× "

dörder dörder ritmik sayma

" arama sonuçları
ritmik sayma

ritmik sayma

  100 içinde ikişer  ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.        ...

3. sınıf dokümanları 2011-2012 tümünü indir

3. sınıf dokümanları hayat bilgisi                          türkçe                    matematik genel dokumanlar 2007- 2008 yıllık planları tüm dersler 2007- 2008 yıllık planları tüm dersler (2. örnek) 2007- 2008 rehberlik yıllık ve günlük planları proje ve performans ödevleri 3. sınıf hazır bulunuşluk sınavı şiir okuma dosyası kitap okuma dosyası matematik formlar yıl sonu zümre sene başı zümre sınıf çalışma planı sbs tü...

eğitim materyalleri

bilgisayar destekli eğitimi tercih edenler ve akıllı tahtalar için eğitim materyalleri http://www.aybis.4t.com/              maddenin değişimi ve tanınması bulmacası2 maddenin değişimi ve tanınması bulmacası yağda ve havada sürtünme kuvveti karşılaştırması katı maddelerin ısı alarak genleşmesi türkiye bölgeler haritası doğada su döngüsü animasyonu besinlerde protein olduğunu nasıl anlarız? boşaltım sistemi besin grupları sindirim sistemi uzunlukları hesaplayalım çiçek bahçesi oluşturalım dünya'nın katmanlarını bulalım dünya'nın katmanları canlılar- buluyorum, biliyorum canl...

5.sınıf örüntü ve ardışık sayılar

  örüntü ve ardışık sayılar 1-     3, 6, 12, 24, 48, -----,------, -------,  örüntüsünü tamamlayınız. 2-   500 000,  50 000,  5000, --------, --------, ------- örüntüsünü tamamlayınız. 3-   13, 18, 23, 28, ------, -------, 43, --------, ---------, 58  örüntüsünü tamamlayınız. 4-   15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz. 5-   yukarıdaki kurala göre ,--------, -------,  -------, 37,--------, --------, ---------, 65 örüntüsünü tamamlayınız. 6-   2, 5, 11, 23, 47,...

5.sınıf sayılar etkinliği

  1-     3, 6, 12, 24, 48, -----,------, -------,  örüntüsünü tamamlayınız. 2-   500 000,  50 000,  5000, --------, --------, ------- örüntüsünü tamamlayınız. 3-   13, 18, 23, 28, ------, -------, 43, --------, ---------, 58  örüntüsünü tamamlayınız. 4-   15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz. 5-   yukarıdaki kurala göre ,--------, -------,  -------, 37,--------, --------, ---------, 65 örüntüsünü tamamlayınız. 6-   2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. ...

m a t e m a t i k modülü

                  m a t e m a t i k modülü "başlangıç- 1. sayfa"m a t e m a t i kdeğerlendirmelernesneler arası ilişkiler1.2.3.4.5.6.7.8. 1.nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder2.nesneleri çokluklarına göre sıralar.3.nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.4.nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.5.nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder.6.nesneleri uzunluklarına göre sıralar.7.nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder.8.nesneleri kalınlıklarına göre sıralar.9.nesneleri, bir nesnenin içinde ve dışında olma durumuna göre ayırt ed...

zihinsel engeliler eğitim programları, matematik modülü; açıklam

psikolog halil türkmenin psikolojik testleri ve makaleleri ve diğer çalışmaları blogcu matematik modülü modülün amacı matematik ile ilgili becerileri geliştirebilme kazanımlar 1. nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder. 2. nesneleri çokluklarına göre sıralar. 3. nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder. 4. nesneleri büyüklüklerine göre sıralar. 5. nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder. 6. nesneleri uzunluklarına göre sıralar. 7. nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder. 8. nesneleri kalınlık...

2. sınıf matematik dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı

ödevin özeti2. sınıf matematik dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı süre 1.ünite:okulumuz açıldı / okulda ve evde dayanışma ay hafta ders saati hedef ve davranışlar konular öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılan eğitim teknolojileri araç ve gereçleri değerlendirme (hedef ve davranışlara ulaşma düzeyi) eylül 3. hafta 4 saat hedef 1 : varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılık ilişkilerini kavrayabilme. davranışlar: 1. üçü birbirine benzer dört varlıktan, farklı olanı gösterip işaretleme. 2. üçü birbirine benzer dört varlıktan, birbirine benzeyenleri gösterip işaretleme. 3. dört varlıktan benzer olanları ikişer gruplayarak gösterip işaretleme. 4...

3.sınıf matematik hatırlatma testi

3.sınıf matematik hatırlatma testi      1. 3 , 6, 9, 13, 15, 18 ritmik saymasında sıralamayı bozan sayının yerine hangi sayı yazılmalıdır? a. 10 b. 12 c. 14 2. 19, 24, 29, 34, ….. ritmik sayma örüntüsünde örüntüyü devam ettiren sayı aşağıdakilerden hangisidir? a. 37 b. 38 c. 39 3. 7’den başlayıp 4’er ritmik sayma yaptığımızda beşinci saymada hangi sayıyı söyleriz? a. 19 b. 23 c. 27 4. 75 ‘den geriye beşer sayarken altıncı saymada hangi sayıyı söyleriz? a. 60 b. 55 c. 50 5. 59’dan ileriye üçer ritmik sayarken altıncı saymada hangi sayıyı söyleriz? a. 74 b. 72 c. 70 6. 92’den geriye 10’ar ritmik sayma yaparken dördüncü saymada söylenen sayı ka&...

örüntü

1.    3, 6, 12, 24, 48, -----,------, -------,  örüntüsünü tamamlayınız.2.    500 000,  50 000,  5000, --------, --------, ------- örüntüsünü tamamlayınız.3.    13, 18, 23, 28, ------, -------, 43, --------, ---------, 58  örüntüsünü tamamlayınız.4.    15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.5.    yukarıdaki kurala göre ,--------, -------,  -------, 37,--------, --------, ---------, 65 örüntüsünü tamamlayınız.6.    2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. bu kurala göre : 3,-----,-----,...

konu: ritmik saymalar ( 3. sınıf matematik )

hedef: 100 içinde kadar birer, onar, beşer, ikişer, dörder, sekizer ritmik sayma becerisi. davranışlar: 100 içinde ileriye ve geriye doğru birer, onar, beşer, ikişer, dörder ve üçer ritmik sayma. 100 içinde verilen bir sayıdan başlayarak ileriye doğru sekizer, altışar, dokuzar ve yedişer ritmik sayma ritmik sayma. ellerimi bir kez çırptığımda hepiniz yürüyecek, iki kez çırptığımda olduğunuz yerde duracaksınız deyin. öğrencilerin sınıf içinde yürümelerini ve durmalarını izleyin. ellerimi iki kez çırptığımda yani durduğunuzda, en yakınınızdaki arkadaşınıza adınız ve soyadınızdaki harf sayısını söyleyin ve benim işaretimle yeniden yürüyün deyin ve çalışmayı bitirin....

yaratıcı drama

yaratıcı drama dersi eğitim programı   ders konu – etkinlikler   1-  bireysel özellikler bireysel özelliklerin tanınması 2-  bireyler arası iletişim ve etkileşim 3-  gruplar arası iletişim ve etkileşim 4-  bireysel özellikler duyu çalışmaları 5-  yaratıcı dramanın oyunla ilişkisi 6-  yaratıcı dramanın kuramsal boyutu 7-  yaratıcı dramada anılardan yararlanma 8-  yaratıcı dramanın psikolojik boyutu 9-  yaratıcı dramanın toplumsal boyutu     10-yaratıcı drama ve öykü arasındaki ilişkiler 11- yaratıcı drama ve şiir arasındaki ilişkiler 12-  yaratıcı drama ve masal arasındaki ilişkiler 13-  yaratıcı drama ve toplumsal sorunlar arasındaki ilişkiler 14-  yaratıcı drama eğitim progr...

3.sınıf matematik

3.sınıf matematik hatırlatma testi      1. 3 , 6, 9, 13, 15, 18 ritmik saymasında sıralamayı bozan sayının yerine hangi sayı yazılmalıdır? a. 10 b. 12 c. 14 2. 19, 24, 29, 34, ….. ritmik sayma örüntüsünde örüntüyü devam ettiren sayı aşağıdakilerden hangisidir? a. 37 b. 38 c. 39 3. 7’den başlayıp 4’er ritmik sayma yaptığımızda beşinci saymada hangi sayıyı söyleriz? a. 19 b. 23 c. 27 4. 75 ‘den geriye beşer sayarken altıncı saymada hangi sayıyı söyleriz? a. 60 b. 55 c. 50 5. 59’dan ileriye üçer ritmik sayarken altıncı saymada hangi sayıyı söyleriz? a. 74 b. 72 c. 70 6. 92’den geriye 10’ar ritmik sayma yaparken dördüncü saymada söylenen sayı kaçtır? a. 72 b. 62 c. 52 7. dörder ritmik sayma yaparken 28’den önce ve sonra söylen...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !