× "

döşeme kalınlığı hesabı

" arama sonuçları

binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği

binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği                 birinci bölüm amaç, kapsam ve dayanak amaç ve kapsam madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir. (2) bu yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır. (3) münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunlu de...

döşeme kalınlığı hesabı

      dosya ektedir.   rar şifresi : www.insaatmuhendisligi.net döşeme kalınlığı hesabı.rar (37.42 kb - yükleme: 183 kez.)...

betonarme binalarda deprem perdelerinin yerleşimi ve tasarımı

 imo  istanbul şubesi2005 ilkbahar-yaz dönemi meslekiçi eğitim kursları       betonarme binalarda deprem perdelerinin yerleşimi ve tasarımı                                                      doç. dr. turgut öztürkistanbul teknik üniversitesi, inşaat fakültesi, yapı anabilim dalı             nisan 2005betonarme binalarda deprem perdelerinin yerleşimi ve tasarımı  doç. dr. tur...

soğuk hava deposu proje hesapları

soğuk hava deposuproje hesapları  mahal: trabzonmal cinsi ve miktarı: balık(hamsi)-60 tonduvar cinsi ve rengi:23 cm. dolu tuğla, dışı 3cm. sıva, açık, renk badana çatı cinsi ve rengi:10 cm betonarme üzeri 2 kat kanaviçe asfalt yalıtımlı.  1)trabzon için dış sıcaklık: 31°c kt, 25°c yt2) güney cephesi için güneş ışınları etkisi  dt:2° c    doğu cephesi için güneş ışınları etkisi  dt:3° c    çatı cephesi için güneş ışınları etkisi  dt:10  ° c    batı cephesi için güneş ışınları etkisi  ∆t:3  ° c    kuzey cephesi için güneş ışınları etkisi  ∆...

yapı güçlendirme projeleri güçlendirme projelerinin bilgisayar p

inceleme raporuna göre güçlendirme projelerinin yapılmasına karar verilmişse öncelikle mevcut yapının geometrik modeli oluşturulur.yapı üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen donatıları bütün elamanlar (kolon perde ve kirişler ) için girilir. laboratuar dan alınan beton karot değerlerine göre tse 500 deki formülle elastisite modülü hesaplanarak ilgili kat ve elaman için (e2,e3,e4......) gibi girilir.programda değişik kat ve elamanlara değişik elastisite modüllerinin atanması kolayca sğlanabilmektedir. programın yapı bilgi girişi güçlendirme projesi opsiyonları bölümünde manto düşey yük opsiyonları üç ayrı seçenek sunmaktadır.1-kolon aktif manto pasi...

karayolu yolboyu mühendislik yapıları için afet yönetmeliği imar

resmi gazete tarihi: 07.12.2006 resmi gazete sayısı: 26369 karayolu yolboyu mühendislik yapıları için afet yönetmeliği                   amaç                 madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi, imal edilmesi; mevcut yapıların ise afete karşı korunması ve güçlendirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması için gerekli olan temel esasların belirlenmesidir.                 kapsam            &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !