× "

eğitsel oyunlar

" arama sonuçları

eğitsel oyunlar

    giriş oyunlar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren, yaşantılarını zevkli hale getiren, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir. eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır. öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın oyunlar oynamaktan çok bilginin oyunlar yolu ile verilmesi olan eği...

eğitsel oyunlar nedir

                         eğitsel oyunlar nedir eğitsel oyunlar nedir nerede yapılıra geçmeden önce size oyunun ne olduğunu açıklamakta yarar var oyun bir çeşit etkinliktir insanların rahatlamasını içlerindeki enerjiyi dışa vurmalarını sağlar birde insanlar oyun oynarken zihinsel etkinlik en üst seviyededir yani düşünme seviyesi en yüksektedir oyunu sadece çocuklar için tek değil büyükler içinde geçerlidir yani oyunu tek çocuklarla sınırlandırmak yanlış bence neden diyecekseniz çünkü üniversitedeki öğrencilerin bilgisayardan oyun oynaması ne bi...

eğitsel oyunlar nedir

                         eğitsel oyunlar nedir eğitsel oyunlar nedir nerede yapılıra geçmeden önce size oyunun ne olduğunu açıklamakta yarar var oyun bir çeşit etkinliktir insanların rahatlamasını içlerindeki enerjiyi dışa vurmalarını sağlar birde insanlar oyun oynarken zihinsel etkinlik en üst seviyededir yani düşünme seviyesi en yüksektedir oyunu sadece çocuklar için tek değil büyükler içinde geçerlidir yani oyunu tek çocuklarla sınırlandırmak yanlış bence neden diyecekseniz çünkü üniversitedeki öğrencilerin bilgisayardan oyun oynaması ne bi...

bde'de eğitsel oyunlar

    tanım oyunlar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren, yaşantılarını zevkli hale getiren, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir. eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır. öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın oyunlar oynamaktan çok bilginin oyunlar yolu ile verilmesi olan eği...

bde de eğitsel oyunlar

  oyunlar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren, yaşantılarını zevkli hale getiren, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir. eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır. öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın oyunlar oynamaktan çok bilginin oyunlar yolu ile verilmesi olan eğitsel oyun yazılımları...

bde de eğitsel oyunlar

    oyunlar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren, yaşantılarını zevkli hale getiren, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir. eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır. öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın oyunlar oynamaktan çok bilginin oyunlar yolu ile verilmesi olan eğitsel oyun ...

eğitsel oyunlar

eğitsel oyunlar dersinin amacı; öğrencilerin, çocuğun psikomotor, zihinsel, duyuşsal, psiko-sosyal gelişimi açısından oyunun öneminin farkına varmalarını sağlamak, eğitsel amaca yönelik oyun seçme becerisi kazandırmak. sorgulama, analiz ve sentez yapabilme, problem çözme, yargıya varma, kritik edebilme gibi becerileri kazandırabilmek, eğitimin görevlerindendir. bu amaçla eğitimin bir aracı olan oyun, bireylere gruplayabilme, analiz yapabilme, hipotezler oluşturabilme, senteze varabilme, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerin kazandırılması için son derece uygun bir ortam hazırlar (çamlıyer, 2001). neden eğitsel oyunlar dersi? bugün hemen hemen bütün dersleri oyun ve ...

eğitsel oyunlar

eğitsel oyun yazılımları nedir? amaçları nelerdir? eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerine olanak sağlayan etkinliklerdir. eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularının oyunla öğrenmelerinin ve problem çözme becerilerinin oynayarak geliştirmelerini sağlar. öğrencilere verilmek istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın bilginin oyunlar yoluyla verilmesi olan eğitsel oyun yazılımları öğrencilerin konuya karşı güdülenmeleri ve ilgilenmeleri ve konuya yöneltmelerine katkı sağlar.     eğitsel oyunyazılımlarının  genel ya...

eğitsel oyunlar

eğitsel oyun yazılımları nedir? amaçları nelerdir? eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerine olanak sağlayan etkinliklerdir. eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularının oyunla öğrenmelerinin ve problem çözme becerilerinin oynayarak geliştirmelerini sağlar. öğrencilere verilmek istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın bilginin oyunlar yoluyla verilmesi olan eğitsel oyun yazılımları öğrencilerin konuya karşı güdülenmeleri ve ilgilenmeleri ve konuya yöneltmelerine katkı sağlar.     eğitsel oyunyazılımlarının  genel yapısı eği...

bilgisayar destekli eğitimde eğitsel oyunlar

  giriş oyunlar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren, yaşantılarını zevkli hale getiren, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir. eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır. öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın oyunlar oynamaktan çok bilginin oyunlar yolu ile verilmesi olan eğitsel oyun y...

eğitsel oyunlar

  oyun, çocukların gelişimleri sırasında olgunlaşmaya sosyal boyutun erken gelişmesinde oyunun önemi büyüktür ayrıca içinde yaşanılan kültürün önemi etkilerinden olan araştırma duygusunun ve kurallara uymanın öğrenildiği,geliştirildiği yer oyundur.eğitsel oyun ise,gelişen teknoloji ile beraber bilgisayar ortamında hazırlanan ve sunulmasının kolay olduğu oyunlardır.aynı zamanda daha etkilidirler.eğitsel oyunlar bütün dünyada eğitim için vazgeçilmez olmaktadır.çünkü,eğitsel oyunlar eğitimi çok daha keyifli hale getirmektedir.             eğitsel oyunlar çocuklara konuyu eğlenerek öğretmektedir. yapıl...

eğitsel oyunlar

eğitsel oyunlar       eğitsel oyunları diğer oyunlardan ayıran temel özellik eğitsel oyunların bünyesinde, hazırlandığı konu alanına özgü bazı formal bilgi örüntülerini taşımasıdır. öğrenciye hoşça vakit geçirten, ama gerçekleşen informal etkinlik içersinde formal bilgilerde öğreten veya önceki formal bilgileri pekiştiren bir özelliğe sahiptir.      klasik eğitimin yetersizliğini eğitsel oyunlarla gidermek ve eğitimi çok daha keyifli hale getirmek amaçlanmıştır. eğitsel oyunları gelişen teknolojiyle beraber bilgisayar ortamında hazırlamak ve sunmak hem kolay olmakta hem de daha az maliyetli olmaktadır.       eğ...

eğitsel oyunlar

  eğitsel oyunlar   eğitsel oyun nedir?  öncelikle bunu açıklayalım  eğitsel oyun:bireysel yetenekleri ortaya çikaran , gelistiren ; takim oyunlarinda , yarisma hirsi kazandirarak , kurallari uymayi , sevinci ve üzüntüyü paylasmayi ögreten , oynarken egitmeyi amaçlayan bir araçtir eğitsel oyunlar bütün dünyada eğitim amacıyla yapılarak vazgeçilmez bir hale gelmiştir.eğitsel oyunları hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz.eğitime yönelik olması amacıyla neler yapmalıyız.kısacası eğitsel oyunlarda olması gerekenler nelerdir. eğitsel oyunların bireye kazandırdıları : eğlenerek öğrenme problem çözme kritik düşünme kavram öğ...

eğitsel oyunlar

eğitsel oyun nedir? eğitimde oyunun yeri nedir?     daha öncede bahsettiğim üzere oyunun bunca etkileri olduğu görüldükten sonra eğitimde de bunun denenmesi gerektiği kanısına varılmıştır. klasik eğitimin yetersizliğini eğitsel oyunlarla gidermek ve eğitimi çok daha keyifli hale getirmek amaçlanmıştır.     eğitsel oyunları gelişen teknolojiyle beraber bilgisayar ortamında hazırlamak ve sunmak hem kolay olmakta hem de daha az maliyetli olmakta. aynı zamanda daha etkili olmaktadır.     eğitsel oyunlar genelde ilköğretim çağındaki öğrenciler için hazırlanmaktadır. bunun sebebi ise bu çağdaki öğrencilerin öğrendikleri soyut kavramları somutlaştırmakta zorl...

eğitsel oyunlar ve öğretimi

eğitsel oyunlar ve öğretimi beden eğitimi ve spor etkinlikleri ve oyunlar yoluyla kazanılan psikolojik ve sosyal alandaki davranış değişiklikleri bireyin genel yaşantısına transfer olur mu?sorusu eğitimcileri düşündürmüş ve araştırmalara yöneltmiştir.bu alanda yapılan araştırmalar bedensel aktiviteler yoluyla fiziksel ve psiko-sosyal alanlarda kazanılan davranışların günlük yaşamda gerekli ve ılgili benzer durumlara transfer olduğunu göstermiştir.bu tür aktiviteler çocuğun genel gereksinmesi olduğundan severek ve ısteyerek yapılmakta,motivasyonu sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.örneğin:bir beden eğitimi dersinde düzenli olma konusu ışlendiğinde ve yeterli pekiştirmelerin yapılması sonucunda,çocuğun ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !