× "

doğum öncesi gelişim evreleri

" arama sonuçları

gelişim psikolojisi ve büyüme evreleri

  büyüme:   vücut kitlesinin artmasıdır. bu artış yeni hücrelerin oluşması ya da bölünmesiyle ilgilidir, diğer bir ifadeyle yapısal artış denebilir. büyüme vücutta meydana gerçekleşen değişmelerin sayısal olarak kontrol edilebilmesi anlamına gelir. vücut sadece dış görünüşüyle değil iç yapısal olarak da büyüme gösterir.   büyüme kendi yapısında boy ve ağırlık olarak da değerlendirmelere gider.   örneğin: yeni doğan bir bebeğin 3-4 gün içerisinde su kaybı nedeniyle doğum ağırlığının %10’nunu yitirmektedir. bu ağırlığını gelecek 10 gün içerisinde tekrar kazanır. yeni doğmuş bebekler 3200gr. ile 3400g...

gelişim psikolojisi ders notları

gelişim pskiolojisi psikoloji akımları1.yapısalcılık: w.wundt > içe bakış2.davranışçılık: watson > uyarıcı-tepki, zihin yok3.psiko-analitik yaklaşım: freud, erikson > cinsellik ve saldırganlık, sosyal çevre4.bilişsel yaklaşım: gestalt kuramı, piaget, bruner, gagne, vygotsky, asubel > uyarıcı-zihin-tepki5.hümanist yaklaşım: maslow, c.rogers > ihtiyaçlar hiyerarşisi6.nöro-biyolojik yaklaşım: hebb > fizyolojik ve nörolojik7.fonksiyonalist yaklaşım: w.lames, j.dewey > darvin, işlevseleğitim psikolojisigelişim psikolojisi: davranış ve bilişteki değişiklikleri…öğrenme psikolojisi: öğrenme nasıl gerçekleşir? rehberlik ve danışmanlık psikolojisi: gelişime katkı sağlar…gelişimle ilgili temel kavramla...

büyümenin evreleri, bebeklerde ayak eğriliği

, 10 yaşındaki kızın göğsü çıkması normalmi, puberte prekoks saatlik hormon ölçümü, puberte prekoks hikayede ne sorulur, boy uzama evreleri, kız çocuğunda 33 kilo ağırlık normalmi, boy uzatma evreleri, dişlerin yamuk çıkması ve tiroid, 5 yaşındaki çocuğun kafa ölçümü 54 normalmi, puberte metilfenidat, metilfenidat puberte prekoks, kulaç uzunluğu ve boy arasındaki oran, baş çevresi üst sınır, erkek çocuklarında ergenlik bulgularının ortalama başlangıç yaşları ve normalin alt ve üst sınır yaşları, ergenlikte boy uzama evreleri, cinsiyetin hesaplanmasi, kız çocuğunun büyüme evresi bebeğin doğumu ile ailede mutlu bir telaş başlar. bebeğin cinsiyeti so...

doğum öncesi gelişim evreleri

doğum öncesi gelişim üç dönemde incelenebilir. - zigot dönemi ( hücre-dölüt) - embriyo dönemi - fetüs dönemi  zigot dönemi ( hücre-dölüt) döllenmeden başlayıp ikinci haftanın sonuna kadar olan döneme zigot dönemi denir. sperm tarafından döllenen yumurta hücresi hızla bölünerek çoğalmaya başlar. fotoğraf 1.1:zigot fotogra: 24 saatlik zigot     fotograf: 3 günlük zigot bu olay, hücrelerin değişerek vücut dokularını ve organlarını oluşturmasındaki ilk aşamadır. döllenmiş ve bölünmeye başlamış yumurta, fallop tüpünün de yardımıyla rahime kadar gelir ve rahim duvarın...

"gelişim psikolojisi ders notları"

    gelişim ve öğrenme psikolojisi giriş psikoloji genel olarak insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların kökenlerini inceleyen bilim dalıdır. psikolojinin alt alanları a. akademik psikoloji: genel psikoloji, gelişim psikolojisi (çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi), deneysel psikoloji, karşılaştırmalı psikoloji, fizyolojik psikolojisi, genetik psikoloji, öğrenme psikolojisi. b. uygulamalı psikoloji: eğitim psikolojisi, danışmanlık psikolojisi, klinik psikoloji, endüstriyel psikoloji, askerlik psikolojisi, din psikolojisi. c. psikometri ve psikoteknik: psikometri (test geliştirme), psikoteknik (yönlendirme). gelişim psikolojisinin kullandığı yöntemler 1. deneysel yöntem: (determini...

çocuk gelişiminin bilimsel incelenmesi

içindekiler    birinci kesim:    gelişimin temelleri    birinci bölüm: giriş    tarihsel açldan çocukluk    ortaçağda çocukluk görüşü    çocukluk kavramı ortaya çıkıyor    bir çocukluk dünyası yaratılıyor    çocuk gelişiminin bilimsel incelenmesi    deneysel ve psikanalitik psikoloji    gelişimsel bakış açısının ortaya çıkışı    çocuk gelişiminde araştırmanın kullanılması    özet    ikinci bölüm: başlangıçlar    insanın döllenmesi    genetik miras    kromozom nedir?    gizilgüç olarak genetik miras    baskın ve çekinik genler    cinsiyetin genetik belirlenmesi    cinsiyete bağlı özellikler    genetik çeşitlilik    ze...

gebelik ve doğum

gebelik ve doğumgebelik öncesi dikkat edilmesi gereken konular gebelikte izlem yüksek riskli gebelikler doğum lohusalık dönemi gebelik öncesi dikkat edilecek konularbaşarılı ve mutlu bir gebelik seyri için gebeliğin önceden planlanması, çiftin psikolojik ve ekonomik açıdan buna hazır olması, yakın aile desteği, anne ve baba adayının gebelik ve doğum ile ilgili gerekli bilgilere yeterli düzeyde sahip olması arzu edilir. bu durum gebelikte oluşabilen bazı problemlerin ne zaman ve hangi düzeyde yaşanacağının önceden bilinmesini, anne ile bebek arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulmasını ve gebeliğin daha rahat geçirilmesini sağlayacaktır. gebelik kararı verilmeden önce gözönüne alınması ve bilinmesi ge...

eğitim psikolojisi

   eğitim psikolojisi   ( gelişim ve öğrenme psikolojisi )psikoloji: insan ve hayvan davranışlarını inceleyen,bireyin davranışlarını ve onun altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır.eğitim psikolojisi: gelişim ve öğrenme psikolojisi bulgularından hareketle eğitim öğretim nasıl gerçekleştiğini araştıran bilim dalıdır.  sebepleri psikoloji  davranış   değiştirilmesi eğitimgelişim psikolojisi= insan davranışlarında doğumdan ölümüne kadar,tüm yaşamı boyunca gözlenen biyolojik ve psikolojik değişiklikleri inceler. bireyin belli dönem...

hamilelikle ilgili bilgiler hafta hafta

bebeğin anne karnındaki hareketleribebeğin anne karnındaki hareketleribütün anne adayları hamile kaldıkları ilk günden itibaren, karnında taşıdığı bebeği hissetmek ister. onun ilk hareketlerini hissetmek, bebeğin varlığını biraz daha gerçekçi kılar. o anlarda, içinizde bir canlının yaşadığını daha iyi anlarsınız. hiç beklenmeyen bir anda hissedilen bu hareketi hemen paylaşmak istersiniz. o an en yakınınızdaki ile mutluluk gülücükleri atıverirsiniz. en çok da baba ile paylaşmak isteği ağır basar. ikinizin bir parçasını hissetmek, birlikte yaşadığınız duyguların en güzelidir belki de.bebeğinin ilk hareketlerini her anne adayı farklı tanımlar. kimileri baloncuk ya da mısır patlamasına benzetirken, kimileri de ke...

hamilelikle ilgili bilgiler hafta hafta

bebeğin anne karnındaki hareketleribebeğin anne karnındaki hareketleribütün anne adayları hamile kaldıkları ilk günden itibaren, karnında taşıdığı bebeği hissetmek ister. onun ilk hareketlerini hissetmek, bebeğin varlığını biraz daha gerçekçi kılar. o anlarda, içinizde bir canlının yaşadığını daha iyi anlarsınız. hiç beklenmeyen bir anda hissedilen bu hareketi hemen paylaşmak istersiniz. o an en yakınınızdaki ile mutluluk gülücükleri atıverirsiniz. en çok da baba ile paylaşmak isteği ağır basar. ikinizin bir parçasını hissetmek, birlikte yaşadığınız duyguların en güzelidir belki de.bebeğinin ilk hareketlerini her anne adayı farklı tanımlar. kimileri baloncuk ya da mısır patlamasına benzetirken, kimileri de ke...

psikomotor gelişim

temel bilgilerpsikomotor (motor) gelişim bireyin, doğum öncesi dönemden baş­layarak yaşam boyu süren, harekete ilişkin davranışlarında meydana gelen değişmeleri inceler. bu süreci anlayabilmek, öncelikle onu etkile­yen faktörleri bilmek, ilkeleri kavramak ve gelişimin diğer boyutları ile etkileşimini görmekle olasıdır. bu nedenle birinci bölüm temel bilgilerin aktarılmasına ayrılmıştır.temel kavramlarzaman zaman eş anlamlı gibi kullanılan büyüme ve gelişme söz­cükleri gerçekte birbirinden farklı kavramlardır. gelişim, büyüme, olgun­laşma, hazırbulunuşluk ve öğrenme kavramlarını içermektedir. yapısal artışı dile getiren büyüme bedende gerçekleşen sayısal değişimleri...

büyüme ve gelişim

büyüme: vücut kitlesinin artmasıdır. bu artış yeni hücrelerin oluşması ya da bölünmesiyle ilgilidir, diğer bir ifadeyle yapısal artış denebilir. büyüme vucutta meydana gerçekleşen değişmelerin sayısal olarak kontrol edilebilmesi anlamına gelir. vücut sadece dış görünüşüyle değil iç yapısal olarak da büyüme gösterir.büyüme kendi yapısında boy ve ağırlık olarak da değerlendirmelere gider. örneğin: yeni doğan bir bebeğin 3-4 gün içerisinde su kaybı nedeniyle doğum ağırlığının %10’nunu yitirmektedir.bu ağırlığını gelecek 10 gün içerisinde tekrar kazanır. yeni doğmuş bebekler 3200gr. ile 3400gr. ağırlığındadır. en hızlı büyüme doğum öncesinde ...

gelişim psikolojisi ders notları

gelişim pskiolojisi psikoloji akımları1.yapısalcılık: w.wundt > içe bakış2.davranışçılık: watson > uyarıcı-tepki, zihin yok3.psiko-analitik yaklaşım: freud, erikson > cinsellik ve saldırganlık, sosyal çevre4.bilişsel yaklaşım: gestalt kuramı, piaget, bruner, gagne, vygotsky, asubel > uyarıcı-zihin-tepki5.hümanist yaklaşım: maslow, c.rogers > ihtiyaçlar hiyerarşisi6.nöro-biyolojik yaklaşım: hebb > fizyolojik ve nörolojik7.fonksiyonalist yaklaşım: w.lames, j.dewey > darvin, işlevseleğitim psikolojisigelişim psikolojisi: davranış ve bilişteki değişiklikleri…öğrenme psikolojisi: öğrenme nasıl gerçekleşir? rehberlik ve danışmanlık psikolojisi: gelişime katkı sağlar…gelişimle ilgili temel kavramla...

anne karnında fetüsün korunması - fetüs nedir - çocuğun gelişim

doğmadan önceki dönemler bunlar doğmadan önceki dönemler, insan vücudunun yapı ve işleyiş özelliklerinin, ana – babadan gelen kalıtımsal materyale uyarak biçimlendiği dönemlerdir. bunlar şöyle sıralanabilir: zigot öncesi dönem uterustaki (ana karnındaki) dönemler zigotun bölünmesi dönemi embriyo dönemi fetus (cenin) dönemi şimdi bu dönemlere kısaca göz atalım zigot öncesi dönem insan yavrusunun oluşabilmesi için babanın “sperma” hücrelerinden birinin ananın “yumurta” hücrelerinden biriyle birleşerek zigot denilen döllenmiş yumurta hücresini oluşturması gerekir. bu hücrenin çekirdeğinde , bütün insanların normal vücut hücrelerinde olduğu gibi , 23 çift kromozom bulunue. bu kromozomların yarısı (23’ü) babanın sperma hücresinden, yarısı da (...

gelişim gecikmeleri ve dehb de psiko-pedagojik yaklaşım

otizmde yaygın gelişim artırma çalışması (oxford turca çocuk eğitim ve rehabilitasyon merkezi çalışanları ve yöneticilerine teşekkürlerimle) otizm tanılarıyla eğitime başvuran öğrencilerdeki gelişim ve biliş düzeyinin çeşitli ölçme değerlendirme araçlarıyla yapılan saptama sonucunda başlayan ve gelişim alanlarının bütünü arasında etkileşime dayalı eğitimine "yaygın gelişimsel çalışma" tanımlaması yapmak mümkündür. yaygın gelişimsel çalışma, aslında tüm gelişim geriliklerinde ,zihinsel engellerde ,ve ruhsal farkılılık gösteren çocuklarda yapılabilen psiko pedagojik geleneksel bir çalışmadır. genel psikopedagojik ilkeleri içerir psikopedagojik eğitim, temelde kişinin kendi farkındalığını artırarak kendini iyi etme potansiyeli olduğunu varsayar. psiko pedagojik eğitim, rousseau nun; i...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !