× "

dışlanmak ile ilgili sözler

" arama sonuçları

iş hayatında hangi davranışlar mobbingdir?

çağımızın iş vebası mobbing kitaplardaki tanımına bakacak olursak;  psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. özellikle "hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır" diye tanımlamış mobbing; kültür, cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmeksizin tüm iş yerlerin de ortaya çıkabilir. iş hayatında ve çalışma ortamlarında herkes potansiyel bir mobbing adayıdır. dolayısıyla mobbinge maruz kalma riski herkes için geçerlidir. çalışma ve sos...

musevi türkler

musevi türkler

musevilik’i kabul eden tek türk kavmi hazarlar’dır. bunu söylerken tabii ki musevilik’in çok büyük bir olasılıkla siyasal amaçlarla kullanılmak için benimsendiğini belirtmeden geçemeyeceğiz. zaten saray yöneticileri tarafından kabul edilen bu yeni din halkı hiç bağlamadı. onlar yine eski şaman geleneklerini sürdürerek yaşamaya devam etti. “bir uygarlık cilasına sahip olanların tümü tarafından sadece resmi din terk edildi. ama bu, -müslümanlığı kabul etmeden önce- her zaman yeni dinlere sürüklenmiş olan türkler’e özgü bir özellik değildi. bununla birlikte yaptıkları seçim yine de şaşırtıcıydı: musevilik’i kab...

türkçe'nin sırrını ifşa etmek

  nihat sami banarlı’nın türkçe’nin sırları adlı eseri, türk dilinin güzelliklerini, inceliklerini ve ahengini ele aldığı yazılardan oluşmaktadır. her biri ayrı bir başlık halinde toplam kırk üç ayrı çalışmadan meydana gelen eserdeki yazılar birbirini tamamlar nitelikte olup türkçe’nin estetiğine dikkat çeken bir bütünlük meydana getirmiştir. türk dili üzerine uzun yıllar yaptığı araştırmalarını dilimizin ses, şekil ve mûsikisi arasındaki bağlantılarını ele alan bu eser ilk basımından zamanımıza kadar ilgiyle okunmaktadır.   eseri oluşturan bölümlerde işlenen düşüncelerden kısa özetler yaparak bu vesile ile bu eseri bir kez daha yeni...

köklerine ve geçmişine yabancılaşmış bir ulus: kürtler

  klasik bir söz olan "geçmişlerini bilmeyenlerin geleceklerini inşa edemeyecekleri " özdeyişini sanırım birçoğumuz biliyoruz. "geçmiş"den kasıt başka milletler için, daha çok "yaşanan tarihsel serüveni" ifade eder. oysaki kürtler için "geçmiş" salt bilinmeyen tarihlerini değil; ......dil, kültür, edebiyat, sanat ve folklor gibi yasaklanmış tüm ulusal kimlik değerlerini ifade eden koca bir muammadır. 20.yy da kurulan türkiye, iran, ırak ve suriye'deki ulus devletlerin inkârcı ve asimilatif politikaları mezapotamya'nın en eski ve yerleşik halkı olan kürtleri geçmişlerinden kopartmakla kalmamış, onlara "onl...

cellatlar

cellâtlar can bedenden ayrılmadan önce hep onlar vardı:”cellatlar”.. insanlık tarihi boyunca onca ülke, dil, din ve ırka mensup bir sürü insan, benzer ya da farklı nedenlerden sonsuz yolculuğa çıkmadan önce,  onların yüzlerini gördüler son kez…  cellâtlar hangi ülkede hangi dinde olursa olsun her zaman “onursuz insan “ muamelesi gördüler. toplumdan dışlandılar, kent dışında yaşamaya zorlandılar, kamuya açık yerlere sokulmadılar. paraları bile tiksintiyle alındı. bu yüzden çoğu cellât huzuru alkolde aradı. cellâtlık, tıpkı fahişelik gibi, dünyanın en eski mesleklerinden biri... yine fahişe...

pierre loti kimdir hayatı eserleri f5f6 da durma yenile dünyanı

  pierre loti - louis marie julien viaud (pierre loti kimdir? - pierre loti hakkında)   pierre loti vikipedi, özgür ansiklopedi pierre loti, 1850-1923 yılları arasında yaşamış, rochefort’ta doğmuş, ünlü bir fransız roman yazarıdır. denizci bir aileden gelen pierre, çocukluğunda latince, yunanca ve ingilizce dillerini öğrenmiş ve 1865’de deniz akademisi’ni bitirmiştir. gerçek adı louis marie julien viaud olan yazara, 1867yılındaki okyanusya seferi sırasında,tahiti’li yerliler tarafından pierre loti adı verilmiştir. büyük okyanus’ta yetişen bir çiçeğin adı olan loti, gül anlamına gelir. bütün dünyayı dolaşırken bir tesadüf eseri t&uum...

genel başkanımız sayın devlet bahçeli

genel başkanımız sayın devlet bahçeli

milliyetçi hareket partisi genel başkanımız sayın devlet bahçeli'nin 16 şubat 2010 tarihinde tbmm grup toplantısında yapmış olduğu konuşma metni. değerli milletvekili arkadaşlarım basınımızın değerli temsilcileri hepinizi saygılarımla selamlıyorum. türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntıları katlayan bir yağmur ve sel felaketi ile karşılaşan trakya yöresi ile antalya ilimizdeki taşkınlar bütün şiddeti ile devam etmektedir. büyük çoğunluğu tarıma ve bahçeciliğe uygun çok büyük alanlarda etkisini sürdüren sel felaketinin, çok sayıda insanın geçim kaynağı olan arazilerde tahribata yol açtığı görülmektedir. daha önceki yıllarda da benzer taşkınlara maruz kalarak felaketler yaşamış olan bu bölgelerimizde alınmış tedbirlerin yeterli olmadığı ve bundan sonra da yeterli olamayaca...

lale

geçmişten günümüze lale…            çiçek, çağlar boyunca dünyanın her yerinde duyguların anlatılmasında en güzel sembol olmuş, yaşamın zorluklarını, streslerini törpüleyen, sinirsel gerilimleri azaltan bir araç olarak günlük yaşamımızda yer almıştır.             soğanlı ve otsu bir bitki olan lale çiçeğinin asıl vatanının orta asya olduğu ve türkler tarafından anadolu’ya getirildiği sanılmaktadır. anadolu’da 12.yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlayan laleyi, şiirlerinde kullanan ilk şair de mevlana celaleddin-i ...

nihat sami banarlı`nın türkçe`nin sırları adlı eseri

nihat sami banarlı’nın türkçe’nin sırları adlı eseri, türk dilinin güzelliklerini, inceliklerini ve ahengini ele aldığı yazılardan oluşmaktadır. her biri ayrı bir başlık halinde toplam kırk üç ayrı çalışmadan meydana gelen eserdeki yazılar birbirini tamamlar nitelikte olup türkçe’nin estetiğine dikkat çeken bir bütünlük meydana getirmiştir. türk dili üzerine uzun yıllar yaptığı araştırmalarını dilimizin ses, şekil ve mûsikisi arasındaki bağlantılarını ele alan bu eser ilk basımından zamanımıza kadar ilgiyle okunmaktadır. eseri oluşturan bölümlerde işlenen düşüncelerden kısa özetler yapıp bu vesile ile bu eseri bir kez daha yeni nesle tanıtarak esere dikkat &...

unutma ülkeni

... / mustafa özbek - türkiyem topluluğu sözcüsü on üç bin yıllık tarihi ile dünyanın en eski milletlerinden biri ve dünya medeniyetler ailesinin her zaman parlayan bir yıldızı olan türk milleti, adeta ihanete varan ihmaller sonucu bugün kendisini millet yapan değerlerin yok edilmesi süreci ile karşı karşıya kalmıştır. uzun ve şerefli tarihimiz içinde zaman zaman karşılaştığımız benzer durumlar iyi analiz edilip, gerekli dersler çıkarılmadığı, yani tarihten ders alınmadığı için ne yazık ki bugün yine beka sorunuyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. hem konar-göçer, hem de yerleşik medeniyetin zirvelerine çıkan, üstün yönetim ve teşkilatlanma yeteneği ile çok çabuk devlet kuran; al bayrağın dalgalandığı her yeri vatan sayan ve vatanlaştıran, "ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın" anla...

yazı

neden depresyona giriyoruz? ruhbilimciler depresyonu açıklarken iki nokta üzerinde odaklanırlar. ilki bizim olaylara ve duygularımıza nasıl anlamlar yüklediğimizdir. bir kişiye göre boşanmak bir trajedi iken, bir başkası için kurtuluştur. bazı insanları sinirlenmek güçlü hissettirirken bazıları için ise sinirlilik korkutucudur. ikinci nokta ise bizim karşılaştığımız zorluklarla nasıl baş ettiğimizdir. bazı insanlar sorunlarını kullandıkları yönetilebilir taslaklarla çözmeye uğraşır, diğerlerinden yardım ister, zorlukların üstesinden gelmek için planlar yaparken diğerleri boğulmuş hisseder, dertlerini paylaşmaz ve sorunlardan kaçmayı tercih eder. olayları nasıl yorumladığımız ve nasıl başa çıktığımız bilişsel terapi dediğimiz tedavi şeklinin anahtar noktalarıdır. bilişsel terapistlerin ya...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !