× "

ebu hanzala kimdir

" arama sonuçları

eshÂb-ı kirÂm kimdir?

peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir ân gören, eğer âmâ ise bir ân konuşan mü'mine "sahâbî" denir. birkaç tânesine “eshâb” veya “sahâbe” denir. hürmet olarak eshâb-ı kirâm denir. peygamberimizi, kâfir iken görüp de, resûlullahın vefâtından sonra îmâna gelen veya müslüman iken, sonra mürted olan ya’nî müslümanlıktan çıkan sahâbî olamaz.  zaten peygamber efendimiz, eshâbından hiçbirinin sonradan kâfir olmıyacağını, ya'nî müslümanlıktan çıkmıyacağını, hepsinin cennete gideceklerini haber ver...

imam ebu yusuf kimdir?

imam ebu yusuf (113/731-183/798) hanefî mezhebinin imamı ebû hanife'den sonra gelen büyük hanefi fâkihi . adı ya'kub b. ibrahim el-ensârî'dir. ırak bölgesinin fâkihi kabul edilen ya'kub 113/731 yılında kûfe'de doğdu. yûsuf adlı bir oğlu bulunduğu için ebû yûsuf (yûsuf'un babası) lakabıyla meşhur oldu. ailesi fakirdi ve ebû hanife'nin yardımıyla ilim tahsiline başladı. atâ b. es-sâib, muhammed b. ishâk b. yesâr ve leys b. sa'd gibi büyük hadisçilerden hadis okudu ve "hadis hafızı'' oldu. ebû ishâk eş-şeybânî, süleyman et-temimî, yahya b. said el-a'meş...

peygamberimizi kimler görmüştür? , peygamberimiz ile hayatlarını

peygamberimizi kimler görmüştür? , peygamberimiz ile hayatlarını sürdüren sahabeler?, peygamberimizin hayatındaki kişiler, sahabelerin özlü sözler, sahabelerin rivayet ettikleri hadisler,en çok hadis rivayet eden sahabe kimdir?   ebû sa'îd-i hudrî ebû mûsel-eş'arî ebû talhâ ebû zer gifârî ebû seleme ashabi bedir'in fazileti hâlid bin sa'id bin âs hanzala bin ebû âmir ca'fer-i tayyâr hubeyb bin adiy huzeyfe bin yemân mikdâd bin esved muhammed bin mesleme imam-ı ebu davud imam-ı tirmizi imam-ı ahmed bi...

yönetimle ilgili hükümler

ebu hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:hz. peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "insanlar (arap kabileleri) şu iş (emirlik) hususunda kureyş'e tabidir. arapların müminleri, kureyş'in müminlerine; müşrikleri de kureyş'in müşriklerine tabidir."sahih-i müslim'deki hadis numarası: 3389abdullah b. ömer'in (r.a.) anlattığına göre:hz. peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "yeryüzünde iki kişi de kalsa bu iş (emirlik) kureyş'ten ayrılmaz."sahih-i müslim'deki hadis numarası: 3392cabir b. semure (r.a.) şöyle anlatmaktadır:babam ile beraber peygamber'in (a.s.) huzuruna girdim ve onun şöyle buyurduğunu işittim: "kendilerinden on iki tane halife çıkmadıkça bu iş son bulmayacaktır." sonra söylediklerini işit...

sahabe

sahabe soru 1 : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir? cevap : sahabe. soru 2 : tabiin kime denir? cevap : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3 : tebeut tabiin kimlere denir? cevap : tabiini gören kimselerdir. soru 4 : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi) cevap : muhadram. soru 5 : hulefai raşidin kime denir sırasıyla sayınız? cevap : peygamber efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.a- hz. ebu bekir b- hz. ömer c- hz. osman d- hz. ali (r.a.) soru 6 : aşerei mübeşşire ne demektir ve kimlerdir....

sahabe

sahabe soru 1 : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir? cevap : sahabe. soru 2 : tabiin kime denir? cevap : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3 : tebeut tabiin kimlere denir? cevap : tabiini gören kimselerdir. soru 4 : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi) cevap : muhadram. soru 5 : hulefai raşidin kime denir sırasıyla sayınız? cevap : peygamber efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.a- hz. ebu bekir b- hz. ömer c- hz. osman d- hz. ali (r.a.) soru 6 : aşerei mübeşşire ne demektir ve kimlerdir....

yüce dinimiz islamiyet

sanalhazinem size yeter > yüce dinimiz islamiyet > kur'an-ı kerim > kıyamet & ahiret tüm versiyonu göster : kıyamet & ahiret yecüc ve mecüc ne zaman nerede? deccal hz. isa ölmedi (giriş) beklenen mehdi!!!ırak savaşı hz.mehdi'nin alametimi??? dabbe tül arz @@@sırat@@@ cehennemdeki pişmanlık mahşer kıyamet günü gerceklesecek olaylar kıyÂmet kiyâmet alametleri kiyâmet sûresi kıyamet saati yakındır kuran ahlakının tüm dünyaya anlatılması hz. isa'nın yeryüzüne dönüşü ay'ın yarılması peygamberimiz'in(sav) dilinden hz. mehdi hz. mehdi'nin özellikleri hz. mehdi'nin fiziksel görünümü hz. mehdi'nin ahlaki ve ılminin üstünlüğü hz. mehdi'nin yardimcilari hz. mehdi'nin çikiş alametleri hz....

hulefa ve sahebe

    soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek               insanlara ne ad verilir? cevap  : sahabe. soru 2  : tabiin kime denir? cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir? cevap  : tabiini gören kimselerdir. soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan               insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi) cevap  : muhadram. soru 5  : hulefai raşidin kime denir sırasıyla...

hulefa ve sahebe

hulefa ve sahebe soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek               insanlara ne ad verilir? cevap  : sahabe. soru 2  : tabiin kime denir? cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir? cevap  : tabiini gören kimselerdir. soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan               insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi) cevap  : muhadram. soru 5  : hulefai raşidin kime d...

6- en'Âm sÛresi -1-

  6- en'Âm sÛresi   mekke-i mükerreme'de ve iniş sırası itibariyle hıcr sûresinden sonra in­miştir. ibn abbâs der ki: en'âm sûresi mekke'de toptan bir defada nazil oldu. mekke vadisi onunla doldu. onu, yetmiş bin melek yolcu etmişti; melekler onunla birlikte indiler ve iki dağın arasını doldurdular. allah'ın rasûlü (sa) vahy kâtiblerini çağırdılar ve ondan medine'de nazil olan 6 âyet dışında bütün sureyi o gece yazdılar.[1] sûre'nin bir defada toptan indiği ve onun nüzulünün 70 bin melek tarafından teşyî edildiği ibn ömer'den merfû olarak da rivayet edilmiştir.[2] enes'den rivayette de hz. peygamber (sa): "en'âm sûresi dışında kur'ân'dan bana toptan inen sure yoktur. şeytanlar, bunun dışında başka hiçbir sure için...

sahabeler hakında soru ve cevap

hulefa  ve  sahabe   soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve                müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir?cevap  : sahabe. soru 2  : tabiin kime denir?cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir?cevap  : tabiini gören kimselerdir. soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme               şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi)cevap  : muhadram. soru 5  ...

hulefa ve sahebe

soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek               insanlara ne ad verilir? cevap  : sahabe. soru 2  : tabiin kime denir? cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir? cevap  : tabiini gören kimselerdir. soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan               insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi) cevap  : muhadram. soru 5  : hulefai raşidin kime denir sırasıyla sayınız? cevap  : peygamber ...

hulefa ve sahabe

soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve                müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir?cevap  : sahabe. soru 2  : tabiin kime denir?cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir?cevap  : tabiini gören kimselerdir. soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme               şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi)cevap  : muhadram. soru 5  : hulefai raşidin kime denir sırasıyla sa...

eshab-ı kiram kimdir?

  eshab-ı kiram kimdir?   peygamberlerden sonra insanların en üstünü:  hz. ebÛ bekr-i sıddÎk   adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: hz. ömer   meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: hz. osman   allahın arslanı ve resûlullahın dâmâdı: hz. ali bin ebÎ tÂlib   cennetle müjdelenen on sahâbîden biri: abdurrahman bin avf   cennetle müjdelenen ümmetin emîni:  ebÛ ubeyde bin cerrÂh   resûlullahın okçusu: sa'd bin ebÎ vakkÂs   ilk müslüman olanlardan: talh bin ubeydullah ...

sahabeler hakkında sorular

hulefa  ve  sahabe     soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir?cevap  : sahabe.   soru 2  : tabiin kime denir?cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir.   soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir?cevap  : tabiini gören kimselerdir.   soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi)cevap  : muhadram.   soru 5  : hulefai raşidin kime denir sırasıyla sayınız?cevap  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !