× "

denklik işareti

" arama sonuçları

denklik araştırması doğruluk değer tablosu

matematiksel olarak; doğru önerme=1 yanlış önerme=0 şeklinde ifade edilir. p=dünyanın uydusu ay'dır q=ay tek ışık kaynağıdır r=dünyamızı aydınlatan ay'dır ;şeklinde üç önerme oluşturulduğu varsayılırsa;  ve yukarıda oluşturulan önermeler pv(q^r)=(p^q)v(p^r) ifadesinde yerine yazılırsa; pv(q^r)=(p^q)v(p^r) =dvd = dvd= d=d eşitliği elde edilir ve önermenin denk olduğu ıspatlanmış olur  aynı zamanda p v (q^r) önermesinin açılımı (pv q)^(p vr) şeklindedir (p^q)v(p^r) açılımı da p ^ (qvr) önermesini ifade eder .aynı değerler bu açılımda yerine yazıldığında, karşısındaki önermeye denk olduğu görülür (pv q)^(p vr) = (p^q)v(p^r)  (dvd)^(d...

rasyonel sayılar

oranlı sayılar , (rasyonel sayılar veya kesirler) iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır.oranlı sayılar kümesi, tam sayıların bir genişlemesidir ve  ile gösterilir.  kümesi genelde şöyle tanımlanır: (a ve b tam sayı ve sıfır olmamak üzere a/b şeklindeki sayılara oranlı sayı denir)   ve  veya  eşdeğer oranlı sayılardır. dolayısıyla her oranlı sayı sonsuz şekilde ifade edilebilir. oranlı sayıların en basit formu  ve tamsayılarının ortak böleninin olmadığı  veya  veya , tam sayılar kümesi 'yi kapsar. yani .daha ince bir tanımı ise tam sayılar üzerinden tanımlanacak bir denklik bağıntısıyla yapılabilir. ...

eşit küme, denk küme

birebir aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. a ve b eşit iki küme ise a=b ile gösterilir   birebir aynı olmasa da eleman sayıları aynı olan kümelere ise denk kümeler denir. denklik işareti üç çizgili eşittir işaretidir. ...

oranlı sayılar

oranlı sayılar   oranlı sayılar , (rasyonel sayılar veya kesirler) iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır.oranlı sayılar kümesi, tam sayıların bir genişlemesidir ve ile gösterilir. kümesi genelde şöyle tanımlanır: (a ve b tam sayı ve sıfır olmamak üzere a/b şeklindeki sayılara oranlı sayı denir) ve veya eşdeğer oranlı sayılardır. dolayısıyla her oranlı sayı sonsuz şekilde ifade edilebilir. oranlı sayıların en basit formu ve tamsayılarının ortak böleninin olmadığı ifadesidir. her tam sayı oranlı sayıdır. çünkü veya veya şeklinde yani oranlı sayı tanımına uygun biçimde yazılabilirler.oranlı sayılar kümesi , tam sayılar kümesi 'yi kapsar. yani .daha ince...

rasyonel sayilar (tarihi notlar)

rasyonel sayılar(tarihi notlar)mısırlılarda kesirler• mısırlılar kesirleri paydaları 1 olacak şekilde sınırlandırmışlardır.• herhangi bir pozitif rasyonel sayı; pozitif tam sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamı şeklinde ifade edilebilir. 1 2 yukarıdaki örnekler gibi herhangi bir rasyonel sayının sınırsızca bir çok temsili vardır. bu ifadeler eski mısırlılar tarafından kullanıldığı için, mısır kesirleri olarak adlandırılır. bu hiyeroglifler ağızdan çıkan bir harfe (r) çevrilmiş ve kullanılmıştır. bu yüzden yukarıdaki kesir şeklinde ifade edilmiştir.kesirler ve romalılarromalılar subunitlerin yerine kesirleri kullanmaktan kaçınmışlardır. ayakları zerrelere (yani ayak hesabını, parmak hesabına ) pound’ ları da ounc...

rasyonel sayilar (tarihi notlar)

rasyonel sayılar(tarihi notlar)mısırlılarda kesirler• mısırlılar kesirleri paydaları 1 olacak şekilde sınırlandırmışlardır.• herhangi bir pozitif rasyonel sayı; pozitif tam sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamı şeklinde ifade edilebilir. 1 2 yukarıdaki örnekler gibi herhangi bir rasyonel sayının sınırsızca bir çok temsili vardır. bu ifadeler eski mısırlılar tarafından kullanıldığı için, mısır kesirleri olarak adlandırılır. bu hiyeroglifler ağızdan çıkan bir harfe (r) çevrilmiş ve kullanılmıştır. bu yüzden yukarıdaki kesir şeklinde ifade edilmiştir.kesirler ve romalılarromalılar subunitlerin yerine kesirleri kullanmaktan kaçınmışlardır. ayakları zerrelere (yani ayak hesabını, parmak hesabına ) pound’ ları da ounc...

rasyonel sayılar

rasyonel sayılar rasyonel sayılar ( , rasyonel veya oranlı sayılar (veya kesirler) iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır. oranlı sayılar b sıfır olmamak üzere a/b şeklinde (a ve b tamsayı) yazılabilir. 2/3 ve 4/6 veya 6/9 eşdeğer oranlı sayılardır. dolayısıyla her oranlı sayı sonsuz şekilde ifade edilebilir. oranlı sayıların en basit formu a ve b tamsayılarının ortak bölünenin olmadığı a/b ifadesidir. her tam sayı oranlı sayıdır. çünkü veya veya şeklinde yani oranlı sayı tanımına uygun biçimde yazılabilirler. oranlı sayılar kümesi , tam sayılar kümesi 'yi kapsar. yani . tanım oranlı sayılar kümesi, tam sayıların bir genişlemesidir ve q ile veya ile gösterilir. kümesi genelde şöyle tanımlanır:...

rasyonel sayılar

matematikte, rasyonel veya oranlı sayılar (veya kesirler) iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır. oranlı sayılar b sıfır olmamak üzere a/b şeklinde (a ve b tamsayı) yazılabilir. 2/3 ve 4/6 veya 6/9 eşdeğer oranlı sayılardır. dolayısıyla her oranlı sayı sonsuz şekilde ifade edilebilir. oranlı sayıların en basit formu a ve b tamsayılarının ortak böleninin olmadığı a/b ifadesidir.her tam sayı oranlı sayıdır. çünkü veya veya şeklinde yani oranlı sayı tanımına uygun biçimde yazılabilirler. oranlı sayılar kümesi , tam sayılar kümesi 'yi kapsar. yani .tanım oranlı sayılar kümesi, tam sayıların bir genişlemesidir ve q ile veya ile gösterilir. kümesi genelde şöyle tanımlanır: daha ince bir tanımı ise tam sa...

iki rasyonel sayı arasındaki sayılar

rasyonel sayılar(tarihi notlar)mısırlılarda kesirler• mısırlılar kesirleri paydaları 1 olacak şekilde sınırlandırmışlardır.• herhangi bir pozitif rasyonel sayı; pozitif tam sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamı şeklinde ifade edilebilir. 1 2 yukarıdaki örnekler gibi herhangi bir rasyonel sayının sınırsızca bir çok temsili vardır. bu ifadeler eski mısırlılar tarafından kullanıldığı için, mısır kesirleri olarak adlandırılır. bu hiyeroglifler ağızdan çıkan bir harfe (r) çevrilmiş ve kullanılmıştır. bu yüzden yukarıdaki kesir şeklinde ifade edilmiştir.kesirler ve romalılarromalılar subunitlerin yerine kesirleri kullanmaktan kaçınmışlardır. ayakları zerrelere (yani ayak hesabını, parmak hesabına ) pound’ ları da ounc...

rasyonel sayılar

rasyonel sayılar(tarihi notlar)mısırlılarda kesirler• mısırlılar kesirleri paydaları 1 olacak şekilde sınırlandırmışlardır.• herhangi bir pozitif rasyonel sayı; pozitif tam sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamı şeklinde ifade edilebilir. 1 2 yukarıdaki örnekler gibi herhangi bir rasyonel sayının sınırsızca bir çok temsili vardır. bu ifadeler eski mısırlılar tarafından kullanıldığı için, mısır kesirleri olarak adlandırılır. bu hiyeroglifler ağızdan çıkan bir harfe (r) çevrilmiş ve kullanılmıştır. bu yüzden yukarıdaki kesir şeklinde ifade edilmiştir.kesirler ve romalılarromalılar subunitlerin yerine kesirleri kullanmaktan kaçınmışlardır. ayakları zerrelere (yani ayak hesabını, parmak hesabına ) pound’ ları da ounc...

tam sayılar

tam sayılarvikipedi, özgür ansiklopedigit ve: kullan, aratam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur (-1, -2, -3, ...). (-0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz). matematikte tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle (ya da z şeklinde gösterilir). burada "z" harfi almanca zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir.almancada "zahlen" çok önemli bir şeydirpozitif tam sayılar "0"dan uzaklaştıkça büyür. negatif tam sayılar ise "0"dan uzaklaştıkça küçülür.en büyük negatif tam sayı -1'dir. en küçük pozitif tam sayı ise +1'dir.mutlak değer, sayının başlangıç noktasına uzaklığını ifade eder. başlangıç noktasına eşit uzaklıktaki sayılar mutlak değerce eşittir. mutlak değer içindeki her sayı, mutlak değer dı...

rasyonel sayılar

rasyonel sayılar(tarihi notlar)mısırlılarda kesirler• mısırlılar kesirleri paydaları 1 olacak şekilde sınırlandırmışlardır.• herhangi bir pozitif rasyonel sayı; pozitif tam sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamı şeklinde ifade edilebilir. 1 2 yukarıdaki örnekler gibi herhangi bir rasyonel sayının sınırsızca bir çok temsili vardır. bu ifadeler eski mısırlılar tarafından kullanıldığı için, mısır kesirleri olarak adlandırılır. bu hiyeroglifler ağızdan çıkan bir harfe (r) çevrilmiş ve kullanılmıştır. bu yüzden yukarıdaki kesir şeklinde ifade edilmiştir.kesirler ve romalılarromalılar subunitlerin yerine kesirleri kullanmaktan kaçınmışlardır. ayakları zerrelere (yani ayak hesabını, parmak hesabına ) pound’ ları da ounc’ lara bölmüşlerdir. 1 pound = 454 gram, 1 ounc= ...

rasyonel sayilar (tarihi notlar)

rasyonel sayılar(tarihi notlar)mısırlılarda kesirler• mısırlılar kesirleri paydaları 1 olacak şekilde sınırlandırmışlardır.• herhangi bir pozitif rasyonel sayı; pozitif tam sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamı şeklinde ifade edilebilir. 1 2 yukarıdaki örnekler gibi herhangi bir rasyonel sayının sınırsızca bir çok temsili vardır. bu ifadeler eski mısırlılar tarafından kullanıldığı için, mısır kesirleri olarak adlandırılır. bu hiyeroglifler ağızdan çıkan bir harfe (r) çevrilmiş ve kullanılmıştır. bu yüzden yukarıdaki kesir şeklinde ifade edilmiştir.kesirler ve romalılarromalılar subunitlerin yerine kesirleri kullanmaktan kaçınmışlardır. ayakları zerrelere (yani ayak hesabını, parmak hesabına ) pound’ ları da ounc’ lara bölmüşlerdir. 1 pound = 454 gra...

tam sayılar

  tam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur (-1, -2, -3, ...; -0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz). matematikte tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle z (ya da şeklinde gösterilir). burada "z" harfi almanca zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir. tamsayılarda toplama: tam sayılarda toplama yapılırken sayılar pozitifse toplanır sonuca yazılır.ikiside negatifse toplama yapılır fakat sonuç negatif olur.zıtsa birbirinden çıkarılır.büyüğün işareti verilir. tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken aynı işaretlilerin çarpımı pozitif farklı işaretlilerin çarpımı ise negatifdir.bölme işlemindede aynı çarpma kuralı uygulanır ve sayı aynı doğal sayılarda olduğu gibi bölünür.aynı işaretli iki tam say...

tam sayılar

tam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur (-1, -2, -3, ...; -0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz). matematikte tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle z (ya da şeklinde gösterilir). burada "z" harfi almanca zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir. tamsayılarda toplama: tam sayılarda toplama yapılırken sayılar pozitifse toplanır sonuca yazılır.ikiside negatifse toplama yapılır fakat sonuç negatif olur.zıtsa birbirinden çıkarılır.büyüğün işareti verilir. tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken aynı işaretlilerin çarpımı pozitif farklı işaretlilerin çarpımı ise negatifdir.bölme işlemindede aynı çarpma kuralı uygulanır ve sayı aynı doğal sayılarda olduğu gibi bölünür.aynı işaretli iki tam sayı birbi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !