini yaptı. 12 ocak 1920'de toplanan son osmanlı mebusan meclisi'ne saruhan sancağı milletvekili olarak katıldı. millî mücadele'nin başlaması ile birlikte anadolu'ya geçerek bu hareketteki yerini aldı. millî mücadele sırasında batı anadolu'da etkinlik gösterdi. aynı zamanda birinci büyük millet meclisi'nde bursa milletvekili ol...

2. cumhurbaşkanı: ismet inönü

ismet inönügörev süresi11 kasım 193822 mayıs 1950 1884 yılında izmir'de doğdu. ilk ve orta öğrenimini sivas'ta tamamladı. bir yıl sivas'ta mülkiye idadisi'nde okuduktan sonra, 1897 yılında istanbul'daki mühendishane idadisi'ne gitti. 1901'de mühendishane-i berri-i hümayun'a (topçu okulu) giren ismet inönü, bu okulu 1903'te topçu teğmeni olarak bitirdi. 1906'da erkân-ı harbiye mektebi'ni birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle edirne'deki 2. ordu'nun 8. alay'ında bölük komutanlığına atandı. 1908'de kolağası oldu ve 31 mart olayı (13 nisan 1909) olarak bilinen ayaklanmayı selanik'ten gelerek bastıran hareket ordusu'nda görev aldı. 1910-1913 yılları arasında yemen isyanı'nın bastır...

1. cumhurbaşkanı: mustafa kemal atatürk

mustafa kemal atatürkgörev süresi29 ekim 192310 kasım 1938 mustafa kemal, 1881 yılında selanik'te doğdu. ilköğrenimine, annesi zübeyde hanım'ın isteği üzerine hafız mehmet efendi mahalle mektebinde başladı. bir süre devam ettiği bu okuldan babasının isteğiyle ayrıldı ve öğrenimini o günün çağdaş eğitim anlayışını benimseyen şemsi efendi mektebi'nde tamamladı. mustafa kemal, askeri dehasını ve liderlik yeteneğini geliştireceği askerî eğitimine, 1893 yılında selânik askerî rüştiyesi'nde başladı. 1896-1899 yıllarında manastır askerî lisesi'ni, 1902 yılında teğmen rütbesiyle kara harp okulu'nu, 1905 yılında ise yüzbaşı rütbesiyle harp akademisi'ni bitirdi. 1905-1907 yılları arasında şam'dak...

cumhur başkanlarımız..!

isim göreve gelme görevi bırakma siyasi parti köken 1 gazi mustafa kemal 29 ekim 1923 1 kasım 1927 halk fırkası chf asker gâzi mustafa kemal 1 kasım 1927 4 mayıs 1931 chf asker gâzi mustafa kemal 4 mayıs 1931 1 mart 1935 chf asker mustafa kemal atatürk [1] 1 mart 1935 10 kasım 1938 chf chp asker abdülhalik renda 10 kasım 1938 11 kasım 1938 chp tbmm başkanı 2 ismet inönü 11 kasım 1938 3 nisan 1939 chp asker ismet inönü 3 nisan 1939 8 mart 1943 chp asker ismet inönü 8 mart 1943 5 haziran 1946 chp asker ismet inönü 5 haziran 1946 22 mayıs 1950 chp asker 3 celal bayar 22 mayıs 1950 14 mayıs 1954 dp dp celal bayar 14 mayıs 1954 1 kasım 1957 dp dp celal bayar 1 kasım 1957 27 mayıs 1960 dp dp cema...

ak parti savunmasının ayrıntıları belli oldu

  ak parti'nin hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili olarak hazırladığı savunmanın ayrıntıları belli oldu. ak parti anayasa mahkemesi'ne verdiği, 98 sayfalık ve "adalet ve kalkınma partisi genel başkanı recep tayyip erdoğan" imzasıyla sunulan metne "savunma" değil, "cevap" sıfatını uygun gördü. başbakan erdoğan, partisinin cevabını, "ak parti, laikliğe aykırı fiillerin değil, kurulduğundan itibaren yaptığı çalışmalarla ülkemize ve milletimize hizmetin odağı haline gelmiştir" derken, savunmada "iddianame'de ak parti yerine ısrarla akp denilmesi siyasi tavır göstergesidir" denildi.savunmanın ilk sayfasında "cevap veren: adalet ve kalkınma partisi, karşı taraf: yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, konu: iddianameye cevaplarımız" ifadeleri bulundu. savunmanın giriş bölümünd...

fenerbahçe tarihi

bilgiler * kuruluş yılı: 1907 gresmi:1899 * kurulduğu yer: istanbul moda'da beşbıyık sokağı 3 numaralı evin alt katı. * kurucular: nurizade ziya songülen bey, osmanlı bankası memuru ayetullah bey, bahriye mektebi talebesi necip okaner bey, asaf beşpınar bey,enver yetkiner,fatih rapid ve ahmet egitek tarafından kurulmuştur. * ilk başkan: nurizade ziya songülen * renkleri: sarı lâcivert (ilk sarı beyaz) başkanlarımız kadıköy ve fenerbahçesi; istanbul’un kadıköy yakası; allah’ın, yeryüzünü yaratırken kesinlikle ayrıcalıklı davrandığı bir eşsiz yöre... tarihlerin henüz 1900 yılına ulaşmadığı istanbul’da, kalamış’ıyla fenerbahçe’siyle, caddebostan’ı suadiye’si moda’sı ile adeta bir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !