× "

destekleyici ve açıklayıcı cümleler

" arama sonuçları

parçada (paragrafta) anlam

  paragrafta anlam paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.   paragrafın konusu paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. konuyu bulmak için "parçada neden söz ediliyor?" diye sorabiliriz. yani üzerinde durulan neyse konu da odur. bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle kar...

türkçe dersi paragrafta anlam konu anlatımı

paragraf paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.   paragrafın konusu paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. konuyu bulmak için "parçada neden söz ediliyor?" diye sorabiliriz. yani üzerinde durulan neyse konu da odur. bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar...

bilimsel araştırma nasıl yapılır

o. giriş hazırlanan bu seminer çalışması “bilimsel araştırma nasıl yapılır?” konusunu ele almaktadır. seminer çalışması toplam dokuz bölümden oluşmaktadır. birinci bölümde  “konu seçme ve konuyu sınırlandırma” ele alınmış, konuyu seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bahsedilmiştir. ikinci bölümün konusu “hipotez kurma ve araştırma metodunun belirlenmesi” dir. üçüncü bölümde “taslak plan ve geçici bibliyografya hazırlama” da dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedilmiştir. dördüncü bölümde “okuma  ve not alma” konusu işlenmiş, önemli...

fethullah gülen hocaefendi'nin ateist-terörist benzetmesi

  fethullah gülen hocaefendi'nin ateist-terörist benzetmesi   fethullah gülen hocaefendi'nin zaman gazetesinde nuriye akman ile yaptığı röportaj büyük yankı uyandırdı. röportaj üzerine yapılan kritikler ve değerlendirmeler, bir süredir gazete sayfalarını ve yazarların köşelerini dolduruyor. fethullah gülen hocaefendi'nin, röportajda, terörü ve terör yapanları açıkça lanetlerken yaptığı benzetmeler bazı kesim ve kişiler tarafından farklı yorumlandı. özellikle ateist olanlar yani allah'ın varlığını kabul etmeyenler ile insan öldüren teröristlerin eşdeğer olduğu ile ilgili beyanlardan kimileri kastedileni anlamadı. bu ifadelerin i&c...

paragrafta anlam

    paragraf     paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.   paragrafın konusu paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. konuyu bulmak için "parçada neden sö...

fethullah gülen hocaefendi'nin ateist-terörist benzetmesi -

    fethullah gülen hocaefendi'nin zaman gazetesinde nuriye akman ile yaptığı röportaj büyük yankı uyandırdı. röportaj üzerine yapılan kritikler ve değerlendirmeler, bir süredir gazete sayfalarını ve yazarların köşelerini dolduruyor. fethullah gülen hocaefendi'nin, röportajda, terörü ve terör yapanları açıkça lanetlerken yaptığı benzetmeler bazı kesim ve kişiler tarafından farklı yorumlandı. özellikle ateist olanlar yani allah'ın varlığını kabul etmeyenler ile insan öldüren teröristlerin eşdeğer olduğu ile ilgili beyanlardan kimileri kastedileni anlamadı. bu i...

9.sınıf dil ve anlatım

                                       paragraf bilgisi paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez. paragrafın konusu paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu ve...

sözel olmayan öğrenme güçlüğü - soög (nonverbal learning disabil

bihter mutlu gencerpsikolog özel eğitim uzmanısözel olmayan öğrenme güçlüğü (soög) nöro-psikolojik davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. soögsi olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahiptir. öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları ve aynı zamanda akademik becerilerle başa çıkmaları beklenir. bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken soögsi olan bir çocuk için oldukça yıpra...

sözel olmayan öğrenme güçlüğü - soög (nonverbal learning disabil

bihter mutlu gencerpsikolog özel eğitim uzmanısözel olmayan öğrenme güçlüğü (soög) nöro-psikolojik davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. soögsi olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahiptir. öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları ve aynı zamanda akademik becerilerle başa çıkmaları beklenir. bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken soögsi olan bir çocuk için oldukça yıpra...

türkçe - paragrafta anlam - konu anlatımı (yazı biçiminde)

paragraf paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.   paragrafın konusu paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. konuyu bulmak için "parçada neden söz ediliyor?" diye sorabiliriz. yani üzerinde durulan neyse konu da odur. bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar. "aydın karşılaştığı her meseley...

paragraf bilgisi

paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler.tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.paragrafın konusuparagrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. konuyu bulmak için "parçada neden söz ediliyor?" diye sorabiliriz. yani üzerinde durulan neyse konu da odur. bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar."aydın karşılaştığı her meseleyi yeniden irdeleyen in...

p aragraf | tanımı, ana düşünce, yardımcı düşünceler, geçiş

  p a r a g r a f *   tanımı bir yazı muhtelif fikirlerle ortaya çıkar. birbirini bir tertip dahilinde izleyen bu fikirler yazının ana fikrini destekler ve ona kuvvet verirler. işte, yazıyı teşkil eden fikirleri biz birer cümle grubu halinde yazarız ve buna “paragraf” deriz. lâtince kökenli bir kelime olan paragraf, "bölüm" ve "yazı" anlamlarındaki "para" ve "graf" kelimelerinin birleşmesinden oluşur.yazıyı bir ağaca benzetirsek, paragraflar o ağacın dallarıdır. kelimeler ise, yapraklarıdır. başarılı bir yazı, bir ağaç gibi tabii ve güzeldir.paragraf, bir düşünceyi anlatan cümleler topluluğu, diğer bir deyişle ana düşünceyle bağlantılı cümleler kümesidir. iyi plânlanmış bir yaz...

okulistik

(4. sınıf) okuma :2.3. okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2 2.7. okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5n1k) sorularına cevap arar. 2 2.18. okuduklarının konusunu belirler. 1 2.21. okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1 2.23. başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 2 4.3. eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 2 yazma :1.4. anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 2 1.5. yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1 1.6. yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1 2.9. yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 2 2.30. eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 2 3.8. şiir yazar. 1 görsel okuma ve görsel sunu :1.3. harita ve kroki okur...

paragraf bilgisi

  paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler.tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.paragrafın konusuparagrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. konuyu bulmak için "parçada neden söz ediliyor?" diye sorabiliriz. yani üzerinde durulan neyse konu da odur. bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar."aydın karşılaştığı her meseleyi yeniden irdeleyen insandır. fikirler, üzerinde düşünülmeyince basmakalıp hâle gelir; bir nevi batıl inanç şekline girer. aydın, başkalarından önce kendine karşı hür ol...

psikolojileri

  doktora ya da diş hekimine gitmekten korkmak, pek çok çocukta rastlanılan bir durumdur. doktora gitmeden önce neler olacağını çocuğunuza anlatın. daha büyük çocuklarınızla da bu detayların üstünden geçebilirsiniz. bu tekrarlar çocuğunuzun kendini daha güvende hissetmesini sağlayacaktır. örneğin; ‘doktor senin iç çamaşırların dışındaki kıyafetlerini çıkarmanı isteyebilir. doktor stetoskop denilen bir alet kullanabilir. bu aletle kalbini ve ciğerlerini dinleyebilir ve bu alet canını acıtmaz. doktor veya hemşire sana iğne yapabilir. bir-iki dakika canın acıyabilir ama sonra geçecektir. bunu yaptırman çok önemli çünkü böylece vücuduna ilaç giriyor ve seni hasta yapan mikroplar ölüyor’ gibi açıklamalarda bulunabilirsiniz.yaklaşımınızı gözden geçirinçocuğunuzun korkusu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !