× "

deha online e öğrenme

" arama sonuçları

zeka nedir?

alm. ıntelligenz, klugheit (f), fr. ıntelligence, ing. ıntelligence. en geniş mânâsıyle bir genel zihin gücü. psikolog terman’a göre, zekâ “mücerret (soyut) düşünme yeteneği”dir. davis, zekâyı, “edinilen bilgilerden faydalanarak meseleleri halletme kâbiliyeti” olarak açıklar. stern ise, “yeni karşılaşılan hallerin gereklerini, düşünme yeteneğinden faydalanarak karşılayabilme, yeni hayat şartlarına uyabilme gücü” olarak görür. bergson’un klâsik târifine göre zekâ, “evvelce elde edilmiş tecrübe ve bilgilerden istifâde ederek bugünkü hayat meselelerini çözmek ve hayat şartlarına uymak kâbiliyeti”dir. hinsie ise zekâyı, üç ana gruba ayırarak târif etmektedir. bu müellife göre, abstre (mücerret, soyut) fikir ve sembolleri anlama ve kul...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !