× "

dikotiledon bitkiler

" arama sonuçları

biyoloji terimler sözlüğü

a abiyogenez: canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.  açık dolaşım: kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.   adaptasyon: canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.   adenin: adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.   adenozin trifosfat (atp):canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.   adrenalin:böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.   aerobik solunum: hücrede yalnız moleküler oksijenin...

bitkilerde hormon üreten yapılar

  bitkilerde hormon üretilen yapılar: kök ve gövde ucu  yapraklar   tohum   depo gövde ve köklerde tomurcuk   dikotiledon’larda yara bölgesi  meyve     bitkilerde taşıma sistemi olmadığı için hormonların taşınması difüzyonla olur. hedef yapılar, hormon üreten yapılara çok yakındırlar. bitkisel hormonlar; bitkilerde hücre bölünmesi, hücre büyümesi  , çimlenmenin uyarılması veya engellenmesi, gövde – meyva- yaprak- kök büyümesi, meyva olgunlaşması, yaprak dökülmesi, yaraların kapanması, tropizma gibi önemli yaşamsal ...

bitki ekolojisi

                                                           bitki ekolojisi   alperen gürbüzer           bilindiği üzere bitki âlemi ilgili bölüm botanik bilimidir. biyolojinin önemli kolu olan botanik bile kendi içerisinde genel botanik, sistematik botanik ve uygulamalı botanik diye üç başlıkta incelenmektedir.  konumuzun gereği biz daha çok sistematik botanik ile ilgileneceğiz.  çünkü bitkilerin iç ve dış yapısını, bir takım fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üreme orga...

bitkiler ve genel özellikleri

genel özellikleri bitkilerde adaptasyonlar bitkilerde çevreye uyum;bitkilerdeki dokular bitkilere göre bir takım farklılıklar gösterir. bitkilerin yaşam ortamındaki çevresel koşullar gelişmişliği ait olduğu dokularda farklılaşmaların oluşmasına neden olur. örnek:  kurak bölge bitkisinde     gövde  kısa ve kalın.     kök   çok gelişmiş.     yaprak  kalın ve küçük yüzeyli.     gözenek (stoma) az ve derinde.         yaprak yüzeyi terlemeyi önleyen fazla ışığı engelleyen tüylerle çevrilidir.     epidermisin dış çeperi daha kal...

lise 1 biyoloji ders notları ve konu anlatımı canlıların çeşitli

canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasıdoğadaki canlıların özelliklerine,yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırma denir.sınıflandırmanın amacı;canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir.bu şekilde canlıların dış ğörünüşlerine ve yaşadığı yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay(ampirik) sınıflandırma denir.bilimsel değildir.tabi sınıflandırma(filogenetik) canlıların yapısal benzerliğine,akrabalık derecesine ve evrim basamaklarına ğöre yapılır.homolog organlar:kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardır.insanın kolu ,balinanın yüzgeci vb.eğer iki canlı arasında homolog yapılar çok ise bu iki canlı yakın akraba olabilir.analog yapılar çok ise bu iki canlı birbirine uzak akrabalardır.analog organ...

kapalı tohumlu bitkiler

kapalı tohumlu bitkilerin çiçeklerinin türevlenmesinde, şu iki teori ileri sürülmüştür: a)euanthium teorisi:kapalı tohumlu bitkilerde normal olarak hermafrodit çiçekler bulunur. pinacae familyası üyelerinin bazı erkek kozalaklarından mikrosporofiller kozalak ucuna doğru makrosporofil(karpel, meyve yaprağı) haline dönüşmektedir. demek oluyor ki böylece erkek kozalak durumunda bazı mikrosporofillerde eşey değişimi ortaya çıkmaktadır. şu halde hermafrodit bir angiosperm çiçeğinde trofofiller, farklılaşarak çiçek örtüsü yapraklarını, stamenleri ve karpelleri teşkil etmektedir. diğer bir deyim ile normal asimileme yaprakları olan trofofiller, çiçek ö...

biyoloji çalışmatest soruları

biyoloji çalışma test soruları 1-aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır? a. tür b. cins c. familya d. takım e. sınıf 2-aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisi, aynı sınıfta fakat farklı familyada olan organizmaları içerir? a. tür b. cins c. takım d. sosyete e. populasyon 3-aşağıdaki canlıların hangisinde taksonomik akrabalık vardır? a. amip-paramesyum b. kara yosunu-eğreltiler c. çam-elma d. deniz kestanesi-kirpi e. fok-tavşan 4-denizde yaşayan bir hayvanda iç döllenme şekli ve trake solunumu varsa, bu canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a. kara...

bitkiler vikipedi

bitkiler     genel özellikleri bitkilerde adaptasyonlar bitkilerde çevreye uyum;bitkilerdeki dokular bitkilere göre bir takım farklılıklar gösterir. bitkilerin yaşam ortamındaki çevresel koşullar gelişmişliği ait olduğu dokularda farklılaşmaların oluşmasına neden olur. örnek:  kurak bölge bitkisinde gövde  kısa ve kalın. kök   çok gelişmiş. yaprak  kalın ve küçük yüzeyli. gözenek (stoma) az ve derinde.      yaprak yüzeyi terlemeyi önleyen fazla ışığı engelleyen tüylerle çevrilidir. epidermisin dış çeperi daha kalındır. ...

çözümlü biyoloji testleri ve cevapları

  biyoloji testleri-1 (cevaplı)   1-aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır? a.                tür b.                 cins c.                familya d.                takım e.    &nbs...

bitkiler

genel özellikleri bitkilerde adaptasyonlar bitkilerde çevreye uyum;bitkilerdeki dokular bitkilere göre bir takım farklılıklar gösterir. bitkilerin yaşam ortamındaki çevresel koşullar gelişmişliği ait olduğu dokularda farklılaşmaların oluşmasına neden olur. örnek:  kurak bölge bitkisinde gövde  kısa ve kalın. kök   çok gelişmiş. yaprak  kalın ve küçük yüzeyli. gözenek (stoma) az ve derinde.      yaprak yüzeyi terlemeyi önleyen fazla ışığı engelleyen tüylerle çevrilidir. epidermisin dış çeperi daha kalındır. kutiküla kalınlaşmıştır.   &nb...

lise 1biyoloji ders notları ve konu anlatımı canlıların çeşitlil

canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması doğadaki canlıların özelliklerine,yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırma denir.sınıflandırmanın amacı;canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir.bu şekilde canlıların dış ğörünüşlerine ve yaşadığı yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay(ampirik) sınıflandırma denir.bilimsel değildir.tabi sınıflandırma(filogenetik) canlıların yapısal benzerliğine,akrabalık derecesine ve evrim basamaklarına ğöre yapılır.homolog organlar:kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardır.insanın kolu ,balinanın yüzgeci vb.eğer iki canlı arasında homolog yapılar çok ise bu iki canlı yakın akraba olabilir.analog yapı...

canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması

version:1.0 starthtml:0000000168 endhtml:0000041693 startfragment:0000000487 endfragment:0000041676 doğadaki canlıların özelliklerine,yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırma denir.sınıflandırmanın amacı;canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir. bu şekilde canlıların dış ğörünüşlerine ve yaşadığı yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay(ampirik) sınıflandırma denir.bilimsel değildir. tabi sınıflandırma(filogenetik) canlıların yapısal benzerliğine,akrabalık derecesine ve evrim basamaklarına ğöre yapılır. homolog organlar:kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardır.insanın kolu ,balinanın yüzgeci vb.eğer iki canlı arasında homolog yapılar ç...

lise 1biyoloji ders notları ve konu anlatımı canlıların çeşitlil

canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması doğadaki canlıların özelliklerine,yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırma denir.sınıflandırmanın amacı;canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir.bu şekilde canlıların dış ğörünüşlerine ve yaşadığı yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay(ampirik) sınıflandırma denir.bilimsel değildir.tabi sınıflandırma(filogenetik) canlıların yapısal benzerliğine,akrabalık derecesine ve evrim basamaklarına ğöre yapılır.homolog organlar:kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardır.insanın kolu ,balinanın yüzgeci vb.eğer iki canlı arasında homolog yapılar çok ise bu iki canlı yakın akraba olabilir.analog yapı...

genetik sözlük

a) abiyogenez: canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. açık dolaşım: kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir. adaptasyon: canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.   adenin: adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. adenozin trifosfat (atp):canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. adrenalin:böbrek üstü bezinden salgılanan hormon. aerobik solunum: hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir. aglütinasyon: kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması. akson: sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uza...

biyoloji sözlüğü

'a' abiyogenez: canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. açık dolaşım: kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir. adaptasyon: canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. adenozin trifosfat (atp):canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. adrenalin:böbrek üstü bezinden salgılanan hormon. aerobik solunum: hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir. aglütinasyon: kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması. akson: sinir hücrelerinin uzun uzantısı. aktif taşıma: yarı geçirgenbir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !