× "

dna ve rna arasındaki fark

" arama sonuçları

ilk dna nasıl oluştu? - retrovirüsler, 'önce-rna hipotezi' ve 'r

merhaba arkadaşlar, bu yazımıza kadar sizlere canlılık ile cansızlık arasında herhangi bir fark olmadığından, canlılığı ayırt etmekte kullandığımız yöntemlerden olan "hayat molekülleri"nin nasıl oluşmuş olabileceğinden, yapılarından ve işlevlerinden bahsettik. bu yazımızda ise, artık yavaş yavaş bu moleküllerin canlılığın evrimine nasıl katkı sağladığına değinerek ilerlemek istiyoruz. çünkü önceki yazılarımız ağırlıklı olarak kafalardaki yanlış anlaşılma ve betimlemeleri silmeyi hedeflemekteydi. bu yazımızdan itibaren, canlılığın cansızlıktan evrimine daha detaylı bir bakış atacağız. başlamadan uyarmakta fayda var: elbette burada anlattıklarımız tüm detayları kesin olarak bilinen olgular değildir. çünkü kimse ...

kuran ve mucizeleri

kuran ve mucizeleri tarih: 17:51, 25-09-2011 kuran ve mucizeleri kuran'da daha önce farkedilmemiş şaşırtıcı bilimsel gerçekleri, yaptığı çalışmalar sonucunda bizlerle paylaşan dr. ömer çelakıl, son araştırmalarında insanlığa faydalı olabilecek pek çok bilginin olduğundan bahsederek, bunlardan birisinin de insanlarda algılama sorunlarına çözüm olacak bir cihaz olduğunu belirtiyor. dr. çelakıl, cihazın test aşamasının henüz bitmediğini ancak, birkaç ay içerisinde cihazın tamamen insanların kullanımına sunulabileceğini ifade etti. kuran'da insanların yararına olabilecek pek çok bilginin bulunduğunu ve bu bilgilerin somut bir hale gelebilmesi için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. dr. ömer çelakıl'a kur'an-ı kerim hakkındaki en çok merak edilen soruları sorduk. röportaj: gülşen kaş ___...

kuran ve mucizeleri

kuran ve mucizeleri kuran'da daha önce farkedilmemiş şaşırtıcı bilimsel gerçekleri, yaptığı çalışmalar sonucunda bizlerle paylaşan dr. ömer çelakıl, son araştırmalarında insanlığa faydalı olabilecek pek çok bilginin olduğundan bahsederek, bunlardan birisinin de insanlarda algılama sorunlarına çözüm olacak bir cihaz olduğunu belirtiyor. dr. çelakıl, cihazın test aşamasının henüz bitmediğini ancak, birkaç ay içerisinde cihazın tamamen insanların kullanımına sunulabileceğini ifade etti. kuran'da insanların yararına olabilecek pek çok bilginin bulunduğunu ve bu bilgilerin somut bir hale gelebilmesi için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. dr. ömer çelakıl'a kur...

virüsler ile bakteriler arasındaki fark nedir?

  virüslerle bakteriler arasındaki farklar sayısızdır. virüsler bilinen en küçük ve en basit canlı formlardır. bakterilerden 10 ila 100 kat daha küçüktürler. virüslerle bakteriler arasındaki en büyük fark virüslerin çoğalabilmesi için bitki ya da hayvan gibi canlı bir yapıya ihtiyaç duymalarıdır. bakteriler ise cansız yüzeylerde de gelişebilirler.  ayrıca, bakteriler vücuda meydan savaşındaki askerler gibi saldırırken, virüsler gerilla savaşçıları gibidir. içeri sızmak için çok saldırmazlar. insan hücrelerini tam olarak istila ederler ve hücrenin genetik materyalinin normal fonksiyonunu virüs üretecek şekile dön&u...

virüsler ile bakteriler arasındaki fark nedir?

virüslerle bakteriler arasındaki farklar sayısızdır. virüsler bilinen en küçük ve en basit canlı formlardır. bakterilerden 10 ila 100 kat daha küçüktürler. virüslerle bakteriler arasındaki en büyük fark virüslerin çoğalabilmesi için bitki ya da hayvan gibi canlı bir yapıya ihtiyaç duymalarıdır. bakteriler ise cansız yüzeylerde de gelişebilirler. ayrıca, bakteriler vücuda meydan savaşındaki askerler gibi saldırırken, virüsler gerilla savaşçıları gibidir. içeri sızmak için çok saldırmazlar. insan hücrelerini tam olarak istila ederler ve hücrenin genetik materyalinin normal fonksiyonunu virüs üretecek şekile dönüştürü...

öss biyoloji soru ve cevapları, öss sorularının çözümlü cevaplar

2000 öss biyoloji soru ve çözümlerisoru 1: bir geni oluşturan dna molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla, gende bulunan,ı. organik baz sayısııı. nükleotit çeşitlerinin sayısıııı. nükleotit sayısııv. deoksiriboz molekül sayısı bilgilerinden hangilerine erişilebilir?a) yalnız ıı b) yalnız ıv c) ı ve ııd) ı, ıı ve ııı e) ı, ııı ve ıvçözüm 1: nükleik asitlerin (dna ve rna) yapı birimi nükleotidlerdir.her nükleotidin yapısında fosfat, organik baz ve beş karbonlu şeker moleküllerinden birer adet bulunur.buna göre, bir dna nin fosfat sayısı saptanmış ise, moleküldeki şeker, organik baz ve toplam nükleotit sayısı da saptanmış demektir.dna da yer alan nükleotidin çeşidini o...

öss biyoloji soru ve cevapları, öss sorularının çözümlü cevaplar

soru 1: bir geni oluşturan dna molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla, gende bulunan,ı. organik baz sayısııı. nükleotit çeşitlerinin sayısıııı. nükleotit sayısııv. deoksiriboz molekül sayısı bilgilerinden hangilerine erişilebilir?a) yalnız ıı b) yalnız ıv c) ı ve ııd) ı, ıı ve ııı e) ı, ııı ve ıvçözüm 1: nükleik asitlerin (dna ve rna) yapı birimi nükleotidlerdir.her nükleotidin yapısında fosfat, organik baz ve beş karbonlu şeker moleküllerinden birer adet bulunur.buna göre, bir dna nin fosfat sayısı saptanmış ise, moleküldeki şeker, organik baz ve toplam nükleotit sayısı da saptanmış demektir.dna da yer alan nükleotidin çeşidini organik bazla*rın çeşidi belirler. bu bazlar dö...

genetiğin tarihçesi - dna molekülünün yapısı - hücrelerimizi yön

 her canlının kendi türüne özgü özellikler taşımasını nasıl açıklarsınız?* ortam koşullarının canlılar üzerindeki etkilerini araştırınız* çevre etkisiyle görünüşte meydana gelen değişiklikleri araştırınız?* mendel yasaları ve canlıların özelliklerinin kalıtımı nasıl gerçekleşir* genlerin değişmesine neden olan faktörler nelerdir?* canlılar içinde yaşadıkları ortama uyum sağlarlarsa yaşamlarını sürdürür; uyum sağlayamazlarsa yok olurlar bu olayın nedenlerini araştırınız?* genetik mühendisliğinin tarımda uygulanması ne tür yararlar sağlamıştır?araştırın ız* gen ve kromozomların yapısı hakkında neler biliyorsunuz?genetiğin tarihçesiyirminci yüzyılın en önemli geliş...

öss biyoloji soru ve cevapları, öss sorularının çözümlü cevaplar

2000 öss biyoloji soru ve çözümlerisoru 1: bir geni oluşturan dna molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla, gende bulunan,ı. organik baz sayısııı. nükleotit çeşitlerinin sayısıııı. nükleotit sayısııv. deoksiriboz molekül sayısı bilgilerinden hangilerine erişilebilir?a) yalnız ıı b) yalnız ıv c) ı ve ııd) ı, ıı ve ııı e) ı, ııı ve ıvçözüm 1: nükleik asitlerin (dna ve rna) yapı birimi nükleotidlerdir.her nükleotidin yapısında fosfat, organik baz ve beş karbonlu şeker moleküllerinden birer adet bulunur.buna göre, bir dna nin fosfat sayısı saptanmış ise, moleküldeki şeker, organik baz ve toplam nükleotit sayısı da saptanmış demektir.dna da yer alan nükleotidin çeşidini o...

virüsler ile bakteriler arasındaki fark nedir?

virüslerle bakteriler arasındaki farklar sayısızdır. virüsler bilinen en küçük ve en basit canlı formlardır. bakterilerden 10 ila 100 kat daha küçüktürler. virüslerle bakteriler arasındaki en büyük fark virüslerin çoğalabilmesi için bitki ya da hayvan gibi canlı bir yapıya ihtiyaç duymalarıdır. bakteriler ise cansız yüzeylerde de gelişebilirler. ayrıca, bakteriler vücuda meydan savaşındaki askerler gibi saldırırken, virüsler gerilla savaşçıları gibidir. içeri sızmak için çok saldırmazlar. insan hücrelerini tam olarak istila ederler ve hücrenin genetik materyalinin normal fonksiyonunu virüs üretecek şekile dönüştürürler...

moleküler biyoloji, gemetik materyal dna rna, dna ve rna arasın

nukleik asitler, prokaryotik ve ökaryotiklerin, virus, plasmid, faj, transpozon, ıs-elementlerinin temel makromolekülünü oluşturduğundan, ayrıca bütün yaşamsal fonksiyonları ve kalıtsal özellikleri de yönettiğinden çok önemli rollere sahiptirler. bu bölümde daha ziyade prokaryotiklerin (bakteri), virus, plasmid ve faj genomlarının moleküler yapıları ve işlevleri hakkında genel mikrobiyolojiye dayalı, özlü ve temel bilgiler verilecektir.nukleik asitler, ilk defa, isviçreli bir fizyolog olan friedrich mischer tarafından 1869 yılında bildirilmiştir. irin içindeki beyaz kan hücrelerinde proteinlerden ayrı olarak asit karakterde bazı maddelerin de varlığını ortaya koyan araştırıcı, bunlara nuklein ad...

ücretsiz dna aktivasyonu

ücretsiz dna aktivasyonu - küresel potentıatıon günü özel olay! küresel potentıatıon günü ücretsiz dna aktivasyonu potansiyelinizi aktive edin! bu özel olaya ücretsiz katılın potentiation nedir? regenetics yönteminin “devrimci şifa biliminin” birinci dna aktivasyonu olan potentiation elektromanyetik yeniden modelleme, elektromanyetik yeniden modellemeyi başlatır. bu yeniden modelleme yaşam – veren “bükülme” enerjisi (evrensel yaratıcı bilinç) ile yüksek armonik rezonansta insan biyoenerji alanını “resetlemek” içim tasarlanmıştır. potentiation ayrıca “mühürleme” adı verilen bir işlem vasıtasıyla yıkıcı parça halinde (tamamlanma...

dna ve rna

dna deoksiribonükleik asit ya da kısaca dna, tüm hücreli canlıların ve bazı virüslerin biyolojik gelişimleri için gerekli genetik bilgiyi taşıyan nükleik asittir. dna, canlının özelliklerinin soydan soya geçmesini sağladığı için bazen kalıtım molekülü olarak da adlandırılır. bakterilerde ve diğer basit hücreli canlılarda dna hücrenin içinde dağınık biçimde bulunur. hayvanları ve bitkileri oluşturan daha karmaşık hücrelerde ise dna'nın çoğu hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunur. enerji üreten kloroplast ve mitokondri organellerinde ve pek çok virüste de bir miktar dna bulunur. // moleküler yapı bazen "kalıtım molekülü" olarak adlandırılsa da, dna aslında tek bir molekül değil, bir çift moleküldür. bu çift molekül, bir sarmaşığın dalları gibi birbir...

virüsler ve bakteriler arasındaki fark nedir?

virüsler ile bakteriler arasındaki fark nedir?                    virüslerle bakteriler arasında sayısız farklar vardır. günümüzde virüsler bilinen en küçük ve en basit canlı formlardır. bakterilerden 10 ile 100 kat  daha küçük oldukları bilinmektedir.virüslerle bakteriler arasındaki en büyük fark virüslerin çoğalmalarında canlı bir organizmaya ihtiyaç duymalarıdır .aksine bakteriler ise cansız yüzeylerde de gelişebilirler. virüslerin canlı vücudunda yayılımı şu şekilde olur. içeri sızmak için çok saldırmazlar. insan hücrelerini tam olarak istila ederler ve hücrenin genetik materyalinin normal fonksiyonunu virüs üretecek şekile dönüştürürler. buna ek olarak, bakteriler gelişmele...

genetik ve suç ilişkisi

genetik ve suç ilişkisi   giriş bu çalışmada davranış genetiği, kalıtımın birey davranışları üzerindeki etkisi, genetik yapı ile suçlu davranış arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışan kuramlar söz konusu alanda yapılan araştırmalar, bunlara yönelik eleştiriler ile konuya ilişkin genel bir değerlendirmeye yer verilecektir. davranış genetiği öncelikle belirtmek gerekir ki genetik, bitkiler, hayvanlar ve insanların ayırıcı özelliklerinin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. zeka, kişilik ve zihinsel/bilişsel bozukluklar gibi psikolojik özellikler üzerinde kalıtımın etkisini ilk fark eden kişi charles darwin’dir. fakat şunu da belirtmek gerekir ki bu fark etme bilimsel manada bir çalışma olması açısındandır. yoksa konu ile ilgili o...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !