× "

dağlık bölge iklimi

" arama sonuçları

akdeniz bölgesi coğrafya dağlar akarsu göller iklimi bitki örtüs

akdeniz bölgesi hakkında bilgiler türkiyenin önemli bölgeleri arasında yer alan akdeniz bölgesinin genel özellikleri arasında turizm merkezleri başta gelmektedir bu nedenledirki  akdeniz bölgesini 2 kısımda inceleyebiliriz. akdeniz bölgesinin coğrafi konumu nedir bölge ismini güneyindeki akdeniz’den alır. ege bölgesi ile olan sınırı köyceğiz gölünün batısından başlayarak sultan dağlarına kadar uzanır. kuzeyde iç anadolu bölgesi’ne komşudur. bölgeyi kuzeydoğudan doğu anadolu bölgesi ve doğudan g.doğu anadolu bölgesi çevreler. yurdumuzun güneyinde alan bakımından 4. büyük bölgemizdir akdeniz bölgesinin yeryüz&uu...

iklim tipleri - bölgelere göre iklim çeşitleri - dağlık bölge ik

karadeniz iklimi1. her mevsimi yağışlıdır. 2. buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir, yüksek dağ yamaçları bu yağışların daha bol yağmasına imkan verir. 3. depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir.4. kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar, doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır.5. sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir.ara sıra, don olayları olur, sis belirir, kar yağar. bu kıyı boyu bölgesinin hemen güneyinde uzanan ve içerisine bolu, kastamonu, çorum, merzifon, amasya, tokat, şebinkarahisar taraflarını alan yerleri “karadeniz iç bölgesi” olarak vasıflandırmak yerinde olur. kıyı boyundaki nispeten dar, tam deniz iklimli bölge ile onun hemen gerisindeki iç taraflar, karadeniz bölgesi olarak, yağış ve sıcaklık bakımlarından birbirinden farklı bölümler gösterir.kıyı b...

iklim tipleri - bölgelere göre iklim çeşitleri - dağlık bölge ik

karadeniz iklimi1. her mevsimi yağışlıdır. 2. buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir, yüksek dağ yamaçları bu yağışların daha bol yağmasına imkan verir. 3. depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir.4. kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar, doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır.5. sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir.ara sıra, don olayları olur, sis belirir, kar yağar. bu kıyı boyu bölgesinin hemen güneyinde uzanan ve içerisine bolu, kastamonu, çorum, merzifon, amasya, tokat, şebinkarahisar taraflarını alan yerleri “karadeniz iç bölgesi” olarak vasıflandırmak yerinde olur. kıyı boyundaki nispeten dar, tam deniz iklimli bölge ile onun hemen gerisindeki iç taraflar, karadeniz bölgesi olarak, yağış ve sıcaklık bakımlarından birbirinden farklı bölümler gösterir.kıyı b...

iklim tipleri - bölgelere göre iklim çeşitleri - dağlık bölge ik

karadeniz iklimi1. her mevsimi yağışlıdır. 2. buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir, yüksek dağ yamaçları bu yağışların daha bol yağmasına imkan verir. 3. depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir.4. kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar, doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır.5. sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir.ara sıra, don olayları olur, sis belirir, kar yağar. bu kıyı boyu bölgesinin hemen güneyinde uzanan ve içerisine bolu, kastamonu, çorum, merzifon, amasya, tokat, şebinkarahisar taraflarını alan yerleri “karadeniz iç bölgesi” olarak vasıflandırmak yerinde olur. kıyı boyundaki nispeten dar, tam deniz iklimli bölge ile onun hemen gerisindeki iç taraflar, karadeniz bölgesi olarak, yağış ve sıcaklık bakımlarından birbirinden farklı bölümler gösterir.kıyı b...

doğu anadolu bölgesinin özellikleri iklimi geçim kaynakları

doğu anadolu bölgesi kenarları dağ sırası ile kuşatılmış, türkiye’nin 1/5 lik yüzölçümüne sahip en geniş coğrafi bölgedir. yer şekilleri ve iklim özelliklerinin etkisiyle 4 bölüme ayrılmıştır. bunlar yukarı fırat bölümü, erzurum-kars bölümü, yukarı murat-van bölümü ve hakkari bölümüdür. yer şekilleri  bölgenin coğrafi özelliğini veren yükseltinin fazlalığıdır. yüksekliği 3000 metreyi aşan, doğu-batı yönlü uzanan birbirine paralel dağ sıraları ve bu dağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ile yüksek plotalar önemli yerşekilleridir. dağlar : bölgeyi kuzeyden çevrel...

dağlık kilikia bölgesi araştırmaları

dağlık kilikia bölgesi araştırmaları 2006 surveys in rough cilicia in 2006 hamdi şahin   dağlık kilikia’nın jeolojik-jeomorfolojik yapısı, coğrafi konumu, iklimi, flora-faunası ve yerüstü-yeraltı kaynakları, bölgenin siyasi, kültürel ve ekonomik gelişiminde belirleyici bir etken olmuştur. bölgede hellenistik dönem’den itibaren artış gösteren inşa faaliyetleri özellikle romalıların “kentleşme politikalarından” dolayı roma dönemi’nde hız kazanmış ve i.s. 6-7. yy.’a kadar devam etmiştir. roma dönemi’ndeki kentleşme sürecinin yanı sıra, bölgedeki köy-çiftlik türündeki yerleşmelerinin sayılarında...

türkiye'nin coğrafi bölge özellikleri

türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri   türkiye coğrafyasıkonumu nedeniyle eski asya türk kültürünün avrupa'ya ulaştırıldığı bir geçit yeri olan türkiye, aynı zamanda batı dünyasının doğuya açılan penceresidir.üç tarafı akdeniz, karadeniz ve ege denizi ile çevrili olan türkiye'nin deniz sınırları, ülkeyi yalnızca yakın bölgelerle değil, bütün dünya ile komşu haline getirir. bu uzun kıyılar ve kıtalararası köprü niteliği nedeniyle ülke, büyük ticaret ve göç yollarının merkezi olmuştur.avrupa ile asya kıtaları arasında,genel görünüm olarak bir dikdörtgen biçimindeki türkiye'nin 790 bin 200 km2'lik bölümü küçük asya denilen anadolu yarımadasında, geri kalan 24 bin 378 km2'lik kısmı balkan yarımadasının doğusundaki trakya'da yer alır. toplam yüz ölçümü 814 bin 578 km2'dir. 8 bin 272...

yaşadığımız yerin iklimi (sosyal bilgiler dersi)

ders:sosyal bilgiler ünite:bölgemizi tanıyalım ödev:yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkileri karadeniz iklimi 1. her mevsimi yağışlıdır. 2. buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir, yüksek dağ yamaçları bu yağışların daha bol yağmasına imkan verir. 3. depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir. 4. kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar, doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır. 5. sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir. ara sıra, don olayları olur, sis belirir, kar yağar. bu kıyı boyu bölgesinin hemen güneyinde uzanan ve içerisine bolu, kastamonu, çorum, merzifon, amasya, tokat, şebinkarahisar taraflarını alan yerleri “karadeniz iç bölgesi” olar...

doğu anadolu bölgesi-yeryüzü şekilleri-iklimi ve bitki örtüsü -n

<!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} h1 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:1; font-size:24.0pt; font-family:"times new roman"; font-weight:bold;} a:link, span.msohyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.msohyperlinkfollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; m...

yaşadığımız yerin iklimi (sosyal bilgiler dersi)

ders:sosyal bilgiler ünite:bölgemizi tanıyalım ödev:yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkileri karadeniz iklimi 1. her mevsimi yağışlıdır. 2. buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir, yüksek dağ yamaçları bu yağışların daha bol yağmasına imkan verir. 3. depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir. 4. kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar, doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır. 5. sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir. ara sıra, don olayları olur, sis belirir, kar yağar. bu kıyı boyu bölgesinin hemen güneyinde uzanan ve içerisine bolu, kastamonu, çorum, merzifon, amasya, tokat, şebinkarahisar taraflarını alan yerleri “karadeniz iç bölgesi” ola...

türkiye’nin iklimi ve bölgelere göre dağılımı

türkiye’nin iklimi ve bölgelere göre dağılımı   iklim ve bitki örtüsü   yurdumuz orta kuşakta, orta kuşağın güneyi olan sıcak orta kuşakta, yani subtropikal kuşakta yer alır. türkiye ana çizgileriyle akdeniz ikliminin yayılma alanına girer. fakat denize göre konum ve yerşekillerinin etkisiyle üç farklı iklim bölgesi ortaya çıkar.     iklim bölgeleri   1-akdeniz iklimi: bütün  güney  ve  batı  kıyılarımızda görülür. yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. sıcaklık  ortalamaları akdeniz kıyılarında sıfırın altına düşmez, don olayı ender görülür. marmara ve batı karadeniz kıyılarında aynı iklim g&ou...

iklim tipleri - bölgelere göre iklim çeşitleri - dağlık bölge ik

karadeniz iklimi 1. her mevsimi yağışlıdır. 2. buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir, yüksek dağ yamaçları bu yağışların daha bol yağmasına imkan verir. 3. depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir. 4. kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar, doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır. 5. sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir. ara sıra, don olayları olur, sis belirir, kar yağar. bu kıyı boyu bölgesinin hemen güneyinde uzanan ve içerisine bolu, kastamonu, çorum, merzifon, amasya, tokat, şebinkarahisar taraflarını alan yerleri “karadeniz iç bölgesi” olarak vasıflandırmak yerinde olur. kıyı boyundaki nispeten dar, tam deniz iklimli bölge ile onun hemen gerisindeki iç taraflar, karadeniz bölgesi olarak, yağış ve sıcaklık bakımlarından birbirinde...

samsunun coğrafi yapısı - samsunun iklimi ve özellikleri - samsu

karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde yeşilırmak ve kızılırmak nehirlerinin karadeniz’e döküldükleri deltalar arasında yer alan samsun ili 9,083 km²’lik bir yüz ölçüme sahiptir. coğrafi konum olarak 40° 50’ - 41° 51’ kuzey enlemleri , 37° 08’ ve 34° 25’ doğu boylamları arasındadır. kuzeyinde karadeniz’in yer aldığı ilimizin komşuları; doğusunda ordu , batısında sinop, güneyinde tokat ve amasya ,güney batısında ise çorum illeridir.samsun ili yeryüzü şekilleri bakımından üç ayrı özellik gösterir. birincisi güneyindeki dağlık kesim, ikincisi; dağlık kesimle kıyı şeridi arasında kalan yaylalar, üçüncüsü; yaylalarla karadeniz arasındaki kıyı ovalarıdır. kızılırmak ve yeşilırmak akarsularının delta alanlarında oluşmuş kıyılarında, yurdumuzun tarımsal ...

akdeniz iklimi, türkiye’nin iklimi ve doğal bitki örtüsü,

türkiye’nin iklimi ve doğal bitki örtüsü   iklim ve bitki örtüsü: yurdumuz orta kuşakta, orta kuşağın güneyi olan sıcak orta kuşakta, yani subtropikal kuşakta yer alır. türkiye ana çizgileriyle akdeniz ikliminin yayılma alanına girer. fakat denize göre konum ve yerşekillerinin etkisiyle üç farklı iklim bölgesi ortaya çıkar.           1-akdeniz iklimi: bütün  güney  ve  batı  kıyılarımızda görülür. yazlar sıcak vekurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. sıcaklık  ortalamaları akdeniz kıyılarında sıfırın altına düşmez, don olayı ender görülür. marmara ve batı karadeniz kıyılarında aynı iklim görülmesine rağmen, kışın ısı sıfırın altına düşer, kar yağışı görülür. yaz kuraklığı da akdeniz kıyılarındaki kadar belir...

bitki örtüsü, türkiye’nin iklimi ve bölgelere göre dağılım

türkiye’nin iklimi ve bölgelere göre dağılımı   iklim ve bitki örtüsü   yurdumuz orta kuşakta, orta kuşağın güneyi olan sıcak orta kuşakta, yani subtropikal kuşakta yer alır. türkiye ana çizgileriyle akdeniz ikliminin yayılma alanına girer. fakat denize göre konum ve yerşekillerinin etkisiyle üç farklı iklim bölgesi ortaya çıkar.     iklim bölgeleri   1-akdeniz iklimi: bütün  güney  ve  batı  kıyılarımızda görülür. yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. sıcaklık  ortalamaları akdeniz kıyılarında sıfırın altına düşmez, don olayı ender görülür. marmara ve batı karadeniz kıyılarında aynı iklim görülmesine rağmen, kışın ısı sıfırın altına düşer, kar yağışı görülür. yaz kuraklığı da akdeniz kıyılarındaki kadar b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !