× "

devrim nedir kısaca

" arama sonuçları
bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi bilim nedir?bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.""genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.""belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. insanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir t...

bilim tarihi - bilim nedir?

bilim tarihi - bilim nedir?

  bilim tarihi   bilim nedir? bilim: "evrenin ya da olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi." "genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi." "belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci."   bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanların...

atatürkçülük nedir?

atatürkçülük nedir?

  atatürkçülük nedir? kısaca atatürk'ün sözleri ve devrimleriyle getirdiği yeni düşünce sistemi ve önümüzde açtığı yeni yoldur." "atatürk öğretisinin genel niteliği insancı - akılcı bir düşüncenin ürünü olmasıdır. öğretisinin temelinde yatan ilkelerin tek ve tükenmez kaynağı engin bir insan sevgisidir. bu sevgi kendi milletinden hareketle bütün insanlığı kucaklamaya kadar varır. davranışları düşünceleri kurduğu kurumlar getirdiği düzen hep bu sevgiden esinlenir." ". kemalizm azgelişmiş bir memleketin en kısa zamanda hiç vakit enerji sermaye kaybetmeden kalkınması için milletçe el...

ateizm nedir?

a)    ateizm nedir? 1.    ateizmin tanımı ateizm terimi öncelikle felsefî bir kavram olup tanrı inancı karşısında tepkisel bir düşünceyi dile getiren dünya görüşünün ismidir. tarihte çok yaygın olmasa da eski dönemlerden itibaren günümüze kadar var olan ve bazı filozoflarca da dile getirilen önemli bir problemdir. yüzyılımızın ilk yarısında da tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar yaygınlaşan ve kendine taraftar bulan bir düşünce akımıdır. günümüzde ise eski gücünden uzaklaşan ve fikrî dayanaklarını da tek tek yitiren ideolojik bir tavırdır. ateizm kelimesi yunanca da “tanrı” anlamına g...

amerikan bağımsızlık bildirisi nedir neler yazılıdır

amerikan bağımsızlık bildirisi vikipedi, özgür ansiklopedi (bağımsızlık bildirgesi sayfasından yönlendirildi) git ve: kullan, ara amerikan bağımsızlık bildirgesi orijinali amerikan bağımsızlık bildirgesi onüç koloni'nin büyük britanya krallığı'ndan ayrı olarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir. kongre tarafından 2 temmuz 1776 tarihinde onaylanmış 4 temmuz'da ilan edilmiştir; bu tarihten sonra amerika birleşik devletleri'nde her sene bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır. bu belge washington, d.c.'deki devlet arşivlerinde gösterimde bulunmaktadır. amerikan kolonilerinin bağımsızlıkları büyük britanya krallığı tarafından 3 eylül 1783 tarihindeki paris antlaşması'yla tanınmıştır. 11 haziran 1776 tarihinde virjinya'lı delege richar henry lee,...

lise felsefe konu anlatımı bilim felsefesi konusu bilim nedir?,

bilim felsefesi 1 bilim nedir? bilim tarihi, bilim felsefesi bilim tarihi nedir?bilimsel gelişmenin niteliğibilimin anlamı bilimi niteleyen özellikler bilim tarihi nedir?kısaca bilim’in doğuş ve gelişme hikayesidir. amacı bir bakıma objektif bilgi’nin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemek, bir bakıma da nitelikleri belli bir metodun, bir düşünme türünün, hatta geniş anlamda bir bakış açısının oluşumunu saptamaktır. bilim tarihi, amacına, çeşitli bilim kollarında ulaşılan sonuçları sıralayarak değil, fakat daha çok, bu sonuçları bağlı oldukları koşullar çerçevesinde açıklayarak ulaşmaya çalışır. görevi olguların ve buluşlarınn bir katalogunu çıkarma...

kesintisiz devrim,,mahir çayan

mahir çayankesintisiz devrim-ı"kesintisiz devrim-ı", thkp-c'nin kurucusu ve önderi mahir çayan tarafından kaleme alınmış teorik metindir. ilk kez nisan 1971 tarihinde kurtuluş yayınları tarafından basılmıştır. daha sonraki yıllarda sayısız defalar çoğaltılmış ve basılmıştır.eriş yayınları tarafından düzenlenmiştir. özgün biçimiyle acrobat reader formatında: kesintisiz devrim-ı (867 kb) önsöz      ülkemizin sol'unda tam bir teorik keşmekeş hüküm sürmektedir. öyle ki, aynı revizyonist tezleri temel alan ve bunları değişik ambalajlamalarla piyasaya süren, kendi özgücünün dışında başka güçlere bel bağlayan çeşitli oportünist fraksiyonlar, en se...

harf devrimi nedir?

harf devrimi (1 kasım 1928) türkiye cumhuriyeti yazısını niçin değiştirdi? türkiye cumhuriyeti beşinci yılını doldurur ve birbiri arkasına devrimler yapılırken mustafa kemal ve arkadaşları ekin devriminin en önemli, en büyük adımını atmaya hazırlanırlar. çünkü genç cumhuriyete, osmanlı imparatorluğunun kalıtı olan arap abecesi türlü sorunlar yaratmaktadır. imparatorluk, yüzyıllarca arap abecesini kullanmıştır. bu abece, doğallıkla bükünlü bir dil olan arapçanın doğasına yatkındır; bağlantılı dil özelliği taşıyan türkçenin doğasındaki sesleri yansıtmaktan uzak bir dizgedir; türkçenin ünlü seslerini göstermemekte; h, k, s gibi kimi ünsüzler için birkaç ayrı harf kullanılmaktadır. arap abecesi, ayrıca dinsel anlamlar yüklenmiş bir dizgedir. okuryazar olmaya...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !