× "

dağılış

" arama sonuçları

yazı

her bilimin kendine özgü ya da en çok kullandığı prensipleri vardır. coğrafya biliminin 3 prensibi vardır. bunlar sırasıyla: dağılış: coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. coğrafyada bir konunun veya olayın dağılışı belirtilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yayılış biçimlerinin ayrı ayrı ifade edilmesidir. yatay dağılış: harita üzerinde gösterilmesi. örneğin tarım alanlarının türkiye'deki dağılışı haritasından tarım alanlarının nerede bulunduğu, yüzölçümlerinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler anlaşılabilir. dikey dağılış: harita üzerinde eşyükselti eğrilerini kullanarak dikey...

coğrafyanın başlıca prensipleri

1. dağılış prensibi: bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. buradaki alan bir yöre olabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünya olabilir.  dağılışı gösterilecek olan konu ise; bitki örtüsü, yer şekilleri, sıcaklık, yağış, nüfus, tarım alanları, sanayi kuruluşları gibi daha pek çok veri olabilir. bu verilerden bir kısmı yeryüzünün doğal özellikleridir. diğer bir kısmı ise insan etkinlikleri sonucu ortaya çıkmış eserlerdir.  coğrafyada bir konunun veya olayın dağılışı belirtilirken dikkat edilmesi gereken en önemli...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası

volkanların deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart. dünya deprem haritası dünya volkan haritası sıcak su haritası resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız. harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz. www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ederler. hareket hızları, yılda 3 cm ila 15 cm arasındadır. dünyamızı oluşturan ana levhalar · avrasya levhası, afrika levhası, ar...

göller, türkiye'nin gölleri, türkiye'de göllerin dağılış

    1. yerli kaya gölleri   a. tektonik göller: yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. dünya�nın en derin gölü olan baykal gölü (1741 m), lût gölü, hazar gölü ve çad gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.   ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:   marmara bölgesi�nde; sapanca, iznik, ulubat ve manyas gölleri,   ege bölgesi�nde; simav gölü,   göller yöresi�nde; beyşehir, eğirdir, acıgöl, burdur, ılgın (çavuşçu), akşehir, eb...

deprem, deprem çeşitleri (seizma), dünya'da depremin dağılış

    yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.   1. volkanik depremler   volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir.   2. çöküntü (göçme) depremleri   kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. etki alanları en dar olan depremler bunlardır.   3. tektonik (dislokasyon) depremler   yer kabuğunun derinliklerinde basınç ve gerilimler sonucu, katmanları...

ormanlar, türkiye’nin ormanları ve türkiye’de ormanların dağılış

ormanlar, türkiye’nin ormanları ve türkiye’de ormanların dağlışı (coğrafya konu anlatım)   ormanlar geniş yapraklı, iğne yapraklı, bazen de karışık orman gibi gruplara ayrılır. bu ormanlar iklim ve toprak şartlarına göre farklı bölgemizde yetişir.   1) karadeniz ormanları:   bu bölgede iki farklı orman kuşağı yer almaktadır. birincisi karadeniz kıyısı boyunca nemli ve ılıman iklimde yetişen geniş yapraklı orman, ikincisi dağların yükseklerinde nemli ve soğuk iklimde yetişen iğne yapraklı orman görülür. karadeniz bölgesinde bulunan ormanların en önemli özelliği, ağaç türlerinin fazla olmasıdır. sebebi iklimin uygunluğudur. d.karadeniz bölümünde ü...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası.

volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız.harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz.www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası.

volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız.harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz.www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası.

volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız.harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz.www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ...

bitki yayılışı

bitki yayılışıbitki yayılışı, koroloji olarak da bilinir, ernest haeckel tarafından koroloji şöyle tanımlanmıştır: belirli fauna ve flora alanlarındaki sistematik birimlerin coğrafi dağılışları, kökenleri ve bunların değişmelerinin araştırılmasıdır.bitkiler uygun çevre şartlarının bulunduğu yerleri örterek yaşama alanlarını çizmiş olurlar. böylece türlerin ilk yaşamaya başladığı yerlere gen merkezi (çıkış merkezi) adı verilir. örneğin verbascum'un (sığırkuyruğu) gen merkezi orta anadolu'dur.bitkilerin dağılışı ve göçü her ne kadar birbirine sıkıca bağlı ise de faaliyetleri farklıdır. dağılış, bitkinin bulunduğu çevreden tohumlarla yayılması ve yeni yerlere ulaşmasıdır. oysaki göç bir gelişmeyi içe...

kimek dağılış

istek,öneri ve şikayetleriniz kimek ulusu, benzerlerinde olduğu gibi, bir çok türk boyunun birleşmesinden ortaya çıkmış idi. xı. yüzyılın ortalarında olan dağılma sonunda, bu birliğin boylarından bazılarını ya tek başına kalmış veya başka boybirlikleri içine girmiş bulmaktayız.     birliğin en kalabalık boyu olan kıpçaklar, batı sibirya bozkırı ile hazar denizi kuzeyinde yayılmışlardı. bunlardan bir kısmı kumanlar ile birlikte orta avrupa'ya doğru uzandı. ve orada yeni bir boybirliği devleti kurdu. kendi alanlarında kalanlar ise, xv. yüzyılda yeni etnik toplumlar kurulana değin varlıklarını sürdürdüler.     yimekler'in durumu da kıpçaklar'ınki gibi oldu. bir kısmı yerlerinde kalırken, bir kısmı kıpçaklar yanında...

ormancılık, orman, ormanlarımızın coğrafi bölgelere göre dağılış

türkiye topraklarının %26 oranındaki bölümü orman rejimi altındadır. iyi vasıflı, verimli ormanların kapladığı alan yalnızca %13 gibi çok düşük bir miktarı oluşturmaktadır. türkiye’de ormanların dağılışında en fazla yağış miktarı etkilidir. yağışların fazla olduğu kıyı bölgeler orman bakımından da zengindir. doğu karadeniz kıyıları hariç tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi yurdumuzun bir çok yerinde zordur. ormanlarımızın coğrafi bölgelere göre dağılış oranları: 1. karadeniz bölgesi %25 2. akdeniz bölgesi %24 3. ege bölgesi % 17 4. marmara bölgesi %13 5. doğu anadolu bölgesi %11 6. iç anadolu bölgesi %7 7. g.doğu anadolu bölgesi %3 ülkede ormancılık sektöründe kamu ve özel kesim olarak yılda ortalama 29 milyon metrek...

dünyada nüfusun alansal <b>dağılış</b>ı

dünyada nüfusun alansal dağılışı

dünyada nüfusun alansal dağılışı nüfus dağılışı: belirli bir yerdeki nüfusun sık veya seyrek olma durumudur. nüfusun sayısı ve özellikleri yanında dağılışının da iyi bilinmesi gerekir. çünkü dünya genelinde veya dünyanın herhangi bir alanında ekonomik ve sosyal özelliklerin ve sorunların tespit edilmesi, çözülmesi açısından nüfusun mekânsal dağılışını iyi bilmek gereklidir.            nüfusun dağılışında kullanılan kavramlar.            nüfusu fazla olan yerler için—yoğun nüfuslu ( sık nüfuslu)            nüfusu fazla olmayan yerler için – orta nüfuslu ( orta yoğunlukta veya sıklıkta)       &nbs...

coğrafyaya giriş, coğrafyanın tanımı, coğrafyanın konusu, coğraf

coğrafyaya giriş1) coğrafyanın tanımıterim olarak coğrafya ilk kez, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılmıştır. eski yunanca'da yer anlamına ge*len "geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. bu değişimin ne*deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz*deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. onun için tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. bunlardan bazıları şöyledir: "yeryü*zünün bilgisi", "yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini araştıra...

nüfus ve dağılış

nüfus dünya’da nüfus sinirlari belli bir alanda yasayan insan sayisina nüfus denir. nüfusun sayisi, egitim durumu, yas ve cinsiyet gruplarina dagilimi gibi özellikleri hakkinda bilgi edinebilmek için, nüfus sayimlari yapilir. nüfus sayimi bir ülkede yasayan insanlarin belli bir günde sayilmasi islemidir. günümüzde dünya nüfusu 5 milyar 530 milyona ulasmistir. dünya nüfusundaki bu hizli artisin nedenleri; • tip bilimindeki gelismeler : tip bilimindeki gelismelere bagli olarak dogum oranlarinin artmasi ve ölüm oranlarinin azalmasi nüfus artisina yol açmistir. • tarimdaki gelisme ve endüstrilesme : tarim ve endüstri alanindaki gelismelere yasam kosullarinin iyilesmesini saglamistir. böylece kötü beslenmeden kaynaklanan ölümler azalmistir. • teknolojik...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !