× "

dört dörtlük notalar

" arama sonuçları

nota değerleri

süresi en uzun olan notalar birlik notalardır.şekilde ilk sırada gösterilmektedirler. birlik notalar(whole note):4/4 4 vuruş bitene kadar bir nota söyleme süresini belirtir. ikilik notalar(half note) : 2/4 2 vuruş bitene kadar geçen sürede nota süresini belirter. dörtlük notalar(quarter note) :1/4 1 buruş süresinde nota söylemeye denir. sekizlik notalar (eight note): 1/8 onaltılık notalar (sixteenth note) : 1/16 ...

türk mûsikîsi usûlleri

&ıcirc;ka', usûl, darb türk musikîsinde usûl ve îka' hakkında çok uzun tartışmalar yapılmıştır. eskidenberi kullanılan bu iki deyimin biribirinden farklı olduğu eski eserler incelenince de anlaşılabilir. gerçekte her usûl bütünü ile bir îka'dır. fakat musikîde kullanılan usûl îka' değildir. bu kısa açıklamadan sonra her ikisini de tarif edelim : ika' : bir cismin belirli sınırlar içinde ve belirli zamanlarda düzenli olarak tekrarlanan basit hareketlerinin meydana getirdiği durumdur. mesela : bir saat rakkasının ve bir metronomun belirli sınırlar içinde tekrarladığı düzenli hareketler birer îka'dır. bun...

nota nedir? nota bilgileri kısa anlatım

nota: seslerin tonlarına göre sınıfsal tanım şeklidir ve yedi tane nota vardır. la-si-do-re-mi-fa-sol porte ve ilave çizgisi: beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan notaları yazmaya yarayan şekildir. portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir. anahtar: dizekte başladığı çizgideki notaya adını veren, notaların okunmasını ve isimlendirilmesini sağlayan işaretlere anahtar denir.anahtar dizeğin baş tarafına konur. müzikte 3 temel anahtar vardır.( do,sol,fa) bu anahtarları dizekte değişik yerlerde kullanarak toplam 7 anahtar elde edilir. sol anahtarı fa anahtarı do anahtarı ...

bağlama - nota bilgileri

  nota: seslerin tonlarına göre sınıfsal tanım şeklidir ve yedi tane nota vardır. la-si-do-re-mi-fa-sol       porte ve ilave çizgisi: beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan notaları yazmaya yarayan şekildir. portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir.   anahtar: dizekte başladığı çizgideki notaya adını veren, notaların okunmasını ve isimlendirilmesini sağlayan işaretlere anahtar denir.anahtar dizeğin baş tarafına konur. müzikte 3 temel anahtar vardır.( do,sol,fa) bu anahtarları dizekte değişik yerlerde kullanarak toplam 7 anahtar elde ...

türk musıkisi (türk sanat müziği)

türk musıkisi (türk sanat müziği)muhteşem türk musikisinin gelişme ve kökleşme temellerinin ilk yılları, osmanlı devletinin kuruluş yıllarının biraz öncesi ve biraz sonrasından itibaren görülmektedir.türk musikisi tarihi incelenirken tarih bilimcileri ile etno-müzikologların bu konuda, devirlere bölme düşüncelerinde bazı farklılıklar görülmektedir. eldeki verilere göre türk musikisinin tarih yönünden incelenmesinde osmanlı öncesi türk musikisi yani fârâbi’den (870-950) safiyüddin urmevi (1237-1294) ye kadar olan devir “ilk ortaçağ”, abdükkadir merâganî (1360-1435) den şehzade korkut (1467-1513) a kadar olan devir “orta&cce...

notalar (notes)

notalar (notes) müziği notalayıp yazıya almaya yarayan şekillerdir. yazı harflerinin adları bulunuşu gibi, bu şekillerinde adları vardır. notalara ait yedi isim şunlardır: do (ilim dilinde bazen “ut”), re, mi, fa, sol, la, si. almanya ve ingiltere’de, ortaçağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor: c (do), d (re), e (mi), f (fa), g (sol), a (la), h (si), b (si bemol). bu, almanlardaki sistemdir.nota (veya not) kelimesi, bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır.karakterci nota: bir özell...

notalar & akorlar hakkında

(notalar) müziği notalayıp yazıya almaya yarayan şekillerdir. yazı harflerinin adları bulunuşu gibi bu şekillerinde adları vardır.notalara ait yedi isim şunlardır:do (ilim dilinde bazen “ut”)remifasollasi.almanya ve ingiltere’de ortaçağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor:c (do)d (re)e (mi)f (fa)g (sol)a (la)h (si)b (si bemol). bu almanlardaki sistemdir.nota (veya not) kelimesi bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. müzik notası da bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret bir kayıttır.karakterci nota: bir özelliği belirten nottur. dizideki yedi notanın vası...

müzik notaları nasıl bulunmuştur?

müzikteki matematiksel gizemi keşfederek yazıya dökmenin ilk temeli pisagor (pythagoras, m.ö. 530-450) tarafından atılmıştır. biz kendisini okul sıralarından o meşhur dik üçgen teoremi ile hatırlarız ama pisagor günümüzde ulaştığımız bilim seviyesinin babasıdır. o kendi devrine kadar gelişmiş bütün çalışmaları bir disiplin altında toplamış, geometri, aritmetik, astronomi, coğrafya, müzik ve tabiat bilgisi olarak ayrı ayrı bilim dalları yaratmıştır. pisagor bilimi, bilim için düşünüyor, bilimin uygulamak onu ilgilendirmiyordu. bu nedenle 'bilgi seven' anlamındaki 'filozof' sözcüğünü ilk olarak o kullanmıştır. pisagor tüm evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkilere göre kurulduğ...

işaret işleme teknikleri ile nota analizi

giriş işaret işleme, telekomünikasyon mühendisliği alanında yer alan bir araştırma ve uygulama dalıdır. “işaret” sözcüğü, bir sistemin davranışına ya da durumuna ilişkin bilgi taşıyan büyüklüklere verilen addır ve “sinyal” sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (kayran, 2004:2). bu kavram çerçevesinde yazı, resim gibi bileşenler (kavramlar) görsel işaretler; müzik ve konuşma gibi bileşenler de ses işaretleri olarak nitelendirilebilir. görüntü ve ses işleme, işaret işlemenin özelleşmiş iki alt konusunu oluşturur. çalışmanın konusu, bir müzik eserinin melodik bilgisinin, işaret işleme metodları kullanılarak bilgisayar tarafından elde edilmesidir. bunu...

notalar - akorlar - müzik tarihi - müzik tarihi - klasik müzik

müziği notalayıp yazıya almaya yarayan şekillerdir. yazı harflerinin adları bulunuşu gibi, bu şekillerinde adları vardır.notalara ait yedi isim şunlardır:   1. do (ilim dilinde bazen “ut”),   2. re,   3. mi,   4. fa,   5. sol,   6. la,   7. si.almanya ve ingiltere’de, ortaçağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor:   1. c (do),   2. d (re),   3. e (mi),   4. f (fa),   5. g (sol),   6. a (la),   7. h (si),   8. b (si bemol). bu, almanlardaki sistemdir.nota (veya not) kelimesi, bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etme...

türk musikisi usulleri

Îka', usÛl, darb türk musikîsinde usûl ve îka' hakkında çok uzun tartışmalar yapılmıştır. eskidenberi kullanılan bu iki deyimin biribirinden farklı olduğu eski eserler incelenince de anlaşılabilir. gerçekte her usûl bütünü ile bir îka'dır. fakat musikîde kullanılan usûl îka' değildir. bu kısa açıklamadan sonra her ikisini de tarif edelim : ika' : bir cismin belirli sınırlar içinde ve belirli zamanlarda düzenli olarak tekrarlanan basit hareketlerinin meydana getirdiği durumdur. mesela : bir saat rakkasının ve bir metronomun belirli sınırlar içinde tekrarladığı düzenli hareketler birer îka'dır. bunun gibi bir elektrikli zilin tokmağının hareketleri ve elektrikle yapılan reklamlarda ışıkların muntazam yanıp sönmesi de hep birer îka'dır. tarifimizi biraz ...

müzikte notalar nasıl bulunmuştur?

  müzikteki matematiksel gizemi keşfederek yazıya dökmenin ilk temeli pisagor (pythagoras, m.ö. 530-450) tarafından atılmıştır. biz kendisini okul sıralarından o meşhur dik üçgen teoremi ile hatırlarız ama pisagor günümüzde ulaştığımız bilim seviyesinin babasıdır. o kendi devrine kadar gelişmiş bütün çalışmaları bir disiplin altında toplamış, geometri, aritmetik, astronomi, coğrafya, müzik ve tabiat bilgisi olarak ayrı ayrı bilim dalları yaratmıştır. pisagor bilimi, bilim için düşünüyor, bilimin uygulamaları onu ilgilendirmiyordu.bu nedenle ‘bilgi seven’ anlamındaki ‘filozof sözcüğünü ilk olarak o kullanmıştır.pisagor tüm evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkilere göre kurulduğuna inanıyordu.pisagor’un müziğin içindeki matematiği bir demirci dükkanının ön...

müzikte notalar nasıl bulunmuştur?

müzikteki matematiksel gizemi keşfederek yazıya dökmenin ilk temeli pisagor (pythagoras, m.ö. 530-450) tarafından atılmıştır. biz kendisini okul sıralarından o meşhur dik üçgen teoremi ile hatırlarız ama pisagor günümüzde ulaştığımız bilim seviyesinin babasıdır. o kendi devrine kadar gelişmiş bütün çalışmaları bir disiplin altında toplamış, geometri, aritmetik, astronomi, coğrafya, müzik ve tabiat bilgisi olarak ayrı ayrı bilim dalları yaratmıştır. pisagor bilimi, bilim için düşünüyor, bilimin uygulamaları onu ilgilendirmiyordu.bu nedenle ‘bilgi seven’ anlamındaki ‘filozof sözcüğünü ilk olarak o kullanmıştır.pisagor tüm evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkilere göre kurulduğuna inanıyordu.pisagor’un müziğin içindeki matematiği bir demirci dükkanının önünden geçe...

müzikte notalar nasıl bulunmuştur?

müzikteki matematiksel gizemi keşfederek yazıya dökmenin ilk temeli pisagor (pythagoras, m.ö. 530-450) tarafından atılmıştır. biz kendisini okul sıralarından o meşhur dik üçgen teoremi ile hatırlarız ama pisagor günümüzde ulaştığımız bilim seviyesinin babasıdır. o kendi devrine kadar gelişmiş bütün çalışmaları bir disiplin altında toplamış, geometri, aritmetik, astronomi, coğrafya, müzik ve tabiat bilgisi olarak ayrı ayrı bilim dalları yaratmıştır. pisagor bilimi, bilim için düşünüyor, bilimin uygulamaları onu ilgilendirmiyordu.bu nedenle ‘bilgi seven’ anlamındaki ‘filozof sözcüğünü ilk olarak o kullanmıştır.pisagor tüm evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkilere göre kurulduğuna inanıyordu.pisagor’un müziğin içindeki matematiği bir demirci dükkanının önünden ge...

müzik sözlüğü

müzik sözlüğü     açkı: (anahtar) notaları adlandırmaya yarayan belirteçe "açkı" denir.adagıo: (italyanca) hız terimi olarak parçanın "çok yavaşa yakın" okunacağını göstermek için kullanılır. metronom'a göre, dakikada 60'dan 76'a kadar olan birim vuruşları, hız terimi olarak "adagıo" sözcüğü ile karşılanır. (d=60-76)aksatım: nota birimlerinin süreleri ile seslerin süreleri arasındaki birliğin, dengeyi bozacak biçimde aksatılmasına "aksatım" denir. aksatım'lı ses vurgulu okunur.allegro: (italyanca) "neşeli" anlamına gelir. hız terimi olarak parçanın "hızlı" okunacağını göstermek için kullanılır. metronom'a göre, dakikada 120'den 168'e kadar olan birim vuruşları, hız terimi olarak "allegro" sözcüğü ile karşılanır. (d=120-168)altı sekizl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !