× "

düyunu umumiye idaresinin osmanlı ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir

" arama sonuçları

kiralık konak kitap özeti

kiralık konak kitap özeti, kitap özet, kitap özeti, kitap özetler, kitap özetleri, roman özet, roman özeti, roman özetler, roman özetleri, kitabın özeti, romanın özeti kitabın adı: kiralık konak kitabın yazarı: yakup kadri karaosmanoğlu yayın evi: iletişim yayınları basım yılı: 1999 (20. baskı) 1. kitabın konusu: türk toplumunun tarihsel gelişim sürecinde ilk belirtileri xvııı. yüzyılda görülen ve tanzimatla somutlaşan batılılaşma hareketleri buna bağlı olarak hayat tarzı, değerler ahlak kısacası kültürel değişim. 2. kitabın özeti: naim efendi çok zengin, zengin olduğu kadarda hesaplı bir kişiydi. babasından kalma bir servetti. büyük bir ihtimamla idare v...

büyük kuşatma

türkiye cumhuriyeti devleti’nin ak parti yönetiminde geçirdiği süre içinde gelinen durumu özetlersek; içten ve dıştan tam bir kuşatma altında olduğumuzu söyleyebiliriz. osmanlı’nın yıkılmadan önceki son senelerindeki görünümüne benzer bir durumla karşı karşıyayız. yüzyıl öncesinin sömürgeci devletlerinin yerine geçen globalleşme-küreselleşme devletlerinin küresel mimarları, dünyayı yeniden yapılandırırken dünyanın merkezinde yer alan ülkemizi daima ön planda tutmuşlardır. ülkemiz küresel saldırılardan nasibini her geçen gün artan bir dozda almaktadır.dün galata bankerleri ile başlayan borçlanma serüvenimiz, 1875&r...

mustafa aslan'ın rıfat ılgaz'la ilgili yazısı

  11 şubat 2008• edebiyatımızın fedai çınarı : rıfat ılgaz http://yazarmustafaaslang.tr.gg  üretken ve dirençli 1911 yılında kastamonu’nun cide ilçesinde doğan rıfat ılgaz edebiyatımızın dirençli olduğu kadar üretken yazarıdır da. insanı hayrete düşürecek kadar hem de. bu yüzden onun da içinde bulunduğu 40 kuşağı şairlerine attila ilhan tarafından fedailer mangası adı verilmiştir.attila ilhan 40 kuşağı ile ilgili olarak:” benim sonradan fedailer mangası adını verdiğim bir şair kuşağı, geleceklerini tehlikeye atmak pahasına ‘insan hakları ve demokrasi ‘ savaşını başlatmışlardır; bunun böyle olduğunu en kolay ve en çabuk anlayan, elbette, “tek şef tek part...

edebiyatımızın fedai çınarı:rıfat ılgaz-mustafa aslan

   11 şubat 2008• edebiyatımızın fedai çınarı : rıfat ılgaz http://yazarmustafaaslang.tr.gg   üretken ve dirençli 1911 yılında kastamonu’nun cide ilçesinde doğan rıfat ılgaz edebiyatımızın dirençli olduğu kadar üretken yazarıdır da. insanı hayrete düşürecek kadar hem de. bu yüzden onun da içinde bulunduğu 40 kuşağı şairlerine attila ilhan tarafından fedailer mangası adı verilmiştir.attila ilhan 40 kuşağı ile ilgili olarak:” benim sonradan fedailer mangası adını verdiğim bir şair kuşağı, geleceklerini tehlikeye atmak pahasına ‘insan hakları ve demokrasi ‘ savaşını başlatmışlardır; bunun böyle olduğunu en kolay ve en çabuk anlayan, elbette, “tek ş...

mustafa aslan'ın rıfat ılgaz yazıları

  11 şubat 2008• edebiyatımızın fedai çınarı : rıfat ılgaz   23 temmuz 2008   üretken ve dirençli 1911 yılında kastamonu’nun cide ilçesinde doğan rıfat ılgaz edebiyatımızın dirençli olduğu kadar üretken yazarıdır da. insanı hayrete düşürecek kadar hem de. bu yüzden onun da içinde bulunduğu 40 kuşağı şairlerine attila ilhan tarafından fedailer mangası adı verilmiştir.attila ilhan 40 kuşağı ile ilgili olarak:” benim sonradan fedailer mangası adını verdiğim bir şair kuşağı, geleceklerini tehlikeye atmak pahasına ‘insan hakları ve demokrasi ‘ savaşını başlatmışlardır; bunun böyle olduğunu en kolay ve en çabuk anlayan, elbette, “tek şef tek par...

halime kaptan ve kurtuluş savaşı

halime kaptan” ve kurtuluş savaşı  11 şubat 2008                                   rıfat ılgaz’ın “halime kaptan” adlı yapıtı edebiyatımızda kurtuluş savaşı’nı anlatan yapıtlardan birisidir. roman kurtuluş savaşı’nın  hangi koşullarda yapıldığını, kazanıldığını anlatması açısından önemlidir. yapıt karadeniz bölgesi kuvayi milliye hareketi ile bilgiler vermenin yanında ülkenin  değişik yörelerin de verilen savaşım hakkında da okuru yer yer bilgilendirmektedir. yazar, yapıtında bölgesindeki gelişmeleri ülke geneliyle birlikte vermiştir.&n...

ekonomi:borç krizi ve türkiye-3

kamu borçlanmasında bankaların birinci derecede rol almaları ise bankaları esas işlevlerinden uzaklaştırmaktadır. bu durumda bankaların topladıkları fonları reel kesime kullandırarak bu kesimi finanse etme fonksiyonu değişmiş olmakta, bankalar devleti fonlayarak ayakta kalan kurumlara dönüşmektedirler. devlete borç vererek yüksek karlar elde etmenin dayanılmaz cazibesi bankaları sendikasyon kredileri alarak açık pozisyonlara girmeye de teşvik etmektedir. devlet borçlanmasının yol açtığı bu uygulamalar sonuçta kur riski ile bankaları, faiz riski ile de reel sektörü zor duruma düşürmektedir. yakın tarihimizde türkiye bu süreci acı deneyleri ile birlikte yaşamış bulunmaktadır.      ...

liberal ekonomili türkiye cumhuriyeti devleti, “borç bulma

 türkiye cumhuriyeti devleti, 1945 yılından itibaren abd’nin etki alanına girince, nasıl oluduysa(!) ‘gider-gelirden’ fazla olmaya başladı...  gider gelirden fazla olunca da; doğal olarak liberal ekonomili türkiye cumhuriyeti devleti, “borç bulmanın” telâşına düştü. bu telâş, artan şiddetle yıllardır sürüp duruyor... bir hazin manzara ki; açık kapanmayacak kadar olsa bile, borç aldığımız zaman, zil takıp oynayacak duruma geliyoruz! borç batağında debelenişimiz yeni değil. 150 yıl önce,  24 ağustos 1854’de ilk kez yabancılardan borç aldık. aldığımız parayı üretime yönelik yatırımlara harcamayınca, yine borç aldık. bu kez aldığımız bor&cce...

osmanlı devleti'nde dış borçlar ve borçlanma politikaları

osmanlı devleti, 19uncu yüzyılda genel olarak bir çöküş dönemi. yaşamış ve avrupa devletlerinin askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda ağır baskısı altında kalmıştır. 1987'de navarin'de ingiliz, fransız ve rus filoları osmanlı donanmasını yakmış, 1929'da ruslar edirne'yi alıp istanbul’a yaklaşmış, mehmet ali paşa kütahya'ya kadar ilerleyip istanbul’u tehdit etmeye başlamıştır. bu gelişmeler üzerine 2nci mehmet, ruslardan yardım istemiş ve 1833 hünkar iskelesi anlaşması ile osmanlılar rus himayesine girmiştir. bu durumdan telaşlanan ingiltere, mehmet ali ve rus tehlikelerine karşı osmanlıları destekleyip, bu hizmetine karşılık 1838 ticaret anlaşmasını imzalamıştır. anlaşma ile getirilen dış ticaret liberalizmi, o sırada avrupa'nın hiçbir ülkesinde uygulan...

kiralık konak romanının özeti

romanın konusu:             romanda nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır. nesiller arasındaki uçurumdan ve hızlı değişimin getirdiği ahlak buhranı anlatılmıştır. romanın özeti: naim efandi çok zengin, zengin olduğu kadarda hesaplı bir kişiydi. babasından kalma bir serveti vardı. büyük bir itina ile idare ediyor ve koruyordu. ıı. abdülhamit döneminde devletin yüksek mevkilerinde bulundu. bir çok defalar valiliklerde dolaştı. bütün çocukluğu, bütün gençliği istanbul ‘un en kalabalık konağında geçen naim efendi eğlenceli toplantıları, dostlar arasındaki sohbetleri, misafirlere ziyafetleri çok severdi. fakat öyle bir zaman yaşadı ki bunların hepsi yasaktı. naim efendi yeni sazdan, yeni şarkılardan zevk al...

kiralık konak romanının özeti yakup kadri karaosmanoğlu

  romanın konusu:             romanda nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır. nesiller arasındaki uçurumdan ve hızlı değişimin getirdiği ahlak buhranı anlatılmıştır. romanın özeti: naim efandi çok zengin, zengin olduğu kadarda hesaplı bir kişiydi. babasından kalma bir serveti vardı. büyük bir itina ile idare ediyor ve koruyordu. ıı. abdülhamit döneminde devletin yüksek mevkilerinde bulundu. bir çok defalar valiliklerde dolaştı. bütün çocukluğu, bütün gençliği istanbul ‘un en kalabalık konağında geçen naim efendi eğlenceli toplantıları, dostlar arasındaki sohbetleri, misafirlere ziyafetleri çok severdi. fakat öyle bir zaman yaşadı ki bunların hepsi yasaktı. naim efendi yeni sazdan, yeni şarkılardan zevk alm...

duyun-u umumiye, abdullah gül

inanamayacaksınız ama bu sözler abdullah gül'e ait!   siz o profesörün (erol manisalı) dediği gibi, avrupa'nın zenginler klübü'nün köşkünde, bahçedeki bir barakaya girdik diye sevinerek geldiniz. halbuki ben, şunu hatırladım: bizim atalarımız-bugün onların ruhunu yad ediyor ve bugün onların davasını güdüyoruz- bir gün, avrupa'ya nasıl gitmişlerdi, osmanlı avrupa'ya nasıl gitmişti? avrupa'ya siz böyle gittiniz. ben bunu karşılaştırarak doğrusu çok üzüldüm. değerli arkadaşlar, avrupa parlamentosu'ndaki münakaşaları takip edin. türkiye oralarda nasıl rencide edilecek ve türkiye oralarda nasıl kötü durumlara düşür&uum...

kiralık konak yakup kadri karaosmanoğlu

  çindekiler  yakup kadri karaosmanoğlu'nun hayatı ve eserleri  kiralık konak üzerine   kiralık konak   türk edebiyatında kiralık konak   genel bibliyografya   :::::::::::::::::::  hayatı  yakup kadri, onyedinci yüzyılın sonlarından başlayarak saruhan vilayetidenilen aydın ve manisa bölgesinde hüküm sürmüş karaosmanoğlu sülalesindendir.mısır'da ibrahim paşa konağına yerleşen ve orada ikbal hanımla evlenen kadribeyin oğludur. 27 mart 1889'da kahire'de doğdu. ibrahim paşa'nın ölümü üzerinealtı yaşındayken ailesiyle birlikte manisa'ya geldi. ilköğrenimine fevziyemekteb-i iptidaisinde başladı. iki yıl sonra da izmir idadisi'ne gönderildi(1903). şahabettin süleyman'la arkadaşlığı buradan gelir. ama öğreniminitamamlayam...

yakup kadri karaosmanoğlu'nun hayatı ve eserleri kiralık ko

  kiralık konak   yakup kadri karaosmanoğlu   :::::::::::::::::::   içindekiler   yakup kadri karaosmanoğlu'nun hayatı ve eserleri   kiralık konak üzerine   kiralık konak   türk edebiyatında kiralık konak   genel bibliyografya   :::::::::::::::::::   hayatı   yakup kadri, onyedinci yüzyılın sonlarından başlayarak saruhan vilayetidenilen aydın ve manisa bölgesinde hüküm sürmüş karaosmanoğlu sülalesindendir.mısır'da ibrahim paşa konağına yerleşen ve orada ikbal hanımla evlenen kadribeyin oğludur. 27 mart 1889'da kahire'de doğdu. ibrahim paşa'nın ölümü üzerinealtı yaşındayken ailesiyle birlikte manisa'ya geldi. ilköğrenimine fevziyemekteb-i iptidaisinde başladı. iki yıl sonra da izmir idadisi&#...

emre kongar-atatürk-5

e) toplumda karizmatik bir liderin varlığı. bir toplumda, daha önceki eylemleri ile, belli bir --efsane-- yaratmış olan kişilerin varlığı, bir eylemin başına geçtiklerinde, ona, gerek eylem, gerekse örgüt liderliği açısından büyük ölçüde yardımcı olurlar. bunun en güzel örneği, --anafartalar kahramanı-- mustafa kemal paşa'nın türk kurtuluş savaşı'nın da liderliğini yüklenmiş olmasıdır.   f) liderin, uzmanlık, cazibe, meşru güç ve ödül ve ceza verme yetkileri bakımından, mevcut yapı içinde gücünün kanıtlanmış olması. bu devrimin oluştuğu dönemde ortaya çıkan liderlerin, toplumdaki geleneksel güç kaynakları bakımın...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !