× "

duygunun eş anlamlısı nedir

" arama sonuçları

hak dini kur'an dili..fatiha suresi..bir..

                      (elmalılı muhammed hamdi yazır)   1-fatiha: rahmân ve rahîm allah'ın adıyla 1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her...

tefsir

  elmalılı hamdi yazır  kuran-ı kerim tefsiri  --- lütfen sure seçiniz --- fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi en'am sûresi âraf sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi yunus sûresi hûd sûresi yusuf sûresi râd sûresi ibrahim sûresi hicr sûresi nahl sûresi isrâ sûresi kehf sûresi meryem sûresi tâ-hâ sûresi enbiyâ sûresi hacc s&ucir...

fatiha suresi tefsiri 1.sayfa(elmalı hamdi yazır)

(1. sayfa)   1-fatiha: rahmân ve rahîm allah'ın adıyla 1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her sûreyi birbirinden ayıran ve kırâetin başında okunan besmeleye gelince: bunun o sûrelerden birinden veya her birinden bir âyet vey...

----------------------------------- “başarıya giden yoll

hedefe kilitlenmenin yolu hedefin (stratejik planın) gerekli aşamalarıyla belirlenmesinin ardından sıra bu planın hayata geçirilmesine gelir. bunun başarılmasını sağlayacak kesin yol “hedefe kilitlenme” veya “hedefle bütünleşme” şeklinde ifade edilebilir. hedefle bütünleşme kişinin hedefle tanımladığı bilinç(şuur) düzleminde yaşamasıdır. yani zihnin bilinçli veya bilinçsiz olarak hedefle bağlantılı düşüncelere, telkinlere, nesnelere sürekli kendisini açık tutmasıdır. insanın önceden tanımlanmış bir şuur atmosferinde yaşaması nasıl temin edilebilir? bunun birinci ve en basit yolu kişinin hedefiyle ilgili ayrıntıları hafızasından çağırarak üzerinde düşünmeye karar...

allah özel ismi

"allah" gerçek ilâhın özel ismidir. daha doğrusu zat ismi ve özel ismidir. yani kur'ân bize bu en yüce ve en büyük zatı, eksiksiz sıfatları ve güzel isimleriyle tanıtacak, bizim ve bütün kâinatın ona olan ilgi ve alâkamızı bildirecektir. bundan dolayı allah diye adlandırılan en büyük ve en yüce zat kâinatın meydana gelmesinde, devamında ve olgunlaşmasında bir ilk sebep olduğu gibi "allah" yüce ismi de ilim ve irfan dilimizde öyle özel ve yüce bir başlangıçtır. yüce allah'ın varlığı ve birliği kabul ve tasdik edilmeden kâinat ve kâinattaki düzeni hissetmek ve anlamak bir hayalden, bir seraptan ve aynı zamanda telafisi imkansız olan bir acıdan ibaret ka...

sanat, spor ve eğlence

insanın yaratılışına uygunluk iddiasında olan islâm'ın temel kaynaklarını teşkil eden kur'an ve sünnet'te, gelişen ve değişen toplumsal şartların ve ihtiyaçların ortaya çıkaracağı meselelere tek tek çözüm getirilmemiş, bunun yerine genel ve evrensel ilkeler sunulmuş ve insanın ruhî ve maddî ihtiyaçları bu temel ilkeler ışığında çözümlenmeye çalışılmıştır. islâm, fıtrî bir din olduğu için, insanın fıtratının gereği olan ihtiyaçlarını görmezden gelmemiş, insanın ruhî ve bedenî tatminine önem vermiştir. bu itibarla insanın, yiyip-içme, cinsel ilişki vb. maddî istek ve ihtiyaçları gibi mânevî istek ve ihtiyaçlarını karşılama...

elmalili_tefsiri - fatiha

1-fatiha: rahmân ve rahîm allah'ın adıyla 1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her sûreyi birbirinden ayıran ve kırâetin başında okunan besmeleye gelince: bunun o sûrelerden birinden veya her birinden bir âyet veya âyetin bir kısmı veyahut başlıbaşına kur'ân'dan tam bir parça olup olmadığı, neml sûresindeki besmele gibi besbelli olmadığından bu besmelenin kur'ân'dan ol...

hedefe kitlenmenin yolu

  hedefe kilitlenmenin yolu hedefin (stratejik planın) gerekli aşamalarıyla belirlenmesinin ardından sıra bu planın hayata geçirilmesine gelir. bunun başarılmasını sağlayacak kesin yol “hedefe kilitlenme” veya “hedefle bütünleşme” şeklinde ifade edilebilir. hedefle bütünleşme kişinin hedefle tanımladığı bilinç(şuur) düzleminde yaşamasıdır. yani zihnin bilinçli veya bilinçsiz olarak hedefle bağlantılı düşüncelere, telkinlere, nesnelere sürekli kendisini açık tutmasıdır. insanın önceden tanımlanmış bir şuur atmosferinde yaşaması nasıl temin edilebilir? bunun birinci ve en basit yolu kişinin hedefiyle ilgili ayrıntıları hafızasından çağırarak üzerinde düşünmeye karar vermesidir. ancak bu yol her ne kadar ilk ve kaçınılmaz yol olsa da tek başına yukarıda bahsi...

besmele'nin yüce tefsiri 1.bölüm

rahmân ve rahîm allah'ın adıyla 1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her sûreyi birbirinden ayıran ve kırâetin başında okunan besmeleye gelince: bunun o sûrelerden birinden veya her birinden bir âyet veya âyetin bir kısmı veyahut başlıbaşına kur'ân'dan tam bir parça olup olmadığı, neml sûresindeki besmele gibi besbelli olmadığından bu besmelenin kur'ân'dan olup olmadığı hususu...

fatiha süresi tefsir

1-fatiha: -------------------------------------------------------------------------------- rahmân ve rahîm allah'ın adıyla 1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her sûreyi birbirinden ayıran ve kırâetin başında okunan besmeleye gelince: bunun o sûrelerden birinden veya her birinden bir âyet veya âyetin bir kısmı veyahut başlıbaşına kur'ân'dan tam bir parça olup ol...

kuranı kerim tevsiri

rahmân ve rahîm allah'ın adıyla1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her sûreyi birbirinden ayıran ve kırâetin başında okunan besmeleye gelince: bunun o sûrelerden birinden veya her birinden bir âyet veya âyetin bir kısmı veyahut başlıbaşına kur'ân'dan tam bir parça olup olmadığı, neml sûresindeki besmele gibi besbelli olmadığından bu besmelenin kur'ân'dan olup olmadığı hususu, ...

başarıya giden yollar

  ----------------------------------- “başarıya giden yollar ----------------------------- hedefe kilitlenmenin yolu hedefinizi nasıl tanımlarsınız? şefkat nedir? şuuraltının şimdi zamanı kazanmanın anahtarı şükürdür tembellik hayatın israfıdır güçlendirici kelimeleri kullanmak güzelliği keşfetmek her şeyin doğası güzel güzel görmenin yolu düşünce alanları korkularınızı yok edin korku nedir ? korkunun nedenleri korkunun çözülmesi tevekkül etmek olumlu düşünmek olumlu düşünmenin gücü olumlu düşünerek olumsuz düşünerek     hedefe kilitlenmenin yolu hedefin (stratejik planın) gerekli aşamalarıyla belirlenmesinin ardından sıra bu planın hayata geçirilmesine gelir. bunun başarılmasını sağlayacak kesin...

başarıya giden yollar

  ----------------------------------- “başarıya giden yollar ----------------------------- hedefe kilitlenmenin yolu hedefinizi nasıl tanımlarsınız? şefkat nedir? şuuraltının şimdi zamanı kazanmanın anahtarı şükürdür tembellik hayatın israfıdır güçlendirici kelimeleri kullanmak güzelliği keşfetmek her şeyin doğası güzel güzel görmenin yolu düşünce alanları korkularınızı yok edin korku nedir ? korkunun nedenleri korkunun çözülmesi tevekkül etmek olumlu düşünmek olumlu düşünmenin gücü olumlu düşünerek olumsuz düşünerek     hedefe kilitlenmenin yolu hedefin (stratejik planın) gerekli aşamalarıyla belirlenmesinin ardından sıra bu planın hayata geçirilmesine gelir. bunun başarılmasını sağlayacak kesin...

tefsir

      1-fatiha: --------------------------------------------------------------------------------rahmân ve rahîm allah'ın adıyla1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her sûreyi birbirinden ayıran ve kırâetin başında okunan besmeleye gelince: bunun o sûrelerden birinden veya her birinden bir âyet veya âyetin bir kısmı veyahut başlıbaşına kur'ân'dan tam bir parça olup olm...

fatiha suresi

kuran'ı kerim tefsiri (elmalılı muhammed hamdi yazır) 1-fatiha: rahmân ve rahîm allah'ın adıyla 1- mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri neml sûresinin (neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. bu besmelenin, neml sûresinin bu âyetinin bir parçası olduğu açıkça bilinmektedir. bundan dolayı besmelenin kur'ân âyeti olduğunda şüphe yoktur ve bu durum, açık tevatür ile ve âlimlerin ittifakıyla kesin olarak bilinmektedir. fakat sûre başlarında yazılan ve her sûreyi birbirinden ayıran ve kırâetin başında okunan besmeleye gelince: bunun o sûrelerden birinden veya her birinden bir âyet veya âyetin bir kısmı veyahut başlıbaşına kur'ân'dan tam bir parça olup olmadığı, neml sûresindeki besmele gibi besbelli...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !