× "

dernekten nasıl istifa edilir

" arama sonuçları

değişiklilerle ''ptyb tüzüğü''

  derneğin adı ve merkezi madde 1- derneğin adı: “profesyonel turizm yöneticileri birliği” dir. derneğin merkezi izmir’dır. dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı madde 2-dernek, turizm sektöründe sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.  dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri  1-faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi içi...

cumhuriyet kadınları derneği tüzüğü

kuruluş madde 1-  derneğin adı cumhuriyet kadınları derneği'dir.  genel merkezi ankara'dadır. dernek yurtdışında ve yurtiçinde il,   ilçe ve beldelerde,  şubeler ve temsilcilikler açabilir. derneğin amacı madde 2- cumhuriyet kadınları derneği, ulusal kurtuluş savaşı ve cumhuriyet devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi  için çalışır. derneğin yapacağı işler madde 3- dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar. a)    faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar ya...

derneklerin sona ermesi, kapanması, kapatılması ve tasfiye işlem

dernekler mevzuatı 09 mayıs 2011 mintez şimşek müfettiş türk kızılayı teftiş kurulu mintezsimsek@gmail.com derneklerin sona ermesi, kapanması, kapatılması ve tasfiye işlemleri tüzel kişiliklerin nasıl ve ne şekilde sona ereceği, o tüzel kişiliğin ilk defa ihdasına ilişkin hükümleri koyan yasal metinlerde tarif edilmiştir. türk kanunu medenisi derneklere ahkâm-ı şahsiye dairesinde bakmış, gerek mülga 743 sayılı kanun, gerekse yürürlükte olan 4721 sayılı kanunda hem kuruluş hem de sona erme ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınarak açıkça izah edilmiştir. derneklerin tasfiyesine ilişkin hükümler ise 5253 sayılı dernekler kanunu ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı resmi gazetede ...

türkiyede yeni ruhçuluk nedir - neo spiritüalizm ve tarihsel gel

türkiye'de yeni ruhçuluk / neo-spiritüalizm 21. yüzyılın bu ilk günleri ile beraber iki önemli yıldönümünü de birlikte yaşıyoruz. bunlardan biri kurulduğu günden bu yana hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan varlıklara ışık saçan bir merkez, bir bilgi odağı, bir okul olarak vazifesini sürdüren metapsişik tetkikler ve ilmi araştırmalar derneği’nin 50.kuruluş yılı, diğeri de yayınlandığı ilk sayıdan bu yana yurdumuzdaki ruhsal aydınlanma ve bilgilendirme vazifesinin temel unsuru olan ruh ve madde dergisi'nin 40. yayın yılıdır. dile kolay... 50 yıl. yarım asırlık bir vazife koşusudur bu. nereden gelip nereye gitmektedir bu koşu. işte bunu anlamak, içinde bulunduğumuz yolu biraz daha yakından tanıyabilmek için bu sayımızda yurdumuzda ruhçuluğun, ruhsal düşünce yolunun teme...

dernek tüzüğü

karakamış köyü eğitim kültür yardımlaşma ve dayanışma derneği tüzüğüderneğin adı ve merkezimadde 1- derneğin adı: karakamış köyü eğitim kültür yardımlaşma ve dayanışma derneği dir. derneğin kısa adı karder dir.derneğin logosu daire şeklinde, yeşil, siyah renkler, derneğin adı, kısa adı, eskişehir 2006 yazısı ve kamış resminden ibarettir.derneğin merkezi eskişehirdır. dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanımadde 2-dernek, karakamışlı ve karakamış ile bağı olanları bir araya getirmek ve bunların sosyal, kültürel ve yardımlaşma alanında faaliyet göstermesi amacı ile kurulmuştur. dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri 1-faaliyetlerinin etkinleştirilmes...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !