× "

dalton atom teorisi

" arama sonuçları

atom modelleri

 atom modelleri 1-) dalton atom modeli 2-) thamson atom modeli 3-) rutherford atom modeli 4-) bohr atom modeli 5-) modern atom modeli 1-) dalton atom modeli : 1808 yılında dalton adlı bilim adamı atom hakkında ilk bilgileri vermiştir. bütün modeller atomlardan yapılıdır. bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. atomlar parçalanamazlar ve yeniden oluşturulamazlar atomlar birleşerek elementleri elementler birleşerek molekül ve bileşikleri oluşturur. 2-) thomson atom modeli : 1898 yılında yaptığı yaptığı çalışmalarla negatif yüke sahip elektronları bulmuştur. daha sonraki çalışmalarında atomun yüksüz bir tanecik olduğunu keşfetmiştir. bu yüks&uu...

atom hakkında ortaya atılan görüşler ve atom teorileri

atom hakkında ortaya atılan görüşler ve atom teorileri

  atom hakkında ortaya konan görüşler ve atom teorileri : atom hakkında democritus, dalton, thomson, rutherford, bohr ve de broglie isimli bilim adamları ve filozoflar görüşlerini ortaya koymuşlar ve günümüzdeki atom modeli ortaya çıkmıştır. a) democritus atom teorisi : atom hakkında ilk görüş m.ö. 400’lü yıllarda yunanlı filozof democritus tarafından ortaya konmuştur. democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir. democritus, atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söylemiştir. democritus’ a göre; • madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik ...

dalton un atom modeli

dalton un atom modeli

dalton atom modeli, john dalton'un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir. dalton'un atom kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. bu atom teorisine göre kimyasal bir bileşik, iki veya daha çok sayıda elementin basit bir oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. kimyasal tepkimelere giren maddeler arasındaki kütle ilişkilerine istinaden, dalton atomların bağıl kütlelerini de bulmuştur. modern atom kuramı dalton'un kuramına dayanır; ancak bazı kısımları değiştirilmiştir. atomun parçalandığını, elementlerin birbirinin aynı atomlardan değil, izotoplarının karışımından meydana geldiğini biliyoruz. dalton'un atom teorisi kimyasal reaksiyonların açıklanmasına, madd...

maddeyi oluşturan tanecikli yapı - atom teorileri

a) saf madde :kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir.elementler ve bileşikler saf maddelerdir. karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değillerdir.örnek : saf su bileşik, tuzlu su karışımdır. saf suyun kaynama sıcaklığı sabit, tuzlu suyun kaynama sıcaklığı ise sabit değildir, karışımda bulunan tuz miktarına göre değişir.b) karışım :iki ya da daha fazla farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda (miktarda) bir araya gelmesiyle oluşan maddeye karışım denir.örnek : su – tebeşir tozu, su – yağ, su – talaş, su – şeker, su – asit, hava, su – tuz2- maddelerin katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılması :madde, doğada fiziksel özelliklerine gö...

maddeyi oluşturan tanecikli yapı - atom teorileri - bileşik ve e

a) saf madde :kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir.elementler ve bileşikler saf maddelerdir. karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değillerdir.örnek : saf su bileşik, tuzlu su karışımdır. saf suyun kaynama sıcaklığı sabit, tuzlu suyun kaynama sıcaklığı ise sabit değildir, karışımda bulunan tuz miktarına göre değişir.b) karışım :iki ya da daha fazla farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda (miktarda) bir araya gelmesiyle oluşan maddeye karışım denir.örnek : su – tebeşir tozu, su – yağ, su – talaş, su – şeker, su – asit, hava, su – tuz2- maddelerin katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılması :madde, doğada fiziksel özelliklerine gö...

atom modelleri ve gelişimi hakkında bilgi,atom modelleri ve geli

atom modelleri ve gelişimi hakkında bilgi,atom modelleri ve gelişimi ile ilgili konu anlatımı,9. sınıf kimya atom modelleri ve gelişimi hakkında konu anlatımıthomson atom modeli :(1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli;thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışma*lar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir.rutherford atom modeli:(1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli;thomson'm modeline pek inanmaya...

atom modellerinin tarihi gelişimi

thomson atom modeli : (1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli; thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışma*lar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir. rutherford atom modeli: (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli; thomson'm modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım sokarak yeni çığır açmı...

atom modelleri

atom modellerinin tarihi gelişimi   atom modelleri thomson atom modeli : (1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli; thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışmalar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir. rutherford atom modeli: (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli; thomson'un modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa sa&...

atom modellerinin tarihi gelişimi

thomson atom modeli : (1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli; thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışma*lar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir. rutherford atom modeli: (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli; thomson'm modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım sokarak yeni çığır açmıştır. ince...

atom modellerinin tarihi gelişimi

thomson atom modeli :(1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli;thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışma*lar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir.rutherford atom modeli:(1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli;thomson'm modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım sokarak yeni çığır açmıştır. ince altın l...

atom modeli

atom modeli dalton atom modeli atomu ve atomun yapısını bilimsel anlamda ilk inceleyen kişi ingiliz kimyacı john dalton'dur. john dalton'un ortaya attığı atom teorisine kendi adı verilmiştir. dalton atom teorisine göre; 1. tüm maddeler atom adı verilen küçük parçacıklardan oluşmuştur. 2. bir elementin tüm atomlarının büyülük ve ağırlıkları aynıdır. 3. farklı elementlerin atomları birbirinden tamamen farklıdır. 4. atomlar parçalanamaz ve yeniden oluşturulamaz. 5. kimyasal tepkimelerde atomlar korunur. 6. atomlar içi dolu küre şeklindedir.  thomson atom modelideğişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elektronu keşfetmiştir...

.: atom teorileri :.

atom teorileri atom eski yunanca da bölünemeyen en küçük parçacık anlamına gelir. atomla ilgili pek çok bilim adamı ve düşünür yorum yapmıştır. bunlardan en ilginci hiçbir pozitif ilimle uğraşmadığı halde mevlana celalettin-i rumi nin yorumudur. mevlana hazretleri "güneşi bölerseniz zerreyi, zerreyi bölerseniz güneşi elde edersiniz." demiştir. bu konu hakkında yorumu radyoaktiflik konusuna bırakarak tekrar konumuza dönelim. bunca yorum ve izah arasında bilimsel deney sonuçlarına dayanarak yapılan ilk atom teorisi dalton�a ait olduğu için ilk atom teorisi dalton atom teorisi olarak kabul edilir. dalton atom teorisi dalton kütlenin korunumu yasası ve sabit oranlar yasasından yola...

atom modelleri

atom modellerithomson atom modeli(1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli;thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışmalar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir. rutherford atom modeli (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli;thomson'm modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım sokarak yeni çığır açmıştır. ince altın levhayı radyoaktif atomların yayınladıkları alfa ışınlarıyla bombardımana tabii tutan lord ernest rutherford gözlemlerine ve deneylerinin sonuçlarına dayanarak...

john dalton

john dalton     john dalton john dalton (6 eylül 1766 – 27 temmuz 1844) ingiliz kimyager ve fizikçi, cumberland cockermouth yakınlarındaki eaglesfield'de doğdu. en çok atom teorisi'ni savunması, kendi adı verilen atom modeli ve onuruna bazen daltonizm de denen renk körlüğü hakkında yaptığı araştırmalarla tanınır. 1790 civarında hukuk veya tıp okumayı planlıyordu fakat ailesi tarafından destek göremeyince 1793'e kadar kendal'da kalmak zorunda kaldı. daha sonra manchester'a taşındı ve bilimsel bilgisinin çoğunu borçlu olduğu kör filozof john gough sayesinde manchester akademisine matematik ve doğa felsefesi konularında öğretmen olarak atandı. kolejin york'a taşındığı 1803 senesine kadar da bu pozisyonda kaldı. daha sonra matematik ve ki...

atom modelleri

1. atom modellerinin tarihi gelişimithomson atom modeli :(1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli;thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışmalar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir. rutherford atom modeli: (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli;thomson'm modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım sokarak yeni çığır açmıştır. ince altın levhayı radyoaktif atomların yayınladıkları alfa ışınlarıyla bombardımana tabii tutan lord ernest rutherford gözlemlerine ve deneylerini...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !