× "

eş anlamlı sözcükler

" arama sonuçları

eş anlamlı sözcükler

abide eş anlamlısı nedir :anıt acele :çabuk acemi :toy aciz :güçsüz adalet :hak adet :sayı aka :büyük akıl :us al :kırmızı alelade :sıradan aleni :açık ara :fasıla araba :otomobil armağan :hediye aşk :sevi atik :seri ayakkabı :pabuç bağışlama :affetme bacı :kız kardeş baş :kafa bayağı :adi beyaz :ak bonkör :cömert cennet :aden cevap :yanıt cılız :zayıf cimri :pinti cümle :tümce çabuk :acele çağrı :davet çamur :balçık çare :umar denk :müsavi deprem :zelzele dilek :istek :arzu dizi :sıra doktor :hekim dost :arkadaş edebiyat :yazın edep :adap ehemniyet :önem elbise :esbap emniyet :güven es...

eş anlamlı sözcükler:

eş anlamlı sözcükler: yazılışları farkı ama anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler denir.örnek kelimeler: al- kırmızı ak-beyaz armağan-hediye imtihan- sınav fakir-yoksul iri-kocaman benden bu kadar vakit ayırdığınız için tesekkürler {+rep} lütfen 1 kere ...

eş anlamlı sözcükler / eş anlamlı sözcüklerin tümü

  a  dan z ye eş anlamlı sözcükleri sizin için sıraladık ..   abide :anıt acele :çabuk acemi :toy aciz :güçsüz adalet :hak adet :sayı aka :büyük akıl :us al :kırmızı alelade :sıradan aleni :açık ara :fasıla araba : otomobil armağan :hediye aşk :sevi atik :seri ayakkabı :pabuç bağışlama :affetme bacı :kız kardeş baş :kafa bayağı :adi beyaz :ak bonkör :cömert cennet :aden cevap :yanıt cılız :zayıf cimri :pinti cümle :tümce çabuk :acele çağrı :davet çamur :balçık çare :umar denk :müsavi deprem :zelzele dilek :istek :arzu dizi :sıra doktor :hekim dost :arkadaş edebiy...

eş anlamlı sözcükler ve zıt anlamlı sözcükler

eş anlamlı sözcükler yazılışı ve okunuşu farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler denir. yıl/sene yüzyıl/asır kara/siyah kafa/baş duymak/işitmek kanun/yasa bilim/ilim öğrenci/talebe kez/defa/kere temenni/dilek, istek beyaz/ak zıt anlamlı sözcükler aralarında anlam ilişkisi olup birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. zıt anlamlı sözcükler olumlu olumsuz şekilde olamaz, "geldi-gelmedi" zıt anlamlı değil olumsuzdur. var -> yok uzun -> kısa alçak -»yüksek iyi -> kötü aç -> tok inmek -> çıkmak zor -> kolay gülmek -> ağlamak yakın anlamlı sözcükler anlam bakımından birbirine yak...

sözcükte anlam (eş-anlamlı sözcükler)

sınavda birinci olunca öğretmenim bana ödül verdi. sınavda birinci olunca öğretmenim bana armağan verdi. yukarıdaki cümlelerde ödül ve armağan sözcükleri aynı anlamı katmıştır.bu tür sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. anlam-mana siyah -kara ak-beyaz sonbahar-güz okul-mektep öğrenci-talebe ev-konut misafir-konuk imtihan-sınav özlem-hasret uzak-ırak soru-sual cevap-yanıt zor-güç ...

eş anlamlı sözcükler hakkında bilgi

aynı varlığı, nesneyi ya da kavramı gösteren sözcüklerdir.   aslında hiçbir dilde birbirinin tıpatıp aynısı olan eş anlamlı sözcük yoktur. bu tür sözcüklerin ilk bakışta anlamlarının aynı olduğu sanılır. fakat çok ince bir anlam ayrılığı vardır.   bugün dilimizdeki "çevirmek, döndürmek", "yollamak, göndermek", "bıkmak, usanmak" sözcükleri görünüşte eş anlamlı sayılabilir. fakat aslında bu sözler ayrı köklerden (süperkaynak)  türemiş ve anlamca birbirine çok yaklaşmış olan sözcüklerdir.   örnek:    iri - büyük - kocaman   / ...

eş anlamlı kelimeler nelerdir? (anlamdaş kelimeler)

aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı anlamları ise aynıdır. eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür. örneğin; * ev-konut * imtihan-sınav   * mektep-okul * hürriyet-özgürlük * bellek-hafıza * cevap-yanıt * kıla-vuz-rehber * amaç-gaye-hedef-maksat * kaybetmek-yitirmek sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş&...

eş anlamlı sözcükler (eş anlamlı kelimeler)

eş anlamlı sözcükler (eş anlamlı kelimeler)aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.örneğin;    * ev-konut,    * imtihan-sınav,    * mektep-okul,    * hürriyet-özgürlük,    * bellek-hafıza,    * cevap-yanıt,    * kıla-vuz-rehber,    * amaç-gaye-hedef-maksat,    * kaybetmek-yitirmeksözcükleri aynı anlamda kul...

eş anlamlı sözcükler

yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç…fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:deprem-yer sarsıntısı-zelzele,kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada b...

eş anlamlı sözcükler

eş anlamlı sözcükler: yazılışları ve söylenişleri farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcüklerdir. eş anlamlılık çoğunlukla türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş  sözcükler arasında görülen ilişkidir.   örnek:         pay � hisse                yabancı � el           uyum - ahenk                    yanıt - cevap             çağrı � davet         kavram � mefhum   ...

eş anlam, eş anlamlı sözcükler, eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı

eş anlam  aynı kavramı karşılayan farklı sözcükler eş anlamlıdır. örneğin “ayakkabı” sözü ile “kundura” sözü aynı nesneyi karşıladıkları için eş anlamlı sayılır. ancak bir sözcük daima başka bir sözcükle eş anlamlı olmaz. bazen aynı sözcük farklı cümlelerde eş ya da farklı anlamlar da taşıyabilir. cümlenin gelişine göre eş anlamlılık durumu değişir. örneğin; “çocuğun kara gözleri, büyüleyiciydi.” cümlesindeki “kara” yerine “siyah” diyebiliriz. ancak “ah alnımın kara yazısı!” sözündeki “kara” yerine “siyah” getirilemez. çünkü “kara&rdquo...

türkçe eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler), alfabetik list

eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler)sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş, anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. bu nedenle türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. eş anlamlı söz­cüklere bakıldığında genellikle bunlardan birinin türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.örneğin:“çektiğimiz sıkıntının nedeni sevg...

türkçe eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler), alfabetik list

eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler)sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş, anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. bu nedenle türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. eş anlamlı söz­cüklere bakıldığında genellikle bunlardan birinin türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.örneğin:“çektiğimiz sıkıntının nedeni sevg...

türkçe eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler), alfabetik list

eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler)sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş, anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. bu nedenle türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. eş anlamlı söz­cüklere bakıldığında genellikle bunlardan birinin türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.örneğin:“çektiğimiz sıkıntının nedeni sevg...

eş anlamlı sözcükler

eş anlamlı sözcüklersesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş, anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. bu nedenle dilimizde eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. eş anlamlı söz­cüklere bakıldığında genellikle bunlardan birinin türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür: bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler. örneğin: “çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil­likt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !