× "

divan edebiyatı öğretici metinleri

" arama sonuçları

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 1

öğretici metinler1. tarihÎ metinler: toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir.2. felsefÎ metinler: felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anl***** gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anl***** gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. insan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değerl...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 1

öğretici metinler 1. tarihÎ metinler: toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir. 2. felsefÎ metinler: felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anl***** gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anl***** gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. insan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değ...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 1

öğretici metinler1. tarihÎ metinler: toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir.2. felsefÎ metinler: felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anl***** gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anl***** gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. insan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değerl...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 1

öğretici metinler 1. tarihÎ metinler: toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir. 2. felsefÎ metinler: felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anl***** gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anl***** gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. insan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değ...

9.sınıf türk dili ve edebiyatı konu anlatımı(detaylı)

öğretici metinler 1. tarih&ıcirc; metinler: toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir. 2. felsef&ıcirc; metinler: felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anl***** gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anl***** gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesind...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları

1001)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanmasıbtema:melik danişmend'in kahramanlıkları4etkinlik1)adanişmendname'deki kahramanlık teması ile dönemin sosyal özellikleri örtüşmektedirb1)ağaçların aşılanması,2)savaşta ...

xv. yüzyıldan xıx. yüzyıl ortalarına kadar osmanlı edebiyatı

divan edebiyatı -13-19. yüzyıllar arasında oluşan,islam kültürünün ortak özellikleriniyansıtan,geniş ölçüde arap ve fars (iran) edebiyatının etkisini taşıyanyazılı edebiyatımızdır. -başlangıcından itibaren şiir ,düzyazıdan önde gitmiş ve gelişmiştir. -divan edebiyatı sanatçılarının beslendikleri kaynaklar: başta dini inançlar olmak üzere islami ilimler,islam tarihindenolaylar,tasavvuf,hint-iran kökenli kıssalar,peygamber kıssaları,evliyamenkıbeleri,çağın bilimleri,günlük olaylar,gelenek vegörenekler;terimler,deyimler ve atasözleri ile zenginleşen bir dil. -divan edebiyatı’nın kendine özgü bir sanat anlayışı,sınırlı bir duyguve şiir dünyası,sanatlı bir dili,islam dini ve tasavvufa dayalı birdüşünce örgüsü vardır. -şekilci,kuralcı ve idealist bir edebiyattır. divan edebi...

divan edebiyatı nedir

divan edebiyatı tanımıtürklerin müslümanlığı kabul etmelerinden sonra islam medeniyetinin bilim, inanç ve kuralları etkisinde ortaya koydukları edebiyat türü, “islamî edebiyat, yüksek zümre edebiyatı, havas edebiyatı, saray edebiyatı, enderun edebiyatı, klasik edebiyat, eski edebiyat” gibi adlarla da anılan bu edebiyat en yaygın ama eksik bir kullanımla dîvân edebiyatı adıyla anılmış ve yaygınlaşmıştır. bunun nedeni şairlerin manzumelerini topladıkları eserlere divan denilmesidir. türklerin islâm dinim kabul etmeleriyle, divan edebiyatı ürünleri vermeleri rasında uzun zaman geçmiştir. goktürkçe’den oğuzca’ya ve nihayet türkiye türkçesi’ne geçiş xııı. yy. a dek sürmüştür. uygurca ise xı. yy. a kadar hakâniye lehçesi adı altında birer divân edebiyatı ürünü sayabileceğimiz kutadgu bilig ve a...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

divan edebiyatı ders notları

13.ve 14. yy. türk edebiyatı ders notları tekke edebiyatının genel özellikleri * ozanların çoğu okur yazardır, arapça ve farsça da bilirler. * dili: halk edebiyatı dili ile divan edebiyatı dili rasındadır. arapça ve farsça sözcüklerin kullanılmıştır; ama dil anlaşılır bir türkçedir. * tanrı, insan sevgisi, tasavvuf anlayışı….gibi konular işlenmiştir. * daha çok hece ölçüsü kullanılmıştır; ama aruz ölçüsünün kullanıldığı da görülür. * nazım birimi olara beyitten çok dörtlük kullanılmıştır. * şiirler konularına göre adlandırılır: ilâhi, şathiye, nutuk, devriye, hikmet….   yunus emre 1249-1322)*eskişehir&rsquo...

divan ve tanzimat edebiyatı öğretici metinleri arasındaki farkla

divan edebiyatı öğretici metinleri  münacat, methiye gibi bölümlerden oluşur.  genellikle dini tasavvufi konular işlenmiştir.  arapça , farsça kelimelerden oluşmuş ağır bir dil. devlet adamlarına hitap etmiş. sanat sanat için anlayışı benimsenmiş. tanzimat dönemi öğretici metinleri makale , fıkra gibi yeni türler kullanılmıştır.  hürriyet , eşitlik , bilim ve teknikle ilgili yeni konular işlenmiştir. arapça , farsça kelimeler kullanılmasına karşın sade bir dil.  halka hitap etmiş.  sanat toplum için anlayışı benimsenmiş....

divan ve tanzimat edebiyatı öğretici metinleri arasındaki farkl

divan edebiyatı öğretici metinleri  münacat, methiye gibi bölümlerden oluşur.  genellikle dini tasavvufi konular işlenmiştir.  arapça , farsça kelimelerden oluşmuş ağır bir dil. devlet adamlarına hitap etmiş. sanat sanat için anlayışı benimsenmiş. tanzimat dönemi öğretici metinleri makale , fıkra gibi yeni türler kullanılmıştır.  hürriyet , eşitlik , bilim ve teknikle ilgili yeni konular işlenmiştir. arapça , farsça kelimeler kullanılmasına karşın sade bir dil.  halka hitap etmiş.  sanat toplum için anlayışı benimsenmiş....

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

divan edebiyatı

                      divan    edebiyatı                   osmanlı ülkesinde, özellikle medreseden yetişen aydın kimselerin arap ve fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyata, "divan edebiyatı" adı verilir. xııı. yy'dan xıx. yy'ın ortalarına kadar süren divan edebiyatı, adını, şairlerin şiirlerini topladıkları "divan" denilen kitaptan almıştır. divan edebiyatının tarihsel gelişmesi dört dönemde incelenebilir: kuruluş dönemi: geçiş dönemi; olgunluk dönemi; çöküş dönemi.   &nb...

türk edebiyatı konu anlatımları - yeni sınav sistemine göre

türk edebiyatı tarihitürk edebiyatı tarihi, türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir:islamiyetten önceki türk edebiyatıislam etkisindeki türk edebiyatıbatı etkisindeki türk edebiyatıelbette bu üç grubu kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir. çünkü islam etkisine girince eski edebiyat tamamen yok olmadığı gibi batı etkisine girince de islami edebiyat bitmemiştir. ancak genel tercihin değişmesi, bu ayrımı ortaya koyar.bu ana grubun içinde de değişik anlayışların oluşturduğu ayrılmalar görülür. bunları bir şema halinde gösterelim:şimdi bu dönemleri ayrıntılarıyla görelim;islamiyetten önceki türk edebiyatıtarihin kara...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !