× "

dumlupınar nerededir

" arama sonuçları

kurtuluş savaşı yol haritası - kurtuluş savaşı kronolojisi

    kurtuluş savaşı yol haritası osmanlı devleti birinci dünya savaşı’na girdikten sonra, itilaf devletleri yaptıkları gizli anlaşmalarla osmanlı imparatorluğu’nu aralarında paylaştılar. osmanlı devleti’nin müttefiki almanya savaşta yenilince osmanlı devleti de yenilmiş sayıldı ve mondros mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekildi.  mondros ateşkesi imzalanınca itilaf devletleri, daha önce yaptıkları anlaşmalara göre anadolu'yu işgale başladılar. adana ve dolayları fransızlar; izmir, eskişehir, samsun, merzifon ve bartın ile güneyde musul, urfa, maraş, gaziantep, ingilizler tarafından işgal edildi. italyanlar da antalya, konya ve söke çevresine yerleştiler.  izmir&rsquo...

savaşlar ve zaferler

savaşlar ve zaferler

doğu cephesi       ermeni devleti, rusya'da çarlık sisteminin yıkılıp yerine sosyalist bir devlet kurulması üzerine 1918'de ortaya çıktı. taşnak partisi tarafından idare ediliyordu. ermeniler, sınırlarımıza saldırıyor, müslüman halka aşırı zulüm, haksızlık ve katliam yapıyordu. bunun üzerine, tbmm ermenilere karşı askeri harekete geçilmesine karar verdi. türkiye büyük millet meclisi, icra heyeti'ne (bakanlar kuruluna) mütareke hükümlerine uyularak boşaltılan, "elviye-i selâse" (doğuda bulunan 3 ilimiz) kars, artvin ve ardahan'ın tekrar geri alınması için gereğinin yapılması yolunda ayrıca yetki vermiş...

kurtuluş savaşı

kurtuluş savaşı’nın esası türk istiklal savaşı, yeni ve tamamen bağımsız bir türk devleti kurmak için girişilen, çok yönlü, milli bir mücadelenin bütünüdür. istiklal savaşı vatanın yalnız düşmandan kurtulması için yapılmış askeri ve siyasi bir hareket değildir. aynı zamanda türk devriminin bir safhasıdır. bunu şöyle özetleyebiliriz: 1-memleketin yabancı işgal ve istilasından kurtarılması 2-saltanatın kaldırılmasıyla, milli egemenliğe dayanan hür ve bağımsız bir devletin kurulması 3-hilafetin kaldırılması, laikliğin kabulü 4-milli egemenlik ve laiklik esaslarına göre kurulan bu devletin çağdaş batı medeniyeti seviyesine ulaştırılması 5-türk kültü...

kurtuluş savaşı tarihi konu anlatımı, milli mücadele yıllarındak

atatürk'ün katıldığı savaşlar (2. bölüm)milli mücadele yıllarındaki savaşlar"bu konuya kuşku yok ki kuvay-i milliye'nin kuruluşuyla başlamak gerekiyor"kuvay-i milliye nedirkuvay-i milliye, yunanlıların izmir'i işgal etmeleri ve anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluşlardı. kuvay-i milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, kurtuluş savaşında çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. kuvay-i milliye adı, önceleri izmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı. kuvay-ı milliye, işgalcilere karşı halkın tepkisi sonucu kurulmuştu. kuvay-i milliyenin ...

kurtuluş savaşı tarihi konu anlatımı, milli mücadele yıllarındak

atatürk'ün katıldığı savaşlar (2. bölüm)milli mücadele yıllarındaki savaşlar"bu konuya kuşku yok ki kuvay-i milliye'nin kuruluşuyla başlamak gerekiyor"kuvay-i milliye nedirkuvay-i milliye, yunanlıların izmir'i işgal etmeleri ve anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluşlardı. kuvay-i milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, kurtuluş savaşında çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. kuvay-i milliye adı, önceleri izmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı. kuvay-ı milliye, işgalcilere karşı halkın tepkisi sonucu kurulmuştu. kuvay-i milliyenin a...

atatürk`ün sözleri...atatürk'ün duygu ve düşüncelerini anlat

adalet«adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.»1920.«zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz.» kuralı adlî politikamızın temelidir.1922----------------adliye siyaseti«adliye politikamızda takip edilecek gaye, evvela halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adaleti dağıtmaktır. ikinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması doğal ve zorunludur; bunun için adaletimizin seviyesini bütün medeni toplumların derecesinde bulundurmak mecburiyetindeyiz. bu hususları sağlamak için mevcut kanun ve usüllerimizi bu bakış açılarına göre yenilemekteyiz ve yenileyeceğiz…»01. 03. 1922, t.b.m.m., 3. toplanma...

kurtuluş savaşı

kurtuluş savaşı osmanlı devleti birinci dünya savaşı’na girdikten sonra, itilaf devletleri yaptıkları gizli anlaşmalarla osmanlı imparatorluğu’nu aralarında paylaştılar. osmanlı devleti’nin müttefiki almanya savaşta yenilince osmanlı devleti de yenilmiş sayıldı ve mondros mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekildi. mondros ateşkesi imzalanınca itilaf devletleri, daha önce yaptıkları anlaşmalara göre anadolu'yu işgale başladılar. adana ve dolayları fransızlar; izmir, eskişehir, samsun, merzifon ve bartın ile güneyde musul, urfa, maraş, gaziantep, ingilizler tarafından işgal edildi. italyanlar da antalya, konya ve söke çevresine yerleştiler.   izmir’in işgali birinci dünya savaşı’nın sonlarına doğru (1917) yunanlılar ...

atatürk'ün a’dan z’ye sözleri

ı ırk « efendiler, bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. fakat, kendi ırkından büyük tanıdığı ve başlarında taşıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi ondan daha acıdır. bu kalp ve vicdanlar için unutulmaz bir yaradır. » 11.09.1924, bursalılarla konuşma. « diyarbakırlı, vanlı, erzurumlu, trabzonlu, istanbullu, trakyalı ve makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. » 04.10.1932, dolmabahçe sarayı, « diyarıbekir » gazetesinin sahibine demeç.i iktisat « ekonomisi zayıf bir millet fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz; toplumsal ve siyasi felâketlerden yakasını kurtaramaz. » (1924) ilerleme « bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki, fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf e...

atatürk için ne dediler, nerededir, nerdedir

www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com   ünlülerin atatürk için söylediği sözler    yunanistan iki milleti, türk şefinin ölümünden müşterek bir kayıp olarak müteellim olması tabiidir.   yunanistan, etnika nea dost türkiye, dize gelmiş olan insanlığın huzurunda kurucu ve yaratıcısına tâzimlerini arzetmeğe hazırlanıyor. atina - peria atatürk ölümünden önce, herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç ve çalışkan bir türkiye yaratmak ülküsünü tamamen başardı. yunan elenikon mellon gazetesi ingiliz, fransız ve italyanları anadolu'dan uzaklaştırıp bizi de yenince,, karşımı...

atatürk'ün hayatı (1920-1927 kronolojik) nerededir, nerdedir

www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com   atatürkün hayatı    1920 10 ocak 1920 ankara hakimiyeti milli gazetesinin yayına başlaması. 12 ocak 1920 istanbul'da meclis-i mebusan'ın açılması. 28 ocak 1920 misak-ı milli'nin istanbul meclis-i mebusan tarafından kabulü. 10 şubat 1920 istanbul meclis-i mebusanan'ın "felahi vatan" grubunun teşekkülü. 11 şubat 1920 maraş'ın fransızlar tarafından tahliyesi. 3 mart 1920 yunanlılar'ın ileri harekata başlaması. 16 mart 1920 istanbul'un itilaf devletleri tarafından işgali üzerine, mustafa kemal'in durumu bütün devletlere ve millet meclislerine protesto etmesi ve ankara'da yeni bir millet meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi. 19 mart 1920 ankara'da fe...

dalış olkulları nerededir, nerdedir

www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com dalış kulüpleri    il ad adres tel/fax adana    çukurova üniversitesi sportclub çukurova üniversitesi kampüsü-balcalı tel:3386623-3386084fax:3386623-3886945 adana   çukurova üniversitesisportclub  çukurova üniversitesikampüsü-balcalı tel:3386623-3386084fax:4547893 adana    sualtısporları ihtisas kulübü reşatbey mah. adalet cad.251. sok. no:9/a tel:4357625-4539042fax:2164834 adıyaman   beden terbiyesisportclub gençlik ve spor il müdürlüğü tel:2164833-2162167 ankara  ankara kurt yüzme ihtisas sportclub    tel:28736 20-310...

uzaydaki türk isimleri nedir, nerededir, nerdedir

www.neresidir.com www.buradadir.comwww.yerelsecimvideo.com     uzay boşluğunda türk isimleri     güneş sistemindeki gök cisimlerinin ve üzerlerindeki yapıların adlandırılmalarında türk isimleri de yaygın olarak kullanılıyor.   çanakkale onsekiz mart üniversitesi fen edebiyat fakültesi fizik bölümü öğretim üyesi prof. dr. mehmet emin özel, astronomların her gün yeni keşfedilen yıldız, gök taşı, kuyruklu yıldız, gezegencik (asteroid) ile bu gök cisimleri üzerindeki dağlar, vadiler kraterler ve yapıların isimlendirildiğini bildirdi.   prof.dr. özer, uluslararası astronomi birliğinin (ıau) belirli yıllarda gerçekleştirdiği genel kurul çalışmalarında, &ld...

atatürk'ün katıldığı savaşlar

? zinisim adnikraf ninekilhet   atatürk'ün katıldığı savaşlartrablusgarp savaşı italya, 19. yüzyılın sonlarına doğru, bugün libya adıyla anılan kuzey afrika'daki trablusgarp ve bingazi'yi ile geçirmeyi planlamıştı. o dönem ingiltere mısır'a, fransa da tunus'a hakim olmuş, italya da gözünü trablusgarp'a dikmişti. italya, ingiltere ve fransa'yla yaptığı gizli ve açık anlaşmalarla trablusgarp'ı işgal onayını aldıktan sonra, 29 eylül 1911'de osmanlı devleti'ne savaş ilan etti. 5 ekim 1911'de trablus'a asker çıkardı. 20 ekime kadar peş peşe tobruk, derne ve bingazi italyanların eline geçti.osmanlı ordusunun genç subaylarından bir bölümü trablusgarp'ı savunmak için gönüllü olarak mısır, tunus yoluyla cepheye gittiler. binbaşı enver bey,...

mustafa kemal atatürk'ün a'dan z'ye sözleri

adalet«adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.»1920.«zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz.» kuralı adlî politikamızın temelidir.1922.adliye« en yeni kanunlarla donanmış olan adliyemizin basireti ve adaleti uygulamak için gösterdiği dikkat milletin huzur ve nizamını korumağa kâfi ve muktedirdir.»01.11.1929, t.b.m.m. 3. dönem 3.toplanma yılını açarken.« adliyemizin emin olduğumuz yüksek gücü sayesindedir ki, cumhuriyet, kaçınılmaz gelişimi takip edebilecek ve türlü şekil ve türdeki tecavüzlere karşı vatandaşın hukukunu ve memleketin düzenini koruyabilecektir.»01. 11. 1930 t.b.m..m. 3. dönem 4. toplanma yılını açarken.adliye siyaseti«adliye politikamızda takip edilecek gaye, evvela halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adal...

unutulan coğrafyamız

tuncay opçin-m.ali eren - sayı: 89 - 17.08.1996   unutulan coğrafyamız yüzyıllardır türk ve müslüman olan vatan coğrqfyası, anlam kaymasına uğruyor, kayboluyor. bize ait tüm değerler gibi şehirlerimiz de nisyana terkedilmiş, unutulmuşluğun hicranını yaşıyorlar. "unutulan coğrajyamız" vatan toprağında gurbeti anlatıyoronyıllar boyunca ağıtlar yaktık, şiirler yazdık kaybettiğimiz vatan topraklarına. adriyatik'ten, çin seddi'ne kadar uzanan bir coğrafyanın her yanı hatıralarımızia dolu. ne yana dönsek; kendimizi, kendimizden bir parçayıgörüyoruz. ağzımız halep tatlısını, şam balı nı yerken, kulağımız" ah laçin" türküsünü dinliyor.anadolu'dan başlayan yabancılaşma1071 yılından bugüne türk ve müslüman olan bu topraklar, şimdi başka i...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !