× "

dairenin açılımı

" arama sonuçları

pi sayısının açılımı özellikleri ve anlamı nedir?

pi sayısı sembolü pi sayısı, , bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir. sabit, ismini; yunanca περίμετρον yani "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır ve bu harf veya latin alfabesindeki karşılığı olan pi ile sembolize edilir. ayrıca pi sayısı arşimet sabiti (arşimet sayısı değil) ve ludolph sayısı olarak da anılır. çapı "1" olan daire'nin çevresi "π" olur. babilliler'den beri ortadoğu ve akdeniz u...

pi sayısını nasıl hesaplarız

pi sayısının tarihi ve gelişimi - pi sayısını kim bulmuştur pi'yi nasıl hesaplarız bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi pi'ye eşittir. yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar. ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828.....

ünlü sayılar

  fizik ve kimya'da bazı katsayılara, bazı sabitlere alışığız. avagadro sayısını, ışığın hızını veri olarak kabul ediyoruz. nereden geliyor bu sayılar demiyoruz. ancak, matematiğin öyle deyip geçemeyeceğini de aklımızda tutalım. pi sayısını ya da e sayısını düşünün. ne kadar önemli sayılar. iyi de, bazı sayılar diğerlerinden niçin daha önemli. hikayelerine, önemlerine etraflıca bakacağız. sıfır sıfır(0) arapça şafira ya da şifr , sanskritçe sünya, ingilizce zero(nil-null). boş, hiç olan; ya da herhangi bir şey olmayan. batı dillerindeki şifre sözcüğünün kökeni. günümüz sayı sisteminin merkezine, hangi serüvenleri izleyerek gelip oturduğu aşağı yuka...

pi'nin hikayesi

  yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar. ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılmaya başlanmış, benimsenmiştir. gene, ka...

pi sayısının tarihi ve gelişimi

bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi pi'ye eşittir. yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar. ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matematik&c...

pi sayısının tarihi ve gelişimi

 kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılmaya başlanmış, benimsenmiştir. gene, karekök içinde -1 imajineri için de, l. euler ile birlikte i sembolü kullanılmaya başlanmış ve genelleşmiştir.peki pi sayısını kim bulmu...

matematik terimler sözlüğü matematiksel terimler hakkında bilgi

matematik terimler sözlüğüaaçı nedir : başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.açı ortay  nedir: üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir. üçgenin iç açı ortayları iç bölgede bir noktada kesişir.ağırlık merkezi nedir : bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. kesim noktasına ağırlık merkezi denir. ağırlık merkezi g ile gösterilir.alt küme : a ve b iki küme olmak üzere a nın her elamanı b nin de elemanı oluyorsa a ya b nin alt kümesi denir. b ye de a nın kapsayan kümesi denir. her küme kendisinin bir alt kümesi...

pi sayısı

üye oylaması: / 923 kötüiyi pi sayısı:bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi pi'ye eşittir.yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olar...

pi sayısının kullanımı tarihi ve bulunuşu

 bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi pi'ye eşittir. yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar. ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılm...

irrasyonel sayılar

sayılar pratik problemlerle ilgili olduğunda düşünüyoruz. fakat sayıların birbirleriyle ilişkileri değerlendirilebilir. bilindiği gibi pisagorcular sayıları araştırmada ilkler arasındadır. bu bilgilerde pisagorcular; 1= sebep esası olarak düşünüldü. 2= fikirle tanımlandı. 4= eşitliklerin neticesi olan ilk numara olduğu için adaletle (1’den hariç ilk tam kareli sayı) çağrıştırdılar. 1’den daha büyük sayılar için; tek sayılar=erkeğe, çift sayılar=kadına özgüydü. 5=ilk kadına özgü özgü sayı (2) + ilk erkeğe özgü sayı (3)=5 olduğu için evliliği ifade ediyordu. pisagorcular mistik anlamlara sahip özel sayılarla ilgilendiler. tam sayıla...

matematik terimler sözlüğü matematiksel terimler hakkında bilgi

matematik terimler sözlüğüaaçı nedir : başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.açı ortay  nedir: üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir. üçgenin iç açı ortayları iç bölgede bir noktada kesişir.ağırlık merkezi nedir : bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. kesim noktasına ağırlık merkezi denir. ağırlık merkezi g ile gösterilir.alt küme : a ve b iki küme olmak üzere a nın her elamanı b nin de elemanı oluyorsa a ya b nin alt kümesi denir. b ye de a nın kapsayan kümesi denir. her küme kendisinin bir alt kümesi...

pi sayısının tarihi ve geçmişi

pi sayısının tarihi ve geçmişi bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi pi'ye eşittir.yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matemati...

pi sayısının tarihi ve geçmişi

bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi pi'ye eşittir. yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılmaya başlanmış, benimsenmiştir. gene, karekök içinde -1 imajineri için de, l. euler ile birlikte i sembolü kullanıl...

pi sayısını kim bulmuştur - pi sayısı nasıl hesaplanır

bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi pi'ye eşittir. yunan alfabesinin 16. harfidir. bu harf, aynı zamanda, yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. isviçreli matematikçi leonard euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. leonard euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. ancak, leonard euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, l. euler'in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılmaya başlanmış, benimsenmiştir. gene, karekök içinde -1 imajineri için de, l. euler ile birlikte i sembolü k...

matematikte ünlü sayılar : (π) ile (0) ...

matematikte ünlü sayılar : (π) ile (0) ... unutmayalım ki, insanlığın tarihi matematiğin tarihidir. matematik geliştirilememiş olsaydı, insanlık büyük olasılıkla yerinde sayardı. aklımızı kullanmak, matematiksiz olamıyor. matematik hem aklımızı sıkı düzen altına alıyor, hem bütün bilimlere yol açıyor. matematiğin gelişmesi, insan aklının gelişmesi demek. matematiğin tarihi de aklımızın tarihi.yazı bulunmazdan önce yazılı belge de bulunamaz elbette. yazılı belge yoksa, yerel matematiğin yer değiştirmesi yayılması da son derece zor olurdu. sayı sayma ile başlayan matematik, bugünkü korkutucu karmaşıklığına ulaşana kadar neler yaşadı?.. matematiğin bayrağını kimler, nasıl taşıdı?.. bilmek hoş bir şeydir. m:ö: 2000'lerden başlayarak bugün matematik saydığımız yaz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !