× "

eğitim alanında yapılan yenilikler

" arama sonuçları

19. yüzyılda eğitim alanında yapılan yenilikler

19. yüzyılda eğitim alanında yapılan yenilikler -ilk eğitim bakanlığı kuruldu (meclis-i maarif-i umumiye) -rüştiyelerin (ortaokul) sayısı arttırıldı. -ilk kız rüştiyesi kuruldu -rüştiye üzerinde eğitim veren idadilerin ilki kuruldu. -robert koleji, galatasaray sultanisi, duşşafaka adlarında ilk özel okullar açıldı. -mektebi mülkiye (siyasal bilimler fakültesi) açıldı. -darülfünun (üniversite) kuruldu -avrupaya öğrenci gönderilip, öğretmenler getirildi....

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eğit...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eğit...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eğit...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eğit...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eğit...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eğit...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eği...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eği...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eği...

atatürk'ün eğitim alanında yaptığı yenilikler

atatürk ün eğitim politikası kendi zamanının diğer devlet politikalarından farklıydı. o tarihlerde ülkeler kendi eğitim politikalarını yani eğitim felsefelerini oluştururken mensubu oldukları unsurları eğitim sisteminin içine koyuyorlardı. örneğin faşist italya kendi eğitim politikasını kendi devlet yapısına göre şekillendiriyordu. aynı şekilde totaliter devletlerde eğitim politikalarını oluştururken din faktörünü temel esas olarak almışlardır. yani bütün eğitim politikalarını tek bir unsur üzerine inşa ediyorlardı. bunun örneğini osmanlı imparatorluğunda görmekteyiz. atatürk bütün bunları görmüş ve eğitimin felsefi manada monist yani tekçi olmamasının gerektiğini belirterek yeni türk eğitiminin temelini atarken eğitimin birden fazla unsuru kapsamasına özen göstermiş ve türk eği...

eğitim alanında yapılan yenilikler ve yeniliklerin amaçları

3 mart 1924’te tevhid-i tedrisat kanunu ilan edildi. eğitim öğretim laikleştirildi. bütün okullar milli eğitim bakanlığı’na bağlandı. medrese ve okul ikiliğine son verildi 1kasım 1928’de latin alfabesi kabul edildi. 15 nisan 1931’de türk tarih kurumu kuruldu. 12 temmuz 1932’de türk dil kurumu kuruldu. 1924’te topkapı sarayı müze haline getirildi. aynı yıl etnografya müzesi ve güzel sanatlar akademisi açıldı. 1933’te istanbul üniversitesi ve ankara dil tarih coğrafya fakültesi açıldı. not: türk dil kurumu ve türk tarih kurumu’nun kurulması atatürk’ün milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir ...

eğitim alanında yapılan yenilikler ve yeniliklerin amaçları

3 mart 1924’te tevhid-i tedrisat kanunu ilan edildi. eğitim öğretim laikleştirildi. bütün okullar milli eğitim bakanlığı’na bağlandı. medrese ve okul ikiliğine son verildi 1kasım 1928’de latin alfabesi kabul edildi. 15 nisan 1931’de türk tarih kurumu kuruldu. 12 temmuz 1932’de türk dil kurumu kuruldu. 1924’te topkapı sarayı müze haline getirildi. aynı yıl etnografya müzesi ve güzel sanatlar akademisi açıldı. 1933’te istanbul üniversitesi ve ankara dil tarih coğrafya fakültesi açıldı. not: türk dil kurumu ve türk tarih kurumu’nun kurulması atatürk’ün milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. ...

eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler...

eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler [!]osmanlı devleti'ndeki en önemli eğitim kurumu olan medreseler iyice yozlaşmıştı. ülkede medreselerin yanında batı tarzı okullar, azınlık okulları ve yabancı okullar vardı. bu durum tam bir eğitim karmaşasına yol açmaktaydı. bütün bunlar eğitim - öğretim alanındaki inkılapları zorunlu hale getirmekteydi. bu amaçla yapılan inkılaplar; 3 mart 1924'de tevhid-i tedrisat kanunu çıkarıldı. bu kanunla bütün eğitim - öğretim kurumları birleştirilerek milli eğitim bakanlığı’na bağlandı. 1925'de medreseler kendiliğinden kapandı. medreselerin yerine bugünkü ilk, orta, lise ve yüksek okullarla meslek liseleri açıldı. atatürk'e göre eğitim - öğ...

hukuk alanında yapılan yenilikler

hukuk alanında yapılan yenilik­ler   osmanlı hukukunun özellikleri: 1-şer’î ve örfî olmak üzere ikiye ayrılır. 2-din,  mezhep farkları ve kapitülasyonlar mezhep birliğini engellemiştir. 3-tanzimat döneminden itibaren batı hukuku taklit edilmeye başladı. 4-kadın hakları kısıtlıdır. 5-mahkemelerde tek yargıç vardır. 6-avukatlık kurumu son döneme kadar yoktur. 7-laik değildir.   a- medeni kanunun kabulü (17 şubat 1926)   sebepleri: 1-osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan mecellenin halkın medeni hukuka dair ihtiyaçlarını tam karşılayamaması. 2-mecellenin sadece hanefi mezhebini ölçü alması. 3-bütün vatandaşlarını eşit kabul eden türkiye cumhuriyetinin yapısına osmanlı zamanından ka-lan hukukun...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !