× "

deprem tanımları

" arama sonuçları

trabzon'un ilçeleri

akçaabat şehrin kuruluşuyla ilgili araştırmalar ilk yerlilerin ege kıyılarından gelerek buralara yerleştiğini öne süren batılı araştırmacılar ile buraların asya kökenli ya da türk olduğunu ortaya koyan araştırmacılar arasında yoğunlaşır. çınar ağaçlarının çokluğundan ötürü pulathane adıyla anılan şehrin; sonraları ticaretin gelişmesi ve paranın bolluğundan dolayı akçaabat adını aldığını belirten araştırmacıların yanı sıra beyaz evlerinden dolayı şehrin akçaabat adını aldığını iddia eden araştırmacılar ile eski türkçe’den kaynaklanan batıdaki şehir anlamına geldiğini söyleyen araştırmacılar da vardır. fatih sultan mehmet tarafından 1461 yılında fethedilen, akçaabat&rsquo...

engellilerin toplumla bütünleşme sorunları

engellilerin toplumla bütünleşme sorunları bir sosyal politika yaklaşımı yrd. doç dr. kasım karataş hacettepe üniversitesisosyal hizmetler yüksekokuluöğretim üyesi. kasim_63@yahoo.com  kkaratas@hacettepe.edu.tr  kasım 2002 tarihinde yayınlanan ‘ufkun ötesi bilim dergisi’ cilt 2, sayı 2’den alınmıştır. günümüz türkiye'sinde engellilerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar içinde yaşadıkları bilinmektedir. sorunu adlandırmadan başlayan ve yaşamın pek çok alanına yayılan bu sorunlar, engelli bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir. sürekli sorunlarla boğuşan, o...

photoshopta filtre tanımları

 filtreler  artisticcolored pencil: imajda bir renk haritası çıkararak baskın olan renkleri alarak fırça darbeleri oluşturur.feather seçilirse yağlı boya etkisi verir. cutout: imajımızdaki köşeleri basitleştirerek detayını azaltıp yarattığı köşeler ve çizgilerde anti-alias özelliği nedeniyle yumuşak hatlar oluşturur.yüksek kontrastlı grafiklerde iyi sonuç verir. dry brush: kuru boya etkisi verir. renk geçişlerini en aza indirip kenarlarırastgele büker, anti-alias etkisi verir. film grain: bir tür kirlenme etkisi vererek beyaz kirler aydınlatır,siyah kirler koyulaştırır.fresco: kontrastı yüksek bir görüntü verir. kenarlar daha keskin,koyu renkler daha koyu olmakla birlikte "dry brush" ...

deprem nedir

ödevin özetideprem nedir ? yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir. deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir. depremin oluş nedenleri ve türleri: dünyanın i&cc...

sigorta rehberi

aşkın sigorta (over ınsurance) azami iyiniyet (utmost good faith) birlikte sigorta (coinsurance) bütün tehlikeler ( all risks ) beklenen azami hasar (probable maximum loss) coğrafi sınırlar (territorial limits) entegral muafiyet (franchise) eksik sigorta (under ınsurance) fiyat (rate) genel şartlar (general conditions) gerçek tam zıya (actual total loss) hasar (damage ) hükmi tam zıya (constructive total loss) hasar fazlası reasüransı (excess of loss ) hasar prim oranı (loss ratio) hesap/muhasebe yılı (accounting year) hasarı önleme (outstanding loss) iş yılı (underwriting year ) kloz (clause) komisyon (commission) kısmi hasar (partial loss/particular average) kazanılmış net prim (net earned premium) lehdar (beneficiary) lütuf ödemesi (ex gratia)...

türkiye ufo dosyası ıı

1999-2000-2001-2002 önemli ufo olayları izmir’de ufo heyecanı 29 temmuz 1999 izmir halkı , bir aydır gökyüzünde görülen garip ışıklı cisimleri konuşuyor. önce çeşme ve karaburun’dan gelen “ uçan daire “ ihbarlarına, kordonyolu ile ilgili bir haber hazırlarken tesadüfen bir ufo fotoğrafı çeken sabah gazetesi muhabiri mustafa hepikiz’in çektiği görüntülerin de eklenmesi herkesi heyecanlandırdı. hepikiz , 29 temmuz 1999 saat 17.00’da izmir cumhuriyet meydanı’nda çektiği fotoğrafların banyosunu yaparken resimlerden birinde daha önce hiç görmediği bir cisimle karşılaştı. hepikiz , fotoğrafları çekerken cismin orada olduğunu fark etmediğini söylüyor. resimde , çok net bir biçimde üzeri...

12-02

düz liseler, parafin mumu, camasır, mekkenin konumu, kıvrımlar, staj raporu radyo tv, çözelti hazýrlama, doğu karadenizde çıkan madenler, karadeniz harita, çýkýk kutuplu senkron makina, ilk para, ahmet hamdi tanpinar, çevre sorunu, ağaç, silisyum, ac/ac, sayılar, amblem, çift rahim, alkolün zararları, din bilgisi, çoklu regresyon hata tahmini, kumpas, agrı, fatma, akıllı evler, çorap makinesi, presentation, ödenmemiþ senetler, hoploid, 0 faktöriyel, pc, ödev aritmetik, basur, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu, slav, www.ogrıhs.com, atom yapısı, kayip, tamsay, platon ve demokrası, besin nedir, esrar, 11.sınıf konuları, öykü nedir, söz sanatları, balanced score card, sw, bacon, iyonik, özel yetenek, pornositeler, basınç ölçmede kullanılan cihazlar, mühendislik kompozisyon, sev...

olasılık

olasılık örnek uzay ve örnek nokta bir deney sonucunda gelebilecek tüm sonuçların kümesine örnek uzay (e), bu kümenin her elemanına da “örnek nokta” denir. örnek: bir madeni para atıldığında örnek uzayın iki elemanı vardır. e= {yazı,tura}={y,t} örnek: 2 madeni para atılması deneyinde örnek uzay e={yy,yt,ty,tt} uyarı n tane madeni paranın havaya atılması (veya bir paranın n kez atılması) deneyinde s(e) = 2.2.....2= 2n dir. örnek: içerisinde 4 siyah, 3 beyaz ve 2 kırmızı top bulunan bir torbadan rasgele üç top seçme deneyinde örnek uzayın eleman sayısını bulalım. çözüm torbada: 4+3+2=9 top vardır. 9 toptan 3’ü seçileceğinden örnek uzayın eleman sayısı: s(e)= c(9,3) = 9.8.7 = 84 bulalım 1.2.3 örnek: 1,2,3,4,...

türkiyede görülen ufo1

türkiye u f o raporu1999-2000-2001-2002 önemli ufo olayları izmir’de ufo heyecanı 29 temmuz 1999 izmir halkı , bir aydır gökyüzünde görülen garip ışıklı cisimleri konuşuyor. önce çeşme ve karaburun’dan gelen “ uçan daire “ ihbarlarına, kordonyolu ile ilgili bir haber hazırlarken tesadüfen bir ufo fotoğrafı çeken sabah gazetesi muhabiri mustafa hepikiz’in çektiği görüntülerin de eklenmesi herkesi heyecanlandırdı. hepikiz , 29 temmuz 1999 saat 17.00’da izmir cumhuriyet meydanı’nda çektiği fotoğrafların banyosunu yaparken resimlerden birinde daha önce hiç görmediği bir cisimle karşılaştı. hepikiz , fotoğrafları çekerken cismin orada olduğunu fark etmediğini söylüyor. resimde , çok net bir biçimde üzerinde kubbe biçiminde bir bölüm olan metalik re...

türkiyemde ufo1

türkiye u f o raporu1999-2000-2001-2002 önemli ufo olayları izmir’de ufo heyecanı 29 temmuz 1999 izmir halkı , bir aydır gökyüzünde görülen garip ışıklı cisimleri konuşuyor. önce çeşme ve karaburun’dan gelen “ uçan daire “ ihbarlarına, kordonyolu ile ilgili bir haber hazırlarken tesadüfen bir ufo fotoğrafı çeken sabah gazetesi muhabiri mustafa hepikiz’in çektiği görüntülerin de eklenmesi herkesi heyecanlandırdı. hepikiz , 29 temmuz 1999 saat 17.00’da izmir cumhuriyet meydanı’nda çektiği fotoğrafların banyosunu yaparken resimlerden birinde daha önce hiç görmediği bir cisimle karşılaştı. hepikiz , fotoğrafları çekerken cismin orada olduğunu fark etmediğini söylüyor. resimde , çok net bir biçimde üzerinde kubbe biçiminde bir bölüm olan metalik re...

deprem sözlüğü

deprem sözlüğü   aartcı deprem: ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. ne kadar süre ile devam edecekleri konusunda ise kesin bir şey söylemek mümkün değildir.aktif fay: gelecekte deprem oluşturmaya riski çok yüksek olan fay.alüvyon: suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu ortaya çıkmış diğer malzemeler.astenosfer: litosferin(taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü.bbenioff zonu: derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonu (hugo benioff, amerikalı jeofizikçi). ddeprem: yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yerdeğiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar halinde y...

zararlı yazılım tanımları

virüsvirüs, kendisini veya değiştirilmiş bir formunu, başka çalıştırılabilir bir koda iliştirerek çoğalan programlardır. virüsler çok sayıda konak kullanabilirler, bunlardan en yaygın olanları: çalıştırılabilir dosyalar (bilgisayar programları gibi) önyükleme alanları(bilgisayara önyükleme ve başlama için gerekli direktifleri nerden bulabileceği bilgisini veren kod parçası) metin dosyaları (windows scripting, ya da visual basic ******) dokümanlarda yer alan makrolar(bu aralar daha az yaygın, tıpkı makrolarda olduğu gibi, örneğin microsoft word başlangıç olarak koşturmaz) bir virüs kendini herhangi bir çalıştırılabilir dosyaya iliştirdiğinde, o kod çalıştırıldığında virüs kodunun da koşması tetiklenir ve virüs kodu her koşturulduğunda diğer “temiz” konakları ...

yazı

alan bilgisi biçimsel bölüm ders : fen bilgisi sınıf : 4 ünite başlığı : gezegenimiz konu : yer kabuğunun şeklini değiştiren iç etmenler süre : 40 + 40 yöntem teknik ve strateji  : sunuş yolu, soru-cevap, beyin fırtınası, bilimsel yöntem süreci. kaynak : ilköğretim ders kitabı, fen bilgisi kitabı 4-meb araç-gereç : ders kitabı, cd, tepegöz, konuya uygun ev materyali, türkiye fay hatları haritası hedef : yer kabuğunun şeklini değiştiren etmenleri ve sonuçlarını gözlemlerle, uygulamalarla deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramları kavrayabilme. davranışlar : 1. depreme duyarlı bölge, fay, fay hattı, fay kırılması kavramlarını açıklama 2. depremin oluşumunu model, şema ve deneylerle açıklama, 3. depremin yer kabuğunda yarattığı değişimleri örneklerle açıklama....

yazı

aşk, sevgi, paylaşım, mp3, bilgisayar, google, imashare, rapidshare, img, sohbet, dostluk, ödev, odev, ödev arşivi, metamatik, fen, biyoloji, tarih, dünya, komik video, klip, clip, programlar, progz, yama, update, windows, winamp, sanat, edebiyat, oyun, kinght online, silkroad, ogame, futbol, basketbol, voleybol, sanat, photoshop, flash, animasyon, resimler, walpaper, şiir, güzel sözler, sms, gsm, telefon, temalar, hikayeler, öyküler, fıkralar, mizah, avatar, forum, din, hadis,  full albümler, yerli albümler, yabancı albümler, kürtçe albümler, video clipler, download, free, sıteye gırıs ıcın tıklayınız d h lawrence - rocking horse winner,da motor hiz kontrolünde oranli kontrolörün kullanimi,daadı,dadaizm,dadaslar diyari erzurum,dag bısıkletınde ergonomık ayarlar,dag bısıkletının dogu...

zararlı yazılım tanımları

  virüsvirüs, kendisini veya değiştirilmiş bir formunu, başka çalıştırılabilir bir koda iliştirerek çoğalan programlardır. virüsler çok sayıda konak kullanabilirler, bunlardan en yaygın olanları: çalıştırılabilir dosyalar (bilgisayar programları gibi) önyükleme alanları(bilgisayara önyükleme ve başlama için gerekli direktifleri nerden bulabileceği bilgisini veren kod parçası) metin dosyaları (windows scripting, ya da visual basic ******) dokümanlarda yer alan makrolar(bu aralar daha az yaygın, tıpkı makrolarda olduğu gibi, örneğin microsoft word başlangıç olarak koşturmaz) bir virüs kendini herhangi bir çalıştırılabilir dosyaya iliştirdiğinde, o kod çalıştırıldığında virüs kodunun da koşması tetiklenir ve virüs kodu her koşturulduğunda diğer “temiz” konakları a...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !