× "

edebi yazılar

" arama sonuçları

edebi türler

edebi türler edebi türler;şekil ve biçim bakimindan ortak kurallara göre yazilmiş veya söylenmiş eserlerin siniflandirilmasinda kullanilan bir anlatimdir edebi türleri iki kisma ayirmak mümkündür: 1)sözlü edebiyat türleri:bu kısımda masal,destan,konferans,atasözü ve bazı tiyatro çeşitleri sayılabilir nazım ve nesir halinde olabilirler 2)yazılı edebiyat türleri: a-)nazım türleri:şiir b-)nesir türleri:tiyatro,roman,hikaye,edebi tarih,biyografya,hatıra,seyahat yazısı,tenkit(eleştiri), mektup,makale,fıkra,deneme,sohbet,hitabet(nutuk) bu kısımdadır şıır: insanda güzel duygular uyandıran sanat değeri taşıyan ölçülü ya da ölçüsüz,uyaklı ...

lise3 edebiyat - edebi metin - edebi tür

  dil, insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biridir. dil, söze dayanır. insanoğlu var olduğu günden bu yana, güzel söz söyleme veya sözü güzel söyleme çabası içinde olmuştur. bu çaba, insanlık tarihi kadar eski bir sanat olan edebiyatı doğurmuştur.   edebiyat: herhangi bir dilde fikir, duygu ve hayallerin söz veya yazı ile estetik zevk verecek şekilde ifade edilme sanatına “edebiyat” denir. edebî tür:   edebî metin: bir sanatçı herhangi bir edebi türde eser verdiğinde ortaya çıkan metne “edebi metin” denir. edebî metin denince, edebiyat eseri özelliği taşıyan tüm yazılar ...

lise 1 edebiyat - edebi metin - edebi tür konu anlatımı

  dil, insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biridir. dil, söze dayanır. insanoğlu var olduğu günden bu yana, güzel söz söyleme veya sözü güzel söyleme çabası içinde olmuştur. bu çaba, insanlık tarihi kadar eski bir sanat olan edebiyatı doğurmuştur.   edebiyat: herhangi bir dilde fikir, duygu ve hayallerin söz veya yazı ile estetik zevk verecek şekilde ifade edilme sanatına “edebiyat” denir. edebî tür:   edebî metin: bir sanatçı herhangi bir edebi türde eser verdiğinde ortaya çıkan metne “edebi metin” denir. edebî metin denince, edebiyat eseri özelliği taşıyan tüm yazılar ...

edebi türler

yazı türleri roman olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilk örneklerini 15.y.y. da fransız yazar rabelais vermiştir. ancak asıl niteliklerini romantizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır. roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir.  temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüalist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır.  tük edebiyatında tanzimat’tan sonra görülü. ilk örneği şemseddin sami’...

edebi yazılar

cok yakında ...

edebi yazılar

gelmeyen baharlara dağlara karlar yağmış yine güneş bulutların arkasına saklanmış düşlerimiz gibi. ne zaman gelecek baharlar okuldan gelirken düştüm bizim sokakta ..defterlerim, kitaplarım, kalemlerim dağıldı etrafa,babamın aldığı yeni kalem kutusunun üzerinden de kocaman bir araba geçti. kimse gelmedi yanıma elimden tutup kaldırmadı. içime kocaman bir taş oturdu sanki. sanki beni görmediler güç bela kalktım,gözlerimde yaşlar kalbimde açılan yaranın eseri.. ne olmuş bu insanlara kalplerine karlar mı yağmış. öğretmen mutluluğun resmini çizin evde, yarın da getirin dedi, güneşi çizsem, baharı çizsem olur mu mutluluğun resmi ama olmaz ben görmedim ki baharı nasıl çizeceğim offff...

edebi yazılar

gelmeyen baharlara dağlara karlar yağmış yine güneş bulutların arkasına saklanmış düşlerimiz gibi. ne zaman gelecek baharlar okuldan gelirken düştüm bizim sokakta ..defterlerim, kitaplarım, kalemlerim dağıldı etrafa,babamın aldığı yeni kalem kutusunun üzerinden de kocaman bir araba geçti. kimse gelmedi yanıma elimden tutup kaldırmadı. içime kocaman bir taş oturdu sanki. sanki beni görmediler güç bela kalktım,gözlerimde yaşlar kalbimde açılan yaranın eseri.. ne olmuş bu insanlara kalplerine karlar mı yağmış. öğretmen mutluluğun resmini çizin evde, yarın da getirin dedi, güneşi çizsem, baharı çizsem olur mu mutluluğun resmi ama olmaz ben görmedim ki baharı nasıl çizeceğim offff...

edebi yazılar

dostluk_ lar gerçek dost'lara özlem yanar yürekte yolcu sevgi nedir dostluk bir dosta mektup gülümse en masum günahındım temenniler sensiz bırakma beni son kez sustum.. çiçekle suyun hikayesi gizem sendedir vefa.. zaman dediğin nedirki dost biriktirmek merhaba hüznüm   ...

edebi türler - edebi türlerin özellikleri - edebiyat konuları

edebi türlertür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. bunlar iki ana grupta incelenir: yazı türleri ve şiir türleri.yazı türleriyazı türleri, cümleler halinde ortaya konan, sözlerin belli kalıplar içine (ölçü, kafiye, nazım şekli) sıkıştırılmadığı anlatım türleridir. bunların en önemlileri şunlardır:romanolmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı uzun yazılardır. roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir.temsil ettiği akıma göre romantik roman, realist roman, naturalist roman; konu...

edebi akımlar - sebk-i hindi - sembolizm

sebk-i hindiedebiyatta (özellike divan edebiyatında) hint tarzı, hint biçemi demektir. türk edebiyatında bir edebi akım olarak ortaya çıkmıştır. hindistan’da, babürlü hint-türk hükümdarlarının saraylarında farsça yazan ozanlarca geliştirilmiştir.xvıı. yüzyıl divan sanatçılarından nef’i, naili, neşati, nabi gibi ozanlar, bütünüyle bu akım içinde yer almamakla birlikte ondan etkilenmişlerdir. böylece, sebk-i hindi’nin, "bilmeceyi andıran karmaşık mazmun ve anlatımlar, hayal oyunları, güçlükle anlaşılır, beklenmedik ve alışılmamış benzetmeler, sentetik bir şiir dili" (fahiz iz) olarak sıralanabilecek özellikleri, divan şiirinin kalıplarını kırmak yerine bu kalıplarla oynamak ustalığına yol açmıştır denilebilir.bir bakıma bu, şiiri bütünüyle zihinsel çalışmanın ...

mektup türü yazılar

mektup türü yazılar   mektup      1.özel mektuplar    2. iş mektupları     3. resmi mektuplar     4. edebi mektuplar      5. açık mektuplar   dilekçe   davetiye   özgeçmiş   ilan ve reklam manzum yazılar  şiir mektup birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. mektuplar konularına ve yazılış üslûplarına göre; 1. özel mektuplar, 2. iş mektupları, 3. resmî mektuplar, 4. edebî mektuplar, 5. açık mektup gibi çeşitlere ayrılırlar. (manzum olarak yazılan mektuplar da vardır.)   özel mektuplar birbirinden uzakta bulunan yakın akraba veya arkada...

mektup türü yazılar

mektup türü yazılar   mektup      1.özel mektuplar    2. iş mektupları     3. resmi mektuplar     4. edebi mektuplar      5. açık mektuplar   dilekçe   davetiye   özgeçmiş   ilan ve reklam manzum yazılar  şiir mektup birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. mektuplar konularına ve yazılış üslûplarına göre; 1. özel mektuplar, 2. iş mektupları, 3. resmî mektuplar, 4. edebî mektuplar, 5. açık mektup gibi çeşitlere ayrılırlar. (manzum olarak yazılan mektuplar da vardır.)   özel mektuplar birbirinden uzakta bulunan yakın akraba veya arkadaşların...

edebi yazı türleri

26.10.2007 - yazı türleri kategori yazı türleriyazı türleri, cümleler halinde ortaya konan, sözlerin belli kalıplar içine (ölçü, kafiye, nazım şekli) sıkıştırılmadığı anlatım türleridir. bunların en önemlileri şunlardır:romanolmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı uzun yazılardır. roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir.temsil ettiği akıma göre romantik roman, realist roman, naturalist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır.türk edebiyatında tanzimat’tan sonra görülür. ilk örneği şemseddin sami’nin taaşşuk-ı talat ve fıtnat adlı romanıdır. batı romanı ölçüsünde ...

edebi akımlar -3-

sebk-i hindiedebiyatta (özellike divan edebiyatında) hint tarzı, hint biçemi demektir. türk edebiyatında bir edebi akım olarak ortaya çıkmıştır. hindistan’da, babürlü hint-türk hükümdarlarının saraylarında farsça yazan ozanlarca geliştirilmiştir.xvıı. yüzyıl divan sanatçılarından nef’i, naili, neşati, nabi gibi ozanlar, bütünüyle bu akım içinde yer almamakla birlikte ondan etkilenmişlerdir. böylece, sebk-i hindi’nin, "bilmeceyi andıran karmaşık mazmun ve anlatımlar, hayal oyunları, güçlükle anlaşılır, beklenmedik ve alışılmamış benzetmeler, sentetik bir şiir dili" (fahiz iz) olarak sıralanabilecek özellikleri, divan şiirinin kalıplarını kırmak yerine bu kalıplarla oynamak ustalığına yol açmıştır denilebilir.bir bakıma bu, şiiri bütünüyle zihinsel çalışmanın ürünü yapıyor,...

deneme - edebi eleştiri

deneme - edebi eleştiri şiir, hikâye, roman ve tiyatro; edebiyatın esasını oluşturan ana türler olmakla birlikte, bu türlerin dışında kalan bazı yazı çeşitleri de edebî bir dille yazılmış olmaları ve yazarının kişiliğini veya kişisel duygu ve düşüncelerini yansıtmaları bakımından edebiyatla yakından ilgili görülerek bu sanatın kapsamı içine sokulurlar. denemeler, eleştiriler, günlükler, anılar, gezi yazıları, mektuplar, hatta biyografik yazı ve eserler bu gruptadır. bu tür yazılarla gerçek edebiyat arasında kesin bir ayırım yapmak zordur. aynı zorluk bu yazı çeşitlerinin birbirinden ayrılması sırasında da karşımıza çıkar. biz, kendi başlarına da ayrı bir tarihi bulunan bu gibi yazı çeşitlerinin tamamını ele almayarak, edebiyatla daha yakından ilişkili saydığımız deneme tarzındaki yazıla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !