× "

edige destanı özeti

" arama sonuçları

yepyeni bilmece ve efsaneler

  bilmeceler oyun ve spor ile ilgili bilmeceler oyuncak ile ilgili bilmeceler otobüs ile ilgili bilmeceler oruç ibadeti ile ilgili bilmeceler oruç ve ramazan ile ilgili bilmeceler oruç ile ilgili bilmeceler organlarımız ile ilgili bilmeceler organlar ile ilgili bilmeceler okul öncesi orman ile ilgili bilmeceler orman ile ilgili bilmeceler ve cevapları orman haftası ile ilgili bilmeceler orman ile ilgili bilmeceler gemi ile ilgili bilmeceler okul öğretmen öğrenci ile ilgili bilmeceler okuma bayramı ile ilgili bilmeceler okumak ile ilgili bilmeceler okuma ile ilgili bilmeceler ocak ile ilgili bilmeceler noel baba ile ilgili b...

edebiyat deyimler

bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşit...

destanlar

bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve ne...

türk destanları

ilk türk destanları 1.altay - yakut yaradılış destanı 2.sakalar dönemi a.alp er tunga destanı b.şu destanı 3.hun dönemi oğuz kağan destanı 4.köktürk dönemi a.bozkurt destanı b.ergenekon destanı 5.uygur dönemi a. türeyiş destanı b. göç destanı islamiyetin kabulunden sonraki türk destanları : 1.karahanlı dönemi satuk buğra han destanı 2.kazak-kırgız kültür dâiresi manas msn öğretmen öss kpss gazeteler sohbet hazır mesajlar ders izle belirli gün ve haftalar çanakkale savaşı şiir  3.türk-moğol kültür dâiresi cengiz-name 4.tatar-kırım timur ve edige destanları 5.selçuklu-beylikler ve osmanlı dönemleri a. seyid battal gazi destanı b. danişmend gazi destanı c.k...

diğer destanlar

manas destanıkırgız türkleri arasında doğan manas destanı kazak-kırgız türk kültür dâiresi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. bu destanın xı ile xıı. yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir. destanın kahramanı manas da, oğuz kağan destanının islâmî rivayetindeki ve satuk buğra han gibi islâmiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır. böyle olmakla beraber manas destanında islâmiyet öncesi türk kültür , inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür. bazı varyantları 4oo.ooo mısra olan manas destanı türk-bozkır medeniyetinin kazak -kırgız dâiresinin kültür belgeseli niteliğindedir.cengiz-nâmeortaasya'da yaşayan türk boyları arasında xııı. yüzyılda doğup gelişmiştir. cengiznâme moğol hükümdarı cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak cengiz...

göç destanı

uygur destanları uygurlara âit türeyiş ve göç isimli iki destan parçası tesbit edilmiştir.türeyiş parçası çin kaynaklarından göç ise hem çin hem iran kaynaklarında bulunmaktadır.türeyiş destanı eski hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı. bu bey kızları ile ancak tanrıların evlenebileceğini düşünüyordu. bu sebeble ülkesinin kuzey tarafında yüksek bir kule yaptırarak iki güzel kızını tanrılarla evlenmek üzere buraya yerleştirdi. bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun tanrı olduğu düşüncesiyle kızlar bu kurtla evlendiler. bu evlenmeden doğan dokuz oğuzların sesi kurt sesine benzerdi. göç destanı uygurların yurdunda "hulin" isimli bir dağ vardı. bu dağdan tuğla ve selenge isimli iki ırmak çıkardı. bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilâhi bir ışık indi. iki ırmak arasın...

köroğlu destanı ___danışmentname__yapma ve doğal destanlar (iki

    köroğlu destanı     bolu beyi, güvendiği seyislerinden biri olan yusuf'a : " çok hünerli ve değerli bir at bul ." emrini verir. seyis yusuf, uzun süre bolu beyinin isteğine uygun bir at arar. büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır. bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder. gözleri kör edilen ve işinden kovulan yusuf, sıska taylarla birlikte evine döner. oğlu ruşen ali'ye verdiği talimatlarla tayları büyütür.            babası kör olduğu için köroğlu takma adıyla anılan ruşen ali, babasının isteğine göre atları yetiştirir. taylardan biri olağanüstü bir at haline gelir ve kırat adı verilir. k...

türk destanları

türk destanları prof. dr. umay günay bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk edebiyatı geleneği içinde "...

destanlar

bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyeleridir. Ø türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı; türk milletinin doğuşu, çeşitli türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır. Ø bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Ø milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihî önem arz eden önemli olaylarını (doğal afetler, savaşlar, göç, yangın vb.) konu edinirler Ø manzum hikâ...

türk destanları

türk destanları prof. dr. umay günay bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" t...

türk destanları

türk destanları prof. dr. umay günay bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk edebiyatı geleneği içinde...

türk destanları

  türk destanları   bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk edebiyatı geleneği içinde "dest...

destanlarımız

    türk destanları prof. dr. umay günay bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk e...

türk destanları

türk destanları prof. dr. umay günay bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk edebiyatı geleneği içinde "...

türk destanları

genel konu başlıkları 1 genel2 yaradılış destanı3 alp er tunga destanı4 şu destanı5 hun - oğuz destanı6 köktürk destanı7 ergenekon destanı8 uygur destanları9 türeyiş destanı10 göç destanı11 satuk buğra han destanı12 manas destanı13 cengizname14 edige15 battalname16 danişmendname17 köroğlu destanıtürk destanları, 2500 yıl öncesine kadar uzanan geniş bir zaman aralığında insandan insana aktarılarak bugünlere gelebilmiş manzum hikayeleri, koşma ve manileri içerir. destanlarda tarihi olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti, doğruları ve değerleri ile idealleştirilir, eski hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatılırlar. her milletin milli kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlış...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !