× "

danışmanlık tedbiri

" arama sonuçları
süt toplama merkezi projeleri

süt toplama merkezi projeleri

ıpard & tkdk projeleriniz konusunda uzman kadromuz tarafından ab kriterlerine uygun standartlarda hazırlanır… hemen arayın !   hibe proje danışmanı: hasan yılmaz 0543 853 95 70   ıpard danışmanlık ve teknik proje merkezi   tkdk 13. çağrı ilanı kapsamında kuruma sunulmak üzere hibe destekli " süt toplama merkezi ve soğuk zincir ağı "projelerinizi çok uygun ücrete hazırlıyoruz. işletmeniz faaliyete geçinceye kadar ücretsizipard danışmanlığı ve teknik destek hizmeti veriyoruz.   tkdk ıpard projeleri danışmanlığı    -     hibe projelerinin hazırlanması. -     teknik projenin hazı...

"denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliği" yayınlandı

  5 mart 2013  salı resmî gazete sayı : 28578 yönetmelik adalet bakanlığından: denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliği birinci kısım genel hükümler birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı; denetimli serbestlik daire başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, denetimli serbestlik hizmetleri danışma kurulu ile koruma kurullarının teşkilat, görev, yetki, çalışma, toplantı usul ve esaslarını düzenlemektir. ...

orman ve su işleri bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında k

     orman ve su işleri bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname   karar numarası: khk/644   karar tarihi: 29/06/2011   resmi gazete tarihi: 04/07/2011   resmi gazete sayısı: 27984 1.mükerrer   orman ve su işleri bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, bakanlar kurulu'nca 29/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.      birinci bölüm: amaç, kapsam ve görevler      amaç ve kapsam   madde 1 -(1) bu kanun hükmünde karar...

79 günlük bebeğe ‘hukuki’ ameliyat

doğum sonrası kafasında su toplanan henüz 79 günlük bir bebek, mahkeme kararıyla ameliyat edilecek. adana’da doğum sonrası beyin kanamasına bağlı kafasında su toplanan ve ailesi karşı çıktığı için ameliyata alınamayan 79 günlük bebek, mahkeme kararıyla ameliyat edilecek. şanlıurfa’da öğretmenlik yapan h.ç. ve h.ç. çiftinin, balcalı hastanesi’nde 8 ocak’ta 6.5 aylık olarak doğan oğulları a.ç., kuvöze konuldu. neonatoloji bölümü’nde yapılan tetkiklerde, bebeğe, ’beyin kanamasına bağlı başında su toplaması’ teşhisi konulup, yaşaması için bu suyun ameliyatla alınmasına karar verildi. ‘ya sakat kalırsa’ ...

esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu

esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu kanun numarası : 5362 kanun kabul tarihi : 07/06/2005 resmi gazete tarihi : 21/06/2005 resmi gazete sayısı : 25852 dosya olarak bilgisayarınıza indirmek için http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2005/06/20050621-1.htm http://www.iesob.org.tr/images/stories/5362_nolu_kanun.doc 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu kanun no. 5362 kabul tarihi : 7.6.2005 birinci kısım amaç, kapsam ve tanımlar amaç madde 1. — bu kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek me...

esnaf kanunu...5362

esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu kanun numarası : 5362 kanun kabul tarihi : 07/06/2005 resmi gazete tarihi : 21/06/2005 resmi gazete sayısı : 25852 dosya olarak bilgisayarınıza indirmek için http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2005/06/20050621-1.htmhttp://www.iesob.org.tr/images/stories/5362_nolu_kanun.doc 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu kanun no. 5362 kabul tarihi : 7.6.2005 birinci kısım amaç, kapsam ve tanımlar amaç madde 1. — bu kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstl...

çocuk koruma kanunu

çocuk koruma kanunu     kanun numarası: 5395     kanun kabul tarihi: 03/07/2005     resmi gazete tarihi: 15/07/2005     resmi gazete sayısı: 25876   birinci kısım: amaç, kapsam, temel ilkeler, koruyucu ve destekleyici tedbirler     birinci bölüm: amaç, kapsam, tanımlar ve temel ilkeler     amaç     madde 1 - (1) bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.     kapsam  ...

basın takip merkezi basın haber özetleri

erbil’de türk konsolosluğu açılsınırak'ın kuzeyindeki erbil kentinde önceki gün başlayan 18. abant platformu toplantıları, "abant platformu sonuç değerlendirmesi"nin okunmasıyla sona erdi. dün yapılan "barışı ve geleceği aramak" başlıklı toplantıda konuşan selahaddin üniversitesi rektörü sıdık muhammed, türkçe bölüm açtıklarını söylerken, altan tan da dicle üniversitesi'nde kürtçe ve arapça eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. sonuç olarak şöyle denildi: ırak'ın türkiye sınırı aynı zamanda ırak'ın avrupa kapısıdır. türkiye'nin ırak sınırı ise tarihe ve medeniyete açılan kapıdır. bu kapılar sonuna kadar açık kalmalıdır. taraflar her t&uum...

iflasın ertelenmesi

iflasın ertelenmesi                ı. giriş             abd’de başlayarak dünyaya yayılan ve 2008 yılının üçüncü çeyreğinde       ülkemize ithal edilen ekonomik kriz küçük büyük birçok şirketi mali yönden       çıkmaza sokmuştur. ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte meydana       gelebilecek iflasların engellenmesine yönelik olarak türk ticaret kanunu       ile icra ve iflas kanununda iflasın ertelemesiyle ilgili düzenlemeler       bu...

çevre ve orman bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun..

kanun no: 4856çevre ve orman bakanlığı teşkilât ve görevleri hakkında kanun08.05.2003 tarih 25102 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır..  kanun no: 4856 kabul tarihi: 1.5.2003 birinci bölüm amaç ve görev amaç madde 1.- bu kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli te...

imam-ı aziz nefesi ve yıldızlar:

zübdetü'l- hakaik isimli kitabında özetle şunları söylüyor. " 7 dış aza dünyanın yedi bölgesidir, yedi batın aza da yedi kat göklerdedir. akciğer birinci semadır. yıldızı felek-i kamerdir ( ay )... zira felek-i kamer, alem-i kebirin reisi mesabesindedir. ve iki alem arasında vasıtadır. bu felekte melekler çoktur. ilimler tahsil eden ve akıl tedbiri üzere vakit tayin edilmiş olan melek bunların serveridir. cibril bunlardandır. ve cibril alemin ilmine sebeptir. dimağ ( beyin ) ikinci göktür. yıldızı felek-i utarittir. ( merkür gezegeni ) zira alem-i kebirin dimağı felek-i utarittir. üçüncü göğün yıldızı felek-i zühredir. ( venüs gezegeni ) zira zühre alem-i kebirin böbreğidi...

denetimli serbestlik nedir?

denetimli serbestlik nedir?    denetimli serbestlik (ds), hapis ile tecrit modeline alternatif daha çağdaş ve ülke ekonomisine ekonomik ve sosyal yararı olan, suça sürüklenen çocuklar ve şüpheli, sanık, tanık, mağdur ve hakkında tedbir bulunan çocuk ve yetişkinlerin topluma kazandırılmaları için yapılan çalışmaların bütünüdür.   denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünün; • soruşturma evresinde,• kovuşturma evresinde,• kovuşturma sonrası evrede,• salıverme sonrası evrede,• adli kontrol ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde,• kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile denetim süresi içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi evrelerinde görev ve sorumlulukları vardır.•...

uluslararası iç denetim standartları

nitelik standartları   1000 - amaç, yetki ve sorumluluklar    iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, standartlarla uyumlu olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan bir yönetmelikte açıkça tanımlanmalıdır. 1000.a1 - kuruma sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönetmeliğinde tanımlanmalıdır. eğer kurum dışından taraflara güvence hizmeti temin edilecekse, bunların niteliği de yönetmelikte tanımlanmalıdır. 1000.c1 - danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönetmeliğinde tanımlanmalıdır. 1100 - bağımsızlık ve objektiflikiç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken objektif davranmalıdır. 1110 - kurum içi bağımsızlık iç denetim yöneticisinin, kurum içinde, iç deneti...

osman altuğ,akademisyen

osman altuğ hakkında yazılanlar sayın altuğ, sizin dilinizden kendinizi bize tanıtır mısınız? bana hayatımın en zor sorusunu sordunuz. ben daha beni bilemedim. insanoğlu en fazla ana rahminde rahat eder. bu sorunuzla beni 1946 yılında doğduğum yozgat'ın aşağı nohutlu mahallesine götürdünüz. ilkokul 4.sınıfa kadar yozgat'da sakarya ilkokulunda okudum. yozgat'ta evimiz hükümet konağının yanındaydı. rahmetli dedem kurtuluş savaşına katılmış. ölümle burun buruna gelmiş. babam evin bir oğlu olduğundan yanından ayırmak istemiyor. tarla, tahıl, bağ ve bahçe bol. ancak babamın sağlık sorunu ve ticaret gayesiyle istanbul'a taşındık. ilkokulu istanbul cankurtaran ilkokulunda, ortaokulu istanbul erkek lisesi'nde tamamladım....

türkiye'de kadın hakları

türkiye'de kadın hakları____________________________________________________________________________________________..adım adım kadın erkek eşitliği 1843 tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan irade-i seniye yayımlandı. 1856 köle ve cariye alınıp satılması yasaklandı. 1858 arazi kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer aldı. böylece kadınlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı. 1858 kız rüştiyeleri açıldı. 1869 kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) terakk-i muhadderat dergisi yayımlandı. 1869 kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren maarif-i umumiye nizamnamesi yayımlandı. 1870 kız öğretmen okulu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !