× "

destanların oluşumu

" arama sonuçları

anlatmaya bağlı edebÎ metinler

1. metin ve zihniyet:      bir edebî metnin oluşturulduğu dönemin dinî, siyasî, sosyal, ekonomik, askerî, kültürel vb. hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe zihniyetdenir.      her edebî ürünler gibi anlatmaya bağlı edebî metinler de yazıldıkları dönemin dil ve kültürü kullanılarak yazılır. bu nedenle yazıldıkları dönemin sanat zevkini, zihniyetini yansıtır ve döneme tanıklık eder.     2. yapı (olay örgüsü, kişiler, yer, zaman):      bütünün bir araya getirilmesinde uyulan sisteme yapı denir. edebî metinler de belli bir sisteme, yapıya göre oluştur...

destan dönemi türk edebiyatı

islamiyet öncesi türk edebiyatı (destan dönemi türk edebiyatı) ı. devrin genel özellikleri:      1.  çoğu sözlü eserler, ileriki  dönemlere kulaktan kulağa aktarılarak ulaşmıştır.      2.  dili, yabancı sözcük yok denecek kadar sadedir.      3.  genellikle millî nazım birimimiz olan dörtlük ve millî ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır.      4.  şiirlerde genellikle yarım uyak görülür ve uyak düzeni  aaab, cccb, dddb... şeklindedir.      5.  eserler, aynı zamanda sığır, şölen, y...

bazı yeni bilgierim

  deneme nedir kısaca bilgi deneme nedir ?  deyim ile atasözünün arasındaki fark deyim nedir özellikleri nelerdir türk edebiyatında destan feminist nedir feminist nedir vikipedi deneme nedir vikipedi deneme nedir edebiyat deneme nedir ve özellikleri nelerdir deneme yazısı nedir deneme hakkında bilgi deneme özellikleri maddeler halinde deneme özellikleri denemenin amacı nedir denemenin yazılış amacı deneme türünün yazılış amacı deyim nedir kısaca tanımı deyim nedir vikipedi deyim nedir açıklaması deyim nedir sözlük anlamı deyim ne demek deyim hikayeleri kısa deyim örnekleri deyiml...

leyla ile mecnun -10.sınıf edebiyat etkinliği zambak yayınları

   metindeki olayların tıpa tıp yaşanması mümkün değildir. çünkü metnin bazı yerlerinde olağanüstülükler var. ama metindeki olayların bazılarının benzerleri yaşana bilir. örneğin:     mektebde anunla oldı hemdem bir nice melek-misâl kız hem   bir saf kız oturdı bir saf oğlan cem' oldı behişte hûr u gılmân   oğlanlara kızlar olsalar yâr aşkda bulunur revâc-ı bâzâr   mecnun çölde, ahularla, ceylanlarla, güvercinlerle arkadaşlık eder. gittikçe leyla'dan çok, aşkın büyüsüne tutulur. nitekim babası onu iyileştirebilmek için kabe'ye götürünce mecnun aşk...

halk hikâyelerinin edebiyatımızdaki yeri ve önemi

  halk hikâyesi   halk hikâyesi, "âşık" adı verilen saz şairlerinin anlattıkları hikâyelerdir. bu çeşit hikâyeler, yerleşik hayata (şehir, kasaba, köy hayatına) geçildikten sonra, destanların gördüğü işi görmek üzere oluşmaya baş­lamış ve zamanla, destanların yerini almıştır. destanlarda bir topluluğun ve o topluluk başındaki hükümdarın meydana gelişi, topluluk içindeki çeşitli birliklerin kendi aralarında çarpışarak tek bir yönetim altında birleşmeleri, daha sonra dış ülkeleri ele geçirmeleri, bu arada doğa ve doğa-üstü kuvvetlerle uğraşmaları v.b. anlatılır. yerleşik hayat başladıktan sonra ortaya çıkan halk ...

sayfa 163-169 - 10.sınıf edebiyat cevapları zambak

  halk hikâyesi halk hikâyesi, nazım ve nesir katışığı eserlerdir. xv. yüzyıl başlarında yazıya geçtiği sanılan, fakat daha önceki yüzyıllarda oluştuğu anlaşılan dede korkut hikâyeleri, bu türün elimizdeki ilk örneğidir. destanların, ya da birtakım olaylar üzerine yakılan türkülerin oluşumu gi­bi, halk hikâyelerinin oluşumu da çoğu zaman geçmiş bir olaya, yaşamış bir kişi­nin hayatına bağlıdır (ercişli emrah'ınyaşamış bir saz şairi olduğu, kö­roğ1u ile arkadaşlarının da xvı. yüzyıl sonlarındaki celâli eşkıyaları arasında adının geçtiği biliniyor). bunlara benzetme yoluyla, ya da masallardan yararlan...

sözlü edebiyat

…türk edebiyatının dönemleri… (sözlü edebiyat) sözlü edebiyat, türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, maniheizm, budizm gibi dinler etkilemiştir. islamiyet öncesi türk edebiyatı, m.ö. 4000′li 3000′li yıllardan başlayarak türklerin islamiyeti kabul ettiği xı. yüzyıl ortalarına kadar sürer. bu uzun dönemin köktürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu m.s. vı. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır....

sözlü edebiyat

sözlü edebiyatsözlü edebiyat, türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, maniheizm, budizm gibi dinler etkilemiştir.islamiyet öncesi türk edebiyatı, m.ö. 4000′li 3000′li yıllardan başlayarak türklerin islamiyeti kabul ettiği xı. yüzyıl ortalarına kadar sürer. bu uzun dönemin köktürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu m.s. vı. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır. bilindiği gibi söz yazıdan öncedir. böyle olunca...

sözlü edebiyat

…türk edebiyatının dönemleri… (sözlü edebiyat) sözlü edebiyat, türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, maniheizm, budizm gibi dinler etkilemiştir. islamiyet öncesi türk edebiyatı, m.ö. 4000′li 3000′li yıllardan başlayarak türklerin islamiyeti kabul ettiği xı. yüzyıl ortalarına kadar sürer. bu uzun dönemin köktürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu m.s. vı. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak a...

sözlü edebiyat

sözlü dönemin özellikleri1. “kopuz” adı verilen sazla dile getirilmiştir.2. ölçü olarak ulusal ölçümüz olan “hece ölçüsü” kullanılmıştır.3. nazım birimi “dörtlük“tür.4. dönemine göre arı bir dili vardır.5. dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.6. daha çok doğa,aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.7. bu döneme yönelik elimizdeki en eski kaynak kaşgarlı mahmut’un “divan-ı lügat-it türk” adlı eseridir. dönemin ürünleri1. koşuk: sığır denilen sürek avlarında söylenen şirlerdir.konusu daha çok doğa,aşk,şavaş ve yiğitliktir.bu tür daha sonra halk edebiyatında k...

türk edebiyatının dönemleri…(sözlü edebiyat)

sözlü edebiyat, türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, maniheizm, budizm gibi dinler etkilemiştir.islamiyet öncesi türk edebiyatı, m.ö. 4000′li 3000′li yıllardan başlayarak türklerin islamiyeti kabul ettiği xı. yüzyıl ortalarına kadar sürer. bu uzun dönemin köktürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu m.s. vı. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır. bilindiği gibi söz yazıdan öncedir. böyle olunca da yazılı edebiyat ür&uum...

türk destanları

destan (epope) destanlar ulusların yazı öncesi çağlarında oluşmuş olağanüstü olaylarla, doğaüstü kahramanlarla ve kahramanlıklarla yüklü, öyküleyici özellikler taşıyan uzun şiirlerdir. destanlar, eski çağlarda ezgiye eşlik etmeye en uygun biçimde, çoğunlukla nazımla düzenlenmiştir. epik şiirin en güzel örnekleri olan destanlarda olağanüstü olayların, doğaüstü kahramanların, tanrıların savaşlarının yanı sıra; eski çağ insanlarının inanışları, yaratılış ve varoluş konusundaki düşünceleri; ulusların özlemleri ve düşleri de dile getirilir. destanlar insanların olayları dinleme ve anlatma gereksiniminden dolayı kuşaktan kuşağa yayılmıştı...

sözlü edebiyat

türk edebiyatının dönemleri…(sözlü edebiyat) sözlü edebiyat, türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, maniheizm, budizm gibi dinler etkilemiştir. islamiyet öncesi türk edebiyatı, m.ö. 4000′li 3000′li yıllardan başlayarak türklerin islamiyeti kabul ettiği xı. yüzyıl ortalarına kadar sürer. bu uzun dönemin köktürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu m.s. vı. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır. bilindiği gibi söz yazıdan öncedir. böyle olunca da yazılı edebiyat ürünlerinden önce, sözlü edebiyat ürünlerinin oluştuğu ortadadır. bütün ulusların edebiyatında olduğu gibi türklerin ede...

şu destanı, şu destanı hakkında, destanlar destanı, destan, dest

şu destanı destan hakkında bilgi:destana kahraman olarak adını veren şu, sanıldığına göre m.ö dördüncü yüzyılda yaşamıştır. bir türk hakanıdır.destanda makedonyalı iskender'in, iran üzerinden asya'ya doğru yürürken yapılan savaşları ve bu savaşların türklerle ilgili bölümü anlatılmaktadır. türk boylarının oluşumu, türklerin şehir hayatı yaşamağa başlamaları, aynı zamanda milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için düşünen bir hakanın kaygıları da anlatılan destanın en büyük özelliği, daha sonraki türk destanlarında gelişecek olan ana fiziği ve süslemeleri önceden işlemesidir.zeki velidî togan'a göre, destanda önemli bir yer tutan ve destanın geçiş dengesi olan iskender'in istilâsının aslında iskender'le il...

19-21

                                                                                          19.12.2007 tarihinde  aranan kitap özetleri , style , eski ve yeni ölçme aletetleri , doğal gaz iç tesisatı , atatürk ve ölçü , turizm , nutuk özeti , roman özeti , vurmalı çalgılar , kabe , şarkı sözü anlamları , eskiölçmearaçları , santrifüj , champollion , ölçülerle ilgili meslekler , ses ile ilgili ödevler , sesin teknolojide kullanım alanları , gazete nasıl hazırlanır , katı cisimler , kareköklü sayılar , kitap özetleri , hak ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !