× "

düşünceyi geliştirme yolları

" arama sonuçları
türk dili’ndeki <b>düşünceyi geliştirme yolları</b> nelerdir?

türk dili’ndeki düşünceyi geliştirme yolları nelerdir?

  dilimiz, sözcükler, taşıdıkları anlamlar ve metinler bakımından dünyanın en zengin dillerinden biridir. kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da yazıları ortaya çıkarır ve bu sonu gelmez bir zincir türk dili ve edebiyatı’nın kökenini oluşturur. paragraflar, dilimizdeki ve edebiyatımızdaki metinleri oluştururken, ifade etmek istedikleri duygu ve düşünceye yönelik farklı karakteristiközelliklere sahiptirler. yazarın, fikrini ortaya koyarken, okuyucuyu etkilemek ve güçlü bir anlatım yaratmak amacı ile kullanabileceği pek çok yöntem vardır. türkçe’de düşünceyi geliştirme yolları olarak tanımlanan bu farklı...

düşünceyi geliştirme yolları

    düşünceyi geliştirme yolları     hangi anlatım biçimiyle olursa olsun, amacı­mız fikirlerimizi, duygu veya kurgularımızı başka­larına aktarmaktır. bunu bazı tekniklerden yarar­lanarak yaparız. bunlara "düşünceyi geliştirme yolları" diyebiliriz.   bu yolların başlıcalan şu şekilde sıralanabilir: -tanımlama -örnekleme -karşılaştırma -tanık gösterme / alıntılama -sayısal verilerden yararlanma -somutlama -soyutlama -düşsel öğelerden yararlanma 1.   tanımlama kavramın ne olduğunu, nitelikleri veya nice-likleriyle açıklama yoludur. ele aldığımız konunun kavramlarını "tanımlama" yoluyla aydınla...

düşünceyi geliştirme yolları

1.karşılaştırma: iki kavram, varlık veya olayın benzer ya da farklı yönleriyle ortaya konmasıdır. genellikle“oysa, ise, daha, en” gibi ifadeler kullanılır. ör: edebiyat tarihçisi bir eserin değerini saptarken belgelere dayanarak onun  halk arasında yüzyıllarca nasıl tutunduğunu nedenleri ve sonuçlarıyla anlamaya çalışır. oysa eleştirmen, doğrudan doğruya  kendisinin o eserden ne aldığı duygulanma  payını, kişisel beğeni ve kanısını eleştiriye katmadan elinden geldiğince nesnel bir biçimde düşünmek zorundadır.   ör 2: betimlemede anlatıcı gördüklerini sözcüklerin yardımıyla okuyucuya tanıtır, görünür hale getirmeye çalışır. öykülemede i...

düşünceyi geliştirme yolları

düşünceyi geliştirme yolları bir yazıda ileriye sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcılığını sağlamak amacıyla yazar çeşitli yollara başvurur. düşünceyi geliştirme yolları, daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinin içinde kullanılırlar. düşünceyi geliştirmek için başvurulan yöntemler şunlardır:       1) tanımlama: bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. tanım kısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır. sözü edilen kavram ya da varlığın ne olduğunun açıklanmasıdır. daha çok açıklama ve tartışma tekniklerinde kullanılan bu yolla tanımlanan şeyin ...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları

çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.işte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere “anlatım biçimleri” diyoruz.     anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz: 1)açıklayıcı anlatım, 2)öyküleyici anlatım (hikaye etme) 3)betimleyici anlatım (tasvir etme) 4)tartışmacı anlatım   a)açıklayıcı  anlatım: herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek,bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir.   örnek:memduh şevket esendal öykülerini sade ve temiz bir türkçe’yle yazmış,ö...

düşünceyi geliştirme yolları

düşünceyi geliştirme yolları bir yazıda ileriye sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcılığını sağlamak amacıyla yazar çeşitli yollara başvurur. düşünceyi geliştirme yolları, daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinin içinde kullanılırlar. düşünceyi geliştirmek için başvurulan yöntemler şunlardır:       1) tanımlama: bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. tanım kısaca ...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları videolu soru ç

 anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları videolu örnek çözümlü sorular ile genel konu anlatımı altta özetlenmiş ve gösterilmiştir.         ...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.işte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere anlatım biçimleri diyoruz. anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz: 1)açıklayıcı anlatım, 2)öyküleyici anlatım (hikaye etme) 3)betimleyici anlatım (tasvir etme) 4)tartışmacı anlatım a)açıklayıcı anlatım: herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek,bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir. örnek:memduh şevket esendal öykülerini sade ve temiz bir türkçe�yle ...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları

      anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları        çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.işte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere �anlatım biçimleri� diyoruz.     anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz: 1.betimleyici anlatım 2.öyküleyici anlatım 3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım 4.destansı(epik)anlatım 5.emredici anlatım 6.öğretici anlatım 7.tartışmacı anlatım 8.kanıtlayıcı anlatım 9.düşsel (fantastik) anlatım 10.gelecekten söz eden anlatım 11.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) 12.mizahi anlatım betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve s...

düşünceyi geliştirme yolları

düşünceyi geliştirme yolları bir de daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinin içinde kullanılan, düşünceyi geliştirme yolları vardır. şimdi de bunları görelim. karşılaştırma birden fazla varlık ya da kavramın aralarındaki benzerlerini ya da farklarını ortaya koymak için başvurulan anlatım yoludur. bunda amaç kavramın başka kavramlardan farklı yönlerini ortaya koymak, böylece onun belirgin özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. ya da ortak yönler söylenerek bu özelliklerin daha iyi belirmesi amaçlanır. "internet medyanın bir parçasıdır ancak çok seçeneğe sahip olması açısından medyadan daha üstündür. internette geri besle...

düşünceyi geliştirme yolları

düşünceyi geliştirme yolları:bir düşüncenin okura kolayca aktarılıp kavratılabilmesi için kullanılan yollardır. a. tanımlamadüşünceyi okur ya da dinleyicilere aktarmanın doğrudan bir yoludur.anlatılmak istenen kavram, yalın bir anlatımla verilir; ayrıntılara sapılmaz.anlatılmak isteneni okurun kolayca kavraması amaçlanır.içinde tanım cümleleri vardır genellikle. b. karşılaştırma:iki varlık ya da nesnenin benzerlik ve karşıtlıklarını ortaya koyar. c. örnekleme:düşünceye bir somutluk kazandırmak için çevreden örnekler alınarak yapılır.zihinde canlandırmak amaçlanır. ç. tanık gösterme:ilgili konuda güvenilir kişilerin sözlerinden yararlanmaktır.tanık olara...

türkçe - anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları - sor

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları videolu soru çözümü...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarıçeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.işte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere anlatım biçimleri diyoruz.anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz:1)açıklayıcı anlatım,2)öyküleyici anlatım (hikaye etme)3)betimleyici anlatım (tasvir etme)4)tartışmacı anlatıma)açıklayıcı anlatım:herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek,bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir.örnek:memduh şevket esendal öykülerini sade ve temiz bir türkçe�yle yazmış,öykücülükte çeho...

düşünceyi geliştirme yolları düşünceyi geliştirme yolları düşünc

düşünceyi geliştirme yolları bir yazıda ileriye sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcılığını sağlamak amacıyla yazar çeşitli yollara başvurur. düşünceyi geliştirme yolları, daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinin içinde kullanılırlar. düşünceyi geliştirmek için başvurulan yöntemler şunlardır:    1) tanımlama: bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. tanım kısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır. sözü edilen kavram ya da varlığın ne olduğunun açıklanmasıdır. daha çok açıklama ve tartışma tekniklerinde kullanılan bu yolla tanımlanan şeyin okurun zihninde daha kolay belirm...

düşünceyi geliştirme yolları

düşünceyi geliştirme yollarıbir yazıda ileriye sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcılığını sağlamak amacıyla yazar çeşitli yollara başvurur. düşünceyi geliştirme yolları, daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinin içinde kullanılırlar. düşünceyi geliştirmek için başvurulan yöntemler şunlardır: 1) tanımlama: bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. tanım kısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır. sözü edilen kavram ya da varlığın ne olduğunun açıklanmasıdır. daha çok açıklama ve tartışma tekniklerinde kullanılan bu yolla tanımlanan şeyin okurun zihninde daha kolay belirmesi amaçlanır. pa...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !