× "

dünya biyom haritası

" arama sonuçları

biyoçeşitlilik

biyoçeşitlilikbiyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri biyoçeşitlilikcanlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme  biyosfer denir. biyosfer kelimesi "canlı küre"anlamına gelmektedir. canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir.atmosferde ise kuş ve mikro organizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabili...

dünya ve türkiye harita çalışmaları, harita örnekleri

harita çalışmalarıtürkiyenin karstik arazileri haritası dünya deprem haritasılevha sınırları haritasısıcak su kaynakları dağılış haritasıdünya volkan haritasıdünya biyom haritasıtürkiye fay haritasıtürkiye akarsu havzaları haritasıtürkiye'nin akarsuları haritasıtürkiye deltaları haritasıtürkiye deprem haritasıtürkiye güneşlenme haritasıtürkiye yağış haritasıtürkiye'nin platoları haritasıtürkiyenin dağları haritasıtürkiye demir yolları haritasıdünya dilsiz haritasıdünya dilsiz harita 2dünya fiziki haritasıdünya fiziki -2dünya siyasi haritasıçok büyük boyut dünya haritası ayrıntılı dünya üzerinde önemli denizler koylar körfezler haritasıdün...

madde döngüsü nedir?

madde döngüsü nedir?ekosistem birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.ekosistemlerde madde varlığı sınırlıdır, alınan maddeler yerine konmadığı takdirde tükenmeye mahkûmdur.ekosistemlerin dengesini koruyabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi (dünyada hayatın devamı için) madde ve enerji döngüleri sırasında alınan maddelerin yani inorganik maddelerin kullanıldıktan sonra cansız ortama geri verilmesi sayesinde olabilir.    doğada yaşamın s&uu...

ekosistemlerde enerji akışı ve madde döngüleri

ekosistemlerde enerji akışı ve madde döngüleriekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. ekosistem, bu unsurlar arsındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. madde döngüsü ve enerji dolaşımı ile hava,su,toprak,bitkiler ve diğer canlılar arasında sürekli bir alış veriş olur.bu alış veriş yeryüzünün doğal zenginliklerinin tekrar tekrar kullanılabilmesine ve yaşamın sürmesine olanak sağlar.besin zinciri ekosistemdeki enerjinin birincil kaynağı güneştir. dünyadaki tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. canlılar arası ilişkinin temelinde beslenme bulunur. ekosistemdeki madde ve enerji nakli organizmalar arasında görülen be...

canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler

canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler a- doğal faktörler:1-iklim: iklim şartları, sıcaklık, yağış, güneşlenme süresi, rüzgârlar, nemlilik gibi elemanların gösterdiği özellikleri ile etki eder.a-  sıcaklık: her bitki türünün ideal şartlarda gelişebileceği veya uyum sağlayabileceği bir sıcaklık ortamına ihtiyaç vardır. sıcaklığın çok düşük olduğu veya yetersiz olduğu yerlerde veya da çok aşırı olduğu yerlerde bitkiler yetişemez.  ideal sıcaklık şartlarının dışına çıkıldığında bitki türleri değişerek yerini diğer türlere bırakır. ayrıca bitkilerin don olayına dayanıklı olup olmamaları da önemli etkidir. birçok bitki türü iç...

biyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri

biyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri biyoçeşitlilikcanlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme  biyosfer denir. biyosfer kelimesi "canlı küre"anlamına gelmektedir. canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir.atmosferde ise kuş ve mikro organizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. denizin altında 5000 m ...

biyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri

biyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri biyoçeşitlilikcanlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme  biyosfer denir. biyosfer kelimesi "canlı küre"anlamına gelmektedir. canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir.atmosferde ise kuş ve mikro organizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. denizin altında 50...

biyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri

biyoçeşitlilikcanlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme  biyosfer denir. biyosfer kelimesi "canlı küre"anlamına gelmektedir. canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir.atmosferde ise kuş ve mikro organizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. denizin altında 5000 m derinlikte canlıların yaşadığı saptandığından bu da...

biyoçeşitlilik

biyoçeşitlilikcanlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme  biyosfer denir. biyosfer kelimesi "canlı küre"anlamına gelmektedir. canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir.atmosferde ise kuş ve mikro organizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. denizin altında 5000 m derinlikte canlıların yaşadığı saptandığından bu da...

lise-3- coğrafya konuları

lise-3- coğrafya konularıekosistem ve madde döngüleribiyoçeşitlilik(biyom,biyom alanları ve özellikleri,dünya biyom haritası)canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler(iklim,yerşekilleri,insan,paleocoğrafya ve özellikleri)ekosistemlerin işleyişi(ekositem nedir.ekosistemlerin özellikleri,su döngüsü,su ekosistemleriekosistemlerde enerji akışı,besin zinciri (beslenme özelliklerine göre canlılar,yaşama özellikleri,besin zinciri enerji piramiti madde döngüleri ve özellikleri(oksijen,azot,fosfor,karbon,kükürt,su döngüleri ve özellikleriekosistem ve özelikleri,besin zinciri ,enerji akışı,madde döngüleri biyolojik çeşitlilik.biyomlar.can...

biyoçeşitlilik biyom, biyom alanları ve özellikleri, dünya biyom

( biyoçeşitliliğin potansiyel-ekonomik değeri ) 'artemia' olgusu ve bu türün kültür-balıkçılığı ile ilişkileri; biyoçeşitliliğin ekonomik değeri henüz keşfedilmemiş ve büyük bir potansiyele sahip olan örneklerinden biridir. 'artemia salina'; kabuklular familyasından bir 'zooplankton'dur. muhtemelen yıllarca 'tuzlu su karidesi' ('salina shrimp') olarak bilinmektedir. çünkü bu tür; yaşam döngüsünün tamamını tuzlu sularda geçirmektedir. 'artemia salina'; tuza oldukça dayanıklı olup, 3-30 ppt tuzluluk değeri ile 15-55 oc sıcaklık değeri arasında yaşamını sürdürebildiği ikili yaşam biçimi (modu) bulunmaktadır: -mod.1; 'nauplii' ('artemia salina'n...

biyoçeşitlilik

biyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri biyoçeşitlilikcanlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme  biyosfer denir. biyosfer kelimesi "canlı küre"anlamına gelmektedir. canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir.atmosferde ise kuş ve mikro organizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. denizin altında 50...

biyoçeşitlilik,biyomlar ve özellikleri

biyoçeşitlilikcanlıların okyanusların dibinden atmosferde yükselebildikleri en yüksek seviyeye kadar olan bölüme  biyosfer denir. biyosfer kelimesi "canlı küre"anlamına gelmektedir. canlılar toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıya kadar olan kısımlarda yaşamaktalarsa da insanoğlunun beşeri etkileri bu derinliği yüzlerce metreye kadar indirmiştir.atmosferde ise kuş ve mikro organizmaların yüzlerce metre yükseğe kadar çıkmaları biyosferin, yerin üzerinde ve altında geniş bir katman halinde uzanmasını sağlar. yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500-6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m, yüksekliğe kadar çıkabilir. denizin altında 5000 m derinlikte canlıların yaşadığı saptandığından bu da...

çöller

 çöller        yağışların çok az, düzensiz ve tesadüfi olduğu bitki örtüsü ve hayvanların yaşamasına elverişsiz yerlere çöl  denir.çöl, yerkürede yer alan ana biyom tiplerinden birisidir. çöller, temel olarak ekvatorun kuzey ve güneyinde 15-40 dereceler arasında, bulunan çok kurak alanlardır. çöl atmosferinin düşük nemliliği gece ve gündüz arasında çok büyük sıcaklık farklarının oluşmasına neden olur. çöller, aldıkları yağışın miktarında (genellikle yılda 25 cm’den az) büyük değişkenlik gösterirler, yağışın zamanı da öngörülememektedir. çöl toprağında organik madde miktarı az olmasına karşın mineraller bol miktarda bulunur. en gelişmişlerinde bile bitki örtüşü çok seyrektir ve toprak güneş ışınlarına ve rüzgara doğrudan maruz kalır. hem yıllık h...

dünya ve türkiye harita çalışmaları,harita örnekleri

harita çalışmaları türkiyenin karstik arazileri haritası dünya deprem haritası levha sınırları haritası sıcak su kaynakları dağılış haritası dünya volkan haritası dünya biyom haritası türkiye fay haritası türkiye akarsu havzaları haritası türkiye'nin akarsuları haritası türkiye deltaları haritası türkiye deprem haritası türkiye güneşlenme haritası türkiye yağış haritası türkiye'nin platoları haritası türkiyenin dağları haritası türkiye demir yolları haritası dünya dilsiz haritası dünya dilsiz harita 2 dünya fiziki haritası dünya fiziki -2 dünya siyasi haritası &cce...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !