× "

eşkalname

" arama sonuçları

haritacılık tarihinde önemli türk bilim adamları ve çalışmaları

haritacılık tarihinde önemli olan türk bilim adamları ve çalışmaları nelerdir?türkler tarafından yapıldığı bilenen en eski harita kaşgarlı mahmutun çizdiği dünya haritasıdır. dilbilimci kaşgarlı mahmut bu haritayı türkçenin değişik şivelerle konuşulduğu dünyadaki bölgeleri göstermek için çizmiş vedivan-i lügat it türk adlı kitabına eklemiştir. bu harita orta asyanın büyük bir kısmını çin ve kuzey afrikayı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünya'nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş olan bir kroki görünümündedir. o...

haritacılık tarihinde önemli türk bilim adamları ve çalışmaları

haritacılık tarihinde önemli olan türk bilim adamları ve çalışmaları nelerdir?türkler tarafından yapıldığı bilenen en eski harita kaşgarlı mahmutun çizdiği dünya haritasıdır. dilbilimci kaşgarlı mahmut bu haritayı türkçenin değişik şivelerle konuşulduğu dünyadaki bölgeleri göstermek için çizmiş vedivan-i lügat it türk adlı kitabına eklemiştir. bu harita orta asyanın büyük bir kısmını çin ve kuzey afrikayı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünya'nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş olan bir kroki görünümündedir. o...

haritacılık tarihinde önemli türk bilim adamları

haritacılık tarihinde önemli olan türk bilim adamları ve çalışmaları nelerdir? türkler tarafından yapıldığı bilenen en eski harita kaşgarlı mahmutun çizdiği dünya haritasıdır. dilbilimci kaşgarlı mahmut bu haritayı türkçenin değişik şivelerle konuşulduğu dünyadaki bölgeleri göstermek için çizmiş ve divan-i lügat it türk adlı kitabına eklemiştir. bu harita orta asyanın büyük bir kısmını çin ve kuzey afrikayı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünya'nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş olan bir kroki görünümündedir....

haritacılık ve türk haritacılık tarihi

harita; yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması için başvurmaları gereken zorunlu bir araçtır denilmektedir. ...işte bu zorunluluk insanoğlunun yaratılışından bugüne, insan/toprak ilişkisi ile başlamış, bir yerde insanların toprağa bağımlı olması, toprak üzerinde işleme ve düzenleme çalışmalarına baz olacak ölçme gereksinimi nedeniyle, bu işlevin ana altlığı olan harita ve haritacılık mesleğinin doğmasına neden olmuştur.haritacılık çağdaş uygarlık ve bilim modelinin bir ürünü olduğu ...

haritacılık alanındaki türk bilim adamları ve çalışmaları

haritacılık tarihinde önemli olan türk bilim adamları ve çalışmaları nelerdir? türkler tarafından yapıldığı bilenen en eski harita kaşgarlı mahmutun çizdiği dünya haritasıdır. dilbilimci kaşgarlı mahmut bu haritayı türkçenin değişik şivelerle konuşulduğu dünyadaki bölgeleri göstermek için çizmiş ve divan-i lügat it türk adlı kitabına eklemiştir. bu harita orta asyanın büyük bir kısmını çin ve kuzey afrikayı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünya'nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş olan bir kroki görünümündedir....

haritacılık ve türk haritacılık tarihi

harita; yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması için başvurmaları gereken zorunlu bir araçtır denilmektedir. ...işte bu zorunluluk insanoğlunun yaratılışından bugüne, insan/toprak ilişkisi ile başlamış, bir yerde insanların toprağa bağımlı olması, toprak üzerinde işleme ve düzenleme çalışmalarına baz olacak ölçme gereksinimi nedeniyle, bu işlevin ana altlığı olan harita ve haritacılık mesleğinin doğmasına neden olmuştur.haritacılık çağdaş uygarlık ve bilim modelinin bir ürünü olduğu ...

haritacılık alanındaki türk bilim adamları ve çalışmaları

haritacılık tarihinde önemli olan türk bilim adamları ve çalışmaları nelerdir? türkler tarafından yapıldığı bilenen en eski harita kaşgarlı mahmutun çizdiği dünya haritasıdır. dilbilimci kaşgarlı mahmut bu haritayı türkçenin değişik şivelerle konuşulduğu dünyadaki bölgeleri göstermek için çizmiş ve divan-i lügat it türk adlı kitabına eklemiştir. bu harita orta asyanın büyük bir kısmını çin ve kuzey afrikayı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünya'nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş olan bir kroki görünümündedir. o zamanki başkent balasagun ise haritanın merkezindedir. haritanın yazılara göre olan üst tarafı, güneşin doğduğu doğu yönü seçilmiştir. 15. yy başla...

ünlü,önemli türk coğrafyacılar

aşgarlı mahmud (el kaşgari) "divanü-lügat-it-türk" (türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir.1416 da ibrahim katibi bir harita çizmiştir.1456 da trablusgarplı ibrahim mürsel (mürsiyeli ibrahim) bir türk denizcisi olarak akdeniz haritası çizdi. 1460 yılında ise güney avrupa haritası yapmıştır.el istahri (ebu ishak ibrahim bin muhammed el farisi el istahri) (15. yüzyıl), "kitab al masalik val mamalik" (masallar ve ülkeler) isimli yapıtında dünyanın çeşitli yerlerine ait 20 harita vardır.türk amiralı piri reis (1470-1554)kitabı bahriye,hadikat'ül bahriye, netayic'ül-efkar fi cezayir'ül bihar, bilad'ül- aminat ve harita yapımıyla ilgili"eşkalname"(o zamanlar haritaya eşkal deniliyordu) adında bir bilim kitabı ile 1528 tarihini taşıyan "hind denizi harita...

türk haritacılık tarihi nedir?

eski türklerde ve osmanlılarda haritacılık 1076 yılında kaşgarlı mahmud (el kaşgarî) “divanü-lügat-it-türk” (türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. bu harita orta asya’nın büyük bir kısmını in ve kuzey afrika’yı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünyanın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş bir kroki görünümündedir. o zamanki başkent balasagun ise haritanın merkezindedir. haritanın yazılara göre üst tarafı güneşin doğduğu yön olan doğu seçilmişti.karadeniz ve marmara’nın 1400 yıllarında bile venedikliler ve cenevizliler tarafından elle yapılmış haritaları vardır. 1416 ‘da ibrahim katibi bir harita çizmişt...

türk harita bilginleri

     1076 yılında kaşgarlı mahmud (el kaşgari) “divanü-lügat-it-türk” (türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. bu harita orta asyanın büyük bir kısmını çin ve kuzey afrikayı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünya’nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş bir kroki görünümündedir. o zamanki başkent balasagun ise haritanın merkezindedir56) haritanın yazılara göre üst tarafı güneşin doğduğu yön olan doğu seçilmişti   karadeniz ve marmaranın 1400 yıllarında bile venedikliler ve cenevizliler tarafından elle yapılmış haritaları vardır. 1416 da ibrahim katibi bir harita çizmiştir.  1456 da trab...

haritacılık ve türk haritacılık tarihi

harita; yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması için başvurmaları gereken zorunlu bir araçtır denilmektedir. ...işte bu zorunluluk insanoğlunun yaratılışından bugüne, insan/toprak ilişkisi ile başlamış, bir yerde insanların toprağa bağımlı olması, toprak üzerinde işleme ve düzenleme çalışmalarına baz olacak ölçme gereksinimi nedeniyle, bu işlevin ana altlığı olan harita ve haritacılık mesleğinin doğmasına neden olmuştur.haritacılık çağdaş uygarlık ve bilim modelinin bir ürünü olduğu kadar, onun aynı zamanda kaynakları arasında da yer almaktadır.haritacılığın batıda çağdaş anlamda gelişmesi rönesans ve aydınlanma olayl...

ünlü türk haritacılar kimlerdir?

ünlü türk haritacılarkaşgarlı mahmud"divanü-lügat-it-türk" (türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir.----1416 da ibrahim katibi bir harita çizmiştir.------1456 da trablusgarplı ibrahim mürsel (mürsiyeli ibrahim) bir türk denizcisi olarak akdeniz haritası çizdi. 1460 yılında ise güney avrupa haritası yapmıştır.-----el istahri (ebu ishak ibrahim bin muhammed el farisi el istahri) (15. yüzyıl), "kitab al masalik val mamalik" (masallar ve ülkeler) isimli yapıtında dünyanın çeşitli yerlerine ait 20 harita vardır.türk amiralı piri reis (1470-1554)kitabı bahriye,hadikat'ül bahriye, netayic'ül-efkar fi cezayir'ül bihar, bilad'ül- aminat ve harita yapımıyla ilgili"eşkalname"(o zamanlar haritaya eşkal deniliyordu) adında bir bilim kitabı ile 1528 tarihini taşı...

türk tarihinde haritacı bilginler

türk tarihinde haritacı bilginler       1076 yılında kaşgarlı mahmud (el kaşgari) “divanü-lügat-it-türk” (türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. bu harita orta asyanın büyük bir kısmını çin ve kuzey afrikayı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünya’nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş bir kroki görünümündedir. o zamanki başkent balasagun ise haritanın merkezindedir56) haritanın yazılara göre üst tarafı güneşin doğduğu yön olan doğu seçilmişti     karadeniz ve marmaranın 1400 yıllarında bile venedikliler ve cenevizliler tarafından elle yapılmış haritaları vardır. 1416 d...

ünlü türk haritacıları

aşgarlı mahmud (el kaşgari) "divanü-lügat-it-türk"  (türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. 1416 da ibrahim katibi bir harita çizmiştir. 1456 da trablusgarplı ibrahim mürsel (mürsiyeli ibrahim)  bir türk denizcisi olarak akdeniz haritası çizdi. 1460 yılında ise güney avrupa haritası yapmıştır. el istahri (ebu ishak ibrahim bin muhammed el farisi el istahri)  (15. yüzyıl), "kitab al masalik val mamalik" (masallar ve ülkeler)  isimli yapıtında dünyanın çeşitli yerlerine ait 20 harita vardır. türk amiralı piri reis (1470-1554) kitabı bahriye,hadikat'ül bahriye, netayic'ül-efkar fi cezayir'ül bihar, bilad'ül- aminat ve harita yapımıyla ilgili "eşkalname"(o zamanlar haritaya eşkal deniliyordu) adında ...

türk haritacılık tarihi

eski türklerde ve osmanlılarda haritacılık 1076 yılında kaşgarlı mahmud (el kaşgarî) “divanü-lügat-it-türk” (türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. bu harita orta asya’nın büyük bir kısmını in ve kuzey afrika’yı içermektedir. batıda ise volga nehrini fazla geçmemektedir. dünyanın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş bir kroki görünümündedir. o zamanki başkent balasagun ise haritanın merkezindedir. haritanın yazılara göre üst tarafı güneşin doğduğu yön olan doğu seçilmişti. karadeniz ve marmara’nın 1400 yıllarında bile venedikliler ve cenevizliler tarafından elle yapılmış haritaları vardır. 1416 ‘da ibrahim katibi bir harita çiz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !