× "

dil ve anlatım 9 sınıf

" arama sonuçları

dil ve anlatım 11.sınıf ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı

dil ve anlatım 11.sınıf ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı   (1) ben yaradılışımdan güzel değilim deyipte boynunu bükmek olurmu?(2) medeniyet dediğimiz bir bakıma, tabiatla savaşmak, tabiatı olduğu gibi bırakmayıp düzeltmek, insanoğlunun istediği hale getirmek değil midir?(3) öyle olnca insanlar arasındaki çirkinlikler de ne yapalım? böyle doğmuş onlar! diyip çirkin bırakamayız.(4) onları da elimizden geldiğince gezelleştirmek görevimizdir.soru 1 endash parçanın 1. cümlesindeki yazım yanlışlıklarını bularak düzeltiniz.(10 puan)soru 2 -yukarıdaki parça yazı türlerinden hangisine örnek olabilir? (10 puan)a-)fıkra b-) sohbet c-) makale d-)eleştiri e-) anısoru 3 endash noktalı yerleri tamamlayınız.(30 puan)a)yukarıdaki parçada ö85ö85ö85 konusu işlenmiştir.b)öğretici metinl...

dil ve anlatım 12 sınıf cevapları lise 4 sayfa 29-39

    metinde dil qönderqesel işlewde kullanılmuştır 2912etkinlik ögretici metinler: kelimeler gerçek anlamda kullanılır dil gönderqeseldir amaç bilgi vermektir nesnel ifadeler kullanılır kurgular deqil qerçekler dile qetirilir sade ve açık bir dil kullanılır sanat metinleri: sanat metininin amacı okuyuca duygu ve düşünlerini aktarmasıdır kurmacadır dolaylı anlatım vrdır uslüp kaygısı ön plandadır kişi,zamn, tarif deqişebilir gerçekler kurqulanarak anlatılır kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır 3014 etkinlik sayfa 29dakiyle aynı 31anlama yorumlama 1küçük kızım suya isimli şiiri herkes farklı yorumlayabilirçünk&uum...

dil ve anlatım 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları

  9. sınıf dil ve anlatım, türk edebiyatı 1. dönem 1. yazılı soruları (ayşe bozkurt)    9. sınıf dil ve anlatım ve türk edebiyatı ortalama yükseltme sınav soruları 9. ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları (h. ibrahim arslanhan) dil ve anlatım dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı (serdar yılmaz) 9. sınıf dil ve anlatım dersi 1. dönem 1. yazılı soruları (yılmaz kısa) 9. sınıf dil ve anlatım dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları (baskın özüdoğru) lise 1 dil ve anlatım dersi 1. dönem 2. yazılı soruları, test formatında (alp kısa) 9. sınıf dil ve anlatım dersi 1. dönem 2. yazılı sorusu . test biçiminde (hüseyin karag&ou...

dil ve anlatım 9. sınıf etkinlikleri - sayfa 3-20-31-36-43-51-55

sayfa 3=soru 2)tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.insanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı… sayfa 4=soru 1)metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir soru 4)dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştir sayfa 5=çünkü insanların aralarındaki sorunlarını çözebilmesi için çünkü insanların düşüncelerini birbirlerine aktarması için çünkü çağımızı modernleştirmek için çünkü k&uu...

dil ve anlatım 12. sınıf tiyatro konusu ( sayfa 89 90 97 98 99 1

sayfa 89 hazırlık 1. verilen ifadeye göre tiyatro, yazılı olarak satırların içine gömülü estetik bir dünyaya hayat veren, onu canlandıran güzel sanat dalıdır. 1. etkinlik insanlığın ilk dönemlerini konu alan filmlerdeki ayin ve tören sahneleri, teatral bir nitelik göstermektedir.yapılan konuşmalar, ayin veya tören sırasındaki belirli kurallara bağlı hareketler onun tiyatro sahnesindeki bir oyunu andırdığının belirgin işaretleridir. sayfa 97 inceleme 1. göstermeye bağlı edebi metin örneği olan tiyatrolar, belirli sahne, dekor ve kostümler kullanılarak canlandırılan metinlerdir.ilk olarak eski yunan’da ortaya çıkan daha sonraki yüzyıllarda gelişimini ve teknik o...

dil ve anlatım 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları, dil ve anla

dil ve anlatım 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları, dil ve anlatım yazılı soruları lise 1 1. dönem 2. yazılısı s1) aşk dedin bağrıma soktun bıçağı akan kanım göl olmadan tükenmez sevda kokan bu yaranın çiçeği petek petek bal olmadan tükenmez bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?(3p) a)ünlü düşmesi b)ünsüz benzeşmesi c)ulama d)ünsüz yumuşaması e)ünlü daralması s2)aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?(3p) a)bu akşam bize yemeğe gelir misiniz? b)fazla geç olmadan yola çıkmalıyım. c)sözlerinizden bir şey anlamadım. ...

dil ve anlatım 10. sınıf cevapları, dil ve anlatım lise 2 kitabı

dil ve anlatım 10. sınıf cevapları, dil ve anlatım lise 2 kitabı cevapları ve etkinlikler   sayfa 116 15.etkinlik*bu düşünceler içerisinde gecenin karanlık saatlerinde yalnız başıma yürüyordum.böyle birşey nasıl olabilirdi?bütün bu olanlar hayata olan bağlılığımı azaltmıştı.böyle şeyler demek ki herkesin başına bu şekilde gelebiliyormuş.sayfa 116 16.etkinlik*''onlarla ağlamış ,onlarla gülmüşüm__onlar(türküler)insan dışı varlığın yerini tutmuştur.*o gitmek istedi.__o(çocuk)insanın yerini tutmuştur.*bir şey var sanki onu soruyorum.__o (nesne)insan dışı varlığın yerini tutmuştur.sayfa 117 9.metin soruları1.yazar içindeki duyguları belirtmek için metni yazmıştır.2.yazar metinde kişisel duygularını dile getirmiştir.3.metnin teması ''sevgi''dir.metindeki sevgi temasını işlem...

dil ve anlatım 11.sınıf konuları

 öğretici metinlermektupuzakta bulunan herhangi dosta, arkadaşa gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türüdür. mektuplarda dilek ve arzu bildiren duygu ve düşüncelere yer verilir. mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. arkadaşa yazılacak bir mektupta kullanılacak dil, büyüğe yazılacak mektuptaki dilden elbette farklı olmalıdır. (e. kantemir, yazılı ve sözlü anlatım, s. 255)edebiyatımızda mektup türü, tanzimat edebiyatı döneminde gelişmeye başlar. özellikle abdülhak hamit tarhan ile namık kemal'in birbirlerine yazdıkları mektuplar, bu gelişmenin önemli ve tipik örnekleridir. bilim, edebiyat ve siy...

dil ve anlatım 11. sınıf sayfa 21 soru cevapları

dil ve anlatım 11. sınıf sayfa 21 soru cevapları sayfa 21 1. mektup geçmişte tek iletişim aracıydı. insanlar birbirleriyle mektuplaşarak iletişim kurarlardı. o yüzden geçmişte mektubun önemi büyüktü. ancak günümüzde böyle bir durum söz konu değildir teknoloji sayesinde e-posta ve telefon gibi araçlarla iletişim kuruyoruz. bu nedenle günümüzde önemi kalmamıştır2. bir iş başvurusu yapmak ya da resmi makamlardan bir talepte bulunmak için dilekçe yazarız.3. e-posta ve kısa msj yoluyala gönderilen iletilerin mektubun işlevini yerine getirmektedir.4. mektup kişiliğimizin aynasıdır; saygımız, sevgimiz, karekterimiz, inancımız, görüş ve düşüncelerimiz, hatta kült&...

tiyatro ( dil ve anlatım 12. sınıf )

tiyatrotiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi türdür. genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. tiyatro, bir sahne sanatıdır. tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. yaygın hümanist bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir.tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. göze görünür bir karaktere sahip olması, canl...

sayfa 130-132-134-137-139 - dil ve anlatım 10.sınıf etkinlikleri

sayfa 130 14.etkinlikek fiil:bayılmıştıeklendiği kelimenin türü:fiilisimlendirme:öğrenilen geçmiş z**anın hikayesiek fiil:senedireklendiği kelimenin türü:isimisimlendirme:ek fiilin geniş z**anıek fiil lurs**eklendiği kelimenin türü:fiilisimlendirme:geniş z**anın şartıek fiil:değil midireklendiği kelimenin türü:isimisimlendirme:ek fiilin geniş z**anıek fiil:kuvvetlidireklendiği kelimenin türü:isimisimlendirme:ek fiilin geniş z**anısayfa 130 15.etkinlik*yapıyorum----şimdiki z**an,1.tekil kişi*arıyorum----şimdiki z**an,1.tekil kişi*bayılıyorum----şimdiki z**an,1.tekil kişi*yapıyorum---şimdiki z**an,1.tekil kişi*böler---geniş z**an,3.tekil kişi*dolar---geniş z**an,3.tekil kişi*''alıyorum,yapıyorum,bayyılıyorum ve arıyorum ''fii...

sayfa 130-132-134-137-139 - dil ve anlatım 10.sınıf etkinlikleri

sayfa 130 14.etkinlikek fiil:bayılmıştıeklendiği kelimenin türü:fiilisimlendirme:öğrenilen geçmiş z**anın hikayesiek fiil:senedireklendiği kelimenin türü:isimisimlendirme:ek fiilin geniş z**anıek fiil lurs**eklendiği kelimenin türü:fiilisimlendirme:geniş z**anın şartıek fiil:değil midireklendiği kelimenin türü:isimisimlendirme:ek fiilin geniş z**anıek fiil:kuvvetlidireklendiği kelimenin türü:isimisimlendirme:ek fiilin geniş z**anısayfa 130 15.etkinlik*yapıyorum----şimdiki z**an,1.tekil kişi*arıyorum----şimdiki z**an,1.tekil kişi*bayılıyorum----şimdiki z**an,1.tekil kişi*yapıyorum---şimdiki z**an,1.tekil kişi*böler---geniş z**an,3.tekil kişi*dolar---geniş z**an,3.tekil kişi*''alıyorum,yapıyorum,bayyılıyorum ve arıyorum ''fii...

sayfa 10-14 - dil ve anlatım 12. sınıf etkinlikleri

5. kaymaklı tavuk göğsü adlı metin hikaye geleneği, ne içindeyim zamanın adlı metin ise şiir geleneği etrafında yazılmıştır.sanat metinleri başlı odukları gelenek etrafında, onun ortaya koyduğu ve zamanla tam biçimini alan teknik kurallar çerçevesinde kaleme alınır. (sorudaki "geleneksel unsurlar" ifadesi edbiyat geleneği yerine toplumsal adet ve gelenekler gibi hatalı bir anlamın doğmasına sebeb olmaktadır.)6. dille gerçekleştirilen sanatlar ile ses, renk, çizgi, hareketler ve taşla gerçekleştirilen sanatlar arasında iyi, güzel ve faydalı olanın farklı araçlarla anlatılması söz konusudur.sanat metinleri yan anlam bakımından zengin, çağrışım gücü yüksek metinlerdir.sanat metinlerinin okuyucu &...

dil ve anlatım 11.sınıf sayfa 28-29 cevapları

sayfa 27 - 281-) boşluk doldurmalar d,y,y 2-) gazete,roman,tiyatro 3-) eşleştirmeler bu şekilde olacak 1 & 3 2 & 2 3 & 1 4-) e 5-) askeri alanda yapılmıştır öncelikle bu alanda yapılmıştır sayfa 28 hazırlık çalışmaları 1-) halka yönelik uygulamalar vardır, kralın yetkileri kısıtlanmıştır ikiside yenilikçi ve özgürlükçüdür 2-) yok 3-) makale,gezi yazısı,fıkra çünkü bunlar gazetede kullanılmıştır sayfa 29 - 30 2etkınlık şema birbiriyle bağlı konular metinde verilmek istenen mesajı ortaya çıkarırlar 1-) tercüman-ı ahval mukaddimesi ana düşüncesi : gazete müsavat ana düşünce : kanun önünde eşitlik 2-) resim,müzik tiyatro 3-) toplumun yaşayışı ve gerçek...

dil ve anlatım_9.sınıf_ 2.dönem_1.yazılı

adı-soyadı: sınıfı-numarası:   9.sınıf dil ve anlatım dersi 2.dönem 1.yazılı yoklama soruları   1-      aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.(20) frenlerin gıcırtısı kesilmeden pencereyi açtım.   köy, birkaç kilometre ilerideki tepenin ardında olmalıydı.   lokomotifin yanında duran lacivert elbiseli memur rüyada gibi görünüyordu.   bir yaz ikindisi orada oturmak, uzakları ve uzaktakileri düşünmek hoş olmalıydı.   geçişsiz fiillerle kurulan fiil cümlelerinde nesne bulunmaz.   babam hesap okutuyordu.   kırmızı araba geldi.   2-      aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.(10) bağlaçlar, edatlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar ve ara sözler, cümle dışı ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !