× "

dua örnekleri

" arama sonuçları

hz. peygamber'in dilinden dua örnekleri

1.      "dua ibadetin tâ kendisidir." (ebû davud) 2.      "allah'ım, senden hidayet ve doğruluk isterim." (müslim) 3.      "allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim." (müslim) 4.      "ey kalpleri evirip çeviren allah'ım, kalplerimizi taatine çevir." (müslim) 5.      "allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru." (tirmizî) 6.      "ey kalpleri evirip çeviren allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl." (tirmizî) 7...

kur’an’da makbul olan <b>dua örnekleri</b>

kur’an’da makbul olan dua örnekleri

kur’an’da makbul olan dua örnekleri sonsuz güç ve şefkat sahibi olan allah, insanlar için bir yardımcı, destekleyici, koruyucu ve kollayıcıdır. o bize bizden yakın olan, dua ve isteklerimizi karşılayandır. ona hangi dilde ve ne şekilde dua edersek edelim, o bizi duyar ve dualarımızı kabul eder. o güçsüzlerin, çaresizlerin yardımcısı ve en büyük dostudur. yüce rabb’imiz kur’an’da dua örnekleri sunarak bize nasıl dua edeceğimizi öğretmektedir. bunlardan bazıları şunlardır: hiç kuşkusuz duanın kalbi insan, takdim edilen makamı yüceler yücesi allah’tır. ve o makamın sahibi tevazu hisleri ile salih bir niyetle gerçekleşen yönelişe olumlu kar...

kur’an’da <b>dua örnekleri</b>

kur’an’da dua örnekleri

kur’an’da dua örnekleri 1. peygamber duaları kur’ân’da hem isim zikredilerek, hem de isim zikredilmeden peygamberlerin yaptığı dua örneklerine yer verilmiştir. isim zikredilmeden peygamberlerin yaptığı duaya şu örneği verebiliriz: okunuşu: “rabbeneğfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ‘alel-kavmilkâfirîn.” anlamı: “rabbimiz! bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!” (âl-i imrân, 3/147) bu dua, kur’ân’da peygamberler ve onu...

kur'an'dan dua örnekleri

“ey rabbimiz! gerçek şu ki biz, “rabbinize inanın” diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve ruhumuzu iyilerle beraber al.”al-i imran/193“ey rabbimiz! bize indirdiğine inandık ve peygambere tâbi olduk. bizi şahitlerle bir tut.”al-i imran/53“ey rabbimiz! biz iman ettik. bizi affet, bize acı. sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”mü’minun/109“ey rabbimiz! biz iman ettik. bizim günahlarımızı bağışla. bizi ateşin azabından koru.”al-i imran/16“ey rabbimiz! bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. bize katından rahmet bağışla. lütfu en bol olan sensin.”al-i imran/8“ey rabbimiz! unutursak veya hataya düşersek bizi soruml...

hadislerden dua örnekleri

(sabah-akşam 7 defa “allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur.) (ebu davud) (sabah-akşam, 3 defa, “bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.)yerde ve gökte hicbirsey onun (allahin) ismiyle zarar veremez o herseyi isiten ve bilendir. [i. mâce] (sabah 3 defa, “eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra besmele ile haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. o gün ölürse şehit olur. akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [tirmizî] ...

azteklerden dua örnekleri

ölmek için güzel bir gün(ayinde okunan dua)onaltı gündür at sırtında generalatlar susamış ve yorgunhain şefin!! izini sürmekteonun gelişini takdir etti!askerler tepelerin gerisinde saklanmıştıkampın etrafı sarılmıştıbir atlı surdu atini reise doğruonlar koyu almak ve yağma etmek icin gelmişlerdi"kollarınızı aşağı indirin""mızraklarınızı aşağı indirin"reisin gözlerinde hüzün vardıfakat gözlerinde korku görünmüyordu"ölmek için güzel bir gün"gözlerinizi kurulayın çocuklarım ağlamayın"ölmek için güzel bir gün"o konuşmuştu beyaz adam gelmeden çok önce,onların silahları ve wiskisi hakkındahalkını uyarmıştıonlar tarihlerini yazmadan öncegeneral inanmadı onun sözlerinene de yüzüne.fakat o biliyordu daha çok insan öleceğinisonrada bu kara lekenin yaşanacağınıbu kanun nasıl yıkılırne yanlış yaptım b...

azteklerden dua örnekleri

ölmek için güzel bir gün(ayinde okunan dua)onaltı gündür at sırtında generalatlar susamış ve yorgunhain şefin!! izini sürmekteonun gelişini takdir etti!askerler tepelerin gerisinde saklanmıştıkampın etrafı sarılmıştıbir atlı surdu atini reise doğruonlar koyu almak ve yağma etmek icin gelmişlerdi"kollarınızı aşağı indirin""mızraklarınızı aşağı indirin"reisin gözlerinde hüzün vardıfakat gözlerinde korku görünmüyordu"ölmek için güzel bir gün"gözlerinizi kurulayın çocuklarım ağlamayın"ölmek için güzel bir gün"o konuşmuştu beyaz adam gelmeden çok önce,onların silahları ve wiskisi hakkındahalkını uyarmıştıonlar tarihlerini yazmadan öncegeneral inanmadı onun sözlerinene de yüzüne.fakat o biliyordu daha çok insan öleceğinisonrada bu kara lekenin yaşanacağınıbu kanun nasıl yıkılırne yanlış yaptım b...

azteklerden dua örnekleri

ölmek için güzel bir gün(ayinde okunan dua)onaltı gündür at sırtında generalatlar susamış ve yorgunhain şefin!! izini sürmekteonun gelişini takdir etti!askerler tepelerin gerisinde saklanmıştıkampın etrafı sarılmıştıbir atlı surdu atini reise doğruonlar koyu almak ve yağma etmek icin gelmişlerdi"kollarınızı aşağı indirin""mızraklarınızı aşağı indirin"reisin gözlerinde hüzün vardıfakat gözlerinde korku görünmüyordu"ölmek için güzel bir gün"gözlerinizi kurulayın çocuklarım ağlamayın"ölmek için güzel bir gün"o konuşmuştu beyaz adam gelmeden çok önce,onların silahları ve wiskisi hakkındahalkını uyarmıştıonlar tarihlerini yazmadan öncegeneral inanmadı onun sözlerinene de yüzüne.fakat o biliyordu daha çok insan öleceğinisonrada bu kara lekenin yaşanacağınıbu kanun nasıl yıkılırne yanlış yaptım b...

kur'an-ı kerimden dua örnekleri

rahman ve rahim olan allahın adı ile, (allahım!) yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (fâtiha suresi 5-7. ayetler) “rabbimiz! bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. tövbemizi kabul et. çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” (bakara suresi 128. ayet) ....... "rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. rabbimiz, kendisine gü&cced...

dua eğitimi, bazı dua örnekleri

insanın sığınacağı yüce bir mercie yönelmesi ve hâlini o'na arz etmesi şeklinde tarif edilen dua, küçük yaşlardan itibaren görülen fıtrî bir davranıştır. dua sadece söz ile değil, hâl ve davranışlarla, ihtiyaç ve istidat lisanıyla da yapılır. duada rabb'imizle baş başa kalır, istediklerimizi o'na açarız. çocuk eğitimine yönelik kitap, dergi çalışmaları ülkemizde yeni yeni gelişmektedir. pedagojik zaaflar ve çocukların idrâk seviyelerine hitap etmede bazı eksiklikler göze çarpsa da, son zamanlarda eskiye nazaran daha nitelikli eserler yayımlanmaktadır. ancak yetişkinler için birçok dua kitabı bulunabilirken, çocuklara yönel...

dua örnekleri

peygamberimizden dua örnekleri1.gece uykudan önce okunacak dua: “ bismikallâhümme ahyâ ve emût.”= “senin adını anarak ölür ve dirilirim allahım!”[1]2.sabahleyin uykudan kalkınca dua: “elhamdüllâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr.”= “bizi öldürdükten sonra dirilten allah’a hamdolsun. o’nun huzuruna toplanılacaktır.”[2]3.elbise giyerken okunacak dua: “elhamdülillâhi kesânî hâza ve razeganîhi min ğayri havlin minnî ve lâ guvveh.” = “o allah’a şükür olsun ki benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve bunu b...

peygamberimizden dua örnekleri

yol göstericimiz olan sevgili peygamberimiz'in yaptığı duaları öğrenelim ve biz de onun gibi dua edelim.rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver.rabbim beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle.ey merhametlilerin merhametlisi bizi rahmetinle cehennem azabından koru.allah'ım sahip olduğum nimetleri kaybetmekten sana sığınırım.allah'ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.rabbimiz hesap gününde beni, annemi, babamı ve tüm inananları bağışla.              amin                   ...

kur'an'dan dua örnekleri

“ey rabbimiz! gerçek şu ki biz, “rabbinize inanın” diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve ruhumuzu iyilerle beraber al.”al-i imran/193“ey rabbimiz! bize indirdiğine inandık ve peygambere tâbi olduk. bizi şahitlerle bir tut.”al-i imran/53“ey rabbimiz! biz iman ettik. bizi affet, bize acı. sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”mü’minun/109“ey rabbimiz! biz iman ettik. bizim günahlarımızı bağışla. bizi ateşin azabından koru.”al-i imran/16“ey rabbimiz! bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. bize katından rahmet bağışla. lütfu en bol olan sensin.”al-i imran/8“ey rabbimiz! unutursak veya hataya düşersek bizi soruml...

rasul-i ekrem efendimiz den dua örnekleri

              ihtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaşdırır, ve müşkilleri hall etmek için yegâne bir vesiledir."                 yâ rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!”         "ey rabbim! ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa­fımı kuvvetlendir. beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. islâm'ı rızâmın e...

musevilik , bazı dua örnekleri ve mişna

    musevilik bazı dua örnekleri ve mişna   musevilik'te de, tıpkı diğer dinlerdeki gibi dualar allah'la bir iletişim kurma, ona yakarma, ondan istekte bulunma ya da şükretme amaçlıdır. musevilerin ettiği başlıca dualar şunlardır:her sabah, yeni bir gün daha hediye ettiği için allah'a şükretme amaçlı bu duanın latin harfleriyle yazılışı şu şekildedir: "mode ani lefaneha meleh hay vekayam şeehezarta bi nişmati behemla raba emunateha"yani, türkçe:"allah’ım iyi bir uykudan uyanıp büyümeme ve yaşamıöğrenmeme yardım ettiğin için sana teşekkür ederim."her sabah ve akşam, bu dualar okunduğunda, allah'ın her zaman, her yerde ve tek olduğu yinelenir. latin harfleriyle yazımı:"şema yisrael adonay eloenu adonay ehad"türkçe:"dinle israil, adonay allah'ım...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !