× "

delil dilanar nereli

" arama sonuçları

sünnetin delil oluşu ile ilgili bahisler abdülgani 1. bölüm

degerli eserimizden paylasimimiz devam ediyor...   sonuç sünnetin delil oluşuyla ilgili bahisler 1. bölüm bu konuda önümüze ilk olarak üç bahis çıkmaktadır. bu bahis­ler, şunlardır: 1.bahis: kitab (kur'ân)'ın karşısında sünnetin derecesi hakkın­dadır. 2. bahis: sünnetin, kur'ân'da ve onun dışında bulunan şeylere delâlet etmesi bakımından çeşitleri hakkındadır. 3.bahis: sünnetin hüküm koymada müstakil olması hakkında­dır. şimdi bunları sırasıyla ele alalım:   1. bahis kitab (kur'ân)'m karşısında sünnetin derecesi sünnet, şer'î hükümlere delil olm...

hukuka aykırı delil ile ilgili yargıtay kararı

hukuka aykırı delil, arama, ikrar ile ilgili kapsamlı bir yargıtay kararı. ( karara, yener ünver-hakan hakeri= ceza muhakemesi hukuku 3. baskı sayfa 617'de atıf yapılmıştır.)     ceza genel kurulu 2005/7-144 e., 2005/150 k.   genel sağlık ve genel ahlakın korunması   hak ve özgürlüklerinin korunması   izinsiz hint keneviri ekme   konut dokunulmazlığı hakkı   özel hayatın gizliliği   rıza ile arama "içtihat metni" izinsiz hint keneviri ekme suçundan sanık ..... ......'ın 2313 sayılı yasanın 3. maddesi aracılığı ile 23/4 madde ve fıkrasının son cümlesi, 765 sayılı tck'nın 59/2 ve 81/1, 647 sayılı yasanın 4 ve 5. maddeleri uyarınca sonu...

sünnetin delil oluşu 18 bö. sünnet inkarcılarına cevap 3

  bir önceki sayfadan devam ediyor...   sünnetin delil oluşu - abdülani abdülhalık 18. bölüm - sünnetin delil (hüccet) oluşunu inkâr edenlerin ortaya attıkları şüpheler ve bunların cevabı   bu konudaki delil ve değerlendirmeler mushaflar konusunda, ibn hacer (852/1448) demiştir ki: "hz. osman'ın (r.a), mushafları, diğer şehir merkezlerine göndermesin­den anlaşılan; yazım şeklini kendisine isnad için böyle yaptığıdır. yoksa, kur'ân'ın aslını isbat için değildir. çünkü bunu, zaten tevâtüren bilmektedirler."[526]   ibnu'l-cezerî (833/1429) ise bu konuda şu açıklamalarda bulu­nu...

sünnetin delil oluşu - a. abdülhalık 8. böl. - 1. delil: ismet

  degerli eserden paylasimimiz devam ediyor...   sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 8. bölüm - 1. delil: ismet 2. bölüm sünnetin delil oluşunun delilleri   daha önceki anlattıklarımızdan anlaşıldı ki; sünnetin delil olu­şu, dinî bir zarurettir. aslında bu kadar açıklama, bize ve kalbinde zerre kadar imanı olan kimseye yeterlidir; delillerini söylemeye hacet yoktur.   ancak zamanımızda iyice çığırından çıkmış fikrî hürriyet ve gerçeği araştırma perdesi arkasına gizlenerek islâm'ı içten yıkmak ve aklı zayıf müslümanları oyalamak isteyen zındıkların düşmanlık­larını ve dinsiz...

sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 7. bölüm

  degerli eserden paylasimimiz devam ediyor...   sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 7. bölüm   imam şafiî'nin hasmı, şayet sünnetin delil oluşunu inkâr ediciyse o, râfizîdir şayet biz de el-hüdarî'nin düşündüğü gibi imam şafiî ile münazaraya giren şahsın, sünnetin delil oluşunu inkâr ettiğini dü­şünsek ve bunu kabul etsek dahi bu, muhalifin mu'tezile'den değil, râfizîlerden olmasını icab ettirir. hem bu fırkanın basra'da oturma­sına ve imanı şafiî'nin onlardan birisiyle buluşup, şüphesini gider­mek ve onu islâm dinine döndürmek için kendisiyle...

sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 6. bölüm

  degerli eserden paylasimimiz devam ediyor...   sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 6. bölüm   imam şafiî ile münazaraya giren mu'tezilî değildir (bu bölüm din ilminde biraz ilerlemis olanlar icindir diyebiliriz. bu bölüm adeta hangi firkanin sünnet´i ve hadis-i serifleri kabul edip etmedigi hakkinda bir sunum niteliginde.) sırf cedel olsun diye, imam şafiî'nin hasmını, sünnetin delil oluşunu inkâr eden birisi olarak kabul etsek bile, hüdarî'nin düşün­düğü gibi onun, mu'tezile'den olduğunu söylemek mümkün değildir. çünkü usûl, akâid ve mezhep kitabl...

sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 4. bölüm

  degerli eserden paylasimimiz devam ediyor...   sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 4. bölüm   basralı mu'tezile imamlarından bazıları sünnetin delil oluşunu inkâr etmiş midir ? muarızlarımızdan birisi, şöyle diyebilir: "sen, sünnetin hüccet oluşunu isbat için epeyce söz söyledin. fakat bu konuda vakıa, seni ve kendilerinden nakiller yaptığın kimseleri yalanlamaktadır. şöyle ki: allah kendisine rahmet etsin, üstad hüdarî'nin (134511927) târihu't-teşrî'iuislâmî adlı eserinde, imam şafiî'nin (204/819) cimâu'l-ilm adlı kitabından yapmış olduğu nakilden, bazı basralı mu'tezile imamla...

sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 3. bölüm

  degerli eserden paylasimimiz devam ediyor...   sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 3. bölüm 1.bölüm sünnetin delil oluşu din&ıcirc; bir zarurettir. bu konuda müslümanlar arasında bir ihtilâf vâki olmamıştır hiç şüphesiz, dinî akide ve şer'î bir hüküm konusunda, hz. peygamber (s.a.v)'den rivayet edilen bir hadisle istidlal etmenin ve hüküm çıkarmanın sahih olması, iki şeye bağlıdır : 1- hadisin, hz. peygamber (s.a.v)'den sâdır olduğu şekilde tes-bit edilmesi. bu durumda hadis, hüküm kaynaklarından bir asıl ve delil olmaktadır. 2- hadisin hz. peygamber (s.a.v)'den, güvenilir ...

sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 2. bölüm

degerli eserden paylasimimiz devam ediyor... sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 2. bölüm   önsöz hamd olsun allah teâlâ'ya. o, bizim için din olarak islâm'a ra­zı oldu. onu çok şerefli bir din yaptı; yüceltti, tertemiz ve bereketli kıldı, aydınlatıp âleme yaydı. o'nu destekleyip kuvvetlendirdi. din olarak ondan başkasını kabul etmedi. kendisine islâm'ı nasib ederek bahtiyar yaptığı kimseye; rızasını, mağfiretini ve rahmetini nasib et­ti. emrine muhalefetle başka yollar arayana; dünya ve âhirette, ha­yatta ve mematta pişmanlık, perişanlık, zillet ve alçaklık takdir etti. yüce âyetinde: "kim, islâm...

sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 1. bölüm

bu degerli eseri blogumuzda "bölümler halinde" istifadenize sunacagiz insallah... allah cc hepimizi istifade edenlerden eylesin insallah... amin.   abdülgani abdülhalık   çeviren: dilaver selvi   şule yayınları       dr. abdulganı abdulhalık sunuş ..................................9 çevirenin sunuşu......................... 11 önsöz ................................15 giriş / sünnetin delil olmasından maksat nedir? .................21 1. bölüm sünnetin delil olması d&ıcirc;n&ıcirc; b&ıcirc;r zarurettir, bu konuda müslümanlar arasında bir ihtilâf vâki olmamıştır..........123  &nbs...

mc-<b>delil</b>

mc-delil

mc-delil ...

mc-musti & mc-delil

  hosgeldiniz arkadaslar 2010 la karsınızdayız şanlıurfa arabesk rap...

mc-musti & mc-delil

  hosgeldiniz arkadaslar 2010 la karsınızdayız şanlıurfa arabesk rap...

delil xidir - cemo - gaxant 2006

delil xidir - cemo - gaxant [2006]delil xidir - 01 - cemo (nehir)delil xidir - 02 - derdi (dert)delil xidir - 03 - rindeka dersimi (dersimin guzel)delil xidir - 04 - nedi (bulamadim)delil xidir - 05 - paiz (sonbahar)delil xidir - 06 - hozatin önunde (turkce)delil xidir - 07 - devro (zaman)delil xidir - 08 - zere (sari)delil xidir - 09 - kaykena (oynuyorsun)delil xidir - 10 - ah gule (oy gule)delil xidir - 11 - gaxant (yeni yil)delil xidir - 12 - sahbent (sah ahmet)download...

delil xidir - kengere & were waye

delil xidir - kengere & were wayedelil xidir - 01 - mezra suredelil xidir - 02 - sahan axadelil xidir - 03 - sengedelil xidir - 04 - sevledelil xidir - 05 - domanenedelil xidir - 06 - tu kuta maviridelil xidir - 07 - qemberemindelil xidir - 08 - koyemadelil xidir - 09 - kengere were wayedelil xidir - 10 - tev tevdelil xidir - 11 - adaredelil xidir - 12 - venge seroke madownload...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !