× "

dünya akarsu haritası

" arama sonuçları

dünya iklim haritası

dünyada görülen iklim çeşitleri yeryüzündeki başlıca iklim tipleri ve tabii bitki örtüsü  iklim tipleri dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir  iklimi bulunmaktadır. ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları  oluştururlar. yüzlerce km2  lik sahaları  etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı  verilmektedir. bununla birlikte, makro klima alanlarında bazen öyle yerler vardır  ki, buralarda görülen iklim özellikleri içinde bulundukları kuşaktan tamamen farklıdır. makro klimalar içerisinde bölgesel farklılıklar göste...

dünyadaki bitki türleri ve bitki örtüsü haritası

dünyadaki bitki türleri ve bitki örtüsü haritası

         dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru: 1. geniş yapraklı ormanlar 2. savanlar 3. kaktüs 4. bozkır 5. maki 6. orman-çayır 7. iğne yapraklı ormanlar 8. tayga ormanları 9. tundra şeklinde sıralanır. v her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.(kutup iklimi hariç) v farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar. v yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi bitki örtülerinin de kısa mesafeler dâhilinde değişmesini sağlar.  ...

dünya nüfusunun alansal dağılışı

dünya nüfusunun alansal dağılışı dünya nüfusunun alansal değişimi nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir. nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar. nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu) nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta) nüfusu az olan yerler için -- seyrek nüfuslu ifadeleri kullanılır.( tenha) dünyada nüfusunda geçmişten bu güne doğru sürekli bir değişim yaşanmıştır. bu değişimlerden bir de dünyada nüfusun alans...

küresel ısınma ve dünya

küresel ısınmada kritik aşama     bm'ye bağlı dünya sağlık örgütü, küresel ısınmanın doğrudan ya da dolaylı etkisi yüzünden asya ve pasifik bölgesinde yılda yaklaşık 77 bin kişinin öldüğünü açıkladı. örgütün batı pasifik bölgesi sorumlusu shigeru omi tarafından yapılan açıklamada, sağlık alanında ve hayata ilişkin ciddi etkileri ortaya çıkan küresel ısınma konusunda kritik aşamaya ulaşıldığı belirtilerek, şimdi harekete geçilmemesi durumunda bu sorunun gelecek on yıllarda çok daha büyük tehditler oluşturacağı kaydedildi. açıklamada, malezya'nın başkenti kuala lumpur'da 2-5 temmuz...

dünya haritası

dünya haritası

dünya haritası avrupa haritası asya haritası, avrupa kıtası avrupa; doğuda asya kıtası, güneyde akdeniz batıda atlas okyanusu ve kuzeyde ise kuzey buz denizi ile çevrilidir. büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan avrupa'nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. avrupa'nın en önemli yükseltisi kıtanın güney kısmında uzanan alp dağlarıdır. kıtanın en yüksek yeri fransa'daki mont - blanc (4810 metre) dağıdır. kıtanın kuzeyinde ise iskandinav yarımadasında norveç ve isveç'in sınırlarını oluşturan iskandinav dağları yer alır. kıta, akarsu ve göl bakımından oldukça zengindir. avrupa'nın ortalama yükseltisi az olması sonucunda akarsular denge profi...

dünya tarihinde ilkler ve önemli bilgiler

reform ilk kez almanya’da,rönesans ise italya’da ortaya çıkmıştır. ilk posta teşkilatı lale devri’nde oluşturuldu. ilk itfaiye teşkilatı lale devri’nde oluşturuldu. ilk kağıt fabrikası lale devri’nde yalova’da açıldı. matbaa ülkemize ilk kez lale devri’nde gelmiştir. ilk çiçek aşısı lale devri’nde yapıldı. ilk kumaş fabrikası lale devri’nde istanbul’da açıldı. suğdak deniz seferi ilk deniz aşırı seferidir. tarihte türk adında kurulan ilk devleti göktürk’lerdir. tarihteki ilk türk devleti hunlar’dır. miryekefelon savaşı ile anadolu türkler’...

jeoloji nedir? türkiye jeoloji haritası, 18. ve 19. yüzyılda jeo

jeoloji nedir? jeoloji yerbilimi anlamına gelir. ge: yer, logos: bilim sözlerinden alınmıştır.jeoloji arz (yer) kabuğunun yapısından, bunu teşkil eden maddelerden, onun teşekkül ve oluşum tarihinden,ayrıca üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin ilk yaratılışlarından bugüne kadar olan biyolojik oluşumlardan söz eder.40-50 km. kadar bir kalınlığa sahip olan yerkabuğunun organik ve anorganik oluşum tarihi jeolojide esas konuyu teşkil eder. yerkabuğunun tüm hareketleri ve mekaniği jeolojinin içerisinde yer alır.(yer kürenin şekli, ortası şişkince, kutupları basık bir küredir. ( litosfer ) jeoloji bir gözlem bilimidir. o kitaplardan, laboratuardan çok doğadan öğrenilir. jeoloji; çevremizin tanınmasında, sırları...

dünya ve türkiye harita çalışmaları, harita örnekleri

harita çalışmalarıtürkiyenin karstik arazileri haritası dünya deprem haritasılevha sınırları haritasısıcak su kaynakları dağılış haritasıdünya volkan haritasıdünya biyom haritasıtürkiye fay haritasıtürkiye akarsu havzaları haritasıtürkiye'nin akarsuları haritasıtürkiye deltaları haritasıtürkiye deprem haritasıtürkiye güneşlenme haritasıtürkiye yağış haritasıtürkiye'nin platoları haritasıtürkiyenin dağları haritasıtürkiye demir yolları haritasıdünya dilsiz haritasıdünya dilsiz harita 2dünya fiziki haritasıdünya fiziki -2dünya siyasi haritasıçok büyük boyut dünya haritası ayrıntılı dünya üzerinde önemli denizler koylar körfezler haritasıdün...

dünya nüfusunun alansal değişimi

dünya nüfusunun alansal değişimi nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir.nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar. nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu)nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta)nüfusu az olan yerler için  --  seyrek nüfuslu ifadeleri kullanı...

dünya fay haritası - su kaynakları

1-dünya fay haritası ile sıcak su kaynakları haritası arasındaki ilişki: iki harita sırasıyla gözlenecek ve arasında sıkı bir bağ olduğu açıklanacak, özellikle sıcak su kaynaklarının fay hatlarında sıralı olduğu belirtilecek ve oluşumları ile fay hatları arasındaki ilişki haritalar ile pekiştirilecek. 2- dünya siyasi haritasından faydalanılarak dünya sıcak su kaynakları haritasında boş bırakılan alanlar tamamlanacak. sayfa 22- etkinlik: 1- sayfa 19 da bulunan dünya volkanların dağılışı ile sayfa 21 de bulunan sıcak su kaynakları haritası ilişkilendirilecek, sıcak su kaynaklarının önemli bir kısmının da volkanik alanlar da bulunduğu açıklanacak. ancak tüm sıcak su kaynaklarının volkanik sahalarla örtüşmediği açıklanacak,...

türkiye'de madenler "türkiye maden yatakları haritası " ** m

türkiye maden yatakları haritası                                                                   haritayı büyütmek isterseniz tıklayınız... türkiye'de madenler madenler yerden filiz adı verilen bileşimler halinde çıkarılır . bunlara maden cevheri denilmektedir. madenler doğada  çok az saf halde bulunmaktadır. maden ocaklarında toprak          ve başka madenlerle karışık olarak...

dünya tarihinde ilkler - siyasi ve sosyal tarih -türk ve dünya t

reform ilk kez almanya'da,rönesans ise italya'da ortaya çıkmıştır. ilk posta teşkilatı lale devri'nde oluşturuldu. ilk itfaiye teşkilatı lale devri'nde oluşturuldu. ilk kağıt fabrikası lale devri'nde yalova'da açıldı. matbaa ülkemize ilk kez lale devri'nde gelmiştir. ilk çiçek aşısı lale devri'nde yapıldı. ilk kumaş fabrikası lale devri'nde istanbul'da açıldı. suğdak deniz seferi ilk deniz aşırı seferidir. tarihte türk adında kurulan ilk devleti göktürk'lerdir. tarihteki ilk türk devleti hunlar'dır. miryekefelon savaşı ile anadolu türkler'in anavatanı olmuştur. osmanlı devleti'nin afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası cezayir'dir. osmanlı devleti'nin afrika'da kaybettiği en son toprak parçası traplusgarp'tır. h...

dünya tarihindeki ilkler

sipahi örgütü ilk kez orhan gazi döneminde kuruldu.ilk nüfus sayımı ıı.mahmut zamanında yapılmıştır.osmanlı devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.ııı.osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.hz.muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik başarısı hudeybiye antlaşması'dır.osmanlı devleti'nde en fazla padişah ismi mehmet'tir.osmanlı döneminde ilk denizaltıyı ibrahim efendi yapmıştır.ilk vezirlik sistemi abbasiler tarafından oluşturulmuştur.osmanlı devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah v.murat'tır.ikta sistemi ilk defa hz.ömer zamanında uygulanmıştır.ilk safevi padişahı şah ismail'dir.osmanlı devleti'nin ilk halifesi yavuz sultan selim'dir.tarihte ilk ticaret kolonileri iyonlar tarafında oluşturulmu...

dünya ve türkiye harita çalışmaları,harita örnekleri

harita çalışmaları türkiyenin karstik arazileri haritası dünya deprem haritası levha sınırları haritası sıcak su kaynakları dağılış haritası dünya volkan haritası dünya biyom haritası türkiye fay haritası türkiye akarsu havzaları haritası türkiye'nin akarsuları haritası türkiye deltaları haritası türkiye deprem haritası türkiye güneşlenme haritası türkiye yağış haritası türkiye'nin platoları haritası türkiyenin dağları haritası türkiye demir yolları haritası dünya dilsiz haritası dünya dilsiz harita 2 dünya fiziki haritası dünya fiziki -2 dünya siyasi haritası &cce...

'dünya tarihinde gelmiş geçmiş bütün ilkler'

sipahi örgütü ilk kez orhan gazi döneminde kuruldu. ilk nüfus sayımı ıı.mahmut zamanında yapılmıştır. osmanlı devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır. ııı.osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır. hz.muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik başarısı hudeybiye antlaşması'dır. osmanlı devleti'nde en fazla padişah ismi mehmet'tir. osmanlı döneminde ilk denizaltıyı ibrahim efendi yapmıştır. ilk vezirlik sistemi abbasiler tarafından oluşturulmuştur. osmanlı devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah v.murat'tır. ikta sistemi ilk defa hz.ömer zamanında uygulanmıştır. ilk safevi padişahı şah ismail'dir. osmanlı devleti'nin ilk halifesi yavuz sultan selim'dir. tarihte ilk ticaret kolonileri iyonlar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !