× "

devriye örnekleri

" arama sonuçları

coşku ve heyecanı dile getiren metinler ı

coşku ve heyecanı dile getiren metinler (şiir) ı. şiir inceleme yöntemi: a) şiir ve zihniyet:             insanın gerçekleştirdiği her türlü etkinlik, döneminin: a) sosyal ve siyasal olaylarının, b) kültürünün, c) sanat zevkinin, d) insanlar arası ilişkilerin, e) bilimsel ve teknik düzeyin, f) sürdürülen yaşama biçiminin, g) benimsenen eğitim anlayışının, h) tasarlanan gelecek kaygısının, i) benimsenen inanç sistemlerinin izlerini taşır. eserlerde dönemin ahlâk ve estetik anlayışı yanında o dönemde kullanılan dil, dil bilgisi kuralları, ses, yapı, söyleyiş gibi birçok ö...

lise 1 edebiyat dersi konu anlatımı ve ders notları, etkinlik ör

6-edebiyat ve gerçekliksanat ve edebiyat,her dönemde ve her yerde gerçekliğin sanat yoluyla ifadesidir. sanat,insanın doğayla ve insanla ilişkilerinin insana özgü özelliklerinden hareketle,dönüştürülüp değiştirilerek yorumlanması ve anlatılmasıdır. gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi,değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir. sanat, gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve gündelik olandan farklı anlatılması sonucu ortaya çıkar. bu anlatımda değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır. değiştirme, dönü...

lise 1 edebiyat dersi konu anlatımı ve ders notları, etkinlik ör

6-edebiyat ve gerçekliksanat ve edebiyat,her dönemde ve her yerde gerçekliğin sanat yoluyla ifadesidir. sanat,insanın doğayla ve insanla ilişkilerinin insana özgü özelliklerinden hareketle,dönüştürülüp değiştirilerek yorumlanması ve anlatılmasıdır. gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi,değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir. sanat, gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve gündelik olandan farklı anlatılması sonucu ortaya çıkar. bu anlatımda değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır. değiştirme, dönü...

tekke - tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri: ilahi - nefes - deme

tekke - tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri: ilahi - nefes - deme - nutuk - devriye - şathiye …ilahi…(nazım biçimleri)ilahi, allah’ı övmek, o’na dua etmek ve en büyük aşkın allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. arapça kökenli bir kelimedir. bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.ilahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. her dinin farklı ilahileri vardır. ilahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı tanrı veya tanrısal mef...

lise 1 edebiyat dersi konu anlatımı ve ders notları, etkinlik ör

6-edebiyat ve gerçekliksanat ve edebiyat,her dönemde ve her yerde gerçekliğin sanat yoluyla ifadesidir. sanat,insanın doğayla ve insanla ilişkilerinin insana özgü özelliklerinden hareketle,dönüştürülüp değiştirilerek yorumlanması ve anlatılmasıdır. gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi,değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir. sanat, gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve gündelik olandan farklı anlatılması sonucu ortaya çıkar. bu anlatımda değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır. değiştirme, dönü...

tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri nelerdir

ilahi…(nazım biçimleri)ilahi, allah’ı övmek, o’na dua etmek ve en büyük aşkın allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. arapça kökenli bir kelimedir. bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.ilahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. her dinin farklı ilahileri vardır. ilahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. ...

refik halit karay'ın hikayeleri nelerdir?

memleket hikâyeleria)biçim bakımındankitabın adı:memleket hikâyelerikitabın yazarı:refik halid karayyayın evi:inkılâp yayınevibasım tarihi:ocak 1999b)içerik bakımındanhedeflenen kitle:bu kitap yetişkenler hedeflenerek yazılmıştır.c)dil ve anlatım özelliğialtı çizilen önemli cümleler: "çünkü mütareke yıllarında bulunuyorlardı;cepheden veya esaretten sıskası çıkmış dönen,hastahaneden tedavisi bitmeden sakat ve illetli olarak kapı dışarı edilen nice yedek subaylar vardı ki,ne maaş alabiliyorlar,ne iş bulabiliyorlardı.yıllarca özlemini çekerek,yaşadıkları hudutlardan,evlerine dönünce açlıktan ve yoksulluktan bir tutam mutluluk ve rahata kavuşamamışlardı.bu öyle bir devir id...

halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi

halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hak ediyor.        ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her şeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. halk şiirinin büyüsü ve çarpıcılığı buradadır.      halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biridir. halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgün kollarındandır. halk şiirinin genellikle sözlü bir etkinl...

halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi

halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hak ediyor.        ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her şeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. halk şiirinin büyüsü ve çarpıcılığı buradadır.      halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biridir. halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgün kollarındandır. halk şiirinin genellikle sözlü bir etkinl...

dil ve edebiyat

edebiyat dile dayanır. bir şiirde, hikâyede, romanda, tiyatroda, bize heyecan veren o derin ve ulvî hisler, kafamızın içinde bir dünya yaratan hayaller ve tasvirler, varlıklarını ve tesirlerini kelimelere borçludur. musikide ses, resimde boya, mimarîde taş ne ise edebiyatta da kelime odur. duymak, düşünmek, zengin bir hayal gücüne sahip olmak, şüphesiz, mühim bir şeydir. sanatkâr, dünyayı başkalarından farklı gören insandır. fakat duygularını dile getirmeyen bir kimseye de sanatkâr denilemez. anlatabilmenin güçlüğünü hissetmeyen yazar yoktur. makberin mukaddime�sinde abdülhâk hâmid bundan şikâyet eder. mai ve siyah romanında şair ahmet cemil dil ...

şiir inceleme yöntemi 2

 4. islamiyet’ten önceki türk edebiyatında şiir … islâmiyet’ten önceki türk edebiyatı iki bölümde incelenir: a. sözlü edebiyat: dinî törenlerden ve av eğlencelerinden doğmuştur. şairler, şiirlerini kopuz adı verilen saz eşliğinde söylerlerdi. bu dönemin şairleri; oyun, ozan, kam, baksı, şaman gibi isimler alırlardı. şiirler sığır, şölen, yuğ adı verilen törenlerde söylenirdi. aprunçur tigin, kül tarkan, asıg tutung bilinen ilk türk şairlerinden bazılarıdır. sözlü edebiyat ürünleri: * sav* sagu* koşuk* destan b. yazılı edebiyat: yazılı edebiyatımızın ilk ürünleri, göktürk yazıtları’dır. g&o...

halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi

türk  halk  şiiri       halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hak ediyor.        ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her şeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. halk şiirinin büyüsü ve çarpıcılığı buradadır.      halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biridir. halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgü...

halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi

türk  halk  şiiri       halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hak ediyor.        ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her şeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. halk şiirinin büyüsü ve çarpıcılığı buradadır.      halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biridir. halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgü...

çevik kuvvet yönetmeliği

polis çevik kuvvet yönetmeliği         resmi gazete tarihi: 30/12/1982     resmi gazete sayısı: 17914     içişleri bakanlığından:     birinci bölüm : genel hükümler (amaç, kapsam ve tanımlar)     amaç     madde 1 - bu yönetmeliğin amacı; emniyet teşkilatı bünyesinde kurulan polis çevik kuvvet birimleri ile bu birimlerin kadrolarında yer alan destek birliklerinin" kuruluş, görev, çalışma esas usullerini düzenlemektir.     kapsam     madde 2 - bu yönetmelik, çevik kuvvet birimleri ile kadrolarında yer almasına ihtiyaç duyulan destek birliklerinin kuruluş şeklini, bu birimlerde görevlendirilecek olan personelin niteliklerini, seçilmelerini, nitelikl...

tasavvuf şiir özellikleri

dini tasavvufi türk halk şiiridin ve tasavvufla ilgili kavramı duygu, düşünce, ilke ve kuralları halka yaymak amacıyla bir tarikata bağlı şairlerce yazılan şiirlerdir. dinî-tasavvufî türk edebiyatı islâmiyet’in ve tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır.                                                       islâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !