× "

düstur dergisi

" arama sonuçları

hisar,aylık fikir ve sanat dergisi,(mayıs-1971 sayı: 89)

sanat haberleri               hisar, aylık fikir ve sanat dergisidir. bu dergi 1950 yılında yayın hayatına başlamıştır. bu derginin mayıs 1971 89 sayısını inceleyeceğiz. ilk olarak sanat haberleri yer almaktadır. bu sayıda falih rıfkı atay’ın ölüm haberi yer alır.             atay,1894 yılında istanbul’da doğmuş, istanbul edebiyat fakültesini bitirmiş, tanin gazetesinde yayın hayatına başlamıştır. bolu ve ankara milletvekillikleri yapmıştır.20 mart 1971 tarihinde istanbul’da vefat etmiştir.             eserleri: deniz aşırı, kemalist tiran, bizim akdeniz, atatürk&rsq...

ada dergisi 13. sayı

ada dergisi 13. sayısına ulaştı. ada okurları bu sayıda 2003 yılında yitirdiğimiz öykücü ve çevirmen tomris uyar’ı ve öykülerini bir kere daha keşfetme olanağı bulacak. “ikinci yeni” ozanlarının âşık olduğu, adına şiirler yazdığı, gizemli kadın tomris uyar için ahmet çınar, attila aşut, burçak kara, gökhan yılmaz, hülya soyşekerci ve semih gümüş’ün yazılarını 13. sayımızda okuyacaksınız. attila aşut’a 1986 yılında, ali nurettin’e 1989 yılında tomris uyar’ın yazdığı daha önce yayımlanmamış iki mektubuna yazarlarımızın izniyle yer veriyoruz. menekşe toprak’ın yky’ndan çıkacak “temmuz çocukları” adlı romanından bi...

ada dergisi 10. sayısını yayımladı

ada dergisi 10. sayısını yayımladı. özellikle anadolu’da kültür ve edebiyat içerikli dergi çıkarmak ve onu yaşatmak hayli güç. ada 10. sayısıyla okuruna güz mevsimine yaraşır okunacak iyi bir dergi sunuyor. ada, ‘her zaman bir başka ada vardır ’ diyerek başladığı yolculuğuna devam ediyor.   ilk sayısından itibaren şiirdeki titizliğiyle dikkati çeken ada’nın bu sayısında da şiirler özenle seçilmiş. ali çivril, ali osman kurun, alperen yeşil, aydın afacan, celaleddin koç, derya önder, ercan yılmaz, ertan yılmaz, ertuğrul aydın, fatma esti, hasan aydın, hakan hakkı cankatan, kaan koç, mehmet ercan, mehmet şamil, nadir aşçı, naime erlaçin, neriman cala...

son dönem taşra medreseleri üzerine bazı düşünceler

nesimi yazıcı*bilindiği gibi medreseler, diğer bir kısım öğretim kurumları yanında, osmanlı eğitim-öğretim tarihinin hiç şüphesiz en önde gelen müesseseleridir. osmanlılar'a kendilerinden önceki türk-islam devletlerinden devredilen bu miras, onlar tarafından devletin varlığını koruduğu sürece korunmuştur. tabiatıyla altı asrı geçen zaman içerisinde medreseler, bir taraftan osmanlı genişlemesiyle birlikte daha önce gitmedikleri yeni coğrafyalara taşınmış, bir taraftan da önemli veya önemsiz, bazı değişikliklere uğramışlardır.osmanlı medreselerini, başkent ve taşra şeklinde bir ayırıma tabi tutmamız mümkündür. zira her dönemde en üst düzeydeki medreseler daima istanbul'da bulunmuşlardır....

ada dergisi 10. sayısını yayımladı.

ada dergisi 10. sayısını yayımladı. özellikle anadolu’da kültür ve edebiyat içerikli dergi çıkarmak ve onu yaşatmak hayli güç. ada 10. sayısıyla okuruna güz mevsimine yaraşır okunacak iyi bir dergi sunuyor. ada, ‘her zaman bir başka ada vardır ’ diyerek başladığı yolculuğuna devam ediyor.   ilk sayısından itibaren şiirdeki titizliğiyle dikkati çeken ada’nın bu sayısında da şiirler özenle seçilmiş. ali çivril, ali osman kurun, alperen yeşil, aydın afacan, celaleddin koç, derya önder, ercan yılmaz, ertan yılmaz, ertuğrul aydın, fatma esti, hasan aydın, hakan hakkı cankatan, kaan koç, mehmet ercan, mehmet şamil, nadir aşçı, naime erlaçin, neriman cala...

bediüzzaman ve fena fi'l ihvan

bediüzzaman hazretleri, son devir islam dünyasının yetiştirdiği en önemli ilim adamlarından birisidir. ilimle aksiyonu birleştirmiş, bunu da ‘müsbet hareket’ formülü şeklinde ifade etmiştir. sevindirici olanı şudur: eserleri şu anda 15 dünya diline çevrilmiştir. hakkında doktora tezleri yapılmış, fikirleri geniş bir kitle tarafından hüsn ü kabul görmüştür. eserlerinde en önemli husus olarak ‘uhuvvet’ üzerinde durur. yazımız, risale-i nur külliyatında yer alan kardeşlik bahsini değerlendirmektedir. her güzel şey sevmekle başlar. zoru kolay, uzağı yakın, düşmanı dost eden bir iksirdir o. hele bir de güzeller güzeli’ne (cc), imandan kaynaklanıyorsa... fakat eğer, insanlığın ve müslümanlığın gereği olan bu muhabbet, tevhide da...

osmanlılar'da basın

osmanlılar'da basınosmanlı devletinde ibrahim müteferrika tarafından 1727’de ilk osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra, belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra mısır valisi mehmed ali paşa tarafından kahire’de 1828’ yılında türkçe ve arapça olarak vakayi-i mısriyye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı.ikinci mahmud han devrinde 11 kasım 1831 yılında istanbul’da takvim-i vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. türkçenin yanında; arapça, fransızca, rumca ve ermenice de yayınlanan takvim-i vekayi’nin basılması için istanbul’da takvimhane matbaası kuruldu. takvimhane nazırı olarak da es’ad efendi tayin edildi. haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden ba...

tanzimat döneminde çıkarılan gazetelerin adları nelerdir -tanzim

tanzimat döneminde çıkarılan gazetelerle ilgili çok talep oluyordu.bu konudaki talebe karşılık vermek amacıyla sözü geçen gazeteleri eklemeyi uygun buldum.   tanzimat gazeteciliği tanzimat gazeteciliği; halkın görüşüyle birlikte edebiyatı da değiştirir. çünkü günlük yaşamın gazeteyle ön plana geçmesi, edebiyatımızda da etkisini gösterir. bu gazeteleri okuyanlar, batı’dan yapılan roman çevirilerini izleyenler, yeni bir dünya görüşüyle karşılaşırlar. eski yaşamın, tüm olarak dine göre düzenlenen kurumlarla fikirleri, tanzimat sonrası gazeteciliğiyle dinamikleşir. tanzimat’ta yayınlanan gazetelerin sayısı yetmişe yaklaşırken, dergiler yüzü geçer. tanzimat edebiyatı’nın oluşmasında, yeni türk nesrinin doğmasında en büyük rolü oynayan, en önemli görevi yükle...

demokrasi ve eğitim (noam chomsky)

demokrasi ve eğitim* noam chomsky laloya üniversitesi konuşması, ekim 1994 bana önerilen ve benim de konuşmayı memnuniyetle kabul ettiğim başlık “demokrasi ve eğitim”dir. demokrasi ve eğitim ifadesi geçen yüzyılın seçkin düşünürlerinden birinin hayatı, eserleri ve düşüncelerini akla getiriyor hemen: hayatının ve düşüncelerinin büyük bölümünü bu meseleler dizisine adamış olan john dewey’i. sanırım burada ona özel bir ilgim olduğunu itiraf etmem gerekiyor. çok çeşitli nedenlerden dolayı, onun düşüncelerinin çocukluk yıllarımdan beri –hatta, burada değinmeyeceğim ama gerçekten varolan birçok nedenden dolayı, iki yaşımdan beri- benim üzerimde çok güçlü bir etkisi olmuştur. dewey, hayatının büyük bölümünde, anaokulu eğitimindeki reformların sosyal değişim için baş...

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler ve özellikleri

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler ilgili gazetelerin adlarını öğrenmek için tıkla anadolu imparatorluklarında iletişim anadolu m.ö. 6000'den, milattan sonraki yıllara kadar muhtelif imparatorlukların hakimiyetine tanık olmuştur. anadolu'nun iletişim tarihi, anadolu'nun geri ve çeşitli kavimlerden oluşması nedeniyle, işgaller, katliamlar, egemenlikler, sıcak ve soğuk savaşlarla dolu bir tarihtir. anadolu'daki ilk iletişim biçimleri ise yazının gelişmişliğine paralel olarak daha çok tabletler ve yazıtlarla gerçekleştirilmiştir. eskiye ait yazılı metinler egemenin hayatını anlatır. egemenlik altındakinin yaşam öyküsü tabletlerde egemenin görüşü açısından yorumlanır. "bu yazıtlar ülkedeki siyasal durumun yıllıkları, krallıkla ilgili eski olayları, yönetim sınıfı içinde...

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler ilgili gazetelerin adlarını öğrenmek için tıkla anadolu imparatorluklarında iletişim anadolu m.ö. 6000'den, milattan sonraki yıllara kadar muhtelif imparatorlukların hakimiyetine tanık olmuştur. anadolu'nun iletişim tarihi, anadolu'nun geri ve çeşitli kavimlerden oluşması nedeniyle, işgaller, katliamlar, egemenlikler, sıcak ve soğuk savaşlarla dolu bir tarihtir. anadolu'daki ilk iletişim biçimleri ise yazının gelişmişliğine paralel olarak daha çok tabletler ve yazıtlarla gerçekleştirilmiştir. eskiye ait yazılı metinler egemenin hayatını anlatır. egemenlik altındakinin yaşam öyküsü tabletlerde egemenin görüşü açısından yorumlanır. "bu yazıtlar ülkedeki siyasal durumun yıllıkları, krallıkla ilgili eski olayları, yönetim sınıfı içinde...

kapitalist, hümanist ve semavi ahlak öğretilerinde bediüzzaman y

kapitalist, hümanist ve semavi ahlak öğretilerinde bediüzzaman yorumu: "ihlas ahlakı" bediüzzaman's comment in the capitalist, humanist and religious ethical teachings: 'sincerity ethics' nevzat tarhan prof. dr., (ider) insani değerler ve ruh sağlığı vakfı başkanı-psikiyatrist giriş ahlaki davranışın oluşumunda biyolojik eğilimlerin sosyal öğrenme ile şekillendirilmesi söz konusudur. temel biyolojik eğilimler yemek, içmek, cinsellik, saldırganlıktır. bu eğilimler insan ve hayvanın doğasında mevcuttur. insanda farklı olarak yüksek biyolojik eğilimler ve ihtiyaçlar söz konusudur. sevmek sevilmek, güvenmek güvenilmek, değer verilmek, kendini gerçekleştirmek, zengin, güçlü, tanınmış olmak, takdir edilmek, övülmek… gibi biyopsikolojik eğilimlerimiz vardır. kapitalist s...

osmanlılarda basın

osmanlı devletinde ibrahim müteferrika tarafından 1727’de ilk osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra, belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra mısır valisi mehmed ali paşa tarafından kahire’de 1828’ yılında türkçe ve arapça olarak vakayi-i mısriyye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. ikinci mahmud han devrinde 11 kasım 1831 yılında istanbul’da takvim-i vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. türkçenin yanında; arapça, fransızca, rumca ve ermenice de yayınlanan takvim-i vekayi’nin basılması için istanbul’da takvimhane matbaası kuruldu. takvimhane nazırı olarak da es’ad efendi tayin edildi. haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç...

“efendi-2” isimli kitaptaki bediüzzaman ve risale-i

yeni şafak yazarı taha kıvanç ile yeni asya yazarı latif salihoğlu, soner yalçın’ın “efendi-2” isimli kitabında yer verdiği bediüzzaman said nursi ve risale-i nur külliyatı hakkında asılsız iddialara köşe yazılarında cevap verdiler.taha kıvanç, 25 temmuz 2006 tarihli ve “efendi olmak” başlıklı köşe yazısında, konuyla alakalı şu ifadelere yer verdi:hani, son zamanlarda herkesin dilinde dolaşan ‘üstad’ hitabı var ya, ‘efendi-2’ ona da itiraz ediyor. okuyalım: “türkiye’de islâmcılar arasında da ‘üstat’ hitabı-sıfatı son dönemlerde sıkça kullanılır oldu. örneğin, nurcular, said-i nursi’ye niye ‘üstat’ diye hitap ediyorlar? (bkz. aksiyon dergisi, 6 şubat 2006.) masonların hitabı olan ‘üstatR...

kur'an'ın evrenselliği

  kur'an'ın evrenselliği ve   tarihselci yaklaşım dr. ergün çapan   kur'ân-ı kerim bütün insanlığa gönderilmiş ilâhi bir kitaptır. bu yüce kitap, başları döndürecek ölçüde zengin bir kaynaktır ve her asra yetebilecek açılım gücüne sahiptir. o'nun mesajı evrenseldir. kur'ân'da bir çok âyette "ey insanlar" denilerek bu evrenselliğe işaret edilmiştir. bunun yanında, özellikle şu âyetlerde kur'ân'ın ve onun tebliğ ve temsilcisi peygamber efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) evrenselliği vurgulanmıştır:"hayır ve bereketi ne muazzamdır o zât'ın ki, bütün ins ve cinni uyarsın diye o has kuluna doğruyu eğriden ayıran furkan'ı indirdi" (furkan sûresi, 25/1). bu âyet, kur'ân'ın ve peygamberimiz'in (aleyhissalâtü v...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !