× "

denge profiline ulaşmamış akarsuların özellikleri

" arama sonuçları

akarsular

akarsular ile ilgili tanımlar akarsu: en az bir mevsim, belli bir yatak boyunca uzun bir mesafe akan sulara akarsu denir. akarsulara, nehir, ırmak, dere, çay, su ve öz gibi isimler verilir. mesela: fırat nehri, kızılırmak, ikizdere, arpaçay, zamantı suyu, iğneli özü gibi. akarsular yağmur, kar, buzul ve kaynak suları ile beslenirler. sel:sağanak yağışlar sonucu oluşan ve belli bir yatağa bağlı olmadan yamacı süpürürcesine akan sulara sel denir   kaynak: akarsuyun doğduğu yere akarsuyun kaynağı denir. ağız: akarsuyun denize veya göle döküldüğü yere akarsu ağzı denir. çığır: akarsu yatağına çığır denir. akarsu yatağının kaynağa yakın bölümüne y...

akarsular, akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri

akarsular, türkiye akarsularının özellikleri, akarsu aşındırma şekilleri, akarsu biriktirme şekilleri, akarsu havzası, akarsu rejimi yeryüzünün şekillenmesinde en büyük paya sahip dış güç akarsulardır. yüzey sularının eğimli bir yatak içinde toplanıp akmasıyla akarsu oluşur. akarsular küçükten büyüğe doğru dere, çay, öz, ırmak ve nehir şeklinde sıralanır. bir akarsuyun doğduğu yere akarsu kaynağı, döküldüğü yere akarsu ağzı denir. bir akarsu, birbirine bağlanan küçük, büyük, dar veya geniş birçok koldan oluşan bir sistemdir. bu sistemin en uzun ve su bakımından en zengin olan kolu ana akarsudur. akarsu havzası (su topla...

lise 2. sınıf coğrafya etkinlikleri sayfa 129

lise 2. sınıf coğrafya etkinlikleri sayfa 129 etkinlik çalışmasıçarşamba çayının yazın kuruma sebebi: akarsuyu besleyen kaynakların yeterli olmaması şiddetli buharlaşmayla su kaybının artması.  bazı akarsuların hızlı akma sebebi ülkemizin bazı bölgelerinin çok yüksek dağlık engebeli ve eğimli yapıda olması ve akarsularımızın genelde dar derin vadiler içinde akmaları akarsuların akış hızını artırmıştır hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz: doğu anadolu, karadeniz, akdeniz bölgelerindeki akarsuların akarsu ağı ile yer şekilleri arasındaki ilişki: yer şekilleri akarsu ağı üzerinde doğrudan etkilidir.yer şekilleri akarsuların akış yönlerine direk etki yapar.su toplama havzalarını belirler  bur...

türkiye'nin su varlığı-etkinlik

türkiye’nin su varlığı http://www.dsi.gov.tr/diger/topsuresim/image008.jpg ders dışı etkinlikçarşamba çayının yazın kuruma sebebi: akarsuyu besleyen kaynakların bitmesi. şiddetli buharlaşmayla su kaybının artması. bazı akarsuların hızlı akma sebebi: yatak eğimlerinin fazla olması denge profiline ulaşmaması hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz: doğru anadolu bölgesi akarsu ağı ile yer şekilleri arasındaki ilişki: yer şekilleri akarsu ağı üzerinde doğrudan etkilidir.yer şekilleri akarsuların akış yönlerine direk etki yapar.su toplama havzalarını belirler burdur gölü sularının acı, beyşehir gölü sularının tatlı olma sebebi: burdur gideğensiz beyşehir dışa akışlı tuz gölü seviyesindeki değişme sebe...

türkiye'nin su varlığı -etkinlik

türkiye'nin su varlığı -etkinlik türkiye’nin su varlığı (lise 2 sayfa 129 ) http://www.dsi.gov.tr/diger/topsuresim/image008.jpg   ders dışı etkinlik çarşamba çayının yazın kuruma sebebi: akarsuyu besleyen kaynakların bitmesi. şiddetli buharlaşmayla su kaybının artması. bazı akarsuların hızlı akma sebebi: yatak eğimlerinin fazla olması denge profiline ulaşmaması hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz: doğru anadolu bölgesi akarsu ağı ile yer şekilleri arasındaki ilişki: yer şekilleri akarsu ağı üzerinde doğrudan etkilidir.yer şekilleri akarsuların akış yönlerine direk etki yapar.su toplama havzalarını belirler burdur gölü sularının acı, beyşehir gölü sularının tatlı olma sebebi: burdur gideğensiz beyşeh...

türkiyenin su varlığı -etkinlik, türkiyenin su varlığı, su, susu

http://www.dsi.gov.tr/diger/topsuresim/image008.jpg   ders dışı etkinlik çarşamba çayının yazın kuruma sebebi: akarsuyu besleyen kaynakların bitmesi. şiddetli buharlaşmayla su kaybının artması. bazı akarsuların hızlı akma sebebi: yatak eğimlerinin fazla olması denge profiline ulaşmaması hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz: doğru anadolu bölgesi akarsu ağı ile yer şekilleri arasındaki ilişki: yer şekilleri akarsu ağı üzerinde doğrudan etkilidir.yer şekilleri akarsuların akış yönlerine direk etki yapar.su toplama havzalarını belirler burdur gölü sularının acı, beyşehir gölü sularının tatlı olma sebebi: burdur gideğensiz beyşehir dışa akışlı tuz gölü seviyesindeki değişme sebebi: mevsimler arası yağış ve buharlaşma şiddetinin farklı olması akarsularımızı ta...

türkiyenin su varlığı -etkinlik sayfa 129

 lise 2. sınıflar  sayfa 129 etkinlik çalışması çarşamba çayının yazın kuruma sebebi: akarsuyu besleyen kaynakların yeterli olmaması şiddetli buharlaşmayla su kaybının artması.  bazı akarsuların hızlı akma sebebi ülkemizin bazı bölgelerinin çok yüksek dağlık engebeli ve eğimli yapıda olması ve akarsularımızın genelde dar derin vadiler içinde akmaları akarsuların akış hızını artırmıştır hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz: doğu anadolu, karadeniz, akdeniz bölgelerindeki akarsuların akarsu ağı ile yer şekilleri arasındaki ilişki: yer şekilleri akarsu ağı üzerinde doğrudan etkilidir.yer şekilleri akarsuların akış yönlerine direk etki yapar.su toplama havzalarını belirler  burd...

türkiye’de heyalan

türkiye’de heyalan türkiye’de heyelan sık görülen, doğal bir felakettir. türkiye’de arazinin çok engebeli olması toprak kaymalarını kolaylaştırmaktadır. bölgeden bölgeye farklılık gösteren heyelanların en sık görüldüğü bölgemiz karadeniz’dir. bölgede arazi eğiminin fazla, yağışların bol ve killi yapının yaygın olması heyelanın sık görülmesine neden olur. ülkemizde ilkbahar aylarında görülen kar erimeleri ve yağışlar heyelan olaylarını artırır. erozyon toprak örtüsünün, akarsuların, rüzgarların ve buzulların etkisiyle süpürülmesine erozyon denir. yeryüzünde eğim, toprak, su ve bitki örtüsü arasında doğal bir denge bulunmaktadır. bu dengenin bozulması erozyonu hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. dış etkenler ya da arazinin yanlış ku...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !