× "

dil nasıl öğretilir

" arama sonuçları

yabancı dil öğrenmeye hevesimiz yok

    öğrenirken hedeflerin net olmaması: istanbul üniversitesi ingiliz dili ve edebiyatı mezunu yazar savaş şenol ile odtü siyaset bilimi mezunu ve hacettepe öğretim elemanı metin yüksel günümüzde yabancı dil öğretiminde hedeflerin net olmamasının çok önemli bir engel olduğunu belirtiyorlar. savaş şenel bu konuda eğitim kurumlarını da sorumlu tutuyor. metin yüksel ise kişinin ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor. savaş şenel bu durumu şöyle açıklamaktadır:” yabancı dil öğrenmek, hayatla ilgili genel beklentiler arasında yer bulan ve anlam kazanan bir etkinliktir. hayattaki amacını tam olarak bilmeyen birisinin diğer etkinliklerde olduğu gibi bu etkinlikte de zayıf kaldığını dü...

yabancı dil öğrenmeye hevesimiz yok

  dil öğreniminde amaç belirlenmemiş: istanbul üniversitesi ingiliz dili ve edebiyatı mezunu yazar savaş şenol ile odtü siyaset bilimi mezunu ve hacettepe öğretim elemanı metin yüksel günümüzde yabancı dil öğretiminde hedeflerin net olmamasının çok önemli bir engel olduğunu belirtiyorlar. savaş şenel bu konuda eğitim kurumlarını da sorumlu tutuyor. metin yüksel ise kişinin ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor. savaş şenel’e göre günümüzde yabancı dil bireylerin bir parçası olarak görülmeli. bunu kendisine amaç edinemeyenler dili öğrenmede zorlanıyorlar. yabancı dil öğrenmeyi gerçek bir ihtiyaç olarak görmeyenler, etrafındakiler...

ana dil-lehçe-şive-ağız nedir? dil nedir? dilin önemi ve özelli

dil nedir? bir sesli işaretler sistemi olan dil, aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. dilin kaynağı çok eskilere dayanır ve dilin kendinden doğma kuralları vardır. dil, toplumun ortaklaşa meydana getirdiği ve kullandığı canlı bir varlık, sosyal bir kurumdur. ana dil bugün ses yapısı, şekil ve anlam bakımından birbirinden az ya da çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil: ana türkçe, ana moğolca, ana altayca, lâtince vb. ana dili insanın doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği, bilinç altına inen ve kişi...

okuma yazma nasıl öğretilir

vermiş olduğum bilgilerin hepsi : http://www.ogretmenlik.com sitesinden alınmıştır. a.ses temelli cümle yönteminin özellikleri ses temelli cümle yönteminin özellikleri şöyle sıralanabilir: ses temelli cümle yönteminde ilk okuma-yazma öğretimi, dinleme, konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir. ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. bu yönüyle ses temelli cümle yöntemi, ...

dil gelişiminde ev etkinlikleri nasıl uygulanır

dil gelişiminde ev etkinlikleri nasıl uygulanırev etkinlik ödevleri nasıl uygulanır?(bu çalışmalar evde ve okulunda uygulanabilecek ve …..in gelişimi üzerinde etkili olacak öneri ve etkinlikleri barındırmaktadır.) çocuklardaki konuşma ve dil gelişimi alıcı dil ve ifade edici dil olarak iki aşamada gerçekleşir. önce alıcı dil daha sonra ifade edici dil kazanılır.dil gelişimi desteklenecek çocukların performanslarına göre eğitim programı hazırlanır.alıcı ve ifade edici dil ile ilgili davranışlar aşamalarda belirtilen sıra ile çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak kazandırılmaya çalışılır.alıcı dilin geliştirilmesi için kavramlar, cümleler çeşitli çalışmalarla çocuklara dinlettir...

çocuk nasıl terbiye edilir

sual: çocuğu nasıl terbiye etmelidir?cevapçocuk, ana baba elinde bir emanettir. çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup, mum gibi, her şekli alabilir. küçük iken, hiçbir şekle girmemiştir. temiz bir toprak gibidir. temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun mahsulü alınır. onun için ağaç yaşken eğilirdemişlerdir. bunun gibi çocuk da neye meylettirilirse, oraya yönelir. eğer hayrı âdet eder, öğrenirse hayır üzerine büyür. çocuklara iman, kur'an ve allahü teâlânın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. bu saadete ana-baba ve hocaları da ortak olur. eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedba...

beyin bilgiyi nasıl işliyor

beyin bilgiyi nasıl işliyorbundan iki yıl önce state university of new york dawnstate tıp merkezi'ndeki bilim adamları, beyinlerine elektrot yerleştirilmiş farelerin uzaktan kumandalı oyuncaklar gibi bir labirentin içinde yönlendirilebileceğini ortaya koydu.içinde kablosuz bir verici bulunan bir dizüstü bilgisayarından yararlanan araştırma ekibi, önce farenin bıyıklarının duyarlılığının yöneten beyin hücrelerini uyardı; daha sonra farenin zevk merkezlerine zap yaparak bu sinyalleri güçlendirdi. böylece deney amacına ulaştı. bilim adamları bu kadar basit bir mekanizma ile canlı bir robot yapmış oldu.arama motorları gibiiki yıl önceki bu olay, medyada büyük bir gürültü koparttı. insanların beyinle...

dil gelişim basamakları

dil gelişim basamakları yeni doğan döneminde (0-6 hafta) bebek refleksif sesler çıkartır. bunlar, farklılaşmamış sesler olarak adlandırılmakta, amaçsız, anlamsız ve rastlantısal olarak çıkarılmaktadırbir süre sonra bu sesler farklılaşarak, uyarıcıyla ilişkili olarak, genellikle açlık ve rahatsızlık ağlamaları şeklinde değişikliğe uğrarlar.  gığıldama dönemi olarak belirlenen 6 hafta ile 3 ay arasında bebek ses oyunları ile ses üretiminden zevk aldığını belli eder. a-u-o gibi ünlülerin uzatılması ile s-k-g gibi yumuşak damak ve gırtlak seslerinin çıkarılması bu dönemin en belirgin özelliği sayılmaktadır6-9 aylar arasındaki mırıldanmanın tekrarı (lalling) döneminde, bebeğin çıkardığı sesler hece ...

dil, anadili ve türkçe öğretimi 2 - dil, anadili ve türkçe öğret

dil, anadili ve türkçe öğretimi(türkçe öğretimi)(2. bölüm)3. anadili edinimi ve türkçe belli bir toplum ve kültür içinde öncelikle aile ve yakın çevrede kazanılan, daha sonra okulda pekiştirilen ve geliştirilen dile anadili denir. anadili düşün ve duygu evrenimizi oluşturur, geliştirir. “çocuklar anadillerini, bütün karmaşıklığına rağmen, herhangi bir öğretime gerek kalmadan edinebilmektedirler” görüşüne katılıyor musunuz? anadili kazanımı bireyin dünyaya gelişi ile birlikte anne-bebek ve diğer aile üyeleriyle etkileşim ile başlar. bu sürecin başlangıcında çocuğun meramını, gereksinimini, niyetlerini (açlık, susuzluk, i...

edebiyat eğitimi nasıl, nasıl olmalı?

         *edebiyat eğitiminin nasıl olması gerektiği hakkında bir şeyler konuşalım burada. sayfayı okuyanların da bu konuda görüş belirtmesi konuyu zenginleştirecektir. sizler, kendi deneyimlerinizden yola çıkarak gördüğünüz sorunları ve yapılması gerekenleri belirtebilirsiniz. ben başlangıç olarak konu hakkında son derece ilginç bir yazı ekliyorum. varlık dergisinin aralık 2007 tarihli sayısında yayımlanan bu yazının herkese ufuk açıcı olacağını düşünüyorum.                   * bu yazı önder devrim aksakal'ın izni ile yayımlanmıştıredebiyat eğitimi, "bak   kuş" eğitimiönder ...

öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dil ve iletişim problemleri-2(sa

             öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dil ve iletişim                                               problemleri-2sayfa.2 anlama testleri konuşma dilindeki belirli görüşlerin testlerinin aksine, birçok anlama tes­ti, konuşma dilinin yönlerini değerlendirmek için hazırlandırılmıştır. genellikle, bu testler, konuşma dilinin görüşlerine benzeyen dil yeteneğini değerlendirmek için birçok alt testler içerir. örneğin, bir anlama alt testi sözlü ifade yeteneklerini değerlendirmek için hazırlanmış olab...

öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dil ve iletişim problemleri-2(sa

         öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dil ve iletişim                                                         problemleri-2sayfa.1 beynin farklı bölümlerinin araştırılmasına konuşma patolojisiyle ilgili gözlemlerden sonra başlandığı bilinmektedir. a. r.wrı a ... oyunların kurallarıyla dilin kuralları arasında belli başlı farklılıklar bu­lunmaktadır. ilki gelişigüzel, diğeri ise biyolojik olarak belirlenmiştir. eric h. lenneberg konuşma yitiminin hem fiziksel, hem davranışsal yönler...

dil ve iletişim becerileri-dil gelişiminde ev etkinlikleri nasıl

dil ve iletişim becerileri dil öğretim yöntemleri ikiye ayrılır: -   doğal dil öğretim yöntemleri -   yapılandırılmış dil öğretim yöntemleri *yapılandırılmış dil öğretim yöntemlerinin en önemli özelliği taklide dayalı bir öğretim yöntemi olmasıdır. yapılandırılmış dil öğretim yöntemleri: (öğretmen merkezli) -   yapılandırılmış dil öğretim yönteminde öğretmenin önceden seçtiği materyallerle ders ilenir. -   pekiştireç olarak sosyal, yiyecek ve sembol pekiştireç kullanılır. -   iletişimi başlatan öğretmendir. -   öğrenci hedef davranışa ulaştığı zaman pekiştirilir. örn; öğretmen çocuğa “dadi” sesini taklit yoluyla öğretirken yanında bu ses için materyal bulundurur. öğrenciye materyal seçtirmez(örn; öğr...

çocukta dil eğitimi

çocuğa dil öğretimi konuşmaya başlamadan önce birçok çocuk, sözel olmayan becerileri kazanırlar. bu beceriler, seslerden veya göstermek, uzanmak veya birşeyi itmek gibi hareketlerden oluşur. diğer kişileri dinlemenin ve onlara yönelmenin de, konuşma öncesi dil eğitiminin bir parçası olduğu görülmüştür. çocuğu karşılıklı konuşmaya hazırlamak, sıra almak, sırasını beklemek de bunların içindedir. daha önemlisi, çocuklar konuşmayı öğrenmeden önce , iletişimin birçok amacının olduğunu ve geniş bir alana yayılan sosyal, duygusal ve pratik ihtiyaçlarını karşılamaya yaradığını öğrenir. göstererek, birşeyi istediklerini, el sallayarak "bay bay" yaptıklarını ve baş sallayarak bir şeyi reddettikleri göstermeyi öğrenirler. konuşma öncesi dönem, iletişim için normal ve aslında bütün çocukl...

öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dil ve iletişim problemleri-ıı-

    öğrenme güçlüğü olan çocuklarda  dilve iletişim                             problemleri-ıı-         beynin farklı bölümlerinin araştırılmasına konuşma patolojisiyle ilgili gözlemlerden sonra başlandığı bilinmektedir.a. r.wrı a... oyunların kurallarıyla dilin kuralları arasında belli başlı farklılıklar bu­lunmaktadır. ilki gelişigüzel, diğeri ise biyolojik olarak belirlenmiştir.eric h. lennebergkonuşma yitiminin hem fiziksel, hem davranışsal yönleri vardır : bu ise konuşma kavramının neden zor olduğunun bir göstergesidir.helmer r.myklebust aphasis çocuklarin tedavisigelişen aphasia hastalığının tedavisin...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !