× "

deyim aktarması nedir

" arama sonuçları

deyim aktarması (istiare) nedir özellikleri ve çeşitleri

  deyim aktarması (istiare): bir sözcüğün benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanılmasına deyim aktarması (istiare) denir. deyim aktarması dört yolla gerçekleşir: 1. insandan doğaya aktarma: insana ait bir özellik, insan dışındaki bir varlığa aktarılır, yani kişileştirme yapılır. örneğin; “rüzgârın serin eli yüzümü okşadı.” cümlesindeki “el” ve “okşamak” kavramları aslında insana aittir; oysa bu cümlede rüzgâra aktarılmıştır. “tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.” cümlesindeki “anlatmak” eylemi aslında insana ait bir özelliktir ve bu cümlede tekerleklere aktarılm...

kelime nedir, kelimede anlam edebiyat konu anlatımı ve ders not

lise edebiyat konuları ders notları, lise türk dili ve edebiyatı dil ve anlatım konuları ders notları, dil ve anlatım dersi kelime konusu lise ödev konularının anlatımları kelime  nedir(sözcük) cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime denir. kelime, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır. kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sağlanır. kelimede anlam konusu ders notları kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birka&c...

mecaz anlam nedir

bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir. bu konuyu bir daha açmayacağım. işsizlik sorunu hükümeti terletecek. derdim çoktur, hangisine yanayım. doktora boş gözlerle bakıyordu. bu şarkıya bayılıyorum. tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı. yakında savaş patlayacak. hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk. ince işlere aklım pek erm...

ekoloji nedir ?

ekoloji nedir ? ekoloji nedir ?   ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. ekosistemi de abiotik faktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur. bu tanımlamadaki organizmalar; diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre, insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade etmektedir. tanımlamanın içinde geçen organizmaların içinde yaşadıkları ortam deyimi ise cansız çevre olarak da ifade edilir ve hava, su, toprak, ışık gibi faktörleri kapsa...

deyim aktarması

deyim aktarması nedir , deyim aktarması , deyim aktarması örnek , deyim aktarması örnekleri , deyim aktarma   deyim aktarması   tanım 1: deyim aktarması yani diğer ismiyle anlam aktarması bir sözcüğün benzetme amacı ile başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. tanım 2:insana özgü bir kavramın doğaya, doğaya özgü bir kavramın insana aktarılmasına deyim aktarması denir. benim küçük meleğim nerede? cümlesinde çocuğum,kızım gibi sözcükler yerine melek sözcüğü kullanılmıştır.benzerlik amaçlı bu tür kullanımlar deyim aktarmalarıdır.   kalbim yırtılıyor her nefesimde.   kaynak: turkceciler.com   deyim ...

sözcükte anlam genel bilgiler nedir konu anlatımı

sözcükte anlam genel bilgiler   sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde belli bir anlam ifade eder: için, gibi, göre vs.       öss’de sözcük anlamına dayalı sorular değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar. kimileri “aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?” gibi bilgiye dayalı olduğu halde, kimileri “aşağıdakilerden hangisinde “gün” s&ou...

atasözlerinin özellikleri, atasözleri, ata sözleri nedir

»atasözlerinin özellikleribiçim özellikleriatasözleri, biçim yönünden diğer yazı türlerine göre farklı özellikler gösterir. öykü, roman, şiir, deneme gibi yazı türleri pek çok tümcenin bir araya gelmesi ve anlam yönünden bütünleşmesiyle oluşur. buna karşın atasözleri genellikle bir, en fazla iki tümceden oluşur. bütün duygu ve düşünceler bu tek tümceye sığdırılır. bu tümceler kişiden kişiye değişmez. halkın ortak malıdır ve halk tarafından aynı biçimde söylenir. atasözlerinde biçim özellikleri şu başlıklar altında toplanabilir:atasözlerinde kalıplaşmaatasözleri bir toplumun ortak kullandığı kalıplaşmış sözlerdir. bu nedenle herhangi bir kimse, atasözlerindeki sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını değiştiremez. örneğin "dikensiz gül olmaz." atasözü "gül dikensiz olmaz" şeklinde söylenemez. ...

atasözü nedir? geçmişten bugüne atasözleri

geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. türkçe'de "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır.atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. yani atasözleri anonimdir. bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isiteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.ataözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortal dil zevkini de yansıtır.konu başlıkları 1 türkçe'de atasözü 1.1 biçim özellikleri 1.1...

deyim - atasözü - özdeyiş nedir - geçmişten bugüne atasözleri

özlü sözler ( deyim - atasözü - özdeyiş ) 1 . deyim ( tabir ): iki veya daha fazla sözcüğün gerçek anlamlarından başka bir anlamda kaynaşıp kalıplaşmaları ile oluşan yeni anlamlı sözcük kümelerine denir. * deyimler mecaz anlamlıdırlar. genellikle cümle değildirler. * deyimler genellikle "-mek, -mak" ekleri ile biterler. örnek: ödü kopmak anlamı: çok korkmak göze girmek anlamı: beğenilmek göz atmak anlamı: kısaca bakıvermek baldırı çıplak anlamı: işsiz, güçsüz 2 . atasözü: soyleyeni ve soylenme tarihi belli olmayan, tecrübe ve deneylerle ortaya çıkan, halka malolmuş özlü sözlere denir. not: * atasözleri, kalıplaşmış sözler olup değiştirilemezler. * kısa ve özlü sözlerdir. * deney ve tecrübelerden doğmuşlardır. * öğüt verici ve yol göstericidirler * ge...

atasözü nedir - geçmişten bugüne atasözleri

geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. türkçe'de "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır.atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. yani atasözleri anonimdir. bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isiteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.ataözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortal dil zevkini de yansıtır.konu başlıkları 1 türkçe'de atasözü 1.1 biçim özellikleri ...

•atasözü nedir? geçmişten bugüne atasözleri

geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. türkçe'de "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır.atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. yani atasözleri anonimdir. bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isiteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.ataözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortal dil zevkini de yansıtır.konu başlıkları 1 türkçe'de atasözü 1.1 biçim özellikleri 1.1.1 atasö...

atasözü nedir? geçmişten bugüne atasözleri, atasözleri, türkçe&#

geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. türkçe'de "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır.atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. yani atasözleri anonimdir. bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isiteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.ataözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortal dil zevkini de yansıtır.konu başlıkları 1 türkçe'de atasözü 1.1 biçim özellikleri 1.1...

atasözü nedir,geçmişten bugüne atasözleri

geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. türkçe'de "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır.atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. yani atasözleri anonimdir. bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isiteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.ataözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortal dil zevkini de yansıtır.konu başlıkları 1 türkçe'de atasözü 1.1 biçim özellikleri 1...

atasözü nedir? geçmişten bugüne atasözleri

geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. türkçe'de "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır.atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. yani atasözleri anonimdir. bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isiteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.ataözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortal dil zevkini de yansıtır.konu başlıkları 1 türkçe'de atasözü 1.1 biçim özellikleri 1.1...

atasözü nedir? geçmişten bugüne atasözleri

geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. türkçe'de "sav" ve "darb-ı mesel" olarak da adlanılır.atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. yani atasözleri anonimdir. bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isiteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.ataözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortal dil zevkini de yansıtır.konu başlıkları 1 türkçe'de atasözü 1.1 biçim özellikleri 1.1.1 atasözl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !