× "

dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörler

" arama sonuçları

dünya nüfusunun alansal dağılışı

dünya nüfusunun alansal dağılışı dünya nüfusunun alansal değişimi nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir. nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar. nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu) nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta) nüfusu az olan yerler için -- seyrek nüfuslu ifadeleri kullanılır.( tenha) dünyada nüfusunda geçmişten bu güne doğru sürekli bir değişim yaşanmıştır. bu değişimlerden bir de dünyada nüfusun alans...

türkiye nüfusunun özellikleri

nüfus nüfus,belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. nüfus artışı doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır. buna göre; nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi...

canlılar ve yeryüzünde dağılımlarını etkileyen faktörler

canlıların yer yüzüne dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için belirli bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. sıcaklık bitki çeşitliliği ve bunların yayılış alanı üzerinde etkilidir.sıcaklık isteği fazla olan bitkiler ekvator çevresinde yer alırken, soğuğa dayanıklı olanlar kutuplara yakın yerlerde bulunur. su bitkiler için hayati önem taşır. bitkiler ihtiyaç duydukları suyu yağış, hava ve toprağın neminden elde eder.     bitkilerin çoğunun bünyesinde bulunması gereken su miktarı belli bir oranın altına düştüğünde bitkiler yaşamsal faaliyetlerini kaybeder. bu sebeple yeryüzünün kurak ve yarı kurak böl...

türkiye nüfusunun enleri ve ilkleri

türkiye’de nüfusun en’leri ve ilk’leri  1960–1985 arası, ülke nüfusunun yıllık ortalama binde 24,4 oranında arttığı bir dönemdir. bu dönemde, bir önceki dönemde olduğu gibi nüfusu eksilen ilin olmayışı, ilk saptanan durumdur (özgür, 1998: 16–17). bölümleri arasında yüzölçümü bakımından en küçüğü olmasına karşın en fazla nüfus barındıran bölümü orta karadeniz’dir (özgür, 1998: 26). ege bölgesi, nüfus dağılışı bakımından en kuvvetli tezatların yan yana sıralandığı bir bölge olarak belirmektedir (özgür, 1998: 27).  nüfus yoğunluğu bakımından ülkenin de...

nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir ?

ders : coğrafya ödev: nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir ? nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nüfusun dağılışıyla ilgili faktörleri iki grupta toplamak mümkündür: (1) doğal çevrenin verimi ve yerleşmeye uygunluğu ile ilişkili faktörler: iklim, su kaynaklan, toprak, yüzey şekli ve maden zenginlikleri; (2)beşeri faktörler. insanların coğrafi çevreye uyum sağlama yetenekleriyle ilgili faktörler, top*lumsal ve ekonomik örgütlenme, teknolojik durum, coğrafi konum, tarihsel faktörler. beşeri faktörleri bazı araştırıcıların "tarihsel faktörler" adı altında da topladıklarına rastlanmaktadır. doğal çevre faktörleri: bunlar arasında nüfus dağılışını a&cced...

dünya nüfusunun alansal değişimi

dünya nüfusunun alansal değişimi nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir.nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar. nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu)nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta)nüfusu az olan yerler için  --  seyrek nüfuslu ifadeleri kullanı...

türkiye nüfusunun özellikleri

nüfusnüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. nüfus artışıdoğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.buna göre;nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar. nüfus artışının olumlu sonu&c...

türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinin dağılışı (coğrafya - ko

türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinin dağılışınüfus, belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan topluluğudur. ülkemizde nüfus sayımlarını türkiye istatistik kurumu (tüik) yapmaktadır. ilk düzenli nüfus sayımı 1927, ikincisi 1935 yılında yapılmıştır.daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 10 yılda bir yapılmasına karar verilmesine rağmen, bazı ihtiyaçlardan dolayı 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. en son yapılan nüfus sayımı ise, 2000 yılındadır.nüfus sayımları ülkemizdeki insan sayısının bilinmesi ve ona göre bazı planlamaların yapılması için önemlidir.nüfusun dağılışını etkileyen faktörlertürkiye'de nüf...

dünya nüfusunun alansal dağılımı

dünyada nüfusun alansal dağılışınüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir.           nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar.            nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu)           nüfusu ...

nüfusun dağılışını etkileyen faktörler

ders : sosyal bilimler ödev: nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir ? nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nüfusun dağılışıyla ilgili faktörleri iki grupta toplamak mümkündür: (1) doğal çevrenin verimi ve yerleşmeye uygunluğu ile ilişkili faktörler: iklim, su kaynaklan, toprak, yüzey şekli ve maden zenginlikleri; (2)beşeri faktörler. insanların coğrafi çevreye uyum sağlama yetenekleriyle ilgili faktörler, top*lumsal ve ekonomik örgütlenme, teknolojik durum, coğrafi konum, tarihsel faktörler. beşeri faktörleri bazı araştırıcıların "tarihsel faktörler" adı altında da topladıklarına rastlanmaktadır. doğal çevre faktörleri: bunlar arasında nüfus dağılışın...

nüfusun dağılışını etkileyen faktörler

nüfusun dağılışını etkileyen faktörlernüfusun dağılışıyla ilgili faktörleri iki grupta toplamak mümkündür: (1) doğal çevrenin verimi ve yerleşmeye uygunluğu ile ilişkili faktörler: iklim, su kaynaklan, toprak, yüzey şekli ve maden zenginlikleri; (2)beşeri faktörler. insanların coğrafi çevreye uyum sağlama yetenekleriyle ilgili faktörler, top*lumsal ve ekonomik örgütlenme, teknolojik durum, coğrafi konum, tarihsel faktörler. beşeri faktörleri bazı araştırıcıların "tarihsel faktörler" adı altında da topladıklarına rastlanmaktadır.doğal çevre faktörleri: bunlar arasında nüfus dağılışını açık bir seçik etkileyen iki faktör iklim ve yüzey şekilleri- dikkati &cce...

dünyada nüfusun dağılımı - nüfusu etkileyen faktörler nelerdir?

dünyada nüfusun alansal dağılışı nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir. nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar. nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu) nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta) nüfusu az olan yerler için -- seyrek nüfuslu ifadeleri kullanılı...

dünyada nüfusun dağılımı - nüfusu etkileyen faktörler nelerdir?

dünyada nüfusun alansal dağılışı nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir. nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar. nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu) nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta) nüfusu az olan yerler için -- seyrek nüfuslu ifadeleri kullanılı...

nüfusunun alansal dağılışı ,nüfus dağılışını etkileyen etmenler

  dünya nüfusunun alansal dağılışı nüfus dağılışında etkili faktörler dünya genelinde nüfus dağılışı düzenli değildir.dünya genelinde nüfus dağılışında etkili olan doğal ve beşeri pek çok sebep vardır.bu sebepler dolayısıyla dünya üzerinde bazı alanlar sık nüfuslanmışken bazı alanlar ise seyrek nüfuslanmıştır. nüfus dağılışında doğal koşulların belirleyici olduğu ülkeler ve bölgeler genellikle ekonomik  bakımdan az gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. doğal faktörler iklim: iklim elemanlarından  sıcaklık ve  yağış nüfus dağılışında en etkili olanlardır. ılıman ve yeterli yağış alan yerler sık nüfusludur. düny...

dünya nüfusunun alansal dağılışı

dünyada nüfusun alansal dağılışı dünyada nüfusun alansal dağılışı nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir.            nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar.            nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu)            nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta)  ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !