× "

deprem dağılışı

" arama sonuçları

deprem çeşitleri (seizma), dünya’da depremin dağılışı

  deprem, deprem çeşitleri (seizma), dünya’da depremin dağılışı (coğrafya dersi ile ilgili konu anlatım) yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir. 1. volkanik depremler volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir. 2. çöküntü (göçme) depremleri kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. etki alanları en dar olan depremler bunlardır. 3. tektonik (dislokasyon) depremler yer kabuğunun derinliklerinde basın&...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası

volkanların deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart. dünya deprem haritası dünya volkan haritası sıcak su haritası resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız. harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz. www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ederler. hareket hızları, yılda 3 cm ila 15 cm arasındadır. dünyamızı oluşturan ana levhalar · avrasya levhası, afrika levhası, ar...

deprem

deprem

  deprem   1963- 1998 yılları arasında meydana gelen depremlerin yeryüzünde dağılışı deprem, (ya da diğer adlarıyla yer sarsıntısı, zelzele [1]) yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. depremler sismometre ile ölçülür. bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. depremin moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan richter &ou...

yeryüzünde volkan ve depremlerin dağılışı

yeryüzünde volkan ve depremlerin dağılışı kategori: coğrafya bu madde, tamamlanmamıştır  ve henüz taslak halindedir. karaları meydana getiren ve aynı zamanda okyanusların altında devam eden yer kabuğu bütün değildir. levha adı verilen parçalara bölünmüştür. mantoda sıcaklık ve basıncın etkisiyle oluşan konveksiyonel akıntılar vardır. bu akıntılara bağlı olarak levhalar, üzerlerindeki kıtalarla birlikte magmanın akıcı olan üst kısmında hareket eder. bilindiği gibi yer kabuğundan aşağıya doğru inildikçe her 33 metrede sıcaklık ortalama 1 oc yükselmektedir. yer kabuğunun faylarla parçalandığı alanlarda ise 1 oc sıcaklık artışı her 2-3 metrede olmaktadır. bu alanlar, sıcak su kaynaklarının...

deprem, deprem çeşitleri (seizma), dünya’da depremin dağılışı

deprem, deprem çeşitleri (seizma), dünya’da depremin dağılışı (coğrafya konu anlatım)   yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.   1. volkanik depremler   volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir.   2. çöküntü (göçme) depremleri   kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. etki alanları en dar olan depremler bunlardır.   3. tektonik (dislokasyon) depremler ...

deprem, deprem çeşitleri (seizma), dünya’da depremin dağılışı

deprem, deprem çeşitleri (seizma), dünya’da depremin dağılışı (coğrafya konu anlatım)   yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.   1. volkanik depremler   volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir.   2. çöküntü (göçme) depremleri   kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. etki alanları en dar olan depremler bunlardır.   3. tektonik (dislokasyon) depremler ...

deprem

deprem 1963- 1998 yılları arasında meydana gelen depremlerin yeryüzünde dağılışı deprem, yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayıdır. magma üzerinde yüzen levhalar konveksiyonel akım sayesinde sürekli hareket halindedir. kıtaların hareketi ile plato sınırlarında kaynama ve ayrılmadaki sürtünmeden oluşan kinetik enerjinin aniden büyük bir güçle boşalabilir. yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olayına deprem denir. depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü ale...

jeolojik kökenli ekstrem olaylar

  jeolojik ve jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylar    deprem; ü       levha hareketleri sonucu yeryüzündeki kırık alanlarında görülen fay hatlarındaki gerilme, sıkışma ve bükülme deprem adını verdiğimiz yer kabuğu hareketlerine neden olmaktadır. dünya deprem alanlarının dağılımı ile ·         aktif levha sınırlarının ·         fay hatlarının ·         volkanik faaliyetlerin ·         volkanik şekillerin ·       &nb...

deprem

günlük hayatımızda hareketsiz, durgun sandığımız yerkabuğu aslında , genelde yavaş yavaş, zaman zaman da ani ve hızlı hareketlerde bulunmaktadır.           işte yerkabuğunun yavaş yavaş olan hareketleri sonucunda, belirli bölgelerde oluşan enerji birikiminin ani bir hareketle boşalmasına deprem ( zelzele ) denir. canlılar depremi, şiddetli bir sarsıntı şeklinde hisederler.            depremler genellikle yerin derinliklerinde ( 60 km'den 700 km'ye kadar ), az çok sınırlı bir nokta çerçevesinde, ani bir denge bozulmasından, kırılımından ileri gelir ve bu sırada daha önce o bölgede yavaş yavaş birikmiş olan enerji, gerilim boşalmış olur. yeniden dengen...

dağların,kıtaların oluşumu,volkanik hareketler,deprem ve çeşitle

a. dağ oluşumu hareketleri (orojenez)   1. kıvrılma   akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.   jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.   avrupa’da alp’ler, asya’da himalaya’lar, türkiye’de toros ve kuzey anadolu dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir.   2. kırı...

yeryüzündeki depremlerin dağılışı

yandaki dünya deprem dağılışı haritasını incelediğimizde, depremlerin yeryüzünde uzun ve dar kuşaklar boyunca uzandığı görülmektedir. en büyük kuşak, büyük okyanus’u çevreleyen deprem kuşağıdır. yeryüzünde meydana gelen depremlerin % 68′i bu kuşakta meydana gelmektedir. ikin­ci bir kuşak, avrupa ve asya arasında uzanmaktadır. yeryü­zündeki depremlerin % 21′i bu kuşakta meydana gelmek­tedir. üçüncü kuşak ise atlas okyanusunun ortasındaki sırt­lar boyunca uzanmaktadır. meydana gelen depremlerin % 11 ‘i bu kuşak boyunca görülmektedir.dünya’da her yıl 150 000 deprem olduğu tahmin edil­mektedir. ancak bunların büyük bir böl...

sosyal ve ekonomik boyutlarıyla izmir’de deprem riskinin d

ödevin özetisosyal ve ekonomik boyut grubunun çalışma konuları;izmir’de nüfus yoğunluk dağılışı ve kentsel alan kullanımının deprem riski açısından değerlendirilmesi,ekonomik yapının deprem riski açısındandeğerlendirilmesi,depremin psikolojik etkileri,depremin yönetim boyutu...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası.

volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız.harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz.www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası.

volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız.harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz.www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ...

volkanların deprem ve sıcaksu kaynaklarının dağılış hartası.

volkanların  deprem ve sıcaksu kayn. dağılış hart.    dünya deprem haritası   dünya volkan haritası        sıcak su haritası  resimlere tıklayınız haritaları karşılaştırınız.harita paylaşım işin mehmet zor hocamıza teşekkür ederiz.www.e-cografya.com levha: dünya'nın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünmesine rağmen, dev boyuttaki birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır. bu parçaların her birine levha denir. yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !