× "

dikdörtgenin açılımı

" arama sonuçları
açıları ölçme-7.sınıf

açıları ölçme-7.sınıf

  türk bayrağının çizimi aşağıda hususlara uyularak yapılmanızı rica ederiz. 1- görselde ki "a" uzunluğu yani ayın dış çemberi merkezinin, uçkurluklara uzaklığı genişliğin, yarısı kadar yani %50 si olması gerekmektedir. 2- görselde ki "b" uzunluğu yani ayın dış çemberinin çapı yine genişliğin, yarısı kadar olmalıdır. 3- görselde ki "c" uzaklığı yani ayın iç ve dış çemberinin merkezleri arasındaki uzaklık, genişliğin 0,0625 katı kadar olmalıdır. 4- görselde ki "d" uzunluğu yani ayın iç çemberinin çapı genişliğin 0.4 katı olmalıdır. 5- görselde ki "e" uzaklığı yani yıldız çemberinin ve ayın iç ç...

açıları ölçme-7.sınıf

açıları ölçme-7.sınıf

  türk bayrağının çizimi aşağıda hususlara uyularak yapılmanızı rica ederiz. 1- görselde ki "a" uzunluğu yani ayın dış çemberi merkezinin, uçkurluklara uzaklığı genişliğin, yarısı kadar yani %50 si olması gerekmektedir. 2- görselde ki "b" uzunluğu yani ayın dış çemberinin çapı yine genişliğin, yarısı kadar olmalıdır. 3- görselde ki "c" uzaklığı yani ayın iç ve dış çemberinin merkezleri arasındaki uzaklık, genişliğin 0,0625 katı kadar olmalıdır. 4- görselde ki "d" uzunluğu yani ayın iç çemberinin çapı genişliğin 0.4 katı olmalıdır. 5- görselde ki "e" uzaklığı yani yıldız çemberinin ve ayın iç ç...

açıları ölçme-7.sınıf

açıları ölçme-7.sınıf

türk bayrağının çizimi aşağıda hususlara uyularak yapılmanızı rica ederiz. 1- görselde ki "a" uzunluğu yani ayın dış çemberi merkezinin, uçkurluklara uzaklığı genişliğin, yarısı kadar yani %50 si olması gerekmektedir. 2- görselde ki "b" uzunluğu yani ayın dış çemberinin çapı yine genişliğin, yarısı kadar olmalıdır. 3- görselde ki "c" uzaklığı yani ayın iç ve dış çemberinin merkezleri arasındaki uzaklık, genişliğin 0,0625 katı kadar olmalıdır. 4- görselde ki "d" uzunluğu yani ayın iç çemberinin çapı genişliğin 0.4 katı olmalıdır. 5- görselde ki "e" uzaklığı yani yıldız çemberinin ve ayın iç çemberinin u...

ortaçağda bilim

  orta çağda bilim                 eskiçağ ile yeniçağ arasında kaldığı için ortaçağ olarak adlandırılmış olan bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri kabaca 4. ve 14. yüzyıllar olarak belirlenmiş ve üç kısma bölünmüştür.  4. ve 10. yüzyıllar arası erken ortaçağ 11. ve 12. yüzyıllar arası yüksek ortaçağ ve nihayet 13. ve 14. yüzyıllar arası ise geç ortaçağ olarak adlandırılmaktadır.                 ortaçağ düşüncesinin belirgin özelliklerinden birisi, dinî &ou...

altın oran..

güzelliğin altın oranı “altın oran” teknolojide, tedavide, bilimde ve hayatın diğer birçok alanında kullanılabilir mi? şeklin ötesinde, herbir bilgi sisteminin mantık yapılarına uyarlanabilir mi? otomotiv sanayinde kullanılmaya çalışıldığı ortadadır ama bu “güzelliğin altın oranı” hayatımızın ve tüm yapıların içerisine yayılamaz mı? tarihe baktığımızda sanat ve mimaride kullanıldığını görüyoruz. matematiğin bu güzellikler oranı hayatımızın her alanını güzelliklerle donatmaya hazır görünüyor.  insanoğlu tarihinde de bugün olduğu gibi hep bir şeyleri merak etmiştir. akla gelen sorulardan bir tanesi de “parça ile bütünü arasındaki en hoş uyu...

irrasyonel sayılar

sayılar pratik problemlerle ilgili olduğunda düşünüyoruz. fakat sayıların birbirleriyle ilişkileri değerlendirilebilir. bilindiği gibi pisagorcular sayıları araştırmada ilkler arasındadır. bu bilgilerde pisagorcular; 1= sebep esası olarak düşünüldü. 2= fikirle tanımlandı. 4= eşitliklerin neticesi olan ilk numara olduğu için adaletle (1’den hariç ilk tam kareli sayı) çağrıştırdılar. 1’den daha büyük sayılar için; tek sayılar=erkeğe, çift sayılar=kadına özgüydü. 5=ilk kadına özgü özgü sayı (2) + ilk erkeğe özgü sayı (3)=5 olduğu için evliliği ifade ediyordu. pisagorcular mistik anlamlara sahip özel sayılarla ilgilendiler. tam sayıla...

matematik dünyası

kümeler kümenin elemanı : kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir. Î: kümenin elemanıdır. Ï: kümenin elemanı değildir. liste yöntemi ile gösterme : bir kümenin bütün elemanları { } sembolü içerisine, aralarına virgül konularak yazılır. liste ile göstermede her eleman yalnız bir kez yazılır, elemanların yazılış sırası önemli değildir. venn şeması ile gösterme : bir kümenin bütün elemanları, kapalı bir eğri ile sınırlı düzlem parçasının içine yazılır. kümeye ait olmayan elemanlar kapalı eğrinin dışında kalır. ortak özellik yöntemi ile gösterme : kümenin elemanlarının ortak özelliği, küme sembolü içine yazılır. eleman sayısı : bir kümeyi oluşturan elemanların sayısına kümenin eleman sayısı denir. a kümesinin eleman sayısı s(a) ile gösterilir. ...

matematik ve doğa

matematik doğada varmıdır? matematiksel kavramların doğada olmadığını savunanlar var. aşağı yukarı şu şekilde savunuyorlar. doğada matematiksel bir nokta yoktur örneğin. çünkü matematiksel nokta boyutsuzdur, ne elle tutulabilir ne de görülebilir. kalemi kağıda dokundurduğumuzda elde ettiğimiz nokta boyutludur, matematiksel nokta gibi boyutsuz değildir. elektronun, üç boyutu ve az da olsa bir ağırlığı vardır. “işte nokta” diye gösterebileceğimiz bir nesne yoktur doğada. doğada matematiksel nokta yoktur, olsa olsa çok küçük benekler vardır. doğa da matematiksel anlamda bir doğru da yoktur. kağıdın üstüne çizdiğimiz “düz” çizgi hem sonludur, hem düz değildir, hem de birden fazla boyutu vardır. kalemimiz ne kadar düz yazarsa yazsın çizdiğimiz çizgini...

<font color=blue> altın oran</font>

  doğada birbiriyle ilişkisiz canlı veya cansız ,sanatın her dalında, görsel, işitsel ve diğer tüm duyulara hitap eden iletişim şekillerinde, tasarımın biçimlenişinde ve hatta evrenin keşfedebildiğimiz bir çok düzeninde ortak bir düzenleme vardır. bu düzenleme altın oran adı verilen bir sistem ve matematiksel açılımı olan bir oran-orantı kuralına sahiptir.     "bir insanın tüm vücudu ile göbeğine kadar olan yüksekliğinin oranı, bir pentagramın uzun ve kısa kenarlarının oranı, bir dikdörtgenin uzun ve kısa kenarlarının oranı, hepsi aynıdır. bunun sebebi nedir? çünkü tüm parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın küçük parçaya oranına eşittir."                      ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !