× "

duyumun özellikleri

" arama sonuçları

psikoloji yazılı çalışma soruları

1-psikoloji nedir 2-ruh kavramı neden psikolojini konusu içinde yer almaz? 3-bilim nedir?bilimin özellikleri nelerdir? 4-davranış nedir? 5-zihinsel süreçlerin psikoloji açısından önemi nedir? 6-zihinsel süreçleri ve ruh kavramını psikolojinin konusu bakımından değerlendiriniz 7-psikolojinn amaçları nelerdir? 8-ekol ve yaklaşım kavramı? 9-wilyom wolt'un  psikolojiedeki önemi nedir? 10-yapısalcı yaklaşımın konusu nedir? 11-işlevselciliğin konusu? 12-geştald ekolü neyi savunmaktadır? 13-davranışçı yaklaşım hangi yaklaşımı neden eleştirmiştir? 14-davranışçı yaklaşım neyi savunmaktadır yöndemi nedir= 15-uyarıcı-tepki prensibi nedir? 16-froyd davranışları nasıl a&cce...

psikoloji

                                   psikolojinin alanı a. psikolojinin konusu kavram olarak psikoloji psyhce ve logos kelimelerinden oluşmuştur. ruh bilimi anlamına gelir psikoloji organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. pozitif bir bilim olmasının nedeni deney ve gözlem yapılabilir olmasıdır. psikolojinin konusu organizmanın hem kedisiyle hemde çevresiyle ilişkilerini, davranışını incelemek ve şartlara göre değişimini incelemek gözlemektir. davranışların incelenmesinde uyarıcı durumu ile organizmanın durumu birlikte değerlendirilir. bu değerlendirme sonucunda davranış organizmanın iç ve dış uyarıcılara karşı gösterdiği te...

çağdaş bilimsel düşünce nedir ?

kemal ertürk bilimsel düşünmenin yapısı ruhsal olaylar: ruhsal olaylar üç kısımda görülür. bunlar : 1 — düşünsel, 2 — duygusal, 3 — eylemsel. 1 — düşünsel olaylar: düşünsel olaylar, bizim fikirlerimizi, bilgilerimizi oluştururlar. bilgileri, duyular yoluyla dış çevreden alırız. örneğin : karın beyaz, soğuk ve yumuşak olduğunu biliriz. bunun böyle olduğunu daha önceden gözümüzle görmüş ve elimizle denemişizdir. kar hakkında bizde bir düşünce (fikir) meydana gelmiştir. şu anda karşımızda kar olmasa bile karlı bir manzarayı gözümüzün önüne getirebiliriz. hatt&ac...

duyum ve algı

3. duyum ve algı a. algı nedir? insan nasıl bir çevre içinde olduğunun farkındadır. çevresindeki nesneleri, nesnelerin niteliklerini duyuları yolu ile tanır. insan, duyuları yoluyla elde ettiği bu uyarıcılara bazı anlamlar verir. duyumların yorumlanarak anlamlı hale getirilmesi sonucu algılama gerçekleşir. algı, insanın çeşitli uyarımları daha önceki yaşan­tılarının da etkisiyle anlamlı hale getirerek tanıması demektir. algının oluşu­munda, duyu organlarımızın yapısının ve işleyişinin rolü vardır. fakat bundan fazla olarak duyuma bir anlam yüklediğimiz zaman algı meydana gelir. böylece insan ne tür bir tepkide bulunacağına karar verir ve çevresi ile uyumunu devam ettirir. evde oturup kitap okuy...

felsefe sözlüğü

  demiourgos nedir?  düzenleyici tanrı...  antik yunan düşünürü platon'a göre 'iyi' ideası düzenleyici bir tanrı'dır.  yaratmış değil biçim vermiştir. antikçağ yunanlılarında yaratma düşüncesi yoktur; bir sanatçı, bir mimar gibi yapma, düzenleme, biçimlendirme çabası vardır.  bu anlayışa göre dünya yoktan var edilmemiş, idealar gibi ilksiz ve sonsuz olan biçimsiz özdekten düzenlenip biçimlendirilerek meydana getirilmiştir.  platon'a göre bu biç...

felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık terimleri sözlüğü (a-r) [b

a agnostisizm : tanrı’nın var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş agnostisizm’dir (bilinemezcilik). örneğin sofist düşünürlerden protagoras “tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine …” agnostisizm adını ilk kullanan thomas huxley’e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz. ahlak kuralları : toplum tarafından oluşturulan iyi – kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir. aile : aralarında...

havacılık psikolojisi

havacılık psikolojisi:havacılık psikolojisi, havacının kendine özgü çevresine uyum veya uyumsuzluğunun özünü oluşturur.havacılıkta uçuş psikolojisinin önemi:havacılık psikolojisi, her gün biraz daha fazla önem kazanmaktadır. bugünkü karmaşık silah sistemlerinin başarısı, bu sistemleri öğrenmek, çalıştırmak ve bakımlarını yapmakla yükümlü bulunan insan faktörlerine bağlıdır. hiç kuşkusuz, insan davranışlarını belirleyen zihinsel süreçler hakkında daha doğru ve tam bilgi sahibi olsak ve bilgimizden tam olarak yararlanabilsek bugünkü sistemler çok daha farklı olurdu. bir hava aracı ne kadar gelişmiş olursa olsun, o hava aracını kontrol eden, bakımını yapan bir in...

felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık terimleri sözlüğü (a-r)

a agnostisizm : tanrı’nın var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş agnostisizm’dir (bilinemezcilik). örneğin sofist düşünürlerden protagoras “tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine …” agnostisizm adını ilk kullanan thomas huxley’e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz. ahlak kuralları : toplum tarafından oluşturulan iyi – kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir. aile : aralarında...

felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık terimleri sözlüğü (a-r)

a agnostisizm : tanrı’nın var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş agnostisizm’dir (bilinemezcilik). örneğin sofist düşünürlerden protagoras “tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine …” agnostisizm adını ilk kullanan thomas huxley’e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz. ahlak kuralları : toplum tarafından oluşturulan iyi – kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir. aile : aralarında...

felsefe sözlüğü - 1

a absürd anlamsal öğeleri birbiriyle bağdaşmayan... mantık açısından mantık kurallarına aykırı olanı dile getirir. saçma bir düşünce, öğeleri birbirini tutmayan, birbiriyle bağdaşmayan düşüncedir. saçma bir yargı kendi içinde tutarsızlığı olan ya da tutarsızlığı içeren bir yargıdır. anlamsız ile saçma aynı anlamda değildirler. saçmanın bir anlamı vardır fakat yanlıştır anlamsızın ise hiçbir anlamı yoktur. saçma, felsefede usa aykırılığı dile getirir. usa aykırı olan her şey saçmadır. saçma doğru ile yanlış arasında yer alan üçüncü bir kavramdır. yanlış ile karıştırılmamalıdır. her yanlış saçma olmayabilir. agnostisizm insanın, kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin varlığını bilemeyeceğini ileri süren öğreti. agnostisizm hem bir terim , hem de fels...

psikoloji yazılı soruları

1-psikoloji nedir2-ruh kavramı neden psikolojini konusu içinde yer almaz?3-bilim nedir?bilimin özellikleri nelerdir?4-davranış nedir?5-zihinsel süreçlerin psikoloji açısından önemi nedir?6-zihinsel süreçleri ve ruh kavramını psikolojinin konusu bakımından değerlendiriniz7-psikolojinn amaçları nelerdir?8-ekol ve yaklaşım kavramı?9-wilyom wolt'un psikolojiedeki önemi nedir?10-yapısalcı yaklaşımın konusu nedir?11-işlevselciliğin konusu?12-geştald ekolü neyi savunmaktadır?13-davranışçı yaklaşım hangi yaklaşımı neden eleştirmiştir?14-davranışçı yaklaşım neyi savunmaktadır yöndemi nedir=15-uyarıcı-tepki prensibi nedir?16-froyd davranışları nasıl açıklar?17-psiko dinamik yaklaşım bilinç altına etkisi nedir?18-froyd a görekişiliği oluşturan unsurlarnelerdir açıklayınız19-biyolojik yaklaşım dav...

felsefe grubu dersleri için küçük sözlük

aagnostisizm : tanrır17;nın var olup r11; olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş agnostisizmr17;dir (bilinemezcilik). örneğin sofist düşünürlerden protagoras r0;tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine r30;r1; agnostisizm adını ilk kullanan thomas huxleyr17;e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz.ahlak kuralları : toplum tarafından oluşturulan iyi r11; kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir.aile : aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstlenen insanların oluşturduğu toplumun en küçük birim...

gönül dedikleri

   gönül dedikleri erol türedi test-teknik dershanesi felsefe öğretmeni          insanda yaşamın başlangıç noktası belki de duyumdur. uyarılma ile meydana gelen yalın, fizyolojik olaya "duyum" denir. görme, işitme, dokunma duyumu gibi... duyumun insanda bıraktığı etkiye de "duygu" denir. bir koku duyarsınız kokunun sizde bıraktığı etki (haz ya da elem) duygudur. insan duygulu canlıdır. duygusallık ise insanın duygu öncelikli ve yoğunluklu düşünmesi ya da davranmasıdır. insan duyguludur ama duygusal olmak zorunda değildir. duygululuk insan olmanın gereğidir. işte duygululuğun adıdır gönül. sözlüklerde şöyle ifade edilmiş: yürekte olduğu varsayılan nitelik, sevgi, istek, anış, düşünüş gibi duygu kaynağı, kişinin iç dünyası. &nbs...

duyum

duyum :çevremizdeki cisimleri ve renkleri nasıl ayırt ediyoruz? müziğin ritmini nasıl yorumluyor ya da dokunduğumuz şeylerin sıcaklığını, şeklini nasıl anlıyoruz? kısaca çevremizi nasıl tanıyoruz? bunlar psikolojinin temel sorularıdır.algıyı anlamak için duyusal işleyişin yapısını, duyumların oluşumunu ve özelliklerini bilmemiz gerekiyor.organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcıları duyu organı aracılığı ile alıp sinirsel enerji haline dönüştürmesi sürecine duyum denir. uyarı : uyarım, uyarıcıların duyu organları tarafından alınmasıyken, duyum dış dünyadan başlayıp beyinde sona eren bir süreçtir.duyumun koşulları : duyu organlarımız çevredeki tüm uyarıcıları alamaz. bir uyarıcının duyum oluşturması için gerekli koşullar şunlardır.ortamda uyarıcı bir kaynak olmalıdır.uyarıcıyı organizma...

müzik felsefesi

           müzik felsefesi                                   müzik estetiğine ilişkin görüşler, "müzik nedir?" sorusu karşısında alınan tavırlarda soruya verilen yanıtlardan oluşur. müzik üstüne ilk düşünceleri, yaklaşık aynı zamanlarda biri eski yunan'da, diğeri eski çin'de yaşamış olan pythagoras (iö 580-500) ile konfüçyüs (iö 551-478)'de, daha doğru bir deyişle, pythagorasçılarda ve konfüçyüsçülerde buluyoruz. bu düşüncelerde ortak olan yön, her iki görüşün de müziği, birbirine koşut olarak varlık bilimsel ve insanbilimsel tarzda ele almı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !