× "

different from cümleleri

" arama sonuçları

ingilizce yolculuk seyahat transportation-travel cümleleri

seyahat (transportatıon) ingilizce seyahat sırasında kullanılan kelimeler ve cümleler ve türkçe karşılıkları ile türkçe okunuşları ne ile seyahati tercih ediyorsunuz? how would you like to travel? hav vuç yu layk tu trevıl?  uçakla. by plane. bay pleyn. charter uçuşla. by charter flight. bay cartır fılayt. trenle. by train. bay treyn. otobüsle. by coach / bus. bay kovç/bas. karar verme-den önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur. ı'd like to compere things before ma-king up my mind. ayd layk tu kım-per tings bifor meyking ap may maynd. ulaşım ve konaklama da dahil mi? transport and accommodation included? trenspırt end ekommedeyşın inkludıd? or...

the ledge...  matthew chapman

the ledge... matthew chapman

ledge: çıkıntı, pencere pervazı     filmin yönetmeni matthew chapman'ın annesi clare, felsefe profesörü ve yazar francis cornford ve şair frances cornford'un (kızlık soyadı darwin) kızı, anneannesi tarafından charles darwin'in torunu oluyor matthew chapman. babası cecil chapman ise, fizikçi ve astronom sydney chapman'ın oğlu.       the ledge;”manevi eksiklik, intihara meyil” ............ the ledge, yönetmeni olan matthew chapman’ın izlediğim ilk filmi. aynı zamanda senaryoyu da kendi yazmış olduğundan öykü ilerleyişi ve kurgu açısından oldukça başarılı bir film. benim en önem verdiğim şeylerden biri olduğu için vurgu...

prof. dr. levent doğancı - tekzip metnine yanıt - bilim ve gelec

bilim ve gelecek, haziran 2010; sayı: 76 sayfa: 92-94'tekzip metni'ne yanıt:birinci paragrafta anlatılan olayların (yani yayın aşamasında posterden yayına gidilmesinin, etik kurul onayının olmasının vs.) bilim ve gelecek dergisinde eylül 2009 tarihinde yayınlanmış eleştirilen konu ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. tekzip gönderen yazarların makalesi “jeske’ nin” makalesinden yaklaşık 2 yıl sonra basılmıştır ve jeske’ nin ve bir diğer dergide basılmış bir başka yayının kullandığı cümleleri izinsiz ve iktibas kriterlerine uyulmadan “copy-paste” ile plagiarise etmektedir. bu tür bir etik ihlalin türkçe sözlükteki tam karşılığı ise “kopyala-yapıştır aşırma” olarak tanımlanmaktadır. yazarlar sadece jeske’ nin cümleleri ve orijinal fikri ile ilgili düzeltme yapmakta, diğer dergiden alınan cümle...

ingilizce türkçe online alışveriş terimleri

  selam               web sayfanızdan sipariş ettiğim ürünü kargoya verdiniz mi ?   eğer vermediyseniz siparişimi iptal etmek istiyorum.   bunun için ne yapmam gerekiyor. benim için herhangi bir maliyeti var mı ?   hi.   have you sent the product offered on web with the cargo ? ıf you haven't, ı want to cancel it.   what should ı do for this? do ı have to pay anything? ...

kpss hazırlık ingilizce soruları ve açıklamalı cevapları, kpss i

2004 kpss hazırlık ingilizce soru ve açıklamaları1. – 12. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz?1. ı find it hard to believe that such a highly reputable firm could engage in a ………………………. of this magnitude. a. recession b. rejection c. deception d. taxation e. component(cevap c) doğru cevap hile, düzen anlamına gelen (c) şıkkıdır. cümlenin türkçe karşılığına baktığımızda “bu kadar iyi tanınan bir şirketin bu derece büyük bir … yaptığına inanmak çok zor.” cümlesini en uygun tamamlayacak sözcüğün (a) şıkkındaki gerileme, (b) şıkkındaki reddetme, (d) şıkkındaki vergilendirme ve (e) şıkkındaki unsur, eleman anlamına gelen sözcüklerinin değil hile, düzenbazlık anlamına gelen deception kelimesinin olduğunu görmekteyiz.2. we have to face that there...

nesne zamirleri / object pronouns

anasayfa | üye ol | anasayfam yap | sık kullanılanlara ekle editor olun sizin sorduklarınızbegınnertanışma diyaloglarıtanışma diyalogları / conversationszamirlerzamirler / pronounskişi zamirlerikişi zamirleri / subject pronounscümle kurmacümle kurma / forming a sentenceyardımcı fiil "to be"yardımcı fiil "to be"kısaltmalarkısaltmalar / contractionssoru cümlelerisoru cümleleri / question sentencesyes-no questionsyes-no questionsolumsuz halolumsuz hal / negative formisimlerde tekil, çoğulisimlerde tekil, çoğul / singular, plural nounsisimlerde sayılabilirlik, sayılamazlıkisimlerde sayılabilirlik, sayılamazlık / countable, uncountable nounsarticle “-a”, “-an”article “-a”, “-an”article “the”articl...

kpss hazırlık ingilizce soruları ve açıklamalı cevapları, kpss i

2004 kpss hazırlık ingilizce soru ve açıklamaları1. – 12. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz?1. ı find it hard to believe that such a highly reputable firm could engage in a ………………………. of this magnitude.a. recessionb. rejectionc. deceptiond. taxatione. component(cevap c) doğru cevap hile, düzen anlamına gelen (c) şıkkıdır. cümlenin türkçe karşılığına baktığımızda “bu kadar iyi tanınan bir şirketin bu derece büyük bir … yaptığına inanmak çok zor.” cümlesini en uygun tamamlayacak sözcüğün (a) şıkkındaki gerileme, (b) şıkkındaki reddetme, (d) şıkkındaki vergilendirme ve (e) ş...

ingilizce seyahat/ulaşım, ingilizce transportation, ingilizce se

aeroplane uçak bicycle bisiklet bus otobüs car araba helicopter helikopter lorry kamyon motorbike motorsiklet plane uçak ship gemi submarine denizaltı tanker tanker taxi taksi train tren bus terminal otobüs terminali rail station tren istasyonu bus stop durak highway otoban passport pasaport ticket biletvısıts & travel / ziyaretler ve seyahat we can go shopping tomorrow. / yarın alışverişe gidebiliriz ı would like to do shopping now. / şimdi alışveriş yapmak istiyorum entertainment / eğlence where can we go dancing ? / dansetmeye nereye gidebiliriz? can we go to the cinema (pictures)? sinemaya gidebilirmiyiz can we go out for dinner ? / yemeğe çıkabilirmiyiz? can we go out for a sig...

8. ders-adverbs-zarflar

8. ders-adverbs-zarflar zarflar fiilin anlamına katkıda bulunur. fiili nitelemek suretiyle, eylemin; halini, zamanını, yerini, nedenini, derecesini belirtir. ayrıca; nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar sorularını yanıtlar. başka bir deyişle; zarflar eylemi tanımlar. bir şeyin nasıl yapıldığını gösterir. zarfın esas görevi fiilleri nitelemektir. ama, sıfatları, diğer zarfları, edat cümleciklerini, isimleri ve tam cümleleri de niteler. yani, zarf ingilizce lisanınında sayılar dahil, her türlü unsuru niteler. bunun istisnası ismlerdir(nouns). çünkü isimleri sıfatlar ve belirleyiciler(determiners) niteler. bir kelimenin zarf olup olmadığını tayinde en geçerli yöntem; ne, nasıl, nerede, ne zaman gibi sorular sormaktır. sıfatdan fark...

ingilizce ders notları ve ingilizce konu anlatımları connective

connective relative pronounsbu yapıda sadece “which” kullanılır. “which” kendisinden önceki bir ismin yerine değil de bir cümleciğin yerine kullanılır. çeviride de “...ki bu da” olarak çevrilir.he failed again, which dissappointed his parents. (o yine başarısız oldu ki bu da anne-babasını hayal kırıklığına uğrattı.)bu kullanımda “which”, ilgi zamiri “he failed again”in yerini almıştır.türkçe’de bu ifade iki ayrı cümle ile söylenir. ınglizce ifadesinde cümlede ilgi zamirinden önceki virgül (,) yapıyı diğerlerinden ayırır. bu yapıda “that” kullanılamaz. ayrıca tek virgül olduğu için ilgi zamirinden önceki isim özel isim de değildir. ...

mathematical logic

matematiksel mantık(mathematical logic)çağdaş mantığın ve çağdaş felsefenin kurucusu alman mantıkçısı gottlob frege, "matematik mantığın uygulama alanıdır" görüşünden hareketle matematiğin, mantığın aksiyomatik sistemi üzerine kurulabileceğini düşünmüştür. bu düşünceden hareket ederek aritmetiğin temelleri konusundaki felsefi çalışmaları için bir mantık sistemi geliştirmişti.çağdaş mantığın ve çağdaş felsefenin kurucusu alman mantıkçısı gottlob frege, "matematik mantığın uygulama alanıdır" görüşünden hareketle matematiğin, mantığın aksiyomatik sistemi üzerine kurulabileceğini düşünmüştür. bu düşünceden hareket ederek aritmetiğin temelle...

ingilizce günlük konuşma cümleleri, everyday language, daily eng

 günlük hayatmerhaba.    hello.    hello.günaydın.    good morning.    gud morning.tünaydın.    good afternoon.    gud aftırnun.iyi günler.    have a nice day.    hev e nays dey.iyi akşamlar.    good evening.    gud ivening.iyi geceler.    good night.    gud nayt.bir şey değil.    you’re welcome.    yur velkam.nasılsınız?    how are you?    hav ar yu?sağolun, iyim.    thank you. ı’m fine.    tenk yu. aym fayn.evet.    yes.    yes.hayır.   ...

ingilizce ders notları ve konu anlatımları connective relative p

connective relative pronounsbu yapıda sadece “which” kullanılır. “which” kendisinden önceki bir ismin yerine değil de bir cümleciğin yerine kullanılır. çeviride de “...ki bu da” olarak çevrilir.he failed again, which dissappointed his parents. (o yine başarısız oldu ki bu da anne-babasını hayal kırıklığına uğrattı.)bu kullanımda “which”, ilgi zamiri “he failed again”in yerini almıştır.türkçe’de bu ifade iki ayrı cümle ile söylenir. ınglizce ifadesinde cümlede ilgi zamirinden önceki virgül (,) yapıyı diğerlerinden ayırır. bu yapıda “that” kullanılamaz. ayrıca tek virgül olduğu için ilgi zamirinden önceki isim özel isim de değildir. ...

ingilizce günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 2

günlük dilde çok sık geçen konuşmaların ingilizce'ye çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve ingilizce'yi kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. bu bölümde seyahatle ilgili cümleler de bulacaksınız. türkçe ingilizce yazılışı okunuşu şişebottlebatıl. bir paket sigaraa packet of cigarettese pekıt ıv sigırets. filtreli sigaralarfilter tipped cigarettesfiltır tipd sigırets. filtresizwithout filtervithavt filtır. uzun sigaraking sizeking sayz. uzunlonglong kısa sigaralight-mildlayt mild. kısashortşort sakızchewing / bubble gumşeving / babıl gam. sigara alır mısınız?a cigarette?e sigıret? en yakın be...

adverbs-zarflar

zarflar fiilin anlamına katkıda bulunur. fiili nitelemek suretiyle, eylemin; halini, zamanını, yerini, nedenini, derecesini belirtir. ayrıca; nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar sorularını yanıtlar. başka bir deyişle; zarflar eylemi tanımlar. bir şeyin nasıl yapıldığını gösterir. zarfın esas görevi fiilleri nitelemektir. ama, sıfatları, diğer zarfları, edat cümleciklerini, isimleri ve tam cümleleri de niteler. yani, zarf ingilizce lisanınında sayılar dahil, her türlü unsuru niteler. bunun istisnası ismlerdir(nouns). çünkü isimleri sıfatlar ve belirleyiciler(determiners) niteler. bir kelimenin zarf olup olmadığını tayinde en geçerli yöntem; ne, nasıl, nerede, ne zaman gibi sorular sormaktır. sıfatdan farklı olarak, zarf cümle içinde her yere konulabilir. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !