× "

dilekçenin yazılışı

" arama sonuçları

dil ve anlatım cevapları etkinlik cevapları

10 etkinlik cemal süreya, azra erhat ve ahmet hamdi tanpınar’ın mektuplarında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirtiniz. cemal süreya'nın mektubu: göndergesel işlev, şiirsel işlev ahmet hamdi tanpınar'ın mektubu: göndergesel işlev, şiirsel işlev azra erhat'ın mektubu: göndergesel işlev, şiirsel işlev 11. etkinlik bir yakınınıza istediğiniz herhangi bir konuda özel mektup yazınız. sayfa 34 12. etkinlik cemal süreya'nın mektubundan alınan paragrafta dil bilgisi unsurları bağdaşıklık ve bağlaşıklık sağlayacak şekilde kullanılmıştır. parçada yinelenen sözcükler, eş ve yakın anlamlı sözcükler anlatıma bütünlük katmıştır. aynı kökten türeyen sözcüklerin ...

11.sınıf dil ve anlatım etkinlikleri - (evrensel iletişim-mektup

11.sınıf dil ve anlatım etkinlikleri - (evrensel iletişim-mektup

   insanların geçmişten bugüne kadar kullandıkları iletişim araçları hakkında bir araştırma yapınız. günümüze kadar kullanılan iletişim araçlarının neler olduğunu yaptığınız araştırmalardan da yararlanarak söyleyiniz. bu iletişim araçlarından hangilerinin hâlen kullanıldığını belirtiniz  geçmişte insanlar, duman, ateş, güvercin gibi çeşitli yollarla iletişim kurmaya çalışmışlardır. ilk çağ'da insanlar, mağara duvarlarına çizdikleri resimlerle iletişim kurmuşlardır. yazının icadıyla insanlar yazıyla daha kolay bir şekilde iletişimi sağlamışlardır. günümüzde teknolojinin gelişmesiyle iletişim çok daha kolay hale gelmiştir. (telefon, televi...

asrın değil asırların adamı

  bediüzzaman’ ın isim, imza, mühür ve ünvanları.. seksen küsûr yıllık ömür yaşayan bediüzzaman said nursî, hayatının çeşitli safhalarında birçok isim, imza ve ünvanlar kullandı. meselâ: molla said, saidü'l-meşhur, said-i kürdî, bediüzzaman, garibüzzaman, ibnüzzaman,mehmed said nursî, vesaire... hemen ifade edelim ki, bunların hiçbiri rast gele kullanılmış isim ve imzalar değildir. şüphesiz, herbirinin ayrı bir mânâsı var; herbiri ayrı bir sebep ve hikmete binâen kullanılmış. bunlara mânâsız ve boş gözlerle bakanlar ise, yanlışa düşmekten bir türlü kurtulamıyor. a...

türk dili ve edebiyat

türk dilitürkçe ural-altay dil ailesinin altay kolundan gelmektedir.altay dil ailesinin özellikleri;* bütün diller eklemelidir.* çekim ve türetme yapılırken son ekler kullanılır.* altay dil ailesinde cinsiyet yoktur.* özne başta, yüklem sondadır.* f sayısı yoktur.fonetik:noktalama işaretlerinokta;* basit yada birleşik cümlelerde* tarihleri ayırmak için* sıra sayı sıfatlarını gösterirken* kısaltmalar yapılırkennot:18:45= kullanılan çift nokta saatin aktığını belirtir. 18.45 = kullanılan tek nokta durmuş zamanı belirtir.virgül;* dedi kelimesinden önce kullanılır* fakat,nitekim gibi bağlaçlardan sonra kullanılır* yazışmalarda tarihle yer arasında kullanılır* bir cümle içinde aynı gö...

türkçe ders notları

türkçe ders notları (marmara üniversitesi ekonometri bölümü 2002-2003 dönemi türkçe dersi notlarıdır.)dil (lisan) dil sürekli değişir, doğar, ölür. toplumlar arasında iletişim sağlar. bir varlıktır. bir dilin en küçük birimi 'ses'tir. harfler sesler için kullanılan sembollerdir. harflerle dilin kuralları arasında bağlantı yoktur. dil inkılabının mimarı edebiyatçılar, harf inkılabının mimarı ise devlet adamlarıdır. dilbilimciler kural koymaz, var olan kuralları tespit edip adlandırırlar. dille ilgili bazı bilgilere kutsal kitaplardan ulaşılabilir. kelime köküne yapım eki eklenerek yeni kelimeler oluşturulabilir. düşünce anadillerle olur. yöreler arasında şive farklılıkları olabilir. kültür bir milleti ifade eden özelliklerin tümüne birden kültür denir. coğrafya ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !